Vložení skupiny přepínačů

Chcete-li umožnit uživatelům vybírat jednu volbu z omezené sady možností, můžete do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath vložit dva nebo více přepínačů.

V tomto článku:

Kdy použít skupinu přepínačů

Možnosti uživatelů

Vložení skupiny přepínačů

Tipy týkající se rozložení

Kdy použít skupinu přepínačů

Skupinu přepínačů použijte v šabloně formuláře tehdy, chcete-li nabídnout několik souvisejících, avšak vzájemně se vylučujících voleb.

V následujícím vyobrazení formuláře hodnocení pracovního výkonu hodnotí zaměstnanci a vedoucí klepnutím na přepínač pracovní výkon. V každé části mohou uživatelé vybrat pouze jeden přepínač.

Option buttons in a performance review form

Když uživatelé otevřou formulář, který je založen na šabloně formuláře, není ve výchozím nastavení vybrán žádný přepínač. Chcete-li, aby byl při otevření formuláře uživatelem vybrán jeden z přepínačů, můžete pro dotyčný přepínač zaškrtnout políčko Tento přepínač je ve výchozím nastavení vybrán (dialogové okno Přepínač – vlastnosti).

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje ovládací prvky, které jsou podobné přepínačům, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Zaškrtávací políčko.    Podobně jako přepínač podporuje zaškrtávací políčko možnosti, které jsou buď zapnuté, nebo vypnuté. Zaškrtávací políčko se však zpravidla používá pro rozhodnutí typu ano/ne nebo pro vzájemně se nevylučující možnosti.

Seznam.    Podobně jako skupina přepínačů umožňuje seznam uživatelům vybírat ve formuláři z více možností. U seznamů však uživatelé vybírají klepnutím na položku seznamu namísto klepnutí na malý kroužek.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

Vyplňují-li uživatelé formulář, který je založen na šabloně formuláře, zobrazí se přepínače jako malé kroužky s popiskem. Klepne-li uživatel na jeden z přepínačů, uprostřed tohoto kroužku se zobrazí tečka. V dané sadě přepínačů lze vybrat vždy pouze jeden přepínač.

Začátek stránky

Vložení skupiny přepínačů

Postup vložení skupiny přepínačů se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá přepínač vybraný v Režim návrhu.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Všechny přepínače jsou vázány k témuž poli ve zdroji dat. Pokud uživatel klepne na přepínač, je do pole uložena hodnota přidružená k danému přepínači. V následujícím příkladu jsou přepínače 1, 2, 3 a n/a vázány k poli zaměstnanecSkóre v podokně úloh Zdroj dat.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Vložení skupiny přepínačů do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Přepínač.

 4. V dialogovém okně Vložit přepínače zadejte počet vkládaných přepínačů a klepněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li změnit hodnotu uloženou ve zdroji dat při volbě přepínače, poklepejte na přepínač, jehož hodnotu chcete změnit, klepněte na kartu Data a do pole Hodnota, je-li vybráno zadejte požadovanou hodnotu.

  Poznámka:  Ve výchozím stavu bude při klepnutí na první přepínač ve skupině uložena hodnota 1, druhý přepínač uloží hodnotu 2 atd.

 6. Zástupný text popisku u každého přepínače nahraďte vlastním textem.

Vložení skupiny přepínačů do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete vložit skupinu přepínačů do šablony formuláře přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat, nebo vložením skupiny přepínačů z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Přepínač.

 4. V dialogovém okně Přepínač – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data přepínače, a poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud přepínače svážete s Opakující se pole, musí být přepínače umístěny v ovládacím prvku s opakováním, například v Opakující se tabulka nebo v Opakující se oddíl.

 5. V poli Počet přepínačů, které chcete vložit v dialogovém okně Vložit přepínače zadejte počet vkládaných možností a klepněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li změnit hodnotu uloženou ve zdroji dat při volbě přepínače, poklepejte na přepínač, jehož hodnotu chcete změnit, klepněte na kartu Data a do pole Hodnota, je-li vybráno zadejte požadovanou hodnotu.

  Poznámka:  Ve výchozím stavu bude při klepnutí na první přepínač ve skupině uložena hodnota 1, druhý přepínač uloží hodnotu 2 atd. Povolené hodnoty závisí na typu dat pole, se kterým jsou přepínače svázány.

 7. Aplikace InfoPath používá pro popisek každého přepínače ve skupině název dotyčného pole. Zástupný text popisku u každého přepínače nahraďte vlastním textem.

  Tip: Pro vložení ovládacích prvků můžete také použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete svázat přepínače, a poté v místní nabídce vyberte příkaz Přepínač.

Začátek stránky

Tipy týkající se rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další aspekty skupiny přepínačů:

 • Chcete-li změnit velikost několika přepínačů současně, dotyčné přepínače vyberte, stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li zlepšit čitelnost, lze před přepínače přidat řádek s pokyny, skupinu přepínačů uzavřít do rámečku nebo jejich pozadí vystínovat. Nejlepšího výsledku dosáhnete vložením přepínačů do prázdného oddílu v šabloně formuláře. Oddíl vyberte a v nabídce Formát klepněte na možnost Ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy.

 • Vzdálenosti mezi jednotlivými přepínači upravte nastavením okrajů.

 • Pořadí prvků odpovídá pořadí, ve kterém se bude přesouvat fokus při stisknutí klávesy TAB. U přepínačů se stisknutím klávesy TAB přesune fokus na první přepínač ve skupině, pokud není vybrán žádný z přepínačů. V opačném případě se přesune na naposledy vybraný přepínač. Následným stisknutím klávesy TAB dojde k přeskočení zbývajících přepínačů a fokus se přesune na další ovládací prvek v pořadí prvků. Uživatelé mohou používat k přecházení mezi přepínači klávesy se šipkami. Někdy však můžete chtít přesouvat fokus klávesou TAB. V takovém případě můžete pořadí prvků ručně upravit změnou nastavení Pořadové číslo prvku na kartě Upřesnit v dialogovém okně Přepínač – vlastnosti.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×