Vložení nebo odstranění zóny webových částí

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje, jak vkládat a odstraňovat zóny webových částí pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Také vysvětluje a ilustruje vztahy mezi zónami webových částí, webovými částmi a stránkami webových částí.

Chcete-li vložit a odstranit zóny webových částí na webu Microsoft SharePoint, je třeba, abyste měli oprávnění Přidat či odebrat soukromé webové části nebo Přidat a upravit stránky. Ve výchozím nastavení je minimálně jedno z těchto oprávnění uděleno členům skupiny webu Přispěvatel, Návrhář webu a Správce. Pokud nelze vložit nebo odstranit zónu webových částí, obraťte se na správce serveru.

V tomto článku

Co je zóny webových částí?

Vložení zóny webových částí

Odstranění zóny webových částí

Co je zóna webových částí?

Zóna webových částí je kontejner webových částí, který lze nakonfigurovat tak, aby určoval uspořádání a formát webových částí, které obsahuje. Zóny webových částí umožňují nejen seskupovat a uspořádávat webové části, ale také přizpůsobovat je v prohlížeči a určovat, kdo je v něm může upravovat. Každá jednotlivá webová část na stránce webových částí může, ale nemusí být umístěna v zóně webových částí:

 • Webové části umístěné v zóně webových částí:    Pokud je webová část umístěna v zóně webových částí, jsou vlastnosti webové části uloženy v databázi obsahu v úložišti služby Windows SharePoint Services 3.0, nikoli na stránce ASPX. Vložení webové části do zóny umožňuje uživatelům interaktivně pracovat s webovou částí nebo ji upravovat prostřednictvím prohlížeče.

 • Webové části neumístěné v zóně webových částí:    Pokud webová část není umístěna v zóně webových částí, jsou vlastnosti webové části uloženy na stránce ASPX, nikoli v databázi obsahu v úložišti služby Windows SharePoint Services 3.0. Vložením webové části bez toho, aby byla zahrnuta do zóny, umožňuje uživatelům webovou část zobrazit, ale nepovoluje jim interakci s ní prostřednictvím prohlížeče ani její úpravy. To může být užitečné v případě, že nechcete, aby mohli uživatelé provádět změny, ať už ve webové části nebo ve způsobu jejího zobrazení na stránce.

Webové části, zóny webových částí a stránky webových částí si můžete představit jako vnořené kontejnery. Webové části samy o sobě obsahují data, která chcete zobrazit a podle potřeby u nich provádět změny a interaktivně s nimi pracovat. Zóny webových částí jsou nepovinné dílčí kontejnery v rámci stránky webových částí. Každá zóna obsahuje minimálně jednu webovou část. To umožňuje seskupovat a uspořádávat tyto webové části na stránce, přizpůsobovat je při prohlížení v prohlížeči a zadat, kdo má oprávnění k zobrazení, a tímto způsobem je přizpůsobit. Stránka webových částí obsahuje jak webové části, tak i zóny webových částí.

Například v následujícím schématickém diagramu stránky webových částí obsahuje jedna ze zón webových částí zobrazených šedě pouze jednu webovou část, zatímco ostatní obsahují po dvou. Všimněte si, že v rámci jakékoli zóny webových částí lze několik webových částí uspořádat buď vodorovně, anebo svisle. Všimněte si také, že jedna z webových částí není v zóně obsažena vůbec. Takové uspořádání by mohlo být přijatelné v případě, že uživatelé nemusí mít možnost přizpůsobovat danou webovou část v prohlížeči.

Vztah webových částí se zónami a stránkami

1. Zóna webových částí obsahující jednu webovou část

2. Zóna webových částí obsahující dvě webové části uspořádané vodorovně

3. Webová část neobsažená v zóně webových částí, a proto nepřizpůsobitelná v prohlížeči

4. Zóna webových částí obsahující dvě webové části uspořádané svisle

Vždy při vložení webové části na stránku webových částí rozhodnete, zda ji chcete vložit do zóny webových částí. Používání zón webových částí má několik výhod:

 • Přizpůsobení v prohlížeči:    Uživatel prohlížející si webové části v prohlížeči může přizpůsobovat pouze ty webové části, které jsou umístěny v zóně webových částí.

 • Seskupení a uspořádání:    Pomocí zón webových částí máte větší kontrolu nad tím, jak jsou webové části uspořádány na stránce. Pokud budete chtít do jedné zóny webových částí zahrnout více webových částí, můžete je buď skládat na sebe svisle v rámci zóny nebo je uspořádat vedle sebe vodorovně.

 • Formát a vzhled:    Jednou z vlastností, které lze nastavovat pro všechny webové části v jedné zóně webových částí, je to, zda se u nich bude zobrazovat záhlaví okna i ohraničení nebo ani jedna z těchto možností.

 • Přístup:    U každé zóny webových částí lze určovat, zda mají uživatelé povoleno:

  • přidávat, odstraňovat a přesouvat webové části nebo měnit jejich velikost,

  • měnit nastavení jejich vlastních webových částí,

  • měnit nastavení webové části pro všechny uživatele.

Začátek stránky

Vložení zóny webových částí

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete stránku, na kterou chcete vložit zónu webových částí.

 2. Pokud není podokno úloh Webové části ještě otevřeno, otevřete ho klepnutím na příkaz Webové části v nabídce Podokna úkolů.

 3. V zobrazení Návrh klepněte na místo na stránce, kam chcete zónu webových částí vložit.

 4. V dolní části podokna úloh Webové části klepněte na tlačítko Nová zóna webové části.

  Na stránku je vložena nová zóna webových částí.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou zónu webových částí a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti zóny webové části.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti zóny webové části proveďte některou z následujících akcí:

  • Zadání názvu zóny:    V části Obecné nastavení zadejte do pole Název zóny název nové zóny.

  • Volba stylu rámce:    V části Obecné nastavení klepněte v seznamu Styl rámce na požadovaný styl.

  • Volba rozložení zóny:    V části Rozvržení webových částí obsažených v zóně klepněte na možnost Shora dolů (svislé rozvržení) nebo Vedle sebe (vodorovné rozvržení).

  • Určování změn prováděných v prohlížeči:    V části Nastavení prohlížeče pro webové části obsažené v zóně zaškrtnutím políček povolte uživatelům provádět označené změny při prohlížení stránky v prohlížeči. Zrušením zaškrtnutí políček zabráníte uživatelům v provádění těchto změn.

 7. Po skončení klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění zóny webových částí

Odstraněním zóny webových částí ze stránky odstraníte ze stránky také všechny webové části v dané zóně.

Při výběru zóny webových částí k odstranění se přesvědčte, že jste vybrali pouze zónu a žádný jiný objekt. Funkce Rychlý selektor značek, která je k dispozici v horní části okna dokumentu a kterou vidíte na následujícím obrázku, usnadňuje přesnou identifikaci objektu, který je v daný okamžik vybrán.

Rychlý selektor značek

Tip: Při úpravě výběru doporučujeme místo myši používat klávesy se šipkami, a to zejména v případě, že se objekty překrývají nebo jsou zobrazeny přes jiné objekty. Vždy po stisknutí klávesy se šipkou zkontrolujte pomocí funkce Rychlý selektor značek, jak se výběr změnil.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete stránku, ze které chcete zónu webových částí odstranit.

 2. Pokud není funkce Rychlý selektor značek zobrazena, zobrazte ji klepnutím na příkaz Rychlý selektor značek v nabídce Zobrazit.

 3. V zobrazení Návrh vyhledejte zónu webových částí, kterou chcete odstranit, a klepnutím ji vyberte.

  Pomocí funkce Rychlý selektor značek zkontrolujte, zda je vybrán správný objekt. Pomocí kláves se šipkami podle potřeby výběr upravte. Například na následujícím obrázku funkce Rychlý selektor značek označuje, že je vybrána webová část, nikoli zóna webových částí.

  Rychlý selektor značek s vybranou webovou částí

  Na dalším obrázku je vybrána zóna webových částí, nikoli webová část.

  Rychlý selektor značek zobrazující vybranou zónu webových částí

 4. Jakmile se přesvědčíte, že je aktuálně vybrána zóna webových částí, stiskněte klávesu DELETE.

  Vybraná zóna webových částí je odstraněna ze stránky společně se všemi webovými částmi, které obsahuje.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×