Vložení, vytvoření nebo odstranění pole obsahujícího textová data

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Text se do tabulky vkládá, jestliže potřebujete uložit menší objemy textových dat, například jména, adresy a telefonní čísla. Tento článek popisuje přidání a odstranění pole Text v nové či existující tabulce v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku

Pole typu Text

Přidání textového pole v zobrazení Datový list

Přidání textového pole v návrhovém zobrazení

Odstranění textového pole

Informace o vlastnostech polí textu

Pole typu Text

Uživatelé, kteří s aplikací Office Access 2007 ještě nepracovali, musí pamatovat na to, že data v databázi jsou uložena v jedné nebo několika tabulkách. Informace lze zobrazit v datovém listu, což je mřížka, která se podobá listu aplikace Microsoft Office Excel 2007, nebo v podobě formuláře pro zadávání dat či sestavy, avšak veškerá data v databázi jsou uložena v jedné nebo několika tabulkách. Každá tabulka naopak obsahuje sadu polí (sloupců) a každé pole je nastaveno tak, aby přijímalo pouze určitý typ dat. Pole například nastavíte na typ dat Datum a čas, jestliže potřebujete uložit datum a čas, a jiné pole nastavíte na typ dat Text, pokud potřebujete uložit textová data typu jmen, adres či telefonních čísel. Jestliže potřebujete uložit velké objemy textu (přes 256 znaků), nastavíte pole na typ dat Poznámka.

Specifikace textových polí

Textová pole aplikace Office Access 2007 mohou obsahovat až 256 alfanumerických znaků. V poli tabulky a ovládacím prvku formuláře či sestavy můžete zobrazit všech 256 znaků. Na rozdíl od polí typu Poznámka nelze u dat v poli Text použít plné formátování. Můžete však použít vlastní formáty zobrazení a použít lze také vstupní masky ovládající způsob, jakým uživatelé zadávají data.

Další informace o formátování textových dat naleznete v článku formátování dat v tabulek, formulářů a sestav. Informace o vstupních maskách naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Metody vytváření pole Text

Aplikace Office Access 2007 umožňuje několik způsobů přidávání pole Text do nové či existující tabulky:

 • Zobrazení datového listu:    V zobrazení datového listu lze přidat pole typu Text do nové nebo existující tabulky přidáním nového pole a zadáním textu do prázdného řádku v poli nebo vložením až 256 textových znaků do prázdného řádku. Lze také vybrat datový typ Text z rozevíracího seznamu a nastavit vlastnosti, jako je například vlastnost Je nutno zadat, která vynutí zadání data do daného pole, nebo vlastnost Jedinečný, která vynutí zadání neduplicitní hodnoty.

 • Návrhové zobrazení    Přidání textového pole a nastavení vlastností pro pole, které jste se nedá nastavit v zobrazení Datový list používáte návrhové zobrazení. Tyto vlastnosti zahrnují vstupní masky a výchozí hodnotu pro pole. Další informace o vlastnostech pole, které můžete nastavit v návrhovém zobrazení najdete v článku informace o vlastnostech polí Text na konci tohoto článku.

Začátek stránky

Přidání pole Text v zobrazení datového listu

Postup v tomto oddílu vysvětluje postup přidání pole Text do existující tabulky a do nové tabulky v zobrazení datového listu. Pokud jste s aplikací Access ještě nepracovali, datový list je mřížka podobná listu aplikace Office Excel 2007.

Přidání pole Text do existující tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access otevře tabulku v zobrazení datového listu.

 4. V případě potřeby tabulku vodorovně posuňte na první prázdné pole. Ve výchozím nastavení zobrazí aplikace Access v řádku záhlaví všech nových polí příkaz Přidat nové pole.

 5. Poklepejte na řádek záhlaví a pak zadejte jméno nového pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte blok textu nebo kombinaci textu a čísel. Zadat můžete maximálně 256 znaků. Aplikace Access odvodí Text jako typ dat pro pole, jestliže zadáte text nebo kombinaci textu a čísel a nezadáte přes 256 znaků. Pokud zadáte více než 256 znaků, určí aplikace Access typ dat Poznámka.

  – nebo –

  Vložte až 256 znaků textových dat do prvního řádku.

 7. Uložte provedené změny.

Přidání pole Text do nové tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení datového listu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Nová prázdná tabulka v nové databázi

 4. Klikněte na Uložit obrázek tlačítka a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Poklepejte na řádek záhlaví prvního pole tabulky (řádek označený Přidat nové pole) a zadejte název pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte blok textu nebo kombinaci textu a čísel. Zadat můžete maximálně 256 znaků. Aplikace Access odvodí Text jako typ dat pro pole, jestliže zadáte text nebo kombinaci textu a čísel a nezadáte přes 256 znaků. Pokud zadáte více než 256 znaků, určí aplikace Access typ dat Poznámka.

  – nebo –

  Vložte až 256 znaků textových dat do prvního řádku.

  – nebo –

  Ve skupině Typ a formátování dat na kartě Datový list vyberte v seznamu Datový typ položku Text.

Začátek stránky

Přidání pole Text v návrhovém zobrazení

Návrhové zobrazení slouží k přidání pole typu Text do nové nebo existující tabulky a následnému nastavení nebo změně vlastnosti pole, které nelze nastavit nebo změnit v zobrazení datového listu. Můžete například určit vstupní masku či výchozí hodnotu. Postup v této části vysvětluje přidání pole Text a nastavení jeho vlastností.

Přidání pole Text do existující tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a pak zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Text.

 6. Uložte provedené změny.

Přidání pole Text do nové tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

 4. Klikněte na Uložit obrázek tlačítka a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 6. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a pak zadejte název pole.

 7. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Text.

 8. Uložte provedené změny. Chcete-li nastavit vlastnosti pole, ponechejte tabulku otevřenou v návrhovém zobrazení a přejděte na další kroky.

Nastavení nebo změna vlastností pole

 1. V dolní části návrháře tabulky vyhledejte na kartě Obecné v části Vlastnosti pole vlastnost, kterou chcete změnit.

 2. Zaškrtněte políčko vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnost můžete zadat data (například výchozí text nebo vstupní masky), spusťte Tvůrce výrazů kliknutím Tlačítko Tvůrce nebo vyberte možnost ze seznamu.

  Informace o použití každé vlastnosti pole získáte výběrem pole a stisknutím klávesy F1.

Začátek stránky

Odstranění pole Text

Pole Text lze z tabulky odstranit v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Pokud však odstraníte pole Text obsahující data, tato data nenávratně ztratíte: odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu je třeba zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí v tabulce či jiných komponent databáze.

Odstranění pole Text v zobrazení datového listu

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access otevře tabulku v zobrazení datového listu.

 4. Vyhledejte pole Text, klepněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví (název) a pak klepněte na příkaz Odstranit sloupec.

Odstranění pole Text v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle pole Text a stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Klepněte na volič řádku pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit řádky.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Referenční informace o vlastnostech pole Text

Pokud jste pole Text přidali do tabulky v návrhovém zobrazení, můžete u pole nastavit či změnit několik vlastností. V následující tabulce je uveden seznam a popis vlastností pole Text a vysvětlení důsledků jejich nastavení či změny.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost textových polí. Platné hodnoty: 0 až 255. Ponecháte-li tuto vlastnost prázdnou, lze do pole zadat maximálně 256 znaků.

Formát

Formát zobrazení se určuje zadáním vlastních formátovacích znaků. Formáty zde definované se zobrazí v datových listech, formulářích a sestavách.

Další informace o vlastních formátů naleznete v článku formátování dat v tabulek, formulářů a sestav.

Vstupní maska

Určuje vstupní masku, pokud potřebujete kontrolovat způsob, jak uživatelé do pole zadávají data.

Další informace o použití vstupních masek naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Titulek

Určuje název textového pole. Tato vlastnost může obsahovat až 2 048 znaků. Pokud titulek nezadáte, použije aplikace Access výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se v poli automaticky zobrazí při vytvoření nového záznamu. V tabulce s adresami například můžete nastavit výchozí hodnotu pro pole Město na určité město. Pokud uživatelé přidají do tabulky záznam, mohou buď přijmout tuto hodnotu, nebo zadat název jiného města. Maximální délka je 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, jednotlivého pole či ovládacího prvku. Jestliže uživatel zadá data porušující pravidlo, můžete použít vlastnost Ověřovací text a zadat výslednou chybovou zprávu. Maximální délka je 2 048 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text chybové zprávy, která se zobrazí po porušení ověřovacího pravidla uživatelem. Maximální délka je 255 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Je nutno zadat

Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano, musíte zadat nějakou hodnotu do pole či jakýchkoli ovládacích prvků vázaných na pole. Hodnota navíc nesmí být Null.

Povolit nulovou délku

Pokud tato vlastnost je nastavena na hodnotu Ano, v poli můžete zadat řetězce nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky. Použití označíte, že víte, že neexistuje žádná hodnota pro pole. Zadejte řetězec nulové délky zadáním dvou dvojice uvozovek bez mezer mezi nimi ("").

Indexované

Index se používá k urychlení dotazů a operací řazení a seskupování prováděných na velkých objemech dat. Pomocí indexů lze také zabránit uživatelům v zadávání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne:    Indexování je vypnuto (výchozí nastavení).

 • Ano (duplicita povolena):    Indexuje pole a povoluje duplicitní hodnoty. Můžete například zadat duplicitní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicity):     Zapne indexování pole bez povolení duplicitních hodnot.

Komprese kódu Unicode

Kód Unicode je v aplikaci Access používán k zobrazování dat v polích Text, Poznámka a Hypertextový odkaz. Vzhledem k tomu, že kód Unicode používá 2 bajty na znak namísto 1, zabírá více místa na disku.

Pro kompenzaci tohoto efektu a zajištění optimálního výkonu je výchozí hodnota této vlastnosti nastavena v aplikaci Access na Ano pro pole Text, Poznámka a Hypertextový odkaz. Je-li vlastnost nastavena na hodnotu Ano, budou všechny znaky s nulovým prvním bajtem při ukládání komprimovány a při načítání opět dekomprimovány.

Režim IME

Určuje editor IME. Jde nástroj pro práci se soubory vytvořenými v japonské či korejské verzi aplikace Access v anglických verzích aplikace Access. Výchozí hodnota: Bez zarovnání. Další informace o použití této vlastnosti získáte po stisknutí klávesy F1.

Režim Sentence editoru IME

Určuje typ dat, která lze zadat pomocí editoru IME. Další informace o použití této vlastnosti získáte po stisknutí klávesy F1.

Inteligentní značky

Umožňuje určení jedné nebo několika inteligentních značek pro pole a jakékoli ovládací prvky na ně vázané. Inteligentní značky jsou komponenty rozpoznávající typy dat v poli a umožňující provedení akce na základě daného typu. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Klikněte na Tlačítko Tvůrce zobrazíte seznam dostupných inteligentní značky.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v poli typu Text. Možnosti:

 • Obecné:    Zarovná text doleva.

 • Vlevo:    Zarovná text doleva.

 • Střed:    Zarovná text na střed.

 • Vpravo:    Zarovná text doprava.

 • Rozmístit:    Rozmístí text rovnoměrně vzhledem k oběma stranám pole nebo textového pole.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×