Vložení zvláštního příkazu při kopírování z aplikace Excel

Dialogové okno Vložit jinak se používá ke zkopírování složitých položek z excelového listu a jejich vložení do stejného listu nebo jiného listu pouze pomocí určitých atributů kopírovaných dat nebo matematické operace, kterou chcete u kopírovaných dat použít.

Pokud chcete zobrazit dialogové okno Vložit jinak, zkopírujte položky a potom přejděte na schránkuDomů > > Vložit > Vložit jinak.

Dialogové okno Vložit jinak

Vložení

Vyberte možnost, která označuje způsob vložení kopírovaných dat.

Možnost vložení

Akce

Všechny

Vloží veškerý obsah buněk a formátování kopírovaných dat.

Vzorce

Vloží pouze vzorce kopírovaných dat zadané v řádku vzorců.

Hodnoty

Vloží jenom hodnoty kopírovaných dat, jak jsou zobrazené v buňkách.

Formáty

Vloží jenom formátování buněk kopírovaných dat.

Komentáře

Vloží jenom komentáře připojené ke kopírované buňce.

Ověření

Vloží pravidla ověření dat pro zkopírované buňky do oblasti pro vložení.

Použít zdrojový motiv u všech

Vloží veškerý obsah buněk do formátování motivu dokumentu použitého u kopírovaných dat.

Vše kromě ohraničení

Vloží veškerý obsah buněk a formátování použité na zkopírovanou buňku kromě ohraničení.

Šířky sloupců

Vloží šířku jednoho kopírovaného sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

Vzorce a formáty čísla

Vloží jenom vzorce a všechny možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Hodnoty a formáty čísla

Vloží jenom hodnoty a možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Všechna sloučení podmíněných formátů

Vloží z kopírovaných buněk možnosti obsah a podmíněné formátování.

Matematická operace

Určete, jestli chcete u kopírovaných dat použít matematickou operaci (pokud existují). Například do buňky vložíte 10 stisknutím CTRL + C ho zkopírujete. Potom vyberte buňky, na které chcete operaci použít, a přejděte na domovskou schránku > > Vložit > Vložit jinak > vyberte požadovanou operaci , třeba násobení, například násobení, a stiskněte OK.

Operace vložení

Akce

Žádné

Určuje, že se u kopírovaných dat nemá použít žádná Matematická operace.

Přidat

Přidá zkopírovaná data do dat v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Odečíst

Odečte zkopírovaná data z dat v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Násobení

Vynásobí zkopírovaná data daty v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Dělení

Rozdělí zkopírovaná data na data v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Ostatní

Operace vložení

Akce

Vynechat prázdné

Když zaškrtnete toto políčko, neměňte hodnoty v oblasti pro vložení, když se objeví prázdné buňky v oblasti kopírování.

Transponovat

Po zaškrtnutí tohoto políčka se změní sloupce kopírovaných dat do řádků a naopak.

Vložit propojení

Propojí vkládaná data v aktivním listu s zkopírovanými daty.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Pouze kopírování dat buněk a vkládání atributů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×