Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Číslo se do tabulky vkládá, jestliže potřebujete uložit číselná data, například hodnoty prodejů. Tento článek popisuje přidání a odstranění pole Číslo v nové či existující tabulce v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku

Principy číselných polí

Přidání číselné pole v zobrazení Datový list

Přidání číselné pole v návrhovém zobrazení

Odstranění pole číslo

Odkaz na číslo vlastností pole

Pole typu Číslo

Uživatelé, kteří s aplikací Office Access 2007 ještě nepracovali, musí pamatovat na to, že data v databázi jsou uložena v jedné nebo několika tabulkách. Informace lze zobrazit v datovém listu, což je mřížka, která se podobá listu aplikace Microsoft Office Excel 2007, nebo v podobě formuláře pro zadávání dat či sestavy, avšak veškerá data v databázi jsou uložena v jedné nebo několika tabulkách. Každá tabulka naopak obsahuje sadu polí (sloupců) a každé pole je nastaveno tak, aby přijímalo pouze určitý typ dat. Pole například nastavíte na typ dat Datum a čas, jestliže potřebujete uložit datum a čas, a jiné pole nastavíte na typ dat Číslo, pokud potřebujete uložit čísla určená k matematickým výpočtům.

Specifikace pole Číslo

Pole Číslo je určeno pro všechny matematické výpočty kromě peněžních a výpočtů vyžadujících vysokou přesnost nebo čísel, která nechcete zaokrouhlovat (chcete-li zabránit zaokrouhlování, použijte pole Měna). Velikost hodnot uložených v poli Číslo závisí na způsobu nastavení vlastnosti Velikost pole. Pole typu Číslo lze nastavit tak, aby obsahovala 1bajtové, 2bajtové, 4bajtové, 8bajtové nebo 16bajtové hodnoty, replikační identifikátory (globálně jedinečné identifikátory neboli GUID) a desítkově vyjádřené hodnoty.

Nastavení velikosti pole tak, že otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a změna vlastnost Velikost pole . Informace o změně vlastnosti pole typu číslo najdete v části Nastavení nebo změna vlastností pole. Informace o vlastnostech pole naleznete v části informace o vlastnostech číselných polí.

V následující tabulce jsou uvedeny možné hodnoty pro každé nastavení parametru Velikost pole a vysvětlení použití každého nastavení velikosti.

Nastavení parametru Velikost pole

Popis

Bajt

1bajtové celé číslo s hodnotami od 0 do 255.

Celé číslo

2bajtové celé číslo s hodnotami od -32 768 do +32 767.

Dlouhé celé číslo

4bajtové celé číslo s hodnotami od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Jednoduché

4bajtové celé číslo s hodnotami od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038 a maximálně 7 platných číslic.

Dvojité

8bajtové číslo s plovoucí desetinnou čárkou s hodnotami od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308 a maximálně 15 platných číslic.

Replikační identifikátor

16bajtový globálně jedinečný identifikátor (GUID). Náhodně generované identifikátory GUID jsou dostatečně dlouhé a je nepravděpodobné, že by se překrývaly. Používají se v řadě případů, například při sledování zboží.

Desetinné číslo

12bajtové celé číslo s definovanou přesností na desetinné místo, které může obsahovat hodnoty od -1028 do +1028. Výchozí přesnost je 0. Výchozí hodnota měřítka (počet zobrazených desetinných míst) je 18. Toto měřítko lze nastavit až na hodnotu 28.

Kromě nastavení velikosti pole a jeho dalších vlastností můžete u číselných dat použít vlastní a předdefinované formáty zobrazení či vstupní masky.

Další informace o formátování čísel dat naleznete v článku formátování dat v tabulek, formulářů a sestav. Informace o vstupních maskách naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Metody vytváření pole Číslo

Aplikace Office Access 2007 umožňuje několik způsobů přidávání pole Číslo do nové či existující tabulky:

 • Zobrazení Datový list    Pole číslo můžete přidat nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový list přidáním nového pole a zadejte číslo do prázdného řádku v poli nebo vložením čísla do prázdného řádku. Můžete taky rozevíracím seznamu vyberte datový typ číslo a nastavte vlastnosti například Je vyžadujíd, která chcete vložit datum v poli a jedinečné, který vynucuje uživatelé zadávat jedinečných hodnotu v poli.

 • Návrhové zobrazení    Nastavení vlastností pro pole, které jste se nedá nastavit v zobrazení Datový list a přidejte pole typu číslo použijete návrhové zobrazení. Tyto vlastnosti zahrnují vstupní masky a výchozí hodnotu pro pole. Další informace o vlastnostech naleznete v části informace o vlastnostech číselných polí.

Začátek stránky

Přidání pole Číslo v zobrazení datového listu

Postup v tomto oddílu vysvětluje postup přidání pole Číslo do existující tabulky a do nové tabulky v zobrazení datového listu. Pokud jste s aplikací Access ještě nepracovali, datový list je mřížka podobná listu aplikace Office Excel 2007.

Přidání pole Číslo do existující tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 4. V případě potřeby se vodorovně posuňte na první prázdné pole. Aplikace Access ve výchozím nastavení zobrazuje v záhlaví všech nových polí nadpis Přidat nové pole:

  Nové pole v datovém listu

 5. Poklepejte na řádek záhlaví a pak zadejte jméno nového pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte nebo vložte blok čísel. Pokud zadáte či vložíte čísla, aplikace Access odvodí pro dané pole typ dat Číslo.

  – nebo –

  Na kartě Datový list vyberte ve skupině Typ a formátování dat v seznamu Datový typ položku Číslo a v seznamu Formát požadovaný formát čísla.

  Po zadání nebo vložení dat aplikace Access navíc nastaví vlastnost Velikost pole podle velikosti zadaného či vloženého čísla.

 7. Uložte provedené změny.

Přidání pole Číslo do nové tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení datového listu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Nová prázdná tabulka v nové databázi

 4. Klikněte na Uložit obrázek tlačítka a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Poklepejte na řádek záhlaví prvního pole tabulky (řádek označený Přidat nové pole) a zadejte název pole.

 6. Vyberte první prázdný řádek pod záhlavím a zadejte blok čísel. Aplikace Access odvodí typ dat Číslo pro dané pole, pokud zadáte čísla.

  Aplikace Access navíc nastaví vlastnost Velikost pole podle velikosti zadaného či vloženého čísla.

Začátek stránky

Přidání pole Číslo v návrhovém zobrazení

Návrhové zobrazení umožňuje přidat pole Číslo do nové nebo existující tabulky a pak nastavit nebo změnit vlastnosti pole, které nelze nastavit či změnit v zobrazení datového listu. Můžete například určit vstupní masku či výchozí hodnotu. Postup v tomto oddílu vysvětluje přidání pole Číslo a nastavení jeho vlastností.

Přidání pole Číslo do existující tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit a klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a pak zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Číslo.

 6. Uložte provedené změny.

Přidání pole Číslo do nové tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 6. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a pak zadejte název pole.

 7. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a ze seznamu vyberte položku Číslo.

 8. Uložte provedené změny. Chcete-li nastavit vlastnosti pole, ponechejte tabulku otevřenou v návrhovém zobrazení a přejděte na další kroky.

Nastavení nebo změna vlastností pole

 1. V dolní části návrháře tabulky vyhledejte na kartě Obecné v části Vlastnosti pole vlastnost, kterou chcete změnit.

 2. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. Podle vlastnosti zadejte data (například výchozí text či vstupní masku), spusťte Tvůrce výrazů klepnutím na tlačítko ... nebo vyberte některou možnost ze seznamu.

  Informace o použití každé vlastnosti pole získáte výběrem pole a stisknutím klávesy F1.

Začátek stránky

Odstranění pole Číslo

Pole Číslo lze z tabulky odstranit v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Pokud však odstraníte pole Číslo obsahující data, tato data nenávratně ztratíte: odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu je třeba zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí v tabulce či jiných komponent databáze.

Odstranění pole Číslo v zobrazení datového listu

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access otevře tabulku v zobrazení datového listu.

 4. Vyhledejte pole typu Číslo, klepněte pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví (název) a klepněte na příkaz Odstranit sloupec.

Odstranění pole Číslo v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle pole Číslo a stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Klepněte na volič řádku pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit řádky.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Referenční informace o vlastnostech pole Číslo

Pokud jste pole Číslo přidali do tabulky v návrhovém zobrazení, můžete u pole nastavit či změnit několik vlastností. V následující tabulce je uveden seznam a popis vlastností pole Číslo a vysvětlení důsledků jejich nastavení či změny.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost hodnota, která můžete zadat a uložit v poli. Další informace o vlastnost Velikost pole najdete v článku Specifikace pole číslo dříve v tomto článku.

Formát

Formát zobrazení se určuje zadáním vlastních formátovacích znaků. Formáty zde definované se zobrazí v datových listech, formulářích a sestavách.

Další informace o vlastních formátů naleznete v článku formátování dat v tabulek, formulářů a sestav.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst pro hodnoty pole. Výchozí hodnota je Automaticky. Další možné hodnoty jsou v rozsahu 015.

Vstupní maska

Určuje vstupní masku, pokud potřebujete kontrolovat způsob, jak uživatelé do pole zadávají data.

Další informace o použití vstupních masek naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Titulek

Určuje název textového pole. Tato vlastnost může obsahovat až 2 048 znaků. Pokud titulek nezadáte, použije aplikace Access výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se v poli automaticky zobrazí při vytvoření nového záznamu.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, jednotlivého pole či ovládacího prvku. Jestliže uživatelé zadají data porušující pravidlo, můžete použít vlastnost Ověřovací text a zadat výslednou chybovou zprávu. Maximální délka je 2 048 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text chybové zprávy, která se zobrazí po porušení ověřovacího pravidla uživatelem. Maximální délka je 255 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Je nutno zadat

Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano, musíte zadat nějakou hodnotu do pole či jakýchkoli ovládacích prvků vázaných na pole. Hodnota navíc nesmí být Null.

Indexované

Index se používá k urychlení dotazů a operací řazení a seskupování prováděných na velkých objemech dat. Pomocí indexů lze také zabránit uživatelům v zadávání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne:    Indexování je vypnuto (výchozí nastavení).

 • Ano (duplicita povolena):    Indexuje pole a povoluje duplicitní hodnoty. Můžete například zadat duplicitní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicity):     Zapne indexování pole bez povolení duplicitních hodnot.

Inteligentní značky

Umožňuje určení jedné nebo několika inteligentních značek pro pole a jakékoli ovládací prvky na ně vázané. Inteligentní značky jsou komponenty rozpoznávající typy dat v poli a umožňující provedení akce na základě daného typu. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných inteligentních značek, klepněte na příkaz Sestavit (...).

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat. Možnosti:

 • Obecné:    Zarovná text doleva, čísla a kalendářní data doprava.

 • Vlevo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doleva.

 • Vpravo:    Zarovná text, kalendářní data i čísla doprava.

 • Střed:    Zarovná text, kalendářní data i čísla na střed.

 • Rozmístit:    Rozmístí text, čísla i kalendářní data rovnoměrně vzhledem k oběma stranám pole nebo textového pole.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×