Office
Přihlásit se
Vložení nebo odstranění buněk, řádků a sloupců

Vložení nebo odstranění buněk, řádků a sloupců

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Prázdné buňky lze vložit na listu nad aktivní buňku nebo vlevo od ní. Při vložení prázdných buněk se ostatní buňky ve stejném sloupci posunou dolů nebo ve stejném řádku vpravo, a udělají tak místo novým buňkám. Podobně lze vložit řádky nad vybraný řádek a sloupce vlevo od vybraného sloupce. Buňky, řádky a sloupce je také možné odstranit.

Microsoft Excel omezuje počet sloupců a řádků takto: 16 384 sloupců na šířku a 1 048 576 řádků na výšku.

Postup pro celé listy najdete v článku Vložení nebo odstranění listu.

V tomto článku

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, kam chcete vložit nové prázdné buňky. Vyberte tolik buněk, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit pět prázdných buněk, vyberte pět buněk.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Další informace o tom, jak výběry najdete v článku Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců dál v tomto tématu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a poté na příkaz Vložit.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na šipku pod Vložit a potom klikněte na Vložit buňky.

   Vložení nových buněk z karty Domů

 3. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

Pokud do listu vložíte buňky, odkazy se příslušným způsobem upraví, ať jde o relativní nebo absolutní odkazy na buňky. Stejné chování platí i při odstranění buněk, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Pokud chcete, aby se odkazy automaticky upravovaly, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti a ne individuální buňky.

 • Buňky obsahující data a vzorce vložíte zkopírováním nebo vyjmutím těchto buněk, kliknutím pravým tlačítkem myši v místě, kam je chcete vložit, a kliknutím na příkaz Vložit kopírované buňky nebo Vložit vyjmuté buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení buňky zopakovat, klikněte na místo, kam chcete buňku vložit, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

 • Pokud je u kopírovaných buněk použito formátování, můžete pomocí tlačítka Rychlá analýza zvolit nastavení Formátování vložených buněk.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže chcete vložit jeden řádek, vyberte buď celý řádek, nebo některou buňku v řádku, nad který chcete nový řádek vložit. Chcete-li například vložit nový řádek nad řádek 5, klikněte na libovolnou buňku v řádku 5.

  • Pokud chcete vložit více řádků, vyberte řádky, nad které chcete nové řádky vložit. Vyberte tolik řádků, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové řádky, vyberte tři řádky.

  • Chcete-li vložit nesousedící řádky, podržte při jejich výběru klávesu Ctrl.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Další informace o tom, jak výběry najdete v článku Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců dál v tomto tématu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a poté na příkaz Vložit.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na šipku pod Vložit a pak klikněte na Vložit řádky listu.

   Kliknutí na Vložit a potom na Vložit řádky listu

Poznámka: Pokud do listu vložíte buňky, odkazy se příslušným způsobem upraví, ať jde o relativní nebo absolutní odkazy na buňky. Stejné chování platí i při odstranění buněk, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Pokud chcete, aby se odkazy automaticky upravovaly, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti a ne individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení řádku zopakovat, klikněte na místo, kam chcete řádek vložit, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

 • Pokud je u kopírovaných buněk použito formátování, můžete pomocí tlačítka Rychlá analýza zvolit nastavení Formátování vložených řádků.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit jeden sloupec, vyberte buňku v sousedním sloupci napravo od místa, kam chcete nový sloupec vložit, nebo celý tento sloupec. Chcete-li například vložit nový sloupec nalevo od sloupce B, klikněte na libovolnou buňku ve sloupci B.

  • Jestliže chcete vložit více sloupců, vyberte sousední sloupce napravo od místa, kam chcete sloupce vložit. Vyberte tolik sloupců, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové sloupce, vyberte tři sloupce.

  • Chcete-li vložit nesousedící sloupce, podržte při jejich výběru klávesu Ctrl.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Další informace o tom, jak výběry najdete v článku Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců dál v tomto tématu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané buňky a poté na příkaz Vložit.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na šipku pod Vložit a pak klikněte na Vložit řádky sloupce.

   Kliknutí na Vložit a potom na Vložit sloupce listu

Poznámka: Pokud do listu vložíte buňky, odkazy se příslušným způsobem upraví, ať jde o relativní nebo absolutní odkazy na buňky. Stejné chování platí i při odstranění buněk, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Pokud chcete, aby se odkazy automaticky upravovaly, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti a ne individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení sloupce zopakovat, klikněte na místo, kam chcete sloupec vložit, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

 • Pokud je u kopírovaných buněk použito formátování, můžete pomocí tlačítka Rychlá analýza zvolit nastavení Formátování vložených sloupců.

 1. Vyberte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

  Další informace o tom, jak výběry najdete v článku Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců dál v tomto tématu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na šipku vedle tlačítka Odstranit a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit vybrané buňky, klikněte na příkaz Odstranit buňky.

  • Jestliže chcete odstranit vybrané řádky, klikněte na příkaz Odstranit řádky listu.

  • Chcete-li odstranit vybrané sloupce, klikněte na příkaz Odstranit sloupce listu.

   Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na výběr buněk, kliknout na příkaz Odstranit a poté na požadovanou možnost. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výběr řádků či sloupců a poté kliknut na příkaz Odstranit.

 3. Pokud odstraňujete buňku nebo Oblast buněk, klepněte v dialogovém okně Odstranit na přepínač Posunout buňky vlevo, Posunout buňky nahoru, Celý řádek nebo Celý sloupec.

  Jestliže odstraňujete řádky nebo sloupce, ostatní řádky či sloupce se automaticky posunou nahoru, respektive vlevo.

Tipy    

 • Chcete-li odstranění buněk, řádků nebo sloupců zopakovat, vyberte další požadované buňky, řádky nebo sloupce a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Y.

 • V případě potřeby lze odstraněná data bezprostředně po odstranění obnovit. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Zpět: Odstranit nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z.

 • Stisknutím klávesy Delete odstraníte pouze obsah vybraných buněk, nikoli vlastní buňky.

 • Vzorce jsou v aplikaci Excel aktualizovány úpravou odkazů na posunuté buňky tak, aby se do nich promítla jejich nová umístění. Vzorec, který odkazuje na odstraněnou buňku, však zobrazí chybovou hodnotu #ODKAZ!.

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+A.

Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves Ctrl+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves Ctrl+A bude vybrán celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

Záhlaví v listě

Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Pokud řádek či sloupec obsahuje data, pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka vyberete řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka znovu vyberete celý řádek nebo sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec. Poté podržte klávesu Shift a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klikněte na záhlaví sloupce nebo řádku prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu Ctrl a klikněte na záhlaví dalších sloupců nebo řádků, které chcete přidat do výběru.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Home vyberte první buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+End vyberte poslední buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi aktivní buňkou a buňkou, na kterou jste klikli.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Související informace

Základní úlohy v Excelu

Přehled vzorců v Excelu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×