Vložení tlačítka

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

Tlačítko, někdy označovaný taky jako příkazové tlačítko nebo tlačítka na šablonu formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath můžete vložit. Uživatelé klikněte na tlačítko zahájí okamžitou akci, například odeslání formuláře do webové služby nebo zahájení dotazu v databázi. Tlačítko můžete přidružit pravidla nebo vlastní kód, který se spustí při kliknutí na tlačítko.

V tomto článku

Kdy použít tlačítko

Vložení tlačítka

Tipy pro rozložení

Kdy použít tlačítko

Tlačítka jsou mnohostranné ovládací prvky, užitečné v mnoha různých případech. Tlačítko můžete použít například k těmto účelům:

 • odeslání dat do jednoho nebo více zdrojů dat,

 • možnost přepnutí do jiného Zobrazení formuláře,

 • aktualizace dat ze Sekundární zdroj dat,

 • vymazání vyhledaných dat z formuláře,

 • provádění výpočtů s daty ve formuláři.

Pokud ovládáte psaní kódu, můžete použít tlačítko k provedení složitějších akcí nebo akcí, které v návrhovém režimu nejsou v uživatelském rozhraní podporovány. Kód můžete například použít k automatickému odstranění všech řádků v tabulce s opakováním poté, co uživatel stiskne tlačítko Odstranit vše.

Pokud navrhujete šablonu formuláře, která odesílá data do databáze nebo externího zdroje dat, přidává se ve formuláři do nabídky Soubor příkaz Odeslat a do panelu nástrojů se umisťuje tlačítko Odeslat. Tyto možnosti odeslání však uživatel snadno přehlédne. Můžete tedy chtít přidat tlačítko Odeslat do šablony formuláře. Takové tlačítko na uživatelském formuláři je vyobrazeno na následujícím příkladu.

tlačítko Odeslat na formuláři

Ve výchozím nastavení má tlačítko vložené aplikací InfoPath do šablony formuláře název „Tlačítko“. Chcete-li tento text změnit a přiřadit tlačítku akci za použití pravidla, musíte na tlačítko poklepat a specifikovat možnosti v dialogovém okně Tlačítko – vlastnosti.

Má-li se text na tlačítku měnit v závislosti na hodnotách ve formuláři, můžete vytvořit dynamický popisek tlačítka. Můžete například vytvořit tlačítko s popiskem Odeslat: Nadřízený, přičemž proměnná Nadřízený je jméno, které uživatel zadá do textového pole Nadřízený na jiném místě ve formuláři.

Začátek stránky

Vložení tlačítka

Vložení tlačítka se provádí stejným postupem, bez ohledu na to, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře nebo šablonu založenou formuláře na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá tlačítko vybrané v Režim návrhu.

Tlačítko vybraný v režimu návrhu

Na rozdíl od většina další ovládací prvky aplikace InfoPath nejsou tlačítka vázaný na pole nebo skupiny ve zdroji dat. Je to proto se používají zahájit akce, pozor, abyste shromáždit data od uživatele.

Vložení tlačítka

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky klepněte na prvek Tlačítko.

 4. Poklepejte na ikonu tlačítka vloženou do šablony formuláře.

 5. Klepněte na kartu Obecné.

 6. V seznamu Akce klepněte na akci, kterou má tlačítko provést.

  Možné akce

  Akce Odeslat a Pravidla a vlastní kód jsou vždy k dispozici. Dostupnost akcí ostatních tlačítek závisí na návrhu šablony formuláře a na tom, zda šablona formuláře zahrnuje datové připojení, které vytváří dotazy nebo odesílá data do externích zdrojů dat, jako je databáze nebo webová služba.

  Akce

  Popis

  Odeslat:

  Tato akce zahájí standardu odeslat funkce pro formuláře – to je stejný jako uživatele v nabídce soubor na tlačítko Odeslat. Zahajte vlastní akci odeslání, vyberte pravidla a vlastní kód a vytvořte pravidla pro předávání data.

  Pravidla a vlastní kód

  Po klepnutí na příslušné tlačítko spustí tato akce pravidlo nebo spustí vlastní kód. Můžete například vytvořit pravidlo, které po klepnutí na příslušné tlačítko reaguje automatickým odesláním dat z formuláře webové službě nebo odesláním dat jako e-mailové zprávy. Pokud chcete definovat pravidlo, klepněte na možnost Pravidla. Chcete-li definovat kód, klepněte na možnost Upravit kód formuláře.

  Spustit dotaz

  Je-li formulář připojen k databázi nebo webové službě, vytvoří tato akce dotaz v databázi nebo webové službě na základě hodnot zadaných do polí, která slouží k dotazování na data.

  Nový záznam

  Pokud je formulář připojen k databázi nebo webové službě, vymaže tato akce hodnoty ve formuláři a umožní uživateli zadat nová data.

  Odstranit a odeslat

  Pokud formulář je připojení k databázi nebo webové služby, tato akce odstraní záznamy z databáze vrácená v dotazu.

  Aktualizace

  Jestliže je formulář připojen k databázi nebo webové službě, aktualizuje tato akce v databázi nebo webové službě data, která byla vrácena v dotazu.

  Aktualizovat formulář

  Ve formuláři, který slouží k vyplňovat ve webovém prohlížeči tato akce aktualizuje dat formuláře přírůstková způsobem. Představte si, například celkové pole, které změny na základě hodnot, které uživatelé zadávat ovládacích prvků ve formuláři. Chcete-li předejít aktualizace při každé změně hodnot v těchto ovládacích prvků formuláře, můžete data zabránit v právě odesílá na server u těchto konkrétní ovládacích prvků. Pak můžete přidat tlačítko Update součty vedle pole Celkový, které uživatel můžete kliknout na ruční aktualizaci souhrny. Tlačítko přidružené akce Formuláře aktualizace je viditelné pouze v případě, že uživatelé zobrazit a vyplňování formuláře v prohlížeči.

 7. V poli Popisek proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít na tlačítku vlastní text, zadejte text, který má být zobrazen.

  • Chcete-li pro text na tlačítku použít hodnotu z formuláře, klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka . V dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na možnost Vložit pole nebo skupinu a poté vyberte pole nebo skupinu, kterou chcete použít.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacího prvku tlačítka:

 • Tlačítka vypadají zpravidla lépe, nejsou-li jejich popisky příliš dlouhé.

 • Chcete-li změnit velikost několika tlačítek současně, dotyčná tlačítka vyberte. Stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER a poté proveďte na kartě Velikost požadované úpravy.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu tlačítka, vyberte dané tlačítko, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy.

 • V režimu návrhu nelze k tlačítku přidat obrázek. Toto omezení lze obejít ruční úpravou souboru manifestu (XSF) přidruženému k šabloně formuláře. Tento postup lze doporučit pouze pokročilým vývojářům formulářů.

 • Použijete-li totéž tlačítko v několika zobrazeních, snažte se je z důvodu konzistence umístit v každém zobrazení do podobného místa a použijte pro ně stejný text.

 • Dokonalejšího vzhledu šablony formuláře dosáhnete také omezením rozmanitosti šířek použitých tlačítek. Není také vhodné používat úzká, krátká nebo dlouhá tlačítka, protože nestandardní velikosti tlačítek často působí neprofesionálně.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×