Vložení a úprava tabulky v Excelu pro Android pomocí aplikace TalkBack

Vložení a úprava tabulky v Excelu pro Android pomocí aplikace TalkBack

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K vložení a úpravám tabulky můžete použít Excel pro Android s programem TalkBack, což je čtečka obrazovky od Androidu. Přístupnost tabulky můžete zvýšit přidáním názvu nebo zvýrazněním částí tabulky různými barvami. Tabulku můžete rozšířit novými řádky a sloupci a máte také možnost zobrazit data ve formátu grafu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přechod do nabídky karet

Pokud potřebujete přístup k možnostem pro úpravy listu, budete muset přejít do nabídky karet.

 1. Pokud chcete opustit výběr na listu a přejít na první položku na obrazovce, potáhněte prstem nejdříve nahoru a pak dolů. Uslyšíte název sešitu.

  Tip: Pokud máte v horní části listu otevřenou místní nabídku a chcete ji opustit, klepněte dvěma prsty na libovolné místo na obrazovce.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další možnosti. Pak poklepejte na obrazovku jedním prstem. Uslyšíte, že se jedná o nabídku karet s vybranou kartou Domů. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název karty, kterou chcete vybrat, třeba že jde o kartu Vložení. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Vložení.

  Poznámka: Karty Tabulka, Obrázek, Obrazec a Graf budou k dispozici jen v případě, že je na listu vybraný příslušný objekt.

 4. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název možnosti, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Přechod k tabulce na listu

 1. Potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že přecházíte do tabulky <podrobnosti o tabulce a umístění fokusu>.

 2. Potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě v tabulce. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Tabulka.

  Tip: Na kartu Tabulka můžete přejít i podle pokynů v části Přechod do nabídky karet.

Vložení tabulky v Excelu

V tabulce můžete data prezentovat efektivním a systematickým způsobem. Tabulku můžete vložit na prázdný list a naplnit daty. Nebo ji můžete rychle vytvořit na základě dat v existující skupině buněk.

 1. Na listu aplikace Excel potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jde o list <název listu>. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte aktuální polohu fokusu na listu uvedenou jako kombinaci sloupců a řádků.

 2. Na buňku, do které chcete vložit tabulku, přejdete přetažením jednoho prstu přes obrazovku. Uslyšíte aktuálního polohu. Pak poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete rozšířit výběr z jedné buňky na určitou oblast a vložit větší tabulku, položte na obrazovku dva prsty a potáhněte jimi od sebe ve směru, kam chcete výběr rozšířit. Uslyšíte, jaká oblast je vybraná, a to od první buňky vlevo nahoře k poslední buňce vpravo dole.

 3. Přejděte na kartu Vložení podle pokynů v části Přechod do nabídky karet.

 4. Na kartě Vložení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tabulka. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o políčko Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Pokud tabulka obsahuje záhlaví, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o políčko Tabulka obsahuje záhlaví, které není zaškrtnuté. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že došlo k zaškrtnutí.

 5. Pokud chcete zaškrtávací políčko opustit, klepněte dvěma prsty kdekoli na obrazovce.

Přidání názvu s alternativním textem do tabulky

Pokud chcete zajistit, aby byly tabulky v Excelu přístupné pro všechny uživatele, můžete přidat krátký popisný název tabulky, a dokonce i delší text, ve kterém tabulku podrobně popíšete.

 1. Přejděte do tabulky na listu podle pokynů v části Přechod k tabulce na listu. Fokus může být kdekoli v tabulce.

 2. Na kartě Tabulka potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce pro alternativní text. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o položku Alternativní text.

 3. V nabídce Alternativní text potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro název. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je zobrazena klávesnice <jazyk klávesnice>. Zadejte krátký název tabulky.

 4. Pokud chcete napsat popis tabulky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro popis. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je zobrazena klávesnice <jazyk klávesnice>.

 5. Pokud se chcete vrátit do aktivního listu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že je vybrán příslušný list <číslo listu, podrobnosti o listu>. Pokud chcete list aktivovat, poklepejte na obrazovku.

Přidání řádku nebo sloupce do tabulky

Tabulku můžete jednoduše rozšířit tím, že přidáte řádky nad nebo pod váš aktuální výběr v tabulce, případně sloupce vlevo nebo vpravo od něj.

 1. Přejděte do tabulky na listu podle pokynů v části Přechod k tabulce na listu.

 2. Na kartě Tabulka přidejte řádky nebo sloupce:

  • Pokud chcete řádek vložit nad aktuální výběr, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit nad. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete řádek vložit pod aktuální výběr, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit pod. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vložit sloupec vlevo od aktuálního výběru, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit vlevo. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete vložit sloupec vpravo od aktuálního výběru, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit vpravo. Pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění řádku nebo sloupce z tabulky

Z tabulky můžete rychle odstranit celé řádky nebo sloupce, které nepotřebujete.

 1. Přejděte do tabulky na listu podle pokynů v části Přechod k tabulce na listu.

 2. Na kartě Tabulka proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit řádky, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Odstranit řádky. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odstranit sloupce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Odstranit sloupce. Pak poklepejte na obrazovku.

Zvýraznění dat v tabulce

Pokud chcete zvýraznit data v tabulce, můžete do řádků nebo sloupců střídavě přidat barvu, případně zvýraznit jen první nebo poslední sloupec. Tabulky můžete také rychle vylepšit přidáním předdefinovaných stylů.

 1. Přejděte do tabulky na listu podle pokynů v části Přechod k tabulce na listu.

 2. V případě střídavého formátování řádků nebo sloupců udělejte na kartě Tabulka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat barvu střídavě do řádků, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Pruhované řádky. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat barvu střídavě do sloupců, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Pruhované sloupce. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinovaný styl u pruhovaných řádků nebo sloupců, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Styly tabulky. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o položku Styly tabulky. V seznamu potáhněte prstem doleva nebo doprava. Uslyšíte popis daného stylu. Pokud chcete styl vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. V případě formátování prvního nebo posledního řádku udělejte na kartě Tabulka jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat barvu do prvního sloupce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku První sloupec. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat barvu do posledního sloupce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Poslední sloupec. Pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinovaný styl u prvního nebo posledního sloupce v tabulce, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Styly tabulky. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o položku Styly tabulky. V seznamu potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Středně sytá nebo Tmavá. V seznamu stylů Středně sytá potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce seznamu Světle šedá, Styl tabulky 8 – středně sytá. Tento a následujících 13 stylů můžete použít u prvního řádku nebo posledního sloupce. V seznamu stylů Tmavá potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce seznamu Tmavě šedá, Styl tabulky 1 – tmavá. Tento a následujících 6 stylů můžete použít u prvního nebo posledního sloupce. Pokud chcete příslušný styl vybrat, poklepejte na obrazovku.

Zobrazení dat v grafu

Data v tabulce můžete zobrazit ve formátu grafu.

 1. Přejděte do tabulky na listu podle pokynů v části Přechod k tabulce na listu.

 2. Pokud chcete vybrat buňky tabulky, které se mají v grafu použít, umístěte dva prsty na obrazovku a potáhněte jimi od sebe, dokud neuslyšíte, že jste dosáhli požadovaného výběru.

 3. Přejděte na kartu Vložení podle pokynů v části Přechod do nabídky karet.

 4. Na kartě Vložení na pásu karet potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce Graf. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o položku Graf.

 5. V nabídce Graf potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na typu grafu, který chcete vybrat, třeba v nabídce výsečových grafů. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název vybraného typu grafu, například že jde o výsečové grafy. Otevře se seznam typů grafu.

 6. Seznam typů grafu můžete procházet potáhnutím prstem doleva nebo doprava. Uslyšíte názvy položek v seznamu, například že jde o položku seznamu 3D výsečový. Pokud chcete typ grafu vybrat, poklepejte na obrazovku. Graf se vygeneruje na listu.

Viz taky

Používání čtečky obrazovky řazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Základní úkoly v aplikaci Excel s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×