Vložení slučovacích polí do publikace s hromadnou korespondencí, hromadným e-mailem nebo sloučením katalogů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Do publikace s hromadnou korespondencí, hromadným e-mailem nebo sloučením katalogů můžete vložit slučovací pole v kroku 2 v částech Hromadná korespondence, Hromadný e-mail a Sloučení katalogů. Slučovací pole jsou zástupné symboly pro textové a obrazové informace, které budou v každé kopii dokončené publikace odlišné.

Hromadné korespondence, hromadný e-mail nebo sloučením katalogů musí být připojená ke zdroji dat než můžete vložit slučovací pole. Informace o vytvoření zdroje dat najdete v tématu Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci.

V tomto článku

Vložení slučovacího pole do hromadné korespondence

Vložení slučovacího pole do e-mailové korespondence publikace

Vložení slučovacího pole do publikace sloučení katalogů

Vložení slučovacího pole do publikace s hromadnou korespondencí

 1. Otevřete publikaci s hromadnou korespondencí, pokud již není otevřena.

 2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a poté klepněte na příkaz Hromadná korespondence.

 3. V podokně úloh Hromadná korespondence vyberte v části Vytvoření seznamu příjemců zdroj dat, který chcete použít, a klepněte na odkaz Další: Vytvoření seznamu příjemců nebo připojení k tomuto seznamu.

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na požadovaný zdroj dat a poté klepněte na tlačítko Otevřít.

  V závislosti na typu vybraného zdroje dat se mohou zobrazit další dialogová okna, do kterých je nutné zadat specifické informace.

  Pokud je zdrojem dat například sešit aplikace Microsoft Office Excel obsahující informace na více listech, je nutné vybrat list s požadovanými informacemi a potom klepnout na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence můžete vybrat příjemce, které chcete zahrnout do hromadné korespondence. Zaškrtněte políčka vedle příjemců, které chcete zahrnout a zrušte zaškrtnutí políček u všech příjemců, které chcete vyloučit. Můžete filtrovat seznam podle konkrétních polí nebo kritéria a seřaďte seznam podle abecedy. Další informace o úpravě seznamu příjemců najdete v tématu Tipy pro poštovní seznamy.

 6. Pokud publikace neobsahuje textové pole a chcete přidat text, který má zůstat stejný v každé kopii dokončené publikace, vložte do ní jedno nebo více textových polí.

  Jak toho docílit?

  1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Textové pole Obrázek tlačítka .

  2. V publikaci přejděte na místo, kde má být roh textového pole, a pak táhněte ukazatel myši diagonálně tak, abyste dosáhli požadované velikosti textového pole.

 7. Vložte text, který má být stejný ve všech kopiích dokončené publikace: Klepněte do textového pole a zadejte text, který se má zobrazit ve všech kopiích.

 8. Klepněte na místo v textovém poli, kam chcete vložit slučovací pole.

 9. Vložte některou z následujících položek:

  Pole s obrázkem

  1. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte v části Další položky na položku Pole s obrázkem.

  2. V dialogovém okně Vložit pole s obrázkem klepněte na datové pole obsahující názvy souborů s obrázky nebo cesty k nim a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud sloupec Obsah neobsahuje cestu ke složce obsahující obrázky, je nutné zadat umístění souborů obrázků. Klepněte na možnost Určit složky, vyberte položku [složka Zdroj dat], klepněte na možnost Přidat, přejděte do umístění obrázků a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Blok adresy se jménem, adresou a jinými informacemi

  1. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte v části Další položky na odkaz Blok adresy.

  2. V dialogovém okně Vložit blok adresy klepněte na prvky adresy, které chcete zahrnout, a poté klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud názvy datová pole ve zdroji dat se neshodují názvy polí dat, které aplikace Publisher používá pro blok adresy, budete muset klepnout na tlačítko Shoda polí v dialogovém okně Vložit blok adresy. V dialogovém okně Shoda polí umožňuje rozevíracích seznamech vyberte pole ze zdroje dat, které odpovídají polím aplikace Publisher.

  Řádek s pozdravem

  1. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte v části Další položky na odkaz Řádek s pozdravem.

  2. V dialogovém okně Řádek s pozdravem vyberte formát řádku s pozdravem, který zahrnuje oslovení, formát jména a následnou interpunkci.

   Do pole pozdravu a následujících polí interpunkce můžete zadat také vlastní text.

  3. Vyberte text, který bude zobrazen v případě, že aplikace Publisher nemůže interpretovat jméno příjemce, například pokud zdroj dat neobsahuje jméno a příjmení příjemce, ale pouze název společnosti.

   Do pole pro neplatná jména příjemců můžete zadat také vlastní text řádku s pozdravem.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud se názvy datových polí ve zdroji dat neshodují s názvy polí, které aplikace Publisher používá pro řádek s pozdravem, bude pravděpodobně nutné klepnout na tlačítko Shoda polí v dialogovém okně Vložit řádek s pozdravem. V dialogovém okně Shoda polí vyberte ve zdroji dat pomocí rozevíracích seznamů pole, která odpovídají polím aplikace Publisher.

  Další pole s informacemi

  V podokně úloh Hromadná korespondence obsahuje seznam v části Příprava publikace všechna pole, která jsou ve zdroji dat. Tento seznam lze použít k přidání dalších polí do publikace.

  1. V podokně úloh Hromadná korespondence přetáhněte pole v seznamu Příprava publikace, které chcete zahrnout do publikace, do textového pole, které jste pro ně vytvořili.

   Poznámka: Při přetažení obrázku z tohoto seznamu se do textového pole vloží pouze text ukazující cestu k obrázku, obrázek samotný se nevloží.

Začátek stránky

Vložení slučovacího pole do publikace s hromadným e-mailem

 1. Otevřete publikaci s hromadným e-mailem, pokud již není otevřena.

 2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a poté klepněte na příkaz E-mailová hromadná korespondence.

 3. V podokně úloh Hromadný e-mail vyberte v části Vytvoření seznamu příjemců zdroj dat, který chcete použít, a klepněte na odkaz Další: Vytvoření seznamu příjemců nebo připojení k tomuto seznamu.

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na požadovaný zdroj dat a poté na tlačítko Otevřít.

  V závislosti na typu vybraného zdroje dat se mohou zobrazit další dialogová okna, do kterých je nutné zadat specifické informace.

  Pokud je zdrojem dat například sešit aplikace Microsoft Office Excel obsahující informace na více listech, je nutné vybrat list s požadovanými informacemi a potom klepnout na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence můžete vybrat příjemce, které chcete zahrnout do hromadné korespondence. Zaškrtněte políčka vedle příjemců, které chcete zahrnout a zrušte zaškrtnutí políček u všech příjemců, které chcete vyloučit. Můžete filtrovat seznam podle konkrétních polí nebo kritéria a seřaďte seznam podle abecedy. Další informace o úpravě seznamu příjemců najdete v tématu Tipy pro přípravu e-mailového poštovního seznamu.

 6. Pokud publikace neobsahuje textové pole, vložte do ní jedno nebo více textových polí.

  Jak toho docílit?

  1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Textové pole Obrázek tlačítka .

  2. Přejděte na místo v publikaci, kde má být roh textového pole, a pak přetažením ukazatele myši vyznačte textové pole v požadované velikosti.

 7. Vložte text, který má být stejný ve všech kopiích dokončené publikace: Klepněte do textového pole a zadejte text, který se má zobrazit ve všech kopiích.

 8. Klepněte v publikaci s hromadným e-mailem na textové pole, kam chcete vložit slučovací pole.

 9. Vložte některou z následujících položek:

  Individuální hypertextový odkaz

  1. V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte v části Další položky na odkaz Vložit personalizovaný hypertextový odkaz.

  2. V dialogovém okně Vložit personalizovaný hypertextový odkaz zadejte text, který chcete zobrazit, a adresu webu nebo webové stránky, na kterou mají příjemci zprávy po klepnutí na daný hypertextový odkaz přejít.

  3. Chcete-li v poli zobrazovaného textu nebo v poli hypertextového odkazu použít datové pole, klepněte na textové pole Zobrazovaný text nebo Hypertextový odkaz a potom v seznamu Vkládaná položka klepněte na datové pole, které chcete vložit.

   Pokud vložíte datové pole, můžete zadat náhradní zobrazený text a webovou adresu pro veškeré prázdné položky odpovídající vloženému datovému poli. Podle potřeby zaškrtněte políčka Pro prázdné položky použít výchozí text a Pro prázdné položky použít výchozí hypertextový odkaz a zadejte náhradní text a webovou adresu.

   Obrázek dialogového okna Vložit individuální hypertextový odkaz

  Pole s obrázkem

  1. V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte v části Další položky na odkaz Pole s obrázkem.

  2. V dialogovém okně Vložit pole s obrázkem klepněte na pole dat obrázku, který chcete vložit, a klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud sloupec Obsah neobsahuje cestu ke složce obsahující obrázky, je nutné zadat umístění souborů obrázků. Klepněte na možnost Určit složky, vyberte položku [složka Zdroj dat], klepněte na možnost Přidat, přejděte do umístění obrázků a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Řádek s pozdravem

  1. V podokně úloh Hromadný e-mail klepněte v části Další položky na odkaz Řádek s pozdravem.

  2. V dialogovém okně Vložit řádek s pozdravem vyberte formát řádku s pozdravem, který zahrnuje oslovení, formát jména a následnou interpunkci.

   Do pole pozdravu a následujících polí interpunkce můžete zadat také vlastní text.

  3. Vyberte text, který bude zobrazen v případě, že aplikace Publisher nemůže interpretovat jméno příjemce, například pokud zdroj dat neobsahuje jméno a příjmení příjemce, ale pouze název společnosti.

   Do pole pro neplatná jména příjemců můžete zadat také vlastní text řádku s pozdravem.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud se názvy datových polí ve zdroji dat neshodují s názvy polí, které aplikace Publisher používá pro řádek s pozdravem, bude pravděpodobně nutné klepnout na tlačítko Shoda polí v dialogovém okně Vložit řádek s pozdravem. V dialogovém okně Shoda polí vyberte ve zdroji dat pomocí rozevíracích seznamů pole, která odpovídají polím aplikace Publisher.

  Další pole s informacemi

  V podokně úloh Hromadný e-mail obsahuje seznam v části Příprava publikace všechna pole, která jsou ve zdroji dat. Tento seznam lze použít k přidání dalších polí do publikace.

  1. V podokně úloh Hromadný e-mail přetáhněte pole v seznamu Příprava publikace, které chcete zahrnout do publikace, do textového pole, které jste pro ně vytvořili.

   Poznámka: Při přetažení obrázku z tohoto seznamu se do textového pole vloží pouze text ukazující cestu k obrázku, obrázek samotný se nevloží.

Začátek stránky

Vložení slučovacího pole do publikace se sloučením katalogů

 1. Otevřete publikaci se sloučením katalogů, pokud již není otevřena.

 2. V nabídce Nástroje přejděte na položku Hromadná korespondence a katalogy a poté klepněte na příkaz Sloučení katalogů.

 3. V podokně úloh Sloučení katalogů vyberte v části Výběr seznamu produktů zdroj dat, který chcete použít, a klepněte na odkaz Další: Vytvoření seznamu produktů nebo připojení k tomuto seznamu.

 4. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na požadovaný zdroj dat a dále na tlačítko Otevřít.

  V závislosti na typu vybraného zdroje dat se mohou zobrazit další dialogová okna, do kterých je nutné zadat specifické informace.

  Pokud je zdrojem dat například sešit aplikace Microsoft Office Excel obsahující informace na více listech, je nutné vybrat list s požadovanými informacemi a potom klepnout na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Seznam produktů pro sloučení katalogů můžete vybrat položky, které chcete do slučování zahrnout. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete zahrnout, a zrušte zaškrtnutí políček u položek, které chcete vyloučit. Seznam můžete filtrovat podle určitého pole nebo kritéria a seřadit podle abecedy.

 6. Pokud v publikaci neobsahuje textové pole, vložení textového pole do oblasti sloučení katalogů publikace, v jakém jste vložili datových polí.

  Jak toho docílit?

  1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Textové pole Obrázek tlačítka .

  2. V publikaci přejděte na místo, kde má být roh textového pole, a pak táhněte ukazatel myši diagonálně tak, abyste dosáhli požadované velikosti textového pole.

 7. Chcete-li vložit data, která se budou měnit s každým záznamem v oblasti sloučení katalogů, klepněte v textovém poli na místo, kam chcete vložit datové pole, a proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li vložit text do opakující se oblasti sloučení katalogů šablony, klepněte v podokně úloh Sloučení katalogů v části Příprava publikace na pole, které chcete vložit.

   Poznámka: Klepnutím na pole obrázku nebo fotografie se vloží text (cesta a název souboru obrázku), nikoli obrázek samotný.

  2. Chcete-li vložit obrázek, klepněte v části Další položky na položku Obrázek produktu.

   Poznámka: Pokud jste před vložením slučovacího pole neklepli na textové pole v oblasti sloučení katalogů, aplikace Publisher vloží každé slučovací pole do nového textového pole nebo rámečku obrázku.

 8. Opakujte krok 5, dokud nevložíte všechna požadovaná pole ze zdroje dat.

 9. Naformátujte a uspořádejte oblast sloučení katalogů, která se bude opakovat pro každý záznam ve zdroji dat. Můžete upravit její velikost tak, aby se na stránku vešlo tolik záznamů, kolik požadujete. Odkazy na další informace o formátování a uspořádávání textu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×