Vložení oddílu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Oddíl můžete v šabloně aplikace Microsoft Office InfoPath použít pro uspořádání skupin nebo příbuzných ovládacích prvků.

V tomto článku:

Kdy použít oddíl

Vložení oddílu

Skrytí oddílu v závislosti na hodnotách ve formuláři

Tipy pro rozložení

Kdy použít oddíl

Oddíl použijte, pokud chcete na šabloně formuláře uspořádat sadu příbuzných ovládacích prvků. Příklad: V šabloně formuláře nároku na pojistné je možné použít oddíl k seskupení textových polí, která se používají ke sběru informací od pojištěnců.

Oddíl obsahující textová pole

Ke zobrazení nebo skrytí oddílů založených na hodnotách zadaných uživateli do formuláře je rovněž možné použít Podmíněné formátování. Příklad: Ve formuláři zprávy o výdajích je možné použít podmíněné formátování k zobrazení oddílu Povolení vedoucího, pokud celkové výdaje uživatele přesáhnou 10 000 Kč. Pokud jsou výdaje nižší než tato částka, oddíl zůstane skrytý.

Při vložení oddílu do šablony formuláře vkládáte v podstatě prázdný kontejner. Ovládací prvek oddílu bude funkční, jakmile do něj vložíte další ovládací prvky, například Textové pole, Seznam nebo Oddíl.

Tip: Ve výchozím nastavení jsou ohraničení oddílů na formuláři neviditelná. Pokud chcete, aby se kolem oddílu zobrazilo ohraničení, jako je tomu v příkladu s formulářem nároku na pojistné, můžete na oddíl použít ohraničení pomocí dialogového okna Ohraničení a stínování.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje další ovládací prvky, které jsou podobné oddílům, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Oddíl s opakováním.     Chcete-li vytvořit oddíl, který lze do formuláře vložit několikrát, použijte oddíl s opakováním nebo jiný opakující se ovládací prvek.

Volitelný oddíl.     Pokud do formuláře přidáte volitelný oddíl, uživateli se při prvním otevření šablony formuláře tento oddíl vždy zobrazí. Volitelné oddíly však jsou ve výchozím nastavení skryty. Uživatel se může rozhodnout, zda má být volitelný oddíl do formuláře vložen.

Skupina voleb.     Chcete-li vložit oddíl, který lze nahradit jiným oddílem, použijte skupinu voleb. Skupina voleb obsahuje dva nebo více oddílů. Ve výchozím nastavení se na formuláři zobrazí jeden z těchto oddílů. Uživatelé jej mohou nahradit jiným.

Začátek stránky

Vložení oddílu

Vložení oddílu se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující ukázka zobrazuje oddíl v Režim návrhu.

Prázdný oddíl vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Oddíly jsou vždy vázaný na skupiny ve zdroji dat šablony formuláře. Každý ovládací prvek v oddílu je svázán Pole, která je součástí skupiny oddílu.

V následujícím příkladu je oddíl Informace pojištěncům vázán na skupinu adresyPojištěnců v podokně úloh Zdroj dat.

vztah mezi oddílu v šabloně formuláře a příslušným skupinou ve zdroji dat

Vložení oddílu do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl.

 4. Chcete-li do oddílu přidat ovládací prvky, přetáhněte požadované prvky z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu na šabloně formuláře.

  Poznámka: Ovládací prvek, který je již v šabloně formuláře, by neměl být přesouván do oddílu, pokud není pole ovládacího prvku již částí skupiny oddílu ve zdroji dat. V opačném případě by mohla být přerušena vazba ovládacího prvku.

 5. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte nad něj text.

Vložení oddílu do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete přidat oddíl přetažením skupinou s opakováním z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením části pomocí podokna úloh ovládací prvky, jak je uvedeno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl.

 4. V dialogovém okně Oddíl – vazba vyberte skupinu, do které chcete ukládat data ovládacího prvku Oddíl, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Ke každému oddílu přidejte ovládací prvky a poté vytvořte vazby mezi těmito prvky a příslušnými poli ve zdroji dat.

Začátek stránky

Skrytí oddílu v závislosti na hodnotách ve formuláři

Podmíněné formátování neslouží pouze k používání změn formátování na ovládací prvky. Jeden z nejlepších způsobů podmíněného formátování je zobrazení nebo skrytí ovládacího prvku v závislosti na hodnotě zadané v jiném ovládacím prvku. Typickým příkladem je použití zaškrtávacího políčka nad oddílem v návrhu formuláře, které daný oddíl zobrazí nebo skryje. Tímto způsobem lze snadno zobrazit relevantní informace v pravý čas.

V tomto postupu se předpokládá, že do šablony formuláře byl již přidán oddíl.

 1. V šabloně formuláře klepněte na oddíl, který chcete skrýt.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Podmíněné formátování.

 3. V dialogovém okně Podmíněné formátování klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V části Pokud je tato podmínka pravdivá nastavte požadovanou podmínku. Příklad: Chcete-li skrýt oddíl vybraný v kroku 1 po zaškrtnutí konkrétního políčka, vyberte pole, ke kterému je políčko v prvním poli vázáno a zadejte hodnotu, která určí, zda bude pole skryto.

  Tip: U zaškrtávacích políček znamená ve výchozím nastavení hodnota TRUE „zaškrtnuto“ a hodnota FALSE „zaškrtnutí zrušeno“.

 5. V části Pak použít toto formátování zaškrtněte políčko Skrýt tento ovládací prvek.

 6. Dvojím klepnutím na tlačítka OK podmínku uložte a vraťte se k formuláři.

 7. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Před vložením ovládacích prvků do oddílů na šabloně formuláře se zamyslete nad jejich uspořádáním. Textové pole a jiné ovládací prvky lze přidat pouhým přetažením kamkoli do oddílu. Pokud však chcete mít nad rozložením větší kontrolu, můžete do oddílu přidat Tabulka rozložení a potom vkládat popisky a ovládací prvky do jednotlivých buněk, aby byly přehledně zarovnány. V následující ukázce použil návrhář k uspořádání ovládacích prvků v oddílu tabulku rozložení se dvěma řádky a třemi sloupci.

Oddíl s tabulkou rozložení obsahující textových polí

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×