Vložení nebo přidání pole ve formátu RTF

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V aplikaci Microsoft Office Access 2007 můžete do databáze ukládat text ve formátu RTF. Použijte pole Poznámka a nastavte jeho vlastnost FormátTextu (nová vlastnost v aplikaci Office Access 2007) na hodnotu RichText. Úpravou pole pomocí svázaného ovládacího prvku ve formuláři nebo při zobrazení pole v datovém listu můžete formátování použít pro celý obsah pole nebo pro jeho část. Formátování celého pole můžete použít rovněž při zobrazení sestavy v Zobrazení rozložení (nová funkce v aplikaci Office Access 2007).

V tomto článku je vysvětlen postup při vkládání nebo úpravě pole typu Memo používajícího text ve formátu RTF a při formátování textu pomocí možností formátování textu ve formátu RTF.

V tomto článku:

Co je RTF?

Úvodní informace o vlastnost Formát textu

Vytvoření pole s formátovaným textem

Změnit existující pole ve formátu prostého textu do pole s formátovaným textem

Použití možnosti formátování textu

Změna pole s formátovaným textem na pole ve formátu prostého textu

Co dělat, když nejsou synchronizovány získá vlastnost Formát textu

Další informace


Co je text ve formátu RTF

Text ve formátu RTF je text naformátovaný pomocí obvyklých možností formátování, jako jsou například tučné písmo nebo kurzíva, které nejsou v prostém textu k dispozici. Data můžete formátovat pomocí formátovacích nástrojů společných všem aplikacím sady Microsoft Office 2007, jako jsou aplikace Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. Kromě toho aplikace Office Access 2007 použije kód formátování jazyka Hypertext Markup Language (HTML). Aplikace Access používá formát HTML, protože nabízí vyšší úroveň kompatibility s poli RTF uloženými v seznamech aplikace Windows SharePoint Services 3.0.

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti formátování textu ve formátu RTF podporované v aplikaci Office Access 2007:

Ikona

Možnost

Popis

Obrázek tlačítka

Název písma

Slouží k výběru jiného řezu písma.

Obrázek tlačítka

Velikost písma

Slouží k výběru velikosti písma.

Obrázek tlačítka

Tučné

Převede vybrané písmo na tučné. Je-li již text tučný, bude ztučnění písma odstraněno.

Obrázek tlačítka

Kurzíva

Převede vybrané písmo na kurzívu. Je-li již text psaný kurzívou, bude kurzíva odstraněna.

Obrázek tlačítka

Podtržené

Text bude podtržený. Je-li již text podtržený, bude podtržení odstraněno.

Obrázek tlačítka

Zarovnat vlevo

Zarovná text k levému okraji.

Obrázek tlačítka

Na střed

Zarovná text na střed mezi oběma okraji.

Obrázek tlačítka

Zarovnat vpravo

Zarovná text k pravému okraji.

Obrázek tlačítka

Číslování

Začátek číslování odstavců. Před každým odstavcem se zobrazí číslo.

Obrázek tlačítka Odrážky

Odrážky

Začátek vkládání odrážek před jednotlivé odstavce.

Obrázek tlačítka

Barva písma

Volba barvy popředí písma.

Obrázek tlačítka

Barva zvýraznění textu

Změní text tak, aby vypadal jako označený zvýrazňovačem.

Obrázek tlačítka

Zmenšit odsazení

Zmenší odsazení odstavců.

Obrázek tlačítka

Zvětšit odsazení

Zvětší odsazení odstavců.

Vzhled tlačítka Zleva doprava

Zleva doprava

Vyplní ovládací prvek zleva doprava.

Vzhled tlačítka Zprava doleva

Zprava doleva

Vyplní ovládací prvek zprava doleva.

Aplikace Office Access 2007 ukládá text ve formátu RTF pomocí typu dat Memo. Jedná se o jediný typ dat v aplikaci Access s předdefinovanou podporou textu ve formátu RTF. Chcete-li vytvořit pole pro uložení textu ve formátu RTF, vytvořte pole typu Poznámka a nastavte jeho vlastnost FormátTextu na hodnotu RichText.

Začátek stránky


Úvod k vlastnosti FormátTextu

Většina ovládacích prvků, polí a objektů v aplikaci Access má přidruženu řadu vlastností. Vlastnost je pojmenovaná hodnota definující některé charakteristiky objektu  – například jeho polohu, velikost a zda je či není viditelný. Ve vlastnosti FormátTextu je uloženo nastavení, které určuje, zda je text považován za text ve formátu RTF nebo za prostý text. Dvě možné hodnoty jsou:

Vlastnost FormátTextu

Popis

RichText

Text se zobrazuje jako text ve formátu RTF a je uložený a interpretovaný jako text obsahující formátovací značky jazyka HTML.

Prostý text

Text se zobrazuje jako prostý text a je interpretovaný jako prostý text.

Vlastnost FormátTextu pole Poznámka nastavíte v návrhovém zobrazení tabulky. Nastavenou hodnotu převezmou všechna textová pole, která vytvoříte pro zobrazení dat v poli Poznámka. Hodnota je však převzata pouze v případě, že vytvoříte ovládací prvek. Hodnotu můžete následně změnit pomocí seznamu vlastností textového pole.

Začátek stránky


Vytvoření pole ve formátu RTF

Text ve formátu RTF se ukládá do pole, které používá datový typ Memo. Jedná se o jediný datový typ s předdefinovanou podporou zobrazení a uložení textu ve formátu RTF. Chcete-li vytvořit pole pro uložení textu ve formátu RTF, vytvořte nejdříve pole Poznámka a poté nastavte jeho vlastnost FormátTextu na hodnotu RichText.

Vytvoření pole Poznámka pro uložení textu ve formátu RTF

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít otevřete databázi, do které chcete přidat pole.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, do které chcete přidat pole ve formátu RTF, a poté klepněte na položku Návrhové zobrazení.

 4. V návrhové mřížce tabulky vyhledejte první prázdný řádek. Poté zadejte do sloupce Název pole požadovaný název pole.

 5. Ve sloupci Typ dat vyberte položku Memo.

 6. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 7. Klepněte do pole FormátTextu a vyberte možnost Formát RTF.

 8. Uložit tabulku, klikněte na Uložit Obrázek tlačítka . na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Po vytvoření pole typu Memo můžete zadávat a formátovat formátovaného textu v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení. Informace o formátování naleznete v části Možnosti formátování použít na text, dál v tomto článku.

Začátek stránky


Změna stávajícího pole s prostým textem na pole s textem ve formátu RTF

Pokud máte existující pole typu memo, který chcete změnit tak, aby bylo možné ukládat RTF, můžete změnit vlastnosti Formát textu pro toto pole z PlainText na hodnotu RichText. Pokud máte existující textové pole, který chcete změnit tak, aby bylo možné ukládat formátovaného textu, musíte nejdřív změníte datového typu pole z textu na vzkazu.

Změna stávajícího pole Poznámka, aby do něj bylo možné ukládat text ve formátu RTF

 1. Spusťte aplikaci Office Access 2007.

 2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít otevřete databázi obsahující požadované pole.

 4. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje dané pole, a poté klepněte na možnost Návrhové zobrazení.

 5. V návrhové mřížce tabulky klepněte na pole Poznámka, které chcete změnit na text ve formátu RTF.

 6. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 7. Klepněte do pole Formát textu a vyberte možnost Formát RTF.

 8. Tabulku uložte klepnutím na tlačítko Uložit.

Změna existujícího textového pole, aby do něj bylo možné ukládat text ve formátu RTF

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít otevřete databázi obsahující požadované pole.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje dané pole, a poté klepněte na možnost Návrhové zobrazení.

 4. V návrhové mřížce tabulky klepněte na textové pole, které chcete změnit na text ve formátu RTF.

 5. V poli Typ dat změňte hodnotu Text na hodnotu Memo.

 6. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 7. Klepněte do pole Formát textu a vyberte možnost Formát RTF.

 8. Tabulku uložte klepnutím na tlačítko Uložit.

Po uložení textu ve formátu RTF do pole Poznámka jej můžete ve formuláři nebo v sestavě zobrazit pomocí ovládacího prvku textové pole. Ovládací prvek textové pole má vlastnost FormátTextu, která přebírá svoji počáteční hodnotu z vlastnosti FormátTextu pole Poznámka. Vlastnost FormátTextu ovládacího prvku textové pole však můžete změnit.

Začátek stránky


Použití možností formátování u textu

Při úpravě pole ve formátu RTF, v zobrazení datového listu nebo formulářovém zobrazení, můžete použít možnosti formátování pomocí příkazů na minipanelu nástrojů nebo ve skupinách Písmo a Zarovnání písma na kartě Domů. Nejdříve vyberte text, který chcete formátovat, a poté použijte možnosti formátování.

Když pro výběr textu v poli memo podporujícím formát RTF použijete myš, zobrazí se po dokončení výběru a uvolnění levého tlačítka myši minipanel nástrojů. Tento minipanel nástrojů obsahuje tlačítka pro nejčastěji používané možnosti formátování.

Minipanel nástrojů

Předpokládejme, že chcete část textu zvýraznit pomocí tučného písma, aby byl tmavší a výraznější.

Použití formátování pomocí minipanelu nástrojů

 1. Klepnutím a tažením myší vyberte text, který chcete formátovat.

  Zobrazí se minipanel nástrojů.

 2. Umístěte ukazatel myši na minipanelu nástrojů zviditelnění a klikněte na položky tučné Obrázek tlačítka .

Po zobrazení odráží minipanel nástrojů charakteristiky formátování vybraného textu. Je-li například text již tučný, bude tlačítko Tučné na panelu nástrojů zvýrazněné.

Možnosti formátování můžete použít také z karty Domů na Pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office. Předpokládejme, že chcete použít formátování kurzívou.

Použití formátování pomocí Pásu karet rozhraní Fluent sady Office

 1. Klepnutím a tažením myší vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině písmo klikněte na Kurzíva Obrázek tlačítka .

Tip: Pro rychlý výběr slova umístěte nad požadované slovo ukazatel a poklepejte myší. Chcete-li vybrat celý odstavec, klepněte třikrát.

Začátek stránky


Změna pole s textem ve formátu RTF na pole s prostým textem

Pole s textem ve formátu RTF můžete změnit na pole s prostým textem a odebrat veškeré formátování změnou vlastnosti pole FormátTextu na hodnotu Prostý text. Při změně pole ve formátu RTF na pole s prostým textem zobrazí aplikace Office Access 2007 upozornění, že bude odstraněno veškeré formátování. Po provedení změny a uložení tabulky nejde změnu vrátit zpět.

Změna pole s textem ve formátu RTF na pole s prostým textem

 1. Spusťte aplikaci Office Access 2007.

 2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi obsahující požadované pole.

 4. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje příslušné pole, a poté klepněte na možnost Návrhové zobrazení.

 5. V návrhové mřížce tabulky klepněte na pole Poznámka, které chcete převést na pole s prostým textem.

 6. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 7. Klepněte do pole Formát textu a vyberte možnost Prostý text.

 8. Tabulku uložte klepnutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky


Jak postupovat, pokud vlastnost FormátTextu není synchronizována

Pro správnou funkci podpory formátu RTF je nutné nastavit vlastnost FormátTextu pro pole Poznámka i pro všechny ovládací prvky textové pole, které pole Poznámka zobrazují. Obvykle by vlastnosti FormátTextu měly být stejné. Například vlastnosti FormátTextu pole i ovládacího prvku by měly být nastaveny na hodnotu RichText, jestliže chcete, aby podporovaly text ve formátu RTF. Jestliže text ve formátu RTF nepožadujete, měla by být u obou položek tato vlastnost nastavena na hodnotu Prostý text. Je-li vlastnost FormátTextu pole Poznámka nastavena na hodnotu RichText a vlastnost FormátTextu textového pole na hodnotu Prostý text, zobrazí se v textovém poli ve formulářovém zobrazení nebo v zobrazení datového listu úplný text HTML ve formátu RTF.

Začátek stránky


Další informace

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×