Vložení obrázku ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky JAWS nebo Předčítání, která je integrovaná ve Windows, vložit fotku nebo obrázek. Můžete také přidat alternativní text, díky kterému bude obrázek přístupnější.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vložení obrázku nebo fotky z počítače

 1. V dokumentu vyberte místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+V, 2 otevřete dialogové okno Vložit obrázek.

 3. Vyhledejte umístění obrázku v počítači, vyberte požadovaný obrázek a stiskněte Enter. Do dokumentu se vloží původní obrázek.

  Důležité informace: Aby mohla obrázek správně přečíst čtečka obrazovky, musí být vložený rovnoběžně s textem.

 4. Word 2016 ve výchozím nastavení vkládá obrázky rovnoběžně s textem. Jiné verze, třeba mobilní nebo Word 2016 pro Mac, to ale nedělají.

  Abyste měli jistotu, že je obrázek vložený rovnoběžně s textem dokumentu, vyberte obrázek a potom stisknutím Alt+CP otevřete na pásu karet kartu Formát.

 5. Stiskněte QO a potom Enter. Tím se otevře nabídka u tlačítka Pozice a vybere možnost Rovnoběžně s textem.

  Tipy: 

  • U velkých obrázků můžete velikost dokumentu zmenšit tak, že místo samotného obrázku vložíte jenom propojení na něj.

  • V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte klávesou Tab na tlačítko Vložit, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do rozevírací nabídky a pak vyberte Připojit k souboru.

Vložení obrázku z online zdroje

Můžete vložit obrázek z webového umístění.

 1. V dokumentu vyberte místo, kam chcete obrázek vložit.

 2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Vložit obrázky a hledat obrázky online, stiskněte kombinaci kláves Alt+V, 9. Tím se otevře pole Hledání obrázků Bingem.

 3. Do pole Hledání obrázků Bingem, které už je vybrané, zadejte slovo nebo slovní spojení, které popisuje požadovaný obrázek, a stiskněte klávesu Enter.

 4. Výsledky hledání můžete procházet stisknutím Alt+Šipka vpravo nebo Alt+Šipka vlevo. (V programu Předčítání stačí stisknout šipkové klávesy.) Word 2016 vám popíše každý obrázek, který vyberete.

 5. Pokud chcete vybraný obrázek vložit, stiskněte Alt+Enter. (V programu Předčítání stačí stisknout Enter.) Word 2016 obrázek stáhne a vloží do dokumentu.

  Tip: Pokud chcete procházet další zdroje online obrázků, přihlaste se z dialogového okna Vložit obrázky ke svým osobním účtům, například OneDrive, Facebook nebo Flickr.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. V dokumentu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text.

 2. Otevřete kartu Formát pod kartou Nástroje obrázku tak, že stisknete Alt+CP, a potom stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete na tlačítko Formát objektu. Stisknutím klávesy Enter otevřete podokno Formát obrázku. Uslyšíte slovo „Stín“, což je název první možnosti. Program Předčítání neohlásí název podokna.

  Poznámka: Pokud neslyšíte slovo „Stín“, je možné, že navigace pomocí klávesnice umístila fokus do jiné oblasti. Stiskněte klávesu F6, dokud se neozve slovo „Stín“.

 3. V podokně Formát obrázku (po zaznění slova „Stín“) přejděte stisknutím Shift+Tab do nabídky možností nástrojů. Uslyšíte název jedné z těchto možností:

  • Efekty

  • Rozložení a vlastnosti

  • Obrázek

  • Výplň a čára

 4. Přejděte na tlačítko Rozložení a vlastnosti tak, že stisknete šipku vpravo, dokud neuslyšíte název tohoto tlačítka. Pak se klávesou Tab posuňte na Textové pole, což je první možnost v této nabídce.

 5. Dalším stisknutím klávesy Tab přejděte na možnost Alternativní text a potom stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do pole Název.

 6. Zadejte název alternativního textu k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

 7. Dalším stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte do pole Popis a zadejte popis.

 8. Po zadání názvu a popisu se stisknutím klávesy Esc vraťte do textu dokumentu.

Viz také

Vložení hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, vložit fotku nebo obrázek. Můžete také přidat alternativní text, díky kterému bude obrázek přístupnější.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vložení obrázku nebo fotky z počítače

 1. V aplikaci Word 2016 pro Mac umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Pokud chcete přejít do řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte příkaz pro vložení. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste v podnabídce pro obrázky. Podnabídku Obrázky rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte možnost Obrázek ze souboru. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Otevře se dialog Obrázek ze souboru. Do umístění, kde máte obrázek uložený, přejdete tak, že budete opakovaně tisknout klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tabulce bočního panelu.

  Poznámka: Boční panel otevřete tak, že budete opakovaně tisknout klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit boční panel. Tlačítko pak ho vyberete stisknutím mezerníku.

  Fokus se přesune do seznamu oblíbených umístění, například Všechny moje soubory nebo Dokumenty. VoiceOver bude průběžně oznamovat umístění.

 6. Když jste ve správném umístění, stiskněte klávesu Tab. Potom pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte k požadované podsložce nebo souboru. Podsložku otevřete stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 7. Pokud je vybraný správný soubor, vložíte obrázek stisknutím klávesy Enter nebo Control+Option+mezerník. Obrázek se vloží do dokumentu.

Vložení obrázku z online zdroje

Word 2016 pro Mac momentálně nepodporuje vyhledávání a vkládání klipartů ani obrázků z jiných online zdrojů přímo z aplikace Word 2016 pro Mac. Online obrázek si ale můžete do dokumentu přidat tak, že ho vyhledáte online, uložíte si jeho místní kopii a tu pak vložíte do dokumentu.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na www.bing.com. Fokus se přesune do pole vyhledávání Bingem.

 2. Do pole Hledat napište klíčové slovo pro typ obrázku, který hledáte, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete z výsledků hledání vyfiltrovat jenom obrázky, přejděte ve výsledcích hledání Bingem stisknutím Option+Tab na kartu Obrázky. Vyberte ji stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka: Pomocí filtru Licence můžete zvolit zobrazení všech obrázků nebo si můžete z výsledků hledání odfiltrovat jenom obrázky s kritériem Vše z Creative Commons (další informace najdete tady). Pokud se rozhodnete zobrazit Vše, výsledky hledání se rozbalí a zobrazí se všechny obrázky z Bingu. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv. Význam možností licencování pochopíte lépe z informací v článku Filtrování obrázků podle typu licence. K výběru možnosti licence použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak stiskněte Enter.

 4. V seznamu výsledků hledání obrázků se pohybujte stisknutím Option+Tab. Uslyšíte, že jde o odkaz v oblasti hledání.

 5. Pokud chcete obrázek otevřít v plné velikosti, stiskněte Enter.

 6. Pokud si chcete obrázek stáhnout, tiskněte opakovaně kombinaci kláves Option+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o odkaz následovaný názvem souboru a příponou. Vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Pak stiskněte Command+S.

 7. Otevře se dialog Exportovat jako. Kurzor se umístí do pole Název souboru. Vyberte místo uložení, a to tak, že stisknutím klávesy Tab přejdete na vyskakovací tlačítko Kam a pak pomocí šipkových kláves vyberete umístění. Výběr uložte stisknutím Command+S.

  Tip: Uložením obrázků do složky Dokumenty si usnadníte jejich vložení do dokumentu aplikace Word.

 8. V aplikaci Word 2016 pro Mac umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek. Pak uložený obrázek vložte pomocí nabídky Vložení na řádku nabídek. Další informace o vkládání místně uložených obrázků najdete v části Vložení obrázku nebo fotky z počítače.

Přidání alternativního textu k obrázku

Po vložení obrázku do dokumentu k němu můžete přidat alternativní text, aby byl dokument co nejpřístupnější.

 1. V dokumentu vyberte obrázek, ke kterému chcete přidat alternativní text. V aplikaci Word obrázek vyberete tak, že před něj umístíte kurzor, podržíte Shift a pak stisknete šipku vpravo. Uslyšíte, že jde o obrázek, položku rozložení.

 2. Stisknutím klávesy Shift+Command+1 otevřete podokno Formát obrázku. Uslyšíte, že jde o formát obrázku v podokně úloh.

 3. Pokud chcete otevřít kartu Rozložení a vlastnosti, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název karty a že jste právě na kartě v oblasti posuvu. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o vybranou kartu Rozložení a vlastnosti. Kartu vyberete stisknutím mezerníku.

 4. Na možnost Alternativní Text přejdete opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud neuslyšíte možnost Alternativní text, sbaleno. Pokud chcete rozbalit možnost Alternativní Text , stiskněte mezerník.

 5. Stisknutím klávesy Tab přejdete na pole Nadpis. Uslyšíte, že jde o nadpis. Zadejte nadpis alternativního textu k obrázku. Alternativní text by měl popisovat akci nebo záměr obrázku, ne jeho vzhled.

 6. Stisknutím klávesy Tab přejděte na pole Popis. Uslyšíte, že jde o úpravy textu. Pak zadejte popis.

 7. Jakmile dokončíte psaní nadpisu a popisu, můžete fokus přesunout zpět do obrázku v dokumentu opakovaným stisknutím F6, dokud neuslyšíte název obrázku a informaci o tom, že jde o položku rozložení.

Viz také

Vložení hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×