Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro lidi, kteří nejsou s použitím čtečky obrazovky najdete v článku Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu (Windows), nebo Vytvořit nebo odebrat hypertextový odkaz ve zprávě v Outlooku for Mac.

Odkaz na webovou stránku, soubor na do sdílené složky nebo záložky do stejné e-mailu z e-mailu pomocí Outlook čtečkou obrazovky a klávesnice.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Outlook umí z webových adres automaticky vytvářet hypertextové odkazy.

Při psaní e-mailu zadejte webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a stiskněte mezerník nebo Enter. Outlook změní text na hypertextový odkaz.

Odkaz na soubor nebo webovou stránku

Vytvořte hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku a přidejte k němu popisný název.

Odkaz na soubor

Tip: Pokud chcete rychle vytvořit odkaz na nedávný soubor, stiskněte Alt+V, D1. Otevře se seznam nedávných souborů. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného souboru, a pak stiskněte Enter.

 1. Pokud píšete e-mail, přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor v aktuální složce, stiskněte Alt+X.

 4. Stisknutím klávesy kartě dokud uslyšíte "Oblast v aktuálním folder> <the" a stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet: "aktuální složku, stromu." Ve výchozím nastavení je aktuální složka složce dokumenty.

  Pokud chcete aktuální složku změnit, stiskněte Alt+B. Uslyšíte: „<Aktuálně vybraná složka>“. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadované umístění. Stisknutím klávesy Enter ho vyberte.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až uslyšíte „Aktuální složka, strom“, a potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, až uslyšíte název požadovaného souboru.

 6. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

 7. Odkaz na soubor vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na prohlédnutou stránku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na prohlédnutou stránku, stiskněte Alt+X a pak Alt+P. Vybere se možnost Prohlédnuté stránky.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název první stránky v seznamu prohlédnutých stránek.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou stránku.

 6. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

 7. Odkaz na soubor vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na webovou stránku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz. Fokus je v textovém poli Adresa.

 3. Zadejte adresu webové stránky.

 4. Stiskněte Alt+Z. Uslyšíte: „Zobrazený text“. Zadejte text, který se v e-mailu zobrazí jako text odkazu.

  Tip: Jako text odkazu je vhodné použít název webové stránky. Když uživatelé kliknou na odkaz a přejdou na stránku, čtečka obrazovky napřed přečte její název.

 5. Odkaz vložíte stisknutím klávesy Enter.

Odkaz na jiné místo v aktuálním e-mailu

Můžete vytvářet interní odkazy na předdefinované styly, jako jsou nadpisy a záložky. Pokyny k vytvoření nadpisů v Outlooku najdete v části Přidání nadpisů.

Vytvoření záložky

 1. Přesuňte kurzor do místa vložení odkazu. Cílem může být nadpis, část textu nebo obrázek.

 2. Stiskněte Alt+V, Ž. Otevře se dialogové okno Záložka. Fokus se přesune do textového pole Název záložky.

 3. Zadejte název záložky.

  Poznámka: Názvy záložek musí začínat písmenem. Mohou obsahovat písmena, číslice a symbol podtržítka. Příklad: Zpráva_o_vývoji_2.

 4. Pokud chcete přidat záložku do seznamu záložek, stiskněte Alt+D.

Vložení odkazu na záložku

 1. Při psaní e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stisknutím kláves Alt+V, D1 otevřete dialogové okno Vložit hypertextový odkaz.

 3. Stiskněte Alt+O. Vybere se možnost Místo v tomto dokumentu a fokus se přesune na strom záložek.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadované záložky, a pak stiskněte Enter. Odkaz na záložku s názvem záložky se vloží do e-mailu.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. Při psaní e-mailu vyberte text odkazu nebo hypertextový odkaz na obrázek.

 2. Stiskněte Shift+F10 a pak B. Hypertextový odkaz se odebere.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

V Outlooku pro Mac můžete pomocí klávesnice nebo VoiceOveru , což je integrovaná čtečka obrazovky pro Mac OS, přidat do e-mailu odkaz na webovou stránku nebo soubor na sdílené jednotce.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření automatického hypertextového odkazu

Outlook umí z webových adres automaticky vytvářet hypertextové odkazy.

Při psaní e-mailu zadejte do textu zprávy webovou adresu (URL), třeba www.contoso.com, nebo e-mailovou adresu, třeba adresa@example.com, a stiskněte mezerník nebo Enter. Outlook změní text na hypertextový odkaz.

Odkaz na soubor nebo webovou stránku

Vytvořte hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku a přidejte k němu popisný název.

Vložení hypertextového odkazu na soubor

 1. V e-mailu, který píšete, přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stiskněte Control+Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na soubor, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraná aktuální karta.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Webová stránka nebo soubor. Vyberte ji stisknutím mezerníku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte „Vybrat, tečka“ a stisknutím mezerníku tuto možnost vyberte. Uslyšíte, že máte vybrat soubor k propojení.

 6. Stisknutím klávesy Tab přejděte na požadované místo. K procházení položek použijte klávesy se šipkami. Složky a podsložky procházejte klávesami Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název souboru, na který chcete vytvořit odkaz.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít, a pak stiskněte mezerník. Soubor se vybere a dialog se zavře.

 8. Pokud chcete přidat text, který se v e-mailu zobrazí místo adresy souboru, v dialogu Vložit hypertextový odkaz opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete zobrazovaný text, a pak zadejte text.

 9. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Vložení hypertextového odkazu na webovou stránku

 1. V e-mailu přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit odkaz.

 2. Stiskněte Control+Command+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz.

 3. Pokud chcete vytvořit odkaz na webovou stránku, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vybraná aktuální karta.

 4. Opakovaně stiskněte Šipku vpravo nebo Šipku vlevo, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Webová stránka nebo soubor. Vyberte ji stisknutím mezerníku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro úpravu adresy, a pak zadejte adresu webové stránky.

 6. Pokud chcete přidat text, který se v e-mailu zobrazí místo adresy, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že upravujete zobrazovaný text, a pak zadejte text.

  Tip: Jako text odkazu je vhodné použít název webové stránky. Když uživatelé kliknou na odkaz a přejdou na stránku, čtečka obrazovky napřed přečte její název.

 7. Pokud chcete odkaz vložit, stiskněte Enter. Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. V e-mailu vyberte text odkazu nebo hypertextový odkaz na obrázek.

 2. Stiskněte Command+K a pak stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání odkazu. Stisknutím mezerníku ho vyberte.

  Dialogové okno Vložit hypertextový odkaz se zavře a hypertextový odkaz se z textu odebere. Samotný text zůstane beze změny.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Pomocí Outlook pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS odkaz z e-mailu na webovou stránku nebo soubor do sdílené složky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 1. Při psaní e-mailu, umístěte kurzor, kam chcete odkaz vložit.

 2. Otevření místní nabídky, poklepejte a podržte na obrazovce.

 3. Dvakrát potáhněte prstem doleva a potom potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Přidat odkaz, položka nabídky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Přidat odkaz s fokusem na textové pole.

 4. Pokud chcete název odkaz s něčím jiným než pouze adresu URL, zadejte text odkazu pomocí vaší klávesnice na obrazovce. Přejděte na klávesnici dozvíme potažením prstu doprava, dokud prvek klávesnice.

 5. Pokud chcete přidat webovou adresu stránky nebo soubor, který chcete vložit odkaz, v textovém poli potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Adresy URL, textové pole," poklepáním displej a zadejte adresu.

 6. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce. Odkaz se vloží do textu e-mailové zprávy.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Odkaz z e-mailu na webovou stránku nebo soubor do sdílené složky pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Outlook pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 1. Při psaní e-mailu, umístěte kurzor, kam chcete odkaz vložit.

 2. Otevření místní nabídky, poklepejte a podržte na obrazovce. Otevře místní nabídky.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Přidat odkaz" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se dialogové okno Upravit odkaz se zvýrazněnou v textovém poli zobrazený Text.

 4. Pokud chcete přidat název odkaz, zadejte text odkazu pomocí vaší klávesnice na obrazovce.

  Poznámka: Zkontrolujte, že přidáte název vazby, jinak se nezobrazí odkaz.

  Poznámka: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se vložil znak.

 5. Pokud chcete přidat webovou adresu stránky nebo soubor, který chcete vložit odkaz, v textovém poli zobrazený Text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odkaz, textové pole," poklepáním displej a zadejte adresu.

 6. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Odkaz se vloží do textu e-mailové zprávy.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

K přidání odkazu na webovou stránku nebo soubor na sdílené jednotce můžete v Outlooku použít program Předčítání, což čtečka obrazovky integrovaná ve Windows.

Poznámky: 

 1. Při psaní e-mailu, umístěte kurzor, kam chcete odkaz vložit.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se pás karet s možnostmi úprav.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odkaz, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně Odkaz na možnosti úpravy adresy.

 5. Zadejte webovou adresu stránky, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 6. Pokud chcete odkaz pojmenovat jinak než jen adresou URL, potáhněte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že jste na poli pro zadání zobrazeného textu, a zadejte text odkazu.

  Poznámka: Pokud vytváříte odkaz na obrázek, není tato možnost k dispozici.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku. Odkaz se vloží do textu e-mailové zprávy.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Pomocí Outlook Web App klávesnice a Předčítání, předdefinované Windows čtečce obrazovky, pokud chcete vytvořit odkaz na webovou stránku nebo soubor do sdílené složky při psaní zprávy pošty.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Vytvoření hypertextového odkazu

 1. Při psaní e-mailu, umístěte kurzor, kam chcete odkaz vložit.

 2. Pokud chcete název odkaz s něčím jiným než pouze adresu URL, zadejte text odkazu a vyberte ho.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Formát <selected option>." Stisknutím kláves se šipkami doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Vložit hypertextový odkaz, tlačítko," a stiskněte MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno Vložit propojení a uslyšíte: "Dialogové okno Vložit odkaz."

 4. V dialogovém okně Vložit odkaz zadejte webovou adresu stránky nebo soubor, který chcete propojit a stiskněte klávesu Enter.

 5. Zavře dialogové okno Vložit propojení a se vytvoří hypertextový odkaz v e-mailové zprávě.

Odstranění hypertextového odkazu

 1. V e-mailové zprávě vyberte text hypertextového odkazu.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Formát, <selected option>, tlačítko." Stisknutím kláves se šipkami doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Odebrat hypertextový odkaz, tlačítko," a stiskněte MEZERNÍK.

 3. Hypertextový odkaz se odebere.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×