Vložení tabulky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení tabulky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Vytvářejte a upravujte tabulky v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook 2016 pomocí klávesnice a Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Převod textu na tabulku

Pokud máte blok textu, ve kterém se používají konzistentní oddělovače, můžete ho snadno převést na tabulku.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete převést na tabulku.

 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+V, stisknutím klávesy T a pak stisknutím klávesy P otevřete dialogové okno Převést text na tabulku.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se v textu jako oddělovače používají odstavce, stiskněte kombinaci kláves ALT+O.

  • Pokud se v textu jako oddělovače používají čárky, stiskněte kombinaci kláves ALT+J.

  • Pokud se v textu jako oddělovače používají tabulátory, stiskněte kombinaci kláves ALT+T.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Vytvoří se tabulka a fokus se vrátí do zprávy, ve které bude vybraná tabulka.

Převod tabulky na text

 1. Umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce, kterou chcete převést na text.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+C a pak stisknutím klávesy L otevřete kartu Rozložení v režimu Nástroje tabulky.

 3. Stisknutím klávesy Ř otevřete dialogové okno Převést tabulku na text a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má text jako oddělovače používat odstavce, stiskněte klávesu V.

  • Pokud má text jako oddělovače používat čárky, stiskněte klávesu J.

  • Pokud má text jako oddělovače používat tabulátory, stiskněte klávesu T.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“. Pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do zprávy, ve které bude vybraný text.

Vložení tabulky

Můžete určit rozměry tabulky, třeba počet sloupců a řádků a jejich výšku a šířku. Outlook vloží základní tabulku s mřížkou, se kterou můžete pracovat.

Poznámka: Aby tabulka co nejvíc podporovala funkce přístupnosti, je důležité, aby měla řádek záhlaví.

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit novou tabulku.

 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+V, stisknutím klávesy T a pak stisknutím klávesy V otevřete dialogové okno Vložit tabulku.

 3. Zadejte požadovaný počet sloupců.

 4. Stiskněte klávesu TAB a potom zadejte požadovaný počet řádků.

 5. Pokud chcete tyto rozměry používat i v budoucnosti, stisknutím Alt+Z vyberte možnost Nastavit jako výchozí u nových tabulek.

 6. Dialogové okno Vložit tabulku zavřete opakovaným stisknutím klávesy TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“, a pak stiskněte klávesu ENTER. Outlook přidá tabulku do zprávy a fokus se přesune do prvního sloupce na prvním řádku.

 7. Zkontrolujte, že tabulka obsahuje řádek záhlaví – stiskněte kombinaci kláves ALT+C a pak stisknutím klávesy T otevřete kartu Návrh v režimu Nástroje tabulky.

 8. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „zaškrtnuto – řádek záhlaví – zaškrtávací políčko“. U čteček JAWS uslyšíte: „Možnosti stylů tabulek – skupinový rámeček – řádek záhlaví – zaškrtnuto“. Pokud uslyšíte „nezaškrtnuto“, zapněte řádek záhlaví stisknutím klávesy MEZERNÍK. V opačném případě vraťte fokus do tabulky stisknutím klávesy ESC.

 9. V tabulce se pohybujte pomocí kláves se šipkami a zadejte informace do buněk.

Použití předdefinovaných stylů tabulky

Po vytvoření tabulky můžete rychle upravit její vzhled pomocí předdefinovaných stylů v aplikaci Outlook.

 1. Umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+C a pak stisknutím klávesy T otevřete kartu Návrh v režimu Nástroje tabulky.

 3. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Styly tabulky.

 4. Pomocí kláves se šipkami procházejte seznam stylů, dokud nenajdete ten, který chcete, například „Světlá tabulka s mřížkou 1“.

 5. Požadovaný styl vyberte stisknutím klávesy ENTER. Vybraný styl se použije u vaší tabulky a fokus se vrátí do tabulky.

Odstranění tabulky

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce, kterou chcete odstranit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+C a pak stisknutím klávesy L otevřete kartu Rozložení v režimu Nástroje tabulky.

 3. Pokud chcete odstranit celou tabulku, stiskněte klávesu B a pak stiskněte klávesu A. Tabulka se odstraní a fokus se vrátí do zprávy.

Nastavení vlastností tabulky

Pomocí dialogového okna Vlastnosti tabulky můžete tabulku pojmenovat a přidat její popis a zlepšit tak její přístupnost nebo můžete změnit zarovnání tabulky.

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce, kterou chcete upravit.

 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+C, stisknutím klávesy L a pak stisknutím klávesy W otevřete dialogové okno Vlastnosti tabulky.

 3. Pokud chcete nastavit zarovnání tabulky vzhledem k textu zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete tabulku zarovnat k levému okraji textu, stiskněte kombinaci kláves ALT+L.

  • Pokud chcete tabulku zarovnat na střed textu, stiskněte kombinaci kláves ALT+N.

  • Pokud chcete tabulku zarovnat k pravému okraji textu, stiskněte kombinaci kláves ALT+V.

 4. Pokud chcete určit, jakým způsobem bude okolo tabulky obtékat text zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má text obtékat podél stran tabulky, stiskněte kombinaci kláves Alt+K.

  • Pokud má být tabulka od textu oddělená, stiskněte kombinaci kláves ALT+D.

 5. Pokud chcete tabulku pojmenovat a přidat její popis, stiskněte kombinaci kláves ALT+A a pak stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA VPRAVO, dokud neuslyšíte „vybráno – Alternativní text – položka karty“. U čteček JAWS uslyšíte: „Alternativní text – karta“.

 6. Stiskněte klávesu TAB a zadejte název tabulky, pak stiskněte klávesu TAB a zadejte popis.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte „OK – tlačítko“, a pak stiskněte klávesu ENTER. Fokus se vrátí do zprávy.

Přidání sloupců nebo řádků do tabulky

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na místo v tabulce, kam chcete přidat sloupec nebo řádek.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+C a pak stisknutím klávesy L otevřete kartu Rozložení v režimu Nástroje tabulky.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat řádek nad vybraným místem, stiskněte klávesu E.

  • Pokud chcete přidat řádek pod vybraným místem, stiskněte klávesu I.

  • Pokud chcete přidat sloupec nalevo od vybraného místa, stiskněte klávesu H.

  • Pokud chcete přidat sloupec napravo od vybraného místa, stiskněte klávesu C.

 4. Nabídka se zavře a fokus se vrátí do tabulky.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Vytvářejte a upravujte tabulky v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook Pošta pomocí Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Převod textu na tabulku

Pokud máte blok textu, ve kterém se používají konzistentní oddělovače, můžete ho snadno převést na tabulku.

 1. Při psaní zprávy vyberte část textu, kterou chcete převést na tabulku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se tabulka a fokus se vrátí do zprávy, ve které bude vybraná tabulka. Uslyšíte vlastnosti tabulky.

Vložení tabulky

Když vložíte prázdnou tabulku do e-mailu, přidá aplikace Outlook základní typ tabulky s mřížkou se třemi řádky a třemi sloupci. Později můžete v případě potřeby přidat další sloupce a řádky.

Poznámka: Aby tabulka co nejvíc podporovala funkce přístupnosti, je důležité, aby měla řádek záhlaví.

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit novou tabulku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se tabulka a fokus se vrátí do zprávy, ve které bude vybraná tabulka. Uslyšíte vlastnosti tabulky.

Použití předdefinovaných stylů tabulky

Po vytvoření tabulky můžete rychle upravit její vzhled pomocí předdefinovaných stylů v aplikaci Outlook.

 1. Umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Styly tabulky, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. V nabídce Styly tabulky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném stylu, a potom poklepejte na obrazovku.

  Vybraný styl se použije u vaší tabulky a fokus se vrátí do tabulky.

Odstranění tabulky

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce, kterou chcete odstranit.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Uslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Odstranit. Fokus je na tlačítku Odstranit. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 5. Celou tabulku odstraníte tak, že budete potahovat prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění tabulky. Potom poklepejte na obrazovku.

  Tabulka se odstraní a fokus se vrátí do tabulky.

Úprava vlastností tabulky

Můžete změnit zarovnání tabulky, tabulku pojmenovat a přidat její popis a zlepšit tak její přístupnost nebo můžete změnit možnosti stylů tabulky a tak dále.

 1. Při psaní zprávy umístěte kurzor na kterékoli místo v tabulce.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. V nabídce Tabulka potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované možnosti, a potom tuto možnost vyberte poklepáním na obrazovku.

  • Pokud chcete upravit zarovnání tabulky, vyberte Zarovnání. V nabídce Zarovnání potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Chcete-li přidat název a popis pro alternativní text, vyberte Alternativní text. V dialogovém okně zadejte název tabulky, potáhněte prstem doprava a potom poklepejte na obrazovku. Zadejte popis tabulky. Potahujte prstem na obrazovce nahoru, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Chcete-li změnit možnosti stylů tabulky, vyberte Možnosti stylů. V nabídce Možnosti stylů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované možnosti stylu, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání sloupců nebo řádků do tabulky

 1. Při psaní zprávy přesuňte kurzor na místo v tabulce, kam chcete přidat sloupec nebo řádek.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Tabulka, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. V nabídce Vložit potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

  Do tabulky se přidá sloupec nebo řádek. Fokus se přesune na přidaný řádek nebo sloupec tabulky.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×