Vložení a přehrání videosouboru z počítače

Vložení a přehrání videosouboru z počítače

V závislosti na verzi aplikace PowerPoint, kterou používáte, můžete přidat vložené video (výchozí chování) nebo vložit odkaz na videosoubor uložený na počítači.

 • Přidání vloženého videa je praktické, ale velikost prezentace se zvětší.

 • Odkazy na videa vám umožní vytvořit prezentaci o menší velikosti, můžou ale přestat fungovat. Doporučujeme, abyste si prezentace a videa, na která v těchto prezentacích odkazujete, ukládali do stejné složky.

V dialogovém okně Vložit video si můžete vybrat možnost Vložit nebo možnost Připojit k souboru.

Podporované formáty videa

V PowerPoint 2016 a novějších verzích doporučujeme používat soubory .mp4 kódované ve formátu videa H.264 (nazývaném také MPEG-4 AVC) a se zvukem ve formátu AAC.

Další podrobnosti najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Vložení videa uloženého na počítači

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, do kterého chcete umístit video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na šipku pod tlačítkem Video a potom klikněte na Video v mém počítači.

 3. V dialogu Vložit video klikněte na video, které chcete vložit, a pak klikněte na Vložit.

Vytvoření odkazu na video uložené na počítači

Aby vám odkazy nepřestaly fungovat, doporučujeme, abyste si video zkopírovali do stejné složky, ve které máte prezentaci, a teprve potom vytvořili odkaz.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, do kterého chcete dát odkaz na video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na šipku pod tlačítkem Video a potom klikněte na Video v mém počítači.

 3. V dialogu Vložit video klikněte na video, na které chcete vložit odkaz, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Vložit a pak klikněte na Připojit k souboru.

  Zobrazí v PowerPointu dialog Vložit video.

PowerPoint 2016 a novější verze podporují přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporují také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. Pro další informace se podívejte na Usnadnění přístupu PowerPointových prezentací.

Vyhledání uloženého propojeného videa

Pokud už je na snímku video a chcete zjistit, kde je uloženo, přejděte na Soubor > Informace. V části Optimalizovat kompatibilitu multimédií se zobrazí informace o všech souborech médií v prezentaci – ať už jsou propojené odkazem, nebo vložené do souboru. Pokud jsou k dispozici jakákoli jiná vložená videa, PowerPoint zobrazí hypertextový odkaz Zobrazit odkazy. Klikněte na něho. Tím otevřete dialogové okno zobrazující místo uložení všech propojených souborů. 

Video z YouTube

Pokud chcete vložit video z YouTube, přečtěte si článek Vložení videa z YouTube nebo vložení odkazu na něj.

Náhled videa

Když video na snímku vyberete, zobrazí se pod ním panel nástrojů s tlačítkem Přehrát či pozastavit, indikátorem průběhu, tlačítky pro přesunutí o určitý počet vteřin zpět nebo vpřed, časovačem a ovládáním hlasitosti. Náhled videa spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát v levé části panelu nástrojů.

Ovládací prvky přehrávání videa na snímku PowerPointu

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Ve výchozím nastavení se v prezentaci video přehraje v rámci posloupnosti kliknutí.    To znamená, že se video začne přehrávat po kliknutí na libovolné místo na snímku pro přechod k dalšímu kroku (nebo po stisknutí mezerníku, šipky vpravo nebo jiné klávesy, která slouží pro přechod k dalšímu kroku). Tato možnost pro Začátek videa se jmenuje V posloupnosti kliknutí.

Pokud ale chcete, může se video spustit automaticky, jakmile se objeví na obrazovce, nebo se může přehrát, když na něj kliknete:

 1. Vyberte rámeček videa.

 2. Na pásu karet, na kartě Přehrávání – Možnosti videa otevřete seznam u položky Start a vyberte preferovanou možnost:

  U videa z počítače máte následující možnosti přehrávání: V posloupnosti kliknutí, Automaticky nebo Při kliknutí.

  Možnost

  Popis

  V posloupnosti kliknutí

  Toto je výše popsané výchozí chování. Video se spustí, když kliknete na libovolné místo na snímku, abyste přešli na další krok.

  Automaticky

  Přehrávání videa se spustí automaticky.

  (Pokud jsou před videem kroky animace, přehrají se nejprve tyto kroky a potom se začne automaticky přehrávat video. Pokud na snímku před videem žádné kroky animace nejsou, začne se video přehrávat okamžitě.) 

  Při kliknutí

  Video se spustí jenom v případě, že na něj kliknete.

Další informace o možnosti přehrávání videa v prezentaci najdete v článku o možnostech nastavení přehrávání videa.

Podporované formáty videa

V PowerPointu 2013 doporučujeme používat soubory .mp4 kódované ve formátu videa H.264 (nazývaném také MPEG-4 AVC) a se zvukem ve formátu AAC.

Další podrobnosti najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Vložení videa uloženého na počítači

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, do kterého chcete umístit video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na šipku pod tlačítkem Video a potom klikněte na Video v mém počítači.

 3. V dialogu Vložit video klikněte na video, které chcete vložit, a pak klikněte na Vložit.

Vytvoření odkazu na video uložené na počítači

Aby vám odkazy nepřestaly fungovat, doporučujeme, abyste si video zkopírovali do stejné složky, ve které máte prezentaci, a teprve potom vytvořili odkaz.

 1. V zobrazení Normální klikněte na snímek, do kterého chcete dát odkaz na video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na šipku pod tlačítkem Video a potom klikněte na Video v mém počítači.

 3. V dialogu Vložit video klikněte na video, na které chcete vložit odkaz, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Vložit a pak klikněte na Připojit k souboru.

  Zobrazí v PowerPointu dialog Vložit video.

Vyhledání uloženého propojeného videa

Pokud už je na snímku video a chcete zjistit, kde je uloženo, přejděte na Soubor > Informace. V části Optimalizovat kompatibilitu multimédií se zobrazí informace o všech souborech médií v prezentaci – ať už jsou propojené odkazem, nebo vložené do souboru. Pokud jsou k dispozici jakákoli jiná vložená videa, PowerPoint zobrazí hypertextový odkaz Zobrazit odkazy. Klikněte na něho. Tím otevřete dialogové okno zobrazující místo uložení všech propojených souborů. 

Video z YouTube

Pokud chcete vložit video z YouTube, přečtěte si článek Vložení videa z YouTube nebo vložení odkazu na něj.

Náhled videa

Když video na snímku vyberete, zobrazí se pod ním panel nástrojů s tlačítkem Přehrát či pozastavit, indikátorem průběhu, tlačítky pro přesunutí o určitý počet vteřin zpět nebo vpřed, časovačem a ovládáním hlasitosti. Náhled videa spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát v levé části panelu nástrojů.

Ovládací prvky přehrávání videa na snímku PowerPointu

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Ve výchozím nastavení se v prezentaci video přehraje, když na něj kliknete. Pokud ale chcete, může se video spustit automaticky, jakmile se objeví na obrazovce:

 1. Vyberte rámeček videa.

 2. Na kartě Přehrávání – Možnosti videa na pásu karet PowerPointu 2016 otevřete seznam u položky Začátek a vyberte Automaticky:

  U videí vložených z počítače si můžete vybrat, jestli se mají začít přehrávat automaticky, nebo po kliknutí.

Další informace o možnosti přehrávání videa v prezentaci najdete v článku o možnostech nastavení přehrávání videa.

Podporované formáty videa

V aplikaci PowerPoint 2010 doporučujeme používat soubory .wmv.

Další podrobnosti najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Vložení videa uloženého na počítači

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímek, do kterého chcete vložit video.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Média na šipku pod tlačítkem Video.

 3. Vyberte Video ze souboru, potom přejděte do umístění videa a vyberte ho.

 4. Na tlačítku Vložit klikněte na šipku dolů a potom klikněte na možnost Vložit.

Vytvoření odkazu na video uložené na počítači

Aby vám odkazy nepřestaly fungovat, doporučujeme, abyste si video zkopírovali do stejné složky, ve které máte prezentaci, a teprve potom vytvořili odkaz.

 1. V normálním zobrazení klikněte na kartě Snímky na snímek, do kterého chcete přidat video nebo animovaný obrázek ve formátu GIF.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Média na šipku pod tlačítkem Video.

 3. Vyberte Video ze souboru, potom přejděte do umístění videa a vyberte ho.

 4. Na tlačítku Vložit klikněte na šipku dolů a potom klikněte na možnost Připojit k souboru.

  Odkaz na videosoubor

Vyhledání uloženého propojeného videa

Pokud už je na snímku video a chcete zjistit, kde je uloženo, přejděte na Soubor > Informace. V části Optimalizovat kompatibilitu multimédií se zobrazí informace o všech souborech médií v prezentaci – ať už jsou propojené odkazem, nebo vložené do souboru. Pokud jsou k dispozici jakákoli jiná vložená videa, PowerPoint zobrazí hypertextový odkaz Zobrazit odkazy. Klikněte na něho. Tím otevřete dialogové okno zobrazující místo uložení všech propojených souborů. 

Náhled videa

Když video na snímku vyberete, zobrazí se pod ním panel nástrojů s tlačítkem Přehrát či pozastavit, indikátorem průběhu, tlačítky pro přesunutí o určitý počet vteřin zpět nebo vpřed, časovačem a ovládáním hlasitosti. Náhled videa spustíte kliknutím na tlačítko Přehrát v levé části panelu nástrojů.

Ovládací prvky přehrávání videa na snímku PowerPointu

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Ve výchozím nastavení se v prezentaci video přehraje, když na něj kliknete. Pokud ale chcete, může se video spustit automaticky, jakmile se objeví na obrazovce:

 1. Vyberte rámeček videa.

 2. Na kartě Přehrávání – Možnosti videa na pásu karet PowerPointu 2016 otevřete seznam u položky Začátek a vyberte Automaticky:

  Možnosti videa

Další informace o možnosti přehrávání videa v prezentaci najdete v článku o možnostech nastavení přehrávání videa.

V aplikaci PowerPoint 2007 můžete jenom vložit odkaz na video.

Pokud chcete předejít možným potížím s odkazy, je vhodné před přidáním videa do prezentace zkopírovat videosoubory do stejné složky jako prezentaci.

Odkaz na video

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímek, do kterého chcete přidat video nebo animovaný soubor formátu GIF.

 2. Na kartě Vložit Klikněte ve skupině Mediální klipyna šipku pod položkou Video.

  Obrázek karty Vložení

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na příkaz Video ze souboru, vyhledejte složku obsahující požadovaný soubor a dvakrát na něj klikněte.

  • Klikněte na Video z Galerie médií, v podokně úloh KlipartPodokno úloh vyhledejte požadovaný klip a klikněte na něj. Tím ho přidáte do snímku.

   Tip: Před přidáním klipu do prezentace si můžete zobrazit jeho náhled. V podokně úloh Klipart v oblasti Výsledky, ve které se zobrazují dostupné klipy, umístěte ukazatel myši na miniaturu klipu, klikněte na zobrazenou šipku a pak na příkaz Náhled/Vlastnosti.

Vyhledání uloženého propojeného videa

Pokud už je na snímku video a chcete zjistit, kde je uloženo, klikněte na tlačítko Microsoft Office Tlačítko Microsoft Office a potom klikněte na Připravit > Upravit odkazy na soubory. Otevře se dialogové okno Odkazy zobrazující místo uložení všech propojených videosouborů. 

Po vložení videa se zobrazí dialogové okno s dotazem, jakým způsobem se má přehrávání videa spouštět: automaticky (tlačítko Automaticky) nebo po kliknutí na obrázek videa (tlačítko Po kliknutí).

 • Pokud chcete video spustit automaticky při zobrazení snímku, klikněte na Automaticky. Přehrávání videa můžete pozastavit tak, že na něj kliknete. Po dalším kliknutí bude přehrávání videa pokračovat.

 • Pokud chcete video spouštět ručně kliknutím na snímek, klepněte na tlačítko Po kliknutí.

Po vložení videa se přidá efekt aktivační události Pozastavit. Jako aktivační událost se označuje proto, že pro přehrání videa bude potřeba kliknout na konkrétní místo snímku. V prezentaci video například pozastavíte kliknutím na rámeček videa a dalším kliknutím jeho přehrávání obnovíte.

Poznámka: Tato možnost se dá kdykoli změnit. Klikněte na video a potom v části Filmové nástroje klikněte na kartu Možnosti. Ve skupině Možnosti videa vyberte požadovanou možnost ze seznamu Přehrát video.

Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Během prezentace můžete přehrát video tak, že zaplní celou obrazovku, namísto toho, aby se přehrálo jenom na snímku v prezentaci. Tomu říkáme přehrávání videa na celé obrazovce. V závislosti na rozlišení původního souboru videa se může stát, že se video po zvětšení zobrazí zkresleně. Vždy byste si měli napřed zobrazit náhled videa, a pokud se zobrazí zkresleně nebo rozmazaně, můžete možnost přehrání na celé obrazovce zrušit. Obecně se dá říct, že malé video nastavené k přehrávání na celé obrazovce nebude po zvětšení vypadat dobře.

Pokud je zároveň nastaveno zobrazení videa na celé obrazovce a automatické spouštění, můžete rámeček videa přetáhnout do šedé oblasti mimo snímek, aby se na snímku nezobrazoval, nebo nastavit, aby před zobrazením na celé obrazovce zablikal.

 1. V normálním zobrazení klepněte ve snímku na rámeček videa, které chcete přehrát na celé obrazovce.

 2. V části Filmové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Přehrávat na celé obrazovce.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 • V normálním zobrazení klepněte na rámeček videa ve snímku, jehož náhled chcete zobrazit.

 • V části Filmové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Přehrát na tlačítko Náhled.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Tipy    

 • Náhled videa můžete taky zobrazit dvojitým kliknutím na video v normálním zobrazení.

 • Pokud je vaše video nebo animovaný obrázek ve formátu GIF součástí vlastní animační sekvence, můžete si jeho náhled zobrazit tak, že kliknete na Přehrát v podokně úloh Vlastní animace Podokno úloh.

 • Pokud prezentace obsahuje více snímků, označte snímek, který obsahuje rámeček videa, pomocí zástupného symbolu nadpisu, abyste věděli, na který snímek máte kliknout, když chcete spustit přehrávání.

 • Pokud jste vložili video jako objekt k přehrání v programu Microsoft Windows Media Player, bude pravděpodobně nutné použít k ovládání videa tlačítka Zastavit, Spustit a Pozastavit v programu Windows Media Player.

Možná budete chtít, aby přehrávání videa vloženého do prezentace pokračovalo i potom, co přejdete na další snímek. K tomu potřebujete upřesnit, kdy se má video přestat přehrávat. Pokud to neuděláte, skončí přehrávání v okamžiku, kdy znovu kliknete myší.

Poznámka: Pro provedení následujícího postupu potřebujete efekt Přehrát. Pokud jste video už vložili a v zobrazeném dialogovém okně vybrali možnost Po kliknutí, můžete efekt Přehrát přidat tak, že přepnete na možnost Automaticky.

Přepnutí spouštění po kliknutí na automatické spouštění

 1. Klepněte v normálním zobrazení na video.

 2. V části Filmové nástroje klepněte v seznamu Přehrát video na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa na položku Automaticky.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Přehrávání videa přes více snímků

Poznámka: Tímto postupem jednorázově přehrajete celé video. Video se nebude přehrávat opakovaně.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje klepněte v seznamu Přehrát video na kartě Videa ve skupině Možnosti videa na položku Přehrát během několika snímků.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek karty Animace

 4. V nabídce Vlastní animacePodokno úloh klikněte na řádek, který představuje efekt přehrávání videa (řádek s trojúhelníkem), klikněte na šipku a pak na Možnosti efektu.

 5. Pokud chcete, aby se video přehrávalo během několika snímků, klikněte v části Zastavit přehrávání na přepínač Po a nastavte celkový počet snímků, během kterých se má soubor přehrávat.

  Tip: Pokud nastavíte hodnotu 999 (maximální hodnota) a video je dostatečně dlouhé, bude se video přehrávat během celé prezentace a při přidání nebo odstranění snímků z prezentace není nutné tuto hodnotu upravovat.

Možná budete chtít, aby se video přehrávalo v průběhu celé prezentace, nebo dokud ho nezastavíte. Pokud je video kratší než prezentace, můžete ho nastavit tak, aby se na konci znovu spustilo, takže se během celé prezentace bude stále přehrávat stejné video.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímku na rámeček videa.

 2. V části Filmové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa zaškrtněte políčko Opakovat do ukončení uživatelem.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Tip: Při opakovaném přehrávání videa se bude video přehrávat pořád dokola, dokud na něj nekliknete. Můžete také přehrávat video přes více snímků.

Pokud se video nepřehrává, podívejte se na článek s postupy, co dělat, pokud máte problémy s přehráváním videa nebo zvuku.

Do prezentace Microsoft Office PowerPointu 2007 nejde vložit soubor videa (.mov) Apple QuickTime. Pokud chcete během prezentace přehrát video QuickTime, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Vytvořte odkaz na video QuickTime.   Přečtěte si výše uvedenou část Odkaz na video. Během prezentace klikněte na propojený objekt nebo text. Spustí se QuickTime pro Windows a video se automaticky přehraje.

 • Převeďte soubor na soubor videa Microsoft Windows (.avi) nebo do jiného kompatibilního multimediálního formátu, který do PowerPointu 2007 můžete vložit.   Informace o převedení videosouboru a typy souborů podporované v aplikaci PowerPoint najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Videa a animované obrázky ve formátu GIF můžete na snímky přidávat ze souborů v počítači, z Galerie médií, ze sítě nebo z intranetu. Video nebo animovaný GIF přidáte tak, že ho vložíte do konkrétního snímku. Existuje několik způsobů, jak můžete video nebo obrázek ve formátu GIF spustit: může se přehrát automaticky při zobrazení snímku, když na něj kliknete, nebo ho můžete načasovat tak, aby se přehrál po určité prodlevě. Můžete také nechat video přehrávat přes více snímků nebo ho přehrávat v průběhu celé prezentace. A konečně můžete nastavit možnosti videa, například skrýt rámeček videa nebo změnit jeho velikost.

Na rozdíl od obrázků a kreseb jsou soubory videa vždy propojené s vaší prezentací, takže do ní nejsou vložené. Po vložení propojeného souboru videa vytvoří PowerPoint odkaz na aktuální umístění souboru videa. Pokud později soubor videa přesunete do jiného umístění a budete ho chtít přehrát, PowerPoint ho nebude moct najít. Videosoubory je vhodné před vložením videa zkopírovat do stejné složky jako prezentaci. PowerPoint vytvoří odkaz na soubor videa, a dokud bude soubor videa ve stejné složce jako prezentace, bude pokaždé dostupný, i v případě, že celou složku přesunete nebo zkopírujete do jiného počítače.

Dalším způsobem, jak zajistit, aby propojené soubory byly ve stejné složce jako prezentace, je použití funkce Balíček pro disk CD. Ta zkopíruje s prezentací všechny soubory do jednoho umístění (disk CD nebo složka) a automaticky aktualizuje všechny odkazy pro soubory videa. Pokud chcete prezentaci s propojenými soubory zkopírovat na jiný počítač nebo ji poslat e-mailem, musíte společně s ní zkopírovat i propojené soubory.

Po vložení videa se přidá efekt aktivační události Pozastavit. Toto nastavení se označuje jako aktivační událost, protože pro přehrání videa bude potřeba kliknout na daný snímek. V prezentaci video pozastavíte kliknutím na rámeček videa a dalším kliknutím jeho přehrávání obnovíte.

Jak u automaticky spouštěného videa fungují efekty Přehrát a Pozastavit

Když vložíte video a vyberte Automaticky, přidají se k vlastní animaciPodokno úloh dva efekty: efekt Pozastavit a efekt Přehrát. Bez efektu Pozastavit by se video při každém kliknutím spustilo znovu od začátku (místo toho, aby se pozastavilo a potom při dalším kliknutí pokračovalo).

Po vložení videa se v podokně úloh Vlastní animace zobrazí situace podobná následujícímu obrázku.

Efekty videa v seznamu v podokně úloh

Na tomto obrázku je na prvním řádku (s číslem „0“) zobrazený efekt Přehrát. Ten označuje automatický začátek. Ikona hodin je symbol pro nastavení začátku s názvem Spustit po předchozím. Toto nastavení umožňuje film přehrát automaticky, jakmile se snímek zobrazí, případně po přehrání jiného efektu. Ikona trojúhelníku (podobná symbolu na tlačítku pro přehrání na videorekordéru nebo přehrávači DVD) označuje efekt Přehrát.

V druhém řádku se zobrazuje záhlaví Aktivační událost a pod ním (řádek s číslem „1“) je efekt Pozastavit. Tento poslední řádek obsahuje ikonu myši a symbol tvořený dvěma svislými proužky (podobný symbolu na tlačítku pro pozastavení na videorekordéru nebo přehrávači DVD). Tento efekt se přidá bez ohledu na to, jestli se video spouští automaticky nebo po kliknutí myší. Jeho umístění pod záhlavím Aktivační událost znamená, že aby se video spustilo, musíte na něho kliknout (nestačí kliknout na libovolné místo snímku).

Jak u videa spouštěného kliknutím funguje efekt Pozastavit

Po vložení videa se v podokně úloh Vlastní animace zobrazí situace podobná následujícímu obrázku.

Efekt videa v seznamu v podokně úloh

Na rozdíl od toho, co se stane, když zvolíte automatické spuštění přehrávání videa, se v případě, že zvolíte spuštění videa klepnutím na jeho objekt, přidá jen efekt Pozastavit – řádek obsahující ikonu myši a symbol tlačítka Pozastavit tvořený dvěma svislými proužky.

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac a novějších verzích doporučujeme používat soubory .mp4 kódované ve formátu videa H.264 (nazývaném také MPEG-4 AVC) a se zvukem ve formátu AAC.

Další podrobnosti najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Abyste získali správné pokyny, vyberte verzi Office, kterou používáte:

Vložení videa uloženého na počítači

 1. V normálním zobrazení vyberte snímek, do kterého chcete vložit video.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Video a pak na Video ze souboru.

 3. V dialogovém okně Vyberte video zvolte soubor, který chcete vložit.

  • Pokud chcete na snímek vložit video, klikněte jednoduše na Vložit.

  • Pokud chcete na snímek vložit odkaz na video, klikněte v levém dolním rohu dialogového okna na Možnosti, vyberte Odkaz na soubor a pak klikněte na Vložit.

Po přidání videa do prezentace můžete přidat efekty a zvolit, jestli se má video přehrát automaticky nebo po kliknutí. Další informace najdete v článku o formátování videa v prezentaci PowerPointu pro Mac.

Tip: Od verze PowerPoint 2016 pro Mac je možné přehrát video, které obsahuje více zvukových stop. Podporují se také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech.  Další informace najdete v článku Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím.

Odkaz na videosoubor z počítače v aplikaci PowerPoint 2011 for Mac

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

 2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky Karta Snímky a Osnova Karta Osnova .

 3. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložit) klikněte na položku Media (Médium) a pak na Movie from File (Video ze souboru).

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

 4. Klikněte na videosoubor a pak zaškrtněte políčko Link to file (Odkaz na soubor).

 5. Klikněte na Insert (Vložit).

  • Při odesílání prezentace jiným uživatelům nezapomeňte zahrnout videosoubor, na který prezentace odkazuje. Jinak se video během prezentace nepřehraje.

  • Aby nebylo nutné video před přehráním na počítači hledat, umístěte propojený videosoubor do stejné složky jako příslušnou prezentaci.

Vložení videa do aplikace PowerPoint 2011 for Mac

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

 2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova .

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce

  Udělejte toto

  Vložení filmu ze souboru

  Na kartě Domů v části Vložit klikněte na položku Médium a pak na Film ze souboru.

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

  Vyberte soubor filmu a pak klikněte na Vložit.

  Vložte film ze složky Filmy, iMovie, iTunes nebo Photo Booth.

  Na kartě Domů v části Vložit klikněte na položku Médium a pak na Prohlížeč filmů.

  Karta Home (Domů), skupina Insert (Vložit)

  V místní nabídce klikněte na iMovie, Movies (Filmy), Photo Booth nebo iTunes a pak klikněte na video a přetáhněte ho na snímek.

  Photo Booth a iTunes se zobrazí, pokud máte fotografie ve své složce Photo Booth nebo iTunes.

Chcete místo toho vložit online video?

Podrobné informace najdete v článku o vložení videa z YouTube.

Viz také

Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×