Vložení nebo odstranění komentáře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Komentář můžete vložit do bubliny nebo rámečku, který se zobrazí na okraji dokumentu. Můžete také zobrazit nebo skrýt komentáře v zobrazení.

Co chcete udělat?

 1. Vyberte text nebo položku, kterou chcete okomentovat, nebo klikněte na konec textu.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentáře zvolte Nový komentář.

  Pás karet systému O14

  Tipy: Pokud chcete zobrazovat komentáře během psaní, postupujte takto:

  • V Word 2016 ve skupině komentáře zvolte Zobrazit komentáře. Vyberte akci a skrýt komentáře.

  • V Word 2013 nebo Word 2010 na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování v seznamu Zobrazit revize zvolte poznámky a ujistěte se, že se zobrazí značka zaškrtnutí (✔) v poli u jednotlivých voleb. Zvolte poznámky znovu a zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt komentáře.

 3. Zvolte jednu z těchto možností:

  Postup pro Word 2016

  • Napište komentář do rámečku.

  Postup pro Word 2013 nebo Word 2010

  • Napište komentář do bubliny nebo zvolte Podokno revizí a napište komentář.

Postup pro Word 2016

 1. Klikněte na komentář, na který chcete odpovědět.

  Zvýrazněná ikona Odpovědět na komentář

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zvolte bublině Odpovědět a zadejte svoji odpověď.

   Zobrazený komentář s odpovědí

   nebo

  • Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odpovědět na komentář.

Postup pro Word 2013 a Word 2010

 1. Klikněte na bublinu komentáře, na který chcete odpovědět.

 2. Ve skupině komentáře zvolit Nový komentář a napište svoji odpověď nový komentář do bubliny.

 • Klikněte do bubliny nebo rámečku komentáře, který chcete upravit, a proveďte požadované změny.

  Tipy: 

  • Než začnete měnit komentáře, mohlo by být užitečné zajistit, aby se vám všechny zobrazovaly.

  • Postup pro Word 2016

  • Postup pro Word 2013 a Word 2010

  • Ve skupině komentáře zvolte Zobrazit komentáře. Vyberte akci a skrýt komentáře.

  • Ve skupině Sledování zvolte v seznamu Zobrazit revize možnost Komentář a zkontrolujte, jestli se u ní zobrazí značka zaškrtnutí (✔). Dalším kliknutím na možnost Komentář zaškrtnutí zrušíte a komentáře se skryjí.

Postup pro Word 2013 a Word 2010

Pokud nemůžete zobrazit celý komentář, který chcete upravit, zkuste použít podokno revizí.

 • Ve skupině Sledování klikněte na Podokno revizí.

  Poznámka: Kdybyste chtěli mít podokno revizí podél dolní části obrazovky namísto na straně, zvolte v seznamu Podokno revizí možnost Podokno revizí – vodorovně.

Odstranění jednoho komentáře

 • Klikněte na komentář pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit komentář.

Odstranění všech komentářů

 1. Klikněte na některý komentář v dokumentu.

 2. V seznamu u tlačítka Odstranit zvolte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování zvolte Zobrazit revize.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  Postup pro Word 2016

  • V seznamu Zobrazit revize vyberte Určití lidé a klikněte na jméno (nebo iniciály) revidujícího, jehož komentáře chcete odstranit.

  Postup pro Word 2013 a Word 2010

  • V seznamu Zobrazit revize vyberte Revidující a klikněte na jméno (nebo iniciály) revidujícího, jehož komentáře chcete odstranit.

  Poznámka: Zaškrtnutí (✔), které se zobrazuje u jména (iniciál) vybraného revidujícího, se zruší a všechny komentáře od daného revidujícího se odeberou.

Pokud změníte jméno nebo iniciály, které chcete používat u svých komentářů, projeví se to jenom v komentářích napsaných po této změně. Komentáře, které jsou už v dokumentu před změnou jména nebo iniciál, se neaktualizují. Zadané jméno a iniciály se používají ve všech aplikacích Microsoft Office, takže změny těchto nastavení se projeví i v dalších aplikacích Office.

Postup pro Word 2016

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Sledování vyberte ikonu pro spuštění Sledování změn.

 2. V dialogovém okně Možnosti sledování změn zvolte Změnit uživatelské jméno.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Word změňte v části Vlastní nastavení Microsoft Office položku Uživatelské jméno, Iniciály nebo obě a pak zvolte OK.

  Poznámka: Pokud chcete zajistit, aby se zvolené iniciály používaly vždycky, zaškrtněte políčko Tyto hodnoty používat vždycky (bez ohledu na přihlášení do Office).

 4. Dokončete změnu volbou OK.

Postup pro Word 2013 a Word 2010

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování zvolte Sledovat změny.

  Změna uživatelského jména

 2. V rozevíracím seznamu Sledovat změny zvolte Změnit jméno uživatele.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Word změňte v části Vlastní nastavení systému Microsoft Office položku Uživatelské jméno, Iniciály nebo obě a pak zvolte OK.

Co chcete udělat?

Komentář můžete napsat na klávesnici. Na počítači Počítač Tablet PC můžete vložit hlasový komentář nebo ručně psaný komentář.

 1. Vyberte text nebo položku, kterou chcete okomentovat, nebo klikněte na konec textu.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na Nový komentář.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Poznámka: Pokud chcete zobrazovat komentáře během psaní, klikněte na kartě Revize ve skupině Sledování v seznamu Zobrazit značku na možnost Komentář a zkontrolujte, jestli se u ní zobrazí značka zaškrtnutí (✔). Když možnost Komentář zvolíte znovu, komentáře se skryjí.

 3. Text komentáře můžete napsat do bubliny nebo rámečku komentáře nebo do podokna revizí.

 1. Klikněte do bubliny nebo rámečku stávajícího komentáře.

 2. Ve skupině Komentář zvolte Nový komentář a napište svou odpověď do nové bubliny nebo rámečku komentáře.

Pokud máte tablet, můžete nahrát hlasové komentáře. Hlasové komentáře se přidají jako zvukové objekty v bublinách komentářů.

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

Před prvním přidáním hlasového komentáře potřebujete přidat příkaz Vložit hlas na panel nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word > Přizpůsobit.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z zvolte Všechny příkazy.

 3. V seznamu příkazů zvolte Vložit hlas > Přidat.

Přidání hlasového komentáře

 1. Na panelu Nástrojů Rychlý přístup klikněte na Vložit hlas Vzhled tlačítka .

 2. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na spouštěcí tlačítko a nahrajte hlasový komentář.

 3. Po dokončení nahrávání komentáře stiskněte tlačítko Zastavit a zavřete dialogové okno.

 4. Pokud Microsoft Office Word zobrazí dotaz, jestli chcete zvukový objekt aktualizovat, klikněte na Ano.

Poslech nahraného komentáře

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na bublinu komentáře, přejděte na Objekt Dokument programu Záznam zvuku a potom klikněte na Přehrát.

Poznámka: Další informace o nahrávání a úpravě zvukového objektu najdete v dokumentaci ke své zvukové kartě a mikrofonu.

Pokud máte tablet, můžete v dokumentu vytvořit ručně psané komentáře. Rukopisné komentáře se přidají a zobrazí v bublinách komentářů.

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na Nový komentář.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Napište komentář do bubliny komentáře.

Pokud komentáře nejdou vidět na obrazovce, klikněte na kartě Revize ve skupině Sledování na tlačítko Zobrazit značku.

Obrázek pásu karet aplikace Word

 1. Klikněte do bubliny komentáře, který chcete upravit.

 2. Proveďte požadované změny.

 • Pokud jsou bubliny skryté nebo jde vidět jenom část komentáře, můžete komentář změnit v podokně revizí. Podokno revizí můžete zobrazit tak, že ve skupině Sledování kliknete na Podokno revizí. Kdybyste chtěli mít podokno revizí podél dolní části obrazovky namísto na straně, klikněte na šipku u tlačítka Podokno revizí a zvolte Podokno revizí – vodorovně.

 • Pokud chcete odpovědět na komentář, klikněte na jeho bublinu a ve skupině Komentář klikněte na Nový komentář. Napište svoji odpověď do nové bubliny komentáře.

 • Pokud chcete rychle odstranit jeden komentář, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit komentář.

 • Pokud chcete rychle odstranit všechny komentáře v dokumentu, klikněte napřed na nějaký komentář v dokumentu. Na kartě Revize ve skupině Komentář klikněte na šipku u tlačítka Odstranit a potom klikněte na Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování klikněte na šipku vedle tlačítka Zobrazit značku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zrušte zaškrtnutí políček u všech revidujících tak, že přejdete na Recenzenti a kliknete na Všichni recenzenti.

 3. Klikněte znovu na šipku u tlačítka Zobrazit značku, přejděte na Recenzenti a potom klikněte na jméno recenzenta, jehož komentáře chcete odstranit.

 4. Ve skupině komentáře klikněte na šipku pod Odstranit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Odstranit všechny komentáře zobrazeny.

  Poznámka: Tímto postupem odstraníte všechny komentáře od vybraného revidujícího v celém dokumentu.

Tip: Komentáře můžete také kontrolovat a odstraňovat pomocí podokna revizí. Podokno revizí můžete zobrazit nebo skrýt tak, že ve skupině Sledování kliknete na Podokno revizí. Kdybyste chtěli podokno revizí přesunout do dolní části obrazovky, klikněte na šipku u tlačítka Podokno revizí a zvolte Podokno revizí – vodorovně.

Pokud změníte jméno nebo iniciály, které chcete používat u svých komentářů, projeví se to jenom v komentářích napsaných po této změně. Komentáře, které jsou už v dokumentu před změnou jména nebo iniciál, se neaktualizují. Zadané jméno a iniciály se používají ve všech aplikacích Microsoft Office, takže změny těchto nastavení se projeví i v dalších aplikacích Office.

 1. Na kartě Revize ve skupině Sledování klikněte na šipku u tlačítka Sledování změn a pak klikněte na Změnit jméno uživatele.

  Změna uživatelského jména

 2. Klikněte na Přizpůsobit.

 3. V části Osobní nastavení této kopie sady Microsoft Office změňte jméno nebo iniciály, které chcete používat u svých komentářů.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×