Vložení zaškrtávacího políčka

Do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath můžete vložit zaškrtávací políčko, které uživatelům umožní rychle zadat logické hodnoty True a False.

V tomto článku:

Kdy použít zaškrtávací políčko

Vložení zaškrtávacího políčka

Tipy pro rozložení

Kdy použít zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčka slouží například pro tyto účely:

 • Možnost volby logických hodnot True/False nebo Ano/Ne,

 • zobrazení logických informací typu True/False nebo Ano/Ne, které pocházejí z databáze, webové služby nebo z jiného zdroje dat.

Na následujícím vyobrazení uživatelé zaškrtávají políčko podle toho, zda chtějí společně s rezervací letenek rezervovat hotel nebo zapůjčení vozu.

Zaškrtávací políčka ve formuláři

Tip: Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuto. Chcete-li, aby bylo políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuto, můžete na ně poklepat a výchozí nastavení změnit.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje další ovládací prvky, které jsou podobné zaškrtávacímu políčku, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Přepínač.    Podobně jako zaškrtávací políčko umožňuje skupina přepínačů uživateli volit možnosti. U přepínačů však uživatelé vybírají z několika malých kroužků namísto malých čtverečků. Zaškrtávací políčka zpravidla představují nevýlučné volby, zatímco přepínače se používají k zobrazení jediné volby v rámci sady vzájemně se vylučujících voleb.

Seznam s vícenásobným výběrem.    Seznam s vícenásobným výběrem sestává z řady zaškrtávacích políček v rozevíracím seznamu. Uživatelé mohou v seznamu zaškrtnout více než jedno zaškrtávací políčko nebo přidat do seznamu svou vlastní položku, podle způsobu návrhu šablony.

Začátek stránky

Vložení zaškrtávacího políčka

Vložení zaškrtávacího políčka se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá zaškrtávací políčko, které je vybráno v Režim návrhu.

Zaškrtávací políčko zaškrtnuté v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat.

Zaškrtávací políčka jsou vždy vázána na pole. V následujícím příkladu je zaškrtávací políčko Včetně hotelu v šabloně formuláře vázáno na pole VčetněHotelu v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi zaškrtávacím políčkem v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Pokud vytváříte vazbu zaškrtávacího políčka s polem s opakováním, musí být zaškrtávací políčko umístěno v ovládacím prvku s opakováním, jako je například Opakující se tabulka nebo Opakující se oddíl.

Vložení zaškrtávacího políčka do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Zaškrtávací políčko.

 4. Chcete-li nahradit výchozí popisek ovládacího prvku, vyberte text vedle zaškrtávacího políčka, který byl do šablony formuláře vložen, a zadejte vlastní text.

 5. Jestliže chcete změnit hodnotu, která se uloží do zdroje dat poté, co uživatel zaškrtne políčko nebo zruší zaškrtnutí políčka ve formuláři, poklepejte na zaškrtávací políčko, klepněte na kartu Data a klepněte na požadované hodnoty v seznamech Hodnota, není-li zaškrtnuto a Hodnota, je-li zaškrtnuto.

  Poznámka: U zaškrtávacích políček znamená ve výchozím nastavení hodnota TRUE „zaškrtnuto“ a hodnota FALSE „zaškrtnutí zrušeno“.

Vložení zaškrtávacího políčka do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založíte návrh šablony formuláře na existujícím souboru XML (Extensible Markup Language), databázi nebo webové službě, odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto stávajícího zdroje dat. Při tomto scénáři můžete zaškrtávací políčko vložit tak, že ho přetáhnete z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře, nebo tak, že zaškrtávací políčko vložíte z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsané v následujícím postupu:

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Zaškrtávací políčko.

 4. V dialogovém okně Zaškrtávací políčko – vazba vyberte pole, do kterého chcete uložit hodnotu zaškrtávacího políčka, a potom klepněte na tlačítko OK.

 5. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

 6. Pokud chcete změnit hodnotu uloženou ve zdroji dat při zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, poklepejte na zaškrtávací políčko vložené do šablony formuláře, klepněte na kartu Data a do polí Hodnota, není-li zaškrtnuto a Hodnota, je-li zaškrtnuto zadejte požadované hodnoty.

  Poznámka: U zaškrtávacích políček znamená ve výchozím nastavení hodnota TRUE „zaškrtnuto“ a hodnota FALSE „zaškrtnutí zrušeno“.

  Tip: Pro vložení ovládacích prvků můžete také použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete svázat zaškrtávací políčko, a pak v místní nabídce vyberte příkaz Zaškrtávací políčko. Tento příkaz je zobrazen pouze tehdy, používá-li pole vhodný typ dat, například typ dat True/False (logická hodnota).

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacího prvku zaškrtávacího políčka:

 • Chcete-li změnit velikost několika zaškrtávacích políček současně, dotyčná políčka vyberte. Stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER a poté proveďte na kartě Velikost požadované úpravy.

 • Pokud zaškrtávací políčko příliš zvětšíte, může znak zaškrtnutí v políčku vypadat deformovaně.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu zaškrtávacího políčka, vyberte toto políčko, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy.

 • V šabloně formuláře můžete použít Podmíněné formátování pro zobrazení položek podle toho, zda uživatelé zaškrtnou určité zaškrtávací políčko. U sestavy výdajů můžete například použít podmíněné formátování k tomu, aby se uživateli po zaškrtnutí políčka Požadováno schválení vedoucího zobrazil oddíl se schválením vedoucího. Pokud není schválení vedoucího nezbytné, uživatel políčko nezaškrtne a oddíl zůstane na formuláři skrytý.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×