Vložení textového pole

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath je možné shromažďovat informace od uživatelů nebo ke zobrazit data databáze nebo jiného externího zdroje dat pomocí textového pole.

V tomto článku:

Kdy použít textové pole

Uživatelské prostředí

Vložení textového pole

Tipy k rozložení

Kdy použít textové pole

Textové pole slouží k těmto účelům:

 • možnost zadat do formuláře libovolné množství prostého textu,

 • zobrazení informací, například výsledku vzorce nebo data.

V následující ukázce jsou textová pole použita k sběru kontaktních údajů od uživatelů.

Three text boxes for collecting information

Ve výchozím nastavení přidá aplikace InfoPath při vložení textového pole na šablonu formuláře textové pole s jediným řádkem. Pokud chcete v textovém poli zobrazit více řádků, můžete po vložení textového pole povolit konce odstavců nebo zalamování textu, nebo můžete vytvořit pole s formátovaným textem.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné textovým polím, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Pole s formátovaným textem    Stejně jako běžný textového pole pole s formátovaným textem uživatelé zadávat, úpravy a zobrazení textu. Na rozdíl od textového pole pole s formátovaným textem ve výchozím nastavení zobrazuje více řádků textu. Uživatele můžete také přidat formátování prvků do pole s formátovaným textem, například tučné písmo nebo kurzívu, obrázky a tabulky. Formátovaná data v poli s formátovaným textem uložená jako XHTML, který nemusí být kompatibilní se zdroji dat, které očekávají krátké posloupnosti prostého textu.

Pole výrazu    Pole výrazu obecně slouží k zobrazení jen pro čtení textu, zobrazíte hodnotu Další ovládací prvek ve formuláři a k vytváření vzorců, které jsou založeny na výrazy XPath. Na rozdíl od textového pole pole výrazu ukládat ani uložení dat. Proto použijte pole výrazu jenom v případě, že nechcete uložit jeho hodnotu nebo odkaz na jiný vzorec.

Můžete použít textová pole samostatně nebo je přidat do tabulky s opakováním, oddíly nebo jiné rozložení ovládacích prvků. Například textových polí často zobrazí uvnitř buňky v tabulce s opakováním.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Zadávání dat do textového pole je snadné. Uživatel umístí kurzor do textového pole a napíše požadované informace. Data se zobrazí ve formuláři jako prostý text.

Tip: Chcete-li umožnit uživatelům formátování znaků textu v textovém poli, můžete místo standardního textového pole použít pole s formátovaným textem.

Textová pole obsahují několik funkcí známých z dalších aplikací systému Microsoft Office System. Pokud uživatel například napíše slovo do textového pole chybně, zobrazí se pod slovem červená vlnovka, která signalizuje pravděpodobnou pravopisnou chybu.

Spelling error in a text box

U textových polí je standardně kromě kontroly pravopisu povolena také funkce automatického dokončování. Funkce automatického dokončování ukládá položky, které uživatel při vyplňování formuláře již jednou zadal. Když uživatel napíše do textového pole několik prvních znaků, zobrazí se položky zadané uživatelem dříve, které začínají stejnými znaky. Funkce automatického dokončování tak usnadňuje uživatelům při vyplňování formuláře zadávání často se opakujících údajů, například jména a adresy.

Poznámka: Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou některé funkce, například kontrola pravopisu, nedostupné, protože nefungují ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení textového pole

Postup vložení textového pole se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá textové pole, které je vybráno v Režim návrhu.

Text box selected in design mode

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Textová pole jsou vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu je Příjmení textové pole na formuláři vázaný na pole Příjmení v podokně úloh Zdroj dat.

relationship between text box on form template and field in data source

Vložení textového pole do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Textové pole.

 4. Chcete-li přidat popisek k ovládacímu prvku, zadejte text nad nebo nalevo od ovládacího prvku, pak dvojtečku (:). Například pokud textové pole je určen pro shromáždit příjmení uživatele, můžete zadat Příjmení:.

Vložení textového pole do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit textové pole tak, že když přetáhnete nějaké pole z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením textového pole z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Textové pole.

 4. V dialogovém okně Textové pole – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data textového pole, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

  Tip: Ke vkládání ovládacích prvků je možné použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete svázat textové pole, a pak v místní nabídce vyberte příkaz Textové pole.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Než vložíte textová pole do šablony formuláře, rozmyslete si, jak je chcete uspořádat. Textová pole můžete přidat do šablony formuláře přetažením myší, kdykoli budete chtít, ale výsledkem může být nefungující návrh formuláře. Budete-li chtít dosáhnout dokonalejšího uspořádání šablony formuláře, můžete přidat Tabulka rozložení a vložit popisky a ovládací prvky do jednotlivých buněk, aby byly úhledně zarovnány. V následující ukázce je pro uspořádání popisků a ovládacích prvků použita tabulka rozložení o čtyřech řádcích a dvou sloupcích.

Text boxes inside layout table in design mode

Kromě použití tabulek rozložení k uspořádání textových polí lze provést jednu nebo několik z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit velikost několika textových polí najednou, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte požadované úpravy.

 • Změňte velikost textových polí na šabloně formuláře podle délky textu, který do nich budou uživatelé zadávat.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu několika textových polí najednou, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech textových polí současně, klepněte na textové pole obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Textové pole.

 • Chcete-li zobrazit vzhled textových polí se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře po jeho vyplnění.

 • K úpravě volného místa vně textového pole použijte okraje. K úpravě volného místa uvnitř textového pole použijte odsazení obsahu. Obě nastavení se nacházejí na kartě Velikost v dialogovém okně Textové pole – vlastnosti.

 • Někdy se může stát, že text v textovém poli a popisek vlevo od něj nejsou dokonale zarovnány. Chcete-li je rychle zarovnat, poklepejte na textové pole, klepněte na kartě Velikost na tlačítko Zarovnat a poté klepněte na tlačítko Použít. Pokud jsou popisek a textové pole umístěny v různých buňkách tabulky rozložení, klepněte pravým tlačítkem na buňku obsahující popisek, v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a na kartě Buňka klepněte ve skupině Svislé zarovnání na možnost Na střed.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×