Vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha

Chcete-li, aby měli uživatelé možnost vložit do formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath soubory, můžete v šabloně formuláře použít ovládací prvek Soubor jako příloha. Uživatelé mohou tento ovládací prvek použít pro vložení souborů do vašeho formuláře, přičemž soubory se zakódují a uloží společně s daty formuláře.

V tomto článku:

Kdy použít ovládací prvek Soubor jako příloha

Možnosti uživatelů

Vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha

Podrobnosti zabezpečení

Kdy použít ovládací prvek Soubor jako příloha

Ovládací prvek Soubor jako příloha slouží k těmto účelům:

 • umožnění připojit k formuláři dokumenty, sešity a další typy souborů,

 • připojení souboru k šabloně formuláře, přičemž soubor může obsahovat například doplňkové informace o šabloně formuláře,

 • umožnění práce s Binární soubory z databáze nebo externího zdroje dat.

V následujícím příkladu je k formuláři aplikace InfoPath připojen dokument aplikace Microsoft Office Word 2007. Dokument obsahuje podrobnosti o navrhovaném programu mezinárodního obchodního setkání.

file attached to form via file attachment control

Ve výchozím nastavení mohou uživatelé soubory v ovládacím prvku Soubor jako příloha procházet, odstraňovat je nebo nahrazovat. Uživatelé mohou k formuláři připojit jakýkoli typ souboru s výjimkou potenciálně nebezpečných souborů, které mohou obsahovat viry, jako jsou soubory BAT nebo EXE. Typy souborů, které mohou uživatelé připojovat k vašemu formuláři, můžete podle potřeby dále omezit.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath zahrnuje ovládací prvky, které jsou podobné ovládacím prvkům Soubor jako příloha, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Ovládací prvek Obrázek.    Podobně jako ovládací prvek Soubor jako příloha umožňuje ovládací prvek Obrázek uživatelům procházet soubory v jejich formulářích, odstraňovat je nebo je nahrazovat. Rozdíl je v tom, že do ovládacího prvku Obrázek můžete přidat pouze soubory obrázků, zatímco ovládací prvek Soubor jako příloha přijímá všechny typy souborů (včetně souborů obrázků).

Hypertextový odkaz.    Namísto toho, aby uživatelé vkládali do formulářů soubory, které mohou zvětšit velikost souboru formuláře, můžete použít ve vaší šabloně formuláře ovládací prvek Hypertextový odkaz, který umožňuje uživatelům vkládat odkazy na příslušný soubor.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

V závislosti na možnostech zadaných pro ovládací prvek Soubor jako příloha mohou uživatelé buď vložit soubor do prázdného ovládacího prvku Soubor jako příloha, nebo nahradit již připojený soubor. V obou případech uživatelé vyhledají soubor klepnutím do ovládacího prvku Soubor jako příloha. Požadovaný soubor mohou vyhledat procházením po zobrazení okna Připojit soubor.

Typy souborů, které mohou uživatelé přidávat do ovládacích prvků Soubor jako příloha, můžete přesně určit. Pokud povolené typy souboru určíte, aplikace InfoPath automaticky skryje v dialogovém okně Připojit soubor všechny nepodporované soubory. Pokud například omezíte přílohy na soubory TXT, budou soubory DOCX, PPTX a další typy souborů v dialogovém okně skryty, třebaže se ve složce nacházejí.

Pokud se uživatelé pokusí vložit potenciálně nebezpečný soubor, například spustitelný soubor EXE, zobrazí se bezpečnostní zpráva systému zabezpečení s tím, že dotyčný typ souboru je nebezpečný, a připojení souboru k formuláři není umožněno. Blokování těchto typů nebezpečných souborů je v aplikaci InfoPath výchozím nastavením. Další informace o nebezpečných souborech naleznete v tématu Podrobnosti zabezpečení v tomto článku.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha

Postup vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá ovládací prvek Soubor jako příloha vybraný v Režim návrhu.

File attachment control selected in design mode

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Ovládací prvky Seznam jako příloha jsou vždy vázány na Pole s typem dat Příloha – obrázek/soubor (base64). V následující příkladu je ovládací prvek Soubor jako příloha svázán s polem bodDiskusePříloha v podokně úloh Zdroj dat.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Soubor jako příloha.

 4. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte text nad ovládací prvek nebo vlevo od prvku a doplňte jej dvojtečkou (:).

 5. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé připojit k formuláři libovolný typ souboru. Výjimku tvoří některé soubory (například soubor s příponou EXE), které aplikace InfoPath blokuje z bezpečnostních důvodů. Chcete-li omezit typy souborů, které mohou uživatelé připojit k formuláři, postupujte takto.

  1. Poklepejte na ovládací prvek Soubor jako příloha.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Ověření a pravidla zaškrtněte políčko Povolit uživatelům připojit pouze následující typy souborů a potom do pole zadejte přípony pro požadované typy souborů. Jestliže například zadáte příponu DOCX, povolíte uživatelům připojovat k ovládacímu prvku Soubor jako příloha ve formuláři pouze dokumenty aplikace Office Word 2007.

   Poznámka: Pokud navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, nebudete moci pro ovládací prvek Soubor jako příloha určit přípustné typy souborů.

 6. Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložena ikona ovládacího prvku Soubor jako příloha se zástupným textem.

 7. Chcete-li zobrazit v ovládacím prvku výchozí soubor přílohy namísto zástupného textu, postupujte takto:

  1. Poklepejte na ovládací prvek Soubor jako příloha.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazby klepněte na možnost Zadejte výchozí soubor a poté klepněte na tlačítko Procházet.

  4. V dialogovém okně Připojit soubor vyberte soubor, který se má zobrazovat ve formuláři v ovládacím prvku Souboru jako příloha ve formuláři, a klepněte na příkaz Vložit.

Vložení ovládacího prvku Soubor jako příloha do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete vložit ovládací prvek Soubor jako příloha do šablony formuláře přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat, nebo vložením ovládacího prvku Soubor jako příloha z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Soubor jako příloha.

 4. V dialogovém okně Soubor jako příloha – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data ovládacího prvku Soubor jako příloha, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

 6. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé připojit k formuláři libovolný typ souboru. Výjimku tvoří některé soubory, například soubor s příponou EXE, které aplikace InfoPath blokuje z bezpečnostních důvodů. Chcete-li omezit typy souborů, které mohou uživatelé připojit k formuláři, postupujte takto.

  1. Poklepejte na ovládací prvek Soubor jako příloha.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Ověření a pravidla zaškrtněte políčko Povolit uživatelům připojit pouze následující typy souborů a potom do pole zadejte přípony pro požadované typy souborů. Jestliže například zadáte příponu DOCX, povolíte uživatelům připojovat k ovládacímu prvku Soubor jako příloha ve formuláři pouze dokumenty aplikace Office Word 2007.

   Poznámka: Pokud navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, nebudete moci pro ovládací prvek Soubor jako příloha určit přípustné typy souborů.

 7. Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložen ovládací prvek Soubor jako příloha se zástupným textem.

 8. Chcete-li, aby se ve výchozím nastavení zobrazil v šabloně formuláře místo zástupného textu soubor, proveďte následující akci:

  1. Poklepejte na ovládací prvek Soubor jako příloha.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazby klepněte na možnost Zadejte výchozí soubor a poté klepněte na tlačítko Procházet.

  4. V dialogovém okně Připojit soubor vyberte soubor, který se má zobrazovat ve formuláři v ovládacím prvku Soubor jako příloha ve formuláři.

   Tip: Pro vložení ovládacích prvků můžete také použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete ovládací prvek Soubor jako příloha svázat, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Soubor jako příloha. Jestliže není příkaz Soubor jako příloha v místní nabídce uveden, zkontrolujte, zda má pole typ dat Obrázek nebo Soubor jako příloha.

Začátek stránky

Podrobnosti zabezpečení

Aplikace nepovoluje připojit k formuláři určité typy souborů, například soubory EXE, COM nebo BAT. Toto omezení napomáhá předcházet tomu, aby spustitelné škodlivé soubory nepříznivě zasáhly počítače uživatelů. Při určování typů souborů považovaných za nebezpečné postupuje aplikace InfoPath podobně jako aplikace Microsoft Office Outlook.

Aplikace InfoPath implicitně považuje za nebezpečné soubory s následujícími příponami: ADE, ADP, APP, ASP, BAS, BAT, CER, CHM, CMD, COM, CPL, CRT, CSH, DER, EXE, FXP, HLP, HTA, INF, INS, ISP, ITS, JS, JSE, KSH, LNK, MAD, MAF, MAG, MAM, MAQ, MAR, MAS, MAT, MAU, MAV, MAW, MDA, MDB, MDE, MDT, MDW, MDZ, MSC, MSH, MSH1, MSH2, MSH1XML, MSH2XML, MSHXML, MSI, MSP, MST, OPS, PCD, PIF, PLG, PRF, PRG, PST, REG, SCF, SCR, SCT, SHB, SHS, TMP, URL, VB, VBE, VBS, VSMACROS, VSW, WS, WSC, WSF, WSH.

Správci systému mohou do seznamu přidat typy souborů tak, že přidají do systému určitý klíč registru, jehož hodnotou bude seznam přípon oddělených středníkem. Mohou také typy souborů ze seznamu nebezpečných souborů odstranit.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×