Vložení zaškrtávacího políčka

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zaškrtněte políčko můžete vložit v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath tak, aby uživatelé mohli rychle zadat hodnoty true nebo false.

V tomto článku

Kdy použít zaškrtávacího políčka

Vložení zaškrtávacího políčka

Tipy k rozložení

Kdy použít zaškrtávacího políčka

Když budete chtít používejte jeden nebo víc políček:

 • Povolení uživatelům true nebo false nebo Ano/Ne výběru.

 • Zobrazení informací, které zobrazuje, pochází z databáze, webové služby nebo jiným zdrojem dat true nebo false nebo Ano/Ne.

Na následujícím obrázku zařazují uživatelé zaškrtněte políčko označíte, jestli se chcete rezervovat hotelu nebo pronájem auta spolu s jejich aerolinek rezervace.

Check boxes on form

Tip: Ve výchozím nastavení není zaškrtnuté políčko. Podle potřeby zaškrtněte políčko pro vybrané ve výchozím nastavení je poklikejte na něj a změňte výchozího stavu.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje další ovládací prvky, které jsou podobné zaškrtávací políčka, ale slouží k jiným účelům. Rozhodněte, který tyto možnosti řízení funguje nejlíp v šabloně formuláře, najdete pod odkazy v následujícím seznamu:

Přepínač    Podobně jako zaškrtněte políčko skupinu přepínačů umožňuje uživatelům s dotazem, jestli. S přepínači, ale uživatelům vyberte některý ze sady malé kroužky namísto některý ze sady Čtvereček zaškrtávacích políček. Zaškrtněte políčka představují taky, obvykle níže voleb, zatímco přepínačů slouží k představuje jednu volbu v rámci sady vzájemně se vylučujících voleb.

Výběr více položek seznamu    Seznam s vícenásobným výběrem pole obsahuje čísla zaškrtávacích políček v rozevíracím seznamu. Uživatelé můžou víc zaškrtněte políčko v seznamu nebo přidat své vlastní položky do seznamu, podle toho, jak je určen šablony formuláře.

Začátek stránky

Vložení zaškrtávacího políčka

Postup vložení zaškrtávacího políčka se mírně liší podle toho, jestli jsou návrhem šablony formuláře nový, prázdný nebo návrh šablony formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek znázorňuje, jak vypadá zaškrtávacího políčka vybrán v Režim návrhu.

Check box selected in design mode

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky.

Zaškrtávací políčka jsou vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu zaškrtněte políčko Zahrnout ubytování v šabloně formuláře vázaný na pole VčetněHotelu v podokně úloh Zdroj dat.

Relationship between check box on form template and corresponding field in data source

Pokud políčko jsou vazbu s opakujícímu se poli, zaškrtněte políčko musí být uvnitř ovládacího prvku opakující se, jako je Opakující se tabulka nebo Opakující se oddíl.

Vložení zaškrtávacího políčka v šabloně formuláře nový, prázdný

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky zrušte zaškrtnutí políčka.

 4. Pokud chcete nahradit výchozí popisek ovládacího prvku, vyberte text vedle zaškrtávacího pole vloženou v šabloně formuláře a zadejte vlastní popisek.

 5. Pokud chcete změnit hodnotu, který je uložený ve zdroji dat, když uživatelé zaškrtněte políčko ve formuláři nebo zrušte, poklepejte na zaškrtávací políčko, klikněte na kartu Data a potom klikněte na hodnoty, které chcete v seznamu hodnot při zrušeno a hodnotu při zaškrtnuté políčko seznamu.

  Poznámka: Pro zaškrtávací políčka ve výchozím nastavení PRAVDA znamená "vybrané" nebo "zaškrtnuté," zatímco NEPRAVDA znamená "nezaškrtnuté" nebo "nezaškrtnuté."

Vložení zaškrtávacího políčka v šabloně formuláře, který je založený na existujícího zdroje dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit zaškrtněte políčko přetažením zaškrtávacího políčka z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením zaškrtávacího políčka z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky zrušte zaškrtnutí políčka.

 4. V dialogovém okně Zaškrtněte políčko vazby vyberte pole, do které chcete uložit hodnotu zaškrtávacího políčka a klikněte na OK.

 5. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisu.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Poznámka: Pro zaškrtávací políčka ve výchozím nastavení PRAVDA znamená "vybrané" nebo "zaškrtnuté," zatímco NEPRAVDA znamená "nezaškrtnuté" nebo "nezaškrtnuté."

  Tip: Podokno úloh Zdroj dat můžete taky vložit ovládací prvky. V podokně úloh Zdroj dat klikněte pravým tlačítkem na pole, které chcete vytvořit vazbu zaškrtnutí příslušného políčka a potom v místní nabídce klikněte na zaškrtávací políčko. Pokud chcete tento příkaz zobrazen musíte použít pole odpovídající datový typ, například True nebo False () datový typ Boolean.

Začátek stránky

Tipy k rozložení

Použijte následující tipy vám pomůžou vyladit vzhled, velikost a další aspekty ovládací prvek zaškrtávacího políčka:

 • Pokud chcete změnit velikost několika zaškrtávacích políček v celém dokumentu, zaškrtněte políčka jehož velikost chcete změnit. Stiskněte kombinaci kláves ALT + ENTER a pak udělejte potřebné úpravy na kartě velikost.

 • Pokud je zaškrtávací políčko je příliš velký, může zobrazit na značku zaškrtnutí uvnitř políčko deformovaný.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu zaškrtávacího políčka, zaškrtněte políčko, který chcete změnit. V nabídce Formát klikněte na ohraničení a stínování a proveďte potřebné úpravy.

 • Podmíněné formátování slouží k zobrazení položek v šabloně formuláře, když uživatel vybere určité zaškrtávací políčko. Například na formuláři vyúčtování výdajů, můžete podmíněné formátování zobrazit odpovědi část schválení lidem při zaškrtněte políčko požadováno schválení správce. Pokud nadřízenému ke schválení není nutná, uživatelé si zaškrtněte políčko a oddíl zůstane skrytý ve formuláři.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×