Animace, video a zvuk

Vložení videa z YouTube nebo jiných stránek

Vložení videa z YouTube nebo jiných stránek

V aplikacích PowerPoint pro Office 365 a PowerPoint 2019 můžete vložit do snímku online video z YouTube nebo ze služby Vimeo.  

Video se přehrává přímo z webu a má ovládací prvky z webu pro přehrávání, pozastavení, změnu hlasitosti atd. Funkce pro přehrávání PowerPointu (Prolnutí, Záložka, Střih apod.) nejde na online videa použít.

Protože je video uloženo na webu a nikoliv přímo v prezentaci, musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video!

Vložení webového videa

 1. Ve webovém prohlížeči vyhledejte požadované video.

 2. Z adresního řádku prohlížeče zkopírujte adresu URL webové stránky.

 3. Přepněte do aplikace PowerPoint a vyberte snímek, do kterého chcete vložit video.

 4. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte Video > Online Video.

 5. V dialogovém okně Online Video vložte adresu URL, kterou jste zkopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte Vložit.

Přehrání videa

Úspěšně vložené video můžete přehrát buď v normálním zobrazení, nebo v zobrazení prezentace. 

 • V normálním zobrazení se na videu zobrazí tlačítko Přehrát.

 • V zobrazení Prezentace můžete s videy pracovat stejně jako ve webovém prohlížeči.

 • Videa ze služeb YouTube a Vimeo se automaticky přehrávají v posloupnosti kliknutí. Video můžete přehrát i bez kliknutí na tlačítko Přehrát. Stačí klepnout na mezerník a přejdete k dalšímu kroku v posloupnosti kliknutí.

Řešení potíží

Všechna online videa z těchto webů nejdou vložit. Pokud chcete zjistit, jestli můžete určité video vložit, podívejte se na web videa. 

Na počítači se vyžaduje Internet Explorer 11.

K přehrávání videí v PowerPointu musí být na počítači nainstalovaný Internet Explorer 11. Tento prohlížeč nemusíte používat k procházení webu. Stačí ho mít nainstalovaný, protože obsahuje technologii, kterou PowerPoint potřebuje k přehrávání videí ve Windows. 

Pokud máte operační systém Windows 10, máte nainstalovaný i Internet Explorer 11. Pokud máte starší verzi Windows, přejděte na stránku pro stažení Internet Exploreru, kde najdete pokyny. 

Chcete místo toho vložit video ze svého počítače?

Podrobné informace najdete v článku o vložení a přehrání videosouboru z počítače.

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Vimeo:

YouTube:

V PowerPoint 2016u můžete vložit online video pomocí kódu pro vložení nebo video vyhledejte podle názvu. Potom ho můžete přehrávat během prezentace.

Video se přehrává přímo z webu a má ovládací prvky z webu pro přehrávání, pozastavení, změnu hlasitosti atd. Funkce pro přehrávání PowerPointu (Prolnutí, Záložka, Střih apod.) nejde na online videa použít.

Protože je video uloženo na webu a nikoliv přímo v prezentaci, musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Vložení online videa pomocí kódu pro vložení

 1. Na YouTube nebo Vimeo najděte video, které chcete vložit.

 2. Pod rámečkem s videem klikněte na Sdílet a potom na Vložit. (Pokud nekliknete na Vložit, zkopírujete nesprávný kód.)

  Klikněte na Sdílet a potom na Vložit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na kód pro vložení do rámce iFrame a klikněte na Kopírovat.

  Zkopírujte kód pro vložení do rámce iFrame.

  Pokud zvýrazněný text, který kopírujete, začíná na http, STŮJTE. Je to nesprávný kód ke zkopírování. Vraťte se ke kroku 2 a klikněte na Vložit:

  Aby správně fungoval kód, který vám umožňuje vložit video, musí začínat buď na textem „iFrame“, nebo textem „<object“.
  Pokud kód pro vložení začíná na http, video se nevloží.
 4. V PowerPointu 2016 klikněte na snímek, na který chcete přidat video.

 5. Na kartě Vložení klikněte na Video > Online video.

 6. Do pole Z kódu pro vložení videa vložte kód pro vložení a klikněte na šipku.

  Zobrazuje možnost vložení videa v PowerPointu.
 7. Do snímku se umístí obdélník videa. Podle potřeby ho můžete přesunout nebo změnit jeho velikost. Pokud chcete zobrazit náhled videa na snímku, klikněte na obdélník videa pravým tlačítkem, vyberte Ukázka a potom klikněte na videu na tlačítko Přehrát.

  Poznámka: Pokud se vám video nevloží správně, zkontrolujte, jestli máte nainstalované požadované aktualizace Office.

Hledání videa na YouTube podle názvu

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Video > Online video.

  Tlačítko na pásu karet pro vložení online videa v PowerPointu
 3. Do pole Hledat na YouTube zadejte název videa, které chcete vložit, a stiskněte Enter.

 4. Vyberte video z výsledků hledání a klikněte na Vložit.

 5. Do snímku se umístí obdélník videa. Podle potřeby ho můžete přesunout nebo změnit jeho velikost. Pokud chcete zobrazit náhled videa na snímku, klikněte na obdélník videa pravým tlačítkem, vyberte Ukázka a potom klikněte na videu na tlačítko Přehrát.

  Poznámka: Pokud se vám video nevloží správně, zkontrolujte, jestli máte nainstalované požadované aktualizace Office.

Zobrazení náhledu videa

 1. Jakmile je na snímku obdélník videa, vyberte ho, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Ukázka.

  Na videu se objeví tlačítko Přehrát.

 2. Klikněte na videu na tlačítko Přehrát.

  Video je na webu a ne přímo v prezentaci, proto musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Na počítači se vyžaduje Internet Explorer 11.

K přehrávání videí v PowerPointu musí být na počítači nainstalovaný Internet Explorer 11. Tento prohlížeč nemusíte používat k procházení webu. Stačí ho mít nainstalovaný, protože obsahuje technologii, kterou PowerPoint potřebuje k přehrávání videí ve Windows. 

Pokud máte operační systém Windows 10, máte nainstalovaný i Internet Explorer 11. Pokud máte starší verzi Windows, přejděte na stránku pro stažení Internet Exploreru, kde najdete pokyny. 

Chcete místo toho vložit video ze svého počítače?

Podrobné informace najdete v článku o vložení a přehrání videosouboru z počítače.

Vložení obsahu z webu Slideshare.net

Do snímku v aplikaci PowerPoint můžete vložit obsah z webu Slideshare.net – webu pro sdílení prezentací, infografiky a dokumentů.

Na webu Slideshare.net má obsah, který se dá vložit někam jinam, na sobě tlačítko Share (Sdílet). Tímto tlačítkem otevřete okno, ve kterém můžete zkopírovat kód pro vložení, například kód pro vložení videa.

 1. Na webu Slideshare.net najděte obsah, který chcete vložit.

 2. Vyberte tlačítko Share (Sdílet) pod rámečkem obsahu.

  V rámečku videa se objeví kódy pro sdílení.

 3. Vyberte pole s názvem Embed (Vložit).

  Když to uděláte, vybere se celý text v poli.

 4. Klikněte na vybraný text pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat.

  Zkopírovaný text obsahuje víc informací, než potřebujete, proto je potřeba ho oříznout a znovu zkopírovat.

 5. Vložte zkopírovaný text do textového editoru, jako je Word nebo Poznámkový blok.

 6. Vyberte část textu, která začíná <iframe src ... a končí </iframe>. Tento text zkopírujte.

  To je kód pro vložení, který potřebujete k vložení obsahu do aplikace PowerPoint.

 7. V aplikaci PowerPoint přejděte na snímek, do kterého chcete obsah vložit.

 8. Na pásu karet vyberte kartu Vložení, vyberte Video a pak vyberte Online video.

  Otevře se dialogové okno Vložit video.

 9. Do pole s názvem Z kódu pro vložení videa vložte kód pro vložení a stiskněte Enter.

  Aplikaci PowerPoint to chvíli potrvá, než obsah vstřebá. Až to udělá, objeví se na snímku černé pole.

 10. Když budete chtít obsah zobrazit, vyberte tlačítko Prezentace Tlačítko Zobrazení prezentace na hlavním panelu poblíž pravého dolního rohu okna aplikace PowerPoint.

Požadavky

Použití online videí se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webů jednotlivých poskytovatelů.

Do PowerPoint 2013u můžete vložit video a potom ho můžete přehrávat během prezentace.

Video se přehrává přímo z webu a má ovládací prvky z webu pro přehrávání, pozastavení, změnu hlasitosti atd. Funkce pro přehrávání PowerPointu (Prolnutí, Záložka, Střih apod.) nejde na online videa použít.

Protože je video uloženo na webu a nikoliv přímo v prezentaci, musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Poznámka: Abyste mohli používat tuto funkci, musíte používat desktopovou verzi PowerPointu 2013, mít nainstalované dubnové aktualizace Office z roku 2014 a používat Internet Explorer 9 (MS12-037) nebo Internet Explorer 10 nebo novější (doporučujeme). Můžete si zobrazit úplný seznam požadavků a podporovaných formátů.

Hledání videa na YouTube podle názvu

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Video > Online video.

  Tlačítko na pásu karet pro vložení online videa v PowerPointu
 3. Do pole Hledat na YouTube zadejte název videa, které chcete vložit, a stiskněte Enter.

  Toto je dialogové okno Vložit online video v PowerPointu 2013.
 4. Vyberte video z výsledků hledání a klikněte na Vložit.

 5. Do snímku se umístí obdélník videa. Podle potřeby ho můžete přesunout nebo změnit jeho velikost. Pokud chcete zobrazit náhled videa na snímku, klikněte na obdélník videa pravým tlačítkem, vyberte Ukázka a potom klikněte na videu na tlačítko Přehrát.

  Poznámka: Pokud se vám video nevloží správně, zkontrolujte, jestli máte nainstalované požadované aktualizace Office.

 6. Přejděte na kartu Přehrávání na pásu karet, kde můžete zvolit, jak a kdy se má video přehrát:

  Na kartě Přehrávání na pásu karet v PowerPointu si můžete zvolit, jak přehrávat video.

  Podrobnosti o těchto možnostech, například o automatickém spuštění videa nebo přehrávání videa na celé obrazovce, najdete v článku Nastavení možností přehrávání pro video v prezentaci.

Zobrazení náhledu videa

 1. Jakmile máte obdélník videa na snímku, vyberte ho a pak na pásu karet PowerPointu vyberte kartu Přehrávání.

 2. Na levé straně karty Přehrávání vyberte tlačítko Náhled.

Na počítači se vyžaduje Internet Explorer 11.

K přehrávání videí v PowerPointu musí být na počítači nainstalovaný Internet Explorer 11. Tento prohlížeč nemusíte používat k procházení webu. Stačí ho mít nainstalovaný, protože obsahuje technologii, kterou PowerPoint potřebuje k přehrávání videí ve Windows. 

Pokud máte operační systém Windows 10, máte nainstalovaný i Internet Explorer 11. Pokud máte starší verzi Windows, přejděte na stránku pro stažení Internet Exploreru, kde najdete pokyny. 

Chcete místo toho vložit video ze svého počítače?

Podrobné informace najdete v článku o vložení a přehrání videosouboru z počítače.

Požadavky

Vaše používání online videí se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webů jednotlivých poskytovatelů.

Videa z YouTube v PowerPointu 2010 už nefungují.    YouTube nedávno ukončil podporu Adobe Flash Playeru, který PowerPoint 2010 používá na pozadí k přehrání videa z YouTube vloženého na snímku.

V důsledku toho už v PowerPointu 2010 nejdou přehrávat videa. Místo toho se zobrazí chyba: 

Vložená videa Flash se už nepodporují.

Tato chybová zpráva YouTube vysvětluje, že se už nepodporují vložená videa ve Flashi.

Tento problém se dá obejít dvěma způsoby. Níže klikněte na nadpis příslušného oddílu, abyste ho otevřeli a podívali se na podrobnosti.

Pokud máte možnost aplikaci upgradovat, doporučujeme upgrade provést, protože je to způsob, jak se dá obejít tento problém, který se nedá opravit:

 • Upgradovat můžete z Office 2010na novou verzi které k přehrávání videí z YouTube nepotřebují Adobe Flash Player, a nemají proto stejný problém, jako teď má PowerPoint 2010.

  Aby byl pro vás upgrade prospěšný, musíte používat verzi Windows, která podporuje zvolenou verzi Office. Office 2013 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7. Office 2016 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows 7 Service Pack 1.

  Pokud byste chtěli mít vždycky nejnovější verzi Office, můžete si předplatit Office 365. Klikněte sem a můžete si software vyzkoušet nebo koupit a porovnat předplatné a jednorázový nákup.

Pokud teď nemáte možnost upgradovat PowerPoint 2010 na novější verzi, doporučujeme, abyste si nainstalovali doplněk LiveWeb, který vám výše popsaný problém pomůže obejít. V následujícím článku najdete podrobné pokyny:

Vložení online videa v PowerPointu 2010

Tento postup není vhodný pro každého – je určený pro uživatele, kteří si umějí sami nainstalovat a nastavit software.

Chcete místo toho vložit video ze svého počítače?

Podrobné informace najdete v článku o vložení a přehrání videosouboru z počítače.

Požadavky

Vaše používání online videí se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webu poskytovatele.

V PowerPoint pro Mac pro Office 365 nebo PowerPoint 2019 pro Mac můžete do snímku vložit webové video z YouTube nebo Vimeo.  

V aplikaci PowerPoint pro Mac pro Office 365 můžou členové programu Insider také vložit online video ze služby videí pro podniky Microsoft Stream. Lidé v organizaci můžou nahrávat, sledovat a sdílet videa s dalšími uživateli. Tato funkce vyžaduje PowerPoint pro Mac pro Office 365 ve verzi 16.22 nebo novější.

Video se přehrává přímo z webu a má ovládací prvky z webu pro přehrávání, pozastavení, změnu hlasitosti atd. Funkce pro přehrávání PowerPointu (Prolnutí, Záložka, Střih apod.) nejde na online videa použít.

Protože je video uloženo na webu a nikoliv přímo v prezentaci, musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Vložení webového videa

 1. Ve webovém prohlížeči vyhledejte požadované video.

 2. Zkopírujte adresu URL webové stránky z adresního řádku vašeho prohlížeče.

 3. Přepněte do PowerPointu a vyberte snímek, na který chcete vložit video.

 4. Na kartě Vložení ve skupině Multimédia na pravé straně vyberte Video. Pak vyberte Online video.

 5. V dialogovém okně vložte adresu URL, kterou jste zkopírovali v kroku 2.

 6. Klikněte na Vložit.

  Video se přidá na snímek.

 7. Pokud chcete zobrazit náhled videa, klikněte na tlačítko Přehrát, které se zobrazuje ve videu.

Chcete místo toho vložit video ze svého počítače?

Podrobné informace najdete v článku o vložení a přehrání videosouboru z počítače.

Požadavky

Tato funkce vyžaduje nejnovější verzi systému macOS a aplikace PowerPoint pro macOS: 

 • PowerPoint verze 16.15.18070902 nebo novější

 • macOS 10.13.4 (High Sierra) nebo novější

Vaše používání online videí se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webů jednotlivých poskytovatelů.

V PowerPoint pro web můžete do snímku vložit webové video z YouTube nebo z Vimeo. (Pokud máte předplatné Office 365 pro firmy nebo vzdělávací organizace, můžete vložit online video z Microsoft Streamu.)

Video se přehrává přímo z webu a má ovládací prvky z webu pro přehrávání, pozastavení, změnu hlasitosti atd. Funkce pro přehrávání PowerPointu (Prolnutí, Záložka, Střih apod.) nejde na online videa použít.

Protože je video uloženo na webu a nikoliv přímo v prezentaci, musíte být připojení k internetu, aby šlo video přehrávat.

Vložení online videa

 1. Ve webovém prohlížeči vyhledejte požadované video.

 2. Zkopírujte adresu URL webové stránky z adresního řádku vašeho prohlížeče.

 3. Přepněte do PowerPoint pro web a vyberte snímek, do kterého chcete vložit video.

 4. Na kartě Vložit na pásu karet ve skupině Multimédia vyberte Online video.

 5. V dialogovém okně Online Video vložte adresu URL, kterou jste zkopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte Vložit.

  Video se vloží do snímku. Video můžete myší přetáhnout nebo výběrem a tažením rohu upravit velikost rámečku.

 7. Aby se video začalo přehrávat, musíte spustit prezentaci. Na pásu karet vyberte kartu Zobrazení a ve skupině Spustit prezentaci zvolte možnost Od aktuálního snímku.

  Jakmile se otevře prezentace, můžete ji spustit kliknutím na tlačítko pro přehrávání.

Související informace najdete v tématu Přehrávání videa v PowerPointu pro web.

Vaše používání online videí se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webů jednotlivých poskytovatelů.

Střih videa

PowerPoint pro web nemůže provádět střih videí a online videa není možné stříhat. Pokud máte video, u kterého chcete provést střih, je nutné je uložit do počítače a pak vložit na snímek v desktopové verzi PowerPointu. 

Viz také

Ukázkové video: Vložení videa z YouTube

Proč se do PowerPointu nedá vložit video?

Přidání zvuku do prezentace

Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×