Vložení, úpravy a zobrazení polí ve Wordu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vkládáním polí můžete získat dokonalou kontrolu nad dynamickým textem v dokumentu. Pole jsou důležitou součástí Wordu, ale je dobré vědět, že mnoho polí se vkládá automaticky integrovanými příkazy a funkcemi. Pole se třeba používají při vkládání čísel stránek nebo při vytváření obsahu. V takových případech bude jednodušší, když je za vás automaticky přidá Word. Pole jsou nejužitečnější, když potřebujete zástupné symboly pro data, která by se mohla ve vašem dokumentu změnit, a pro vytváření formulářových dopisů a štítků v dokumentech hromadné korespondence.

Tento postup platí pro vložení kódu libovolné pole v aplikaci Word. Seznam všech kódy polí podrobných informací o každém z nich najdete v tématu seznam kódů polí v aplikaci Word.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pole.

  Tip: Pokud znáte kód pole, které chcete vložit, můžete ho zadat přímo do dokumentu. Nejdřív stiskněte klávesy CTRL+F9 a potom zadejte kód do závorek.

 2. Klikněte na Vložení > Rychlé části > pole.
  Možnost Vložit pole v nabídce Rychlé části.

 3. V seznamu Názvy polí vyberte položku požadovaný název pole.

  Tip: Seznam můžete filtrovat kliknutím na šipku dolů v seznamu Kategorie.


  Dialogové okno Pole

 4. V podokně Vlastnosti pole vyberte požadované vlastnosti nebo možnosti a klikněte na OK.

Poznámky: 

 • Pokud chcete v okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klikněte na Kódy polí. U některých polí je toto tlačítko stisknuté ve výchozím nastavení.

 • Pokud chcete vnořit pole do jiného pole, vložte nejprve vnější pole (kroky 1-4 výše). Pak umístěte kurzor do kódu pole, kam chcete vložit vnitřní pole a opakujte kroky 2-4.

 • Pokud chcete v dialogovém okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klikněte na Kódy polí.

 • Pokud chcete pole vnořit do jiného pole, vložte nejdříve pomocí dialogového okna Pole vnější pole (kontejner). Umístěte kurzor v dokumentu do kódu pole na místo, kam chcete vložit vnitřní pole. Potom pomocí dialogového okna Pole vložte vnitřní pole.

Pokud znáte kód pole, které chcete vložit, můžete ho zadat přímo do dokumentu. Nejdřív stiskněte klávesy CTRL+F9 a potom zadejte kód do závorek.

Pole můžete vložit, když budete chtít:

 • Sčítat, odčítat nebo provádět jiné výpočty. K tomu můžete použít pole = (Formula).

 • Pracovat s dokumenty v rámci hromadné korespondence. Například po vložení polí ASK a FILLIN se zobrazí dotaz při každém sloučení datového záznamu s hlavním dokumentem.

V ostatních případech je jednodušší použít k přidání požadovaných informací příkazy a možnosti Wordu. Například hypertextový odkaz můžete vložit pomocí pole HYPERLINK, ale jednodušší je použít příkaz Hypertextový odkaz, který je ve skupině Odkazy na kartě Vložení.

Důležité informace: Závorky kódu pole se nedají napsat na klávesnici. Můžete je zadat stisknutím kláves CTRL+F9.

Syntaxe kódu pole

Kódy polí, které se zobrazí mezi složených závorek ( {} ). Pole chovat jako vzorce aplikace Microsoft Office Excel – kódu pole je jako vzorec a výsledek pole je jako hodnota, která daného vzorce. Můžete přepínat mezi zobrazením kódů polí a výsledky v dokumentu stisknutím kombinace kláves ALT + F9.

Syntaxe kódu pole v dokumentu vypadá takhle:

{ Název pole Vlastnosti Volitelné přepínače }

 • NÁZEV POLE:    Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Pole.

 • Vlastnosti:    To jsou libovolné instrukce nebo proměnné, které se v určitém poli používají. Všechna pole nemají parametry a u některých polí nejsou parametry povinné.

 • Volitelné přepínače:    Jedná se o veškerá volitelná nastavení, která jsou pro určité pole dostupná. Všechna pole nemají volitelné přepínače (kromě těch, které určují formátování výsledků pole).

Do záhlaví nebo zápatí Můžete například vložit název souboru a cestu dokumentu vložením pole FILENAME.

Syntaxe kódu pole FILENAME se zahrnutou cestou vypadá takto:

{ FILENAME \p }

 1. Klikněte na pole pravým tlačítkem a pak klikněte na Upravit pole.

 2. Změna vlastností pole a možnosti. Informace o vlastnostech a možnosti dostupné pro určitého pole najdete v článku seznam kódů polí v aplikaci Word nebo hledání na název pole v okně Nápověda.

  Poznámky: 

  • U některých polí je nutné zobrazit kód pole upravit pole. Pokud chcete zobrazit všechny kódy polí v dokumentu, stiskněte ALT + F9.

  • Některá pole se místo v dialogovém okně Pole upravují v samostatných dialogových oknech. Když například kliknete pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a potom kliknete na Upravit hypertextový odkaz, otevře se dialogové okno Upravit hypertextový odkaz.

Ve výchozím nastavení zobrazí Word výsledky polí současně s obsahem dokumentu tak, aby uživatel, který čte dokument, nepoznal, že část obsahu dokumentu je v polích. Pole se také můžou zobrazovat se stínovaným pozadím, aby byla v dokumentu lépe vidět.

Zkontrolujte výsledky polí do obsahu dokumentu tak, že vypnete možnost zobrazit pole stínovaného pozadí a formátování výsledky polí nebo upoutání pozornosti na pole jejich zobrazením stínovaného pozadí, buď na všechny čas nebo pouze tehdy, když je vybráno pole.

Výsledky polí můžete formátovat jednak pomocí textového formátování pole a jednak přidáním formátovacích přepínačů do kódu pole.

Změna stínovaného pozadí polí

 1. Klikněte na soubor > Možnosti. (V aplikaci Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.)

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. V části Zobrazit obsah dokumentu vyberte v seznamu Stínování polí jednu z možností:

  • Pokud chcete, aby byla pole v dokumentu zvýrazněná, zvolte Vždy.

  • Pokud chcete, aby se pole spojila s obsahem dokumentu, vyberte Nikdy.

  • Pokud chcete, aby uživatelé Wordu poznali, že kliknuli na pole, vyberte Jsou-li vybrána.

   Pokud je možnost stínování polí nastavená na Jsou-li vybrána, zobrazí se po kliknutí do pole šedé pozadí. Šedé stínování ale neznamená, že došlo k výběru pole. Když pole vyberete (poklikáním nebo tažením myší), přidá se k šedému stínovaní pole také zvýraznění vybraného textu.

Použití formátování textu na pole

 • Vyberte pole, které chcete naformátovat, a nastavte požadované vlastnosti pomocí příkazů ve skupině Písmo, která je na kartě Domů.

  Pokud chcete například podtrhnout jméno, které je vložené pomocí pole AUTHOR, vyberte celý kód pole včetně závorek (případně vyberte celý výsledek pole) a klikněte na Podtržení ve skupině Písmo, která je na kartě Domů.

Po aktualizaci pole se formátování použité přímo na výsledky pole může ztratit. Pokud chcete formátování zachovat, vložte do kódu pole přepínač \* MERGEFORMAT. Pokud vložíte pole pomocí dialogového okna Pole, přepínač \* MERGEFORMAT se přidá automaticky.

Přidání formátování přepnout na kód pole

 1. Klikněte na pole pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Upravit pole.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jsou zobrazené skupinové rámečky Vlastnosti pole a Možnosti pole, vyberte požadované možnosti formátování.

  • Pokud se zobrazí jenom kód pole, klikněte na Možnosti a pak vyberte požadované možnosti formátování.

   Pokud není tlačítko Možnosti přístupné (zobrazuje se šedě), nejsou pravděpodobně k dispozici další možnosti formátování.

Pro formátování výsledků pole můžete použít tři přepínače formátu:

Formát switch(\*)

Přepínač formátu (\*) určuje způsob zobrazení výsledků pole. Formátovací instrukce určují tyto vlastnosti:

 • Používání velkých a malých písmen

 • Formát čísla – například to, jestli se bude číslice 9 zobrazovat jako ix (římská číslice) nebo jako devátý (řadová číslovka)

 • formát znaků

Přepínače formátu zachovávají formátování výsledků pole i při aktualizaci pole.

Psaní velkých písmen formátů:

Následuje seznam přepínačů a položek, u kterých jsou nastavená velká písmena:

 • \ * Caps    Tento přepínač nastaví velké první písmeno každého slova. Například { FILLIN "Zadejte své jméno:" \ * Caps } zobrazí Jana Nováková, i když název je napsáno malými písmeny.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna první velká.

 • \* FirstCap    Počáteční písmeno prvního slova. Například { COMMENTS \* FirstCap } zobrazí Týdenní přehled prodeje.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na První velké.

 • \* Upper    Všechna písmena velká. Například { QUOTE "slovo" \* Upper } zobrazí SLOVO.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Všechna velká.

 • \* Lower    Všechna písmena malá. Například { FILENAME \* Lower } zobrazí týdenní přehled prodeje.doc.

  Tento přepínač je neúčinný, pokud je celé pole naformátované kapitálkami.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Malá písmena.

Formáty čísel:

Následuje seznam přepínačů čísel a jejich výsledky:

 • \*alphabetic    Zobrazí výsledky jako znaky abecedy. Výsledek se zobrazí stejnými písmeny jako slovo "alphabetic" v kódu pole. Například { SEQ příloha \* ALPHABETIC } zobrazí velké písmeno B (místo číslice 2) a { SEQ příloha \* alphabetic } zobrazí malé písmeno b.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na a, b, c.

 • \*Arabic    Zobrazí výsledky jako arabské číslice. Například { PAGE \* Arabic } zobrazí číslo stránky 31.

  Poznámky: 

  • Pokud v rozevíracím seznamu Formát číslování v dialogovém okně Formát číslování stránek nejsou nastavené arabské číslice, změní přepínač nastavení rozevíracího seznamu Formát číslování.

  • Pro číslování stránek je také možné použít formát ArabicDash, který zobrazí výsledek jako arabské číslice ohraničené pomlčkami. Například { PAGE \* ArabicDash } zobrazí - 31 -.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { = SUM(A1:B2) \* CardText } zobrazí text sedm set devadesát a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } zobrazí text Sedm Set Devadesát.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Jedna, Dvě, Tři.

 • \*DollarText    Zobrazí výsledky jako text základních číslovek. Word vloží písmeno a místo desetinné čárky a zobrazí dvě desetinná místa (zaokrouhleně) arabskými číslicemi jako zlomek s hodnotou 100 ve jmenovateli. Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } zobrazí text ČTRNÁCT A 55/100.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na Kč text.

 • \*Hex    Zobrazí výsledky jako čísla v šestnáctkové soustavě. Například { QUOTE "458" \* Hex } zobrazí číslo ve tvaru 1CA.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na hex....

 • \*OrdText    Zobrazí výsledky jako text řadových číslovek (rodu mužského). Výsledek bude zobrazený malými písmeny, pokud se nepřidá přepínač formátu, který by určil jiné nastavení velkých a malých písmen. Například pole { DATE \@ "d" \* OrdText } zobrazí dvacátý první a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } zobrazí Dvacátý první.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, pak v dialogovém okně Možnosti pole klikněte na První, druhý, třetí....

 • \*Ordinal    Zobrazí výsledky jako řadové číslovky. Například { DATE \@ "d" \* Ordinal } zobrazí 30..

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na 1., 2., 3.,.

 • \*Roman    Zobrazí výsledky jako římské číslice. Výsledek má stejné písmen jako slovo "roman" v kódu pole. Například { SEQ kapitola \ * roman } zobrazí xia { SEQ kapitola \ * ROMAN } zobrazí Xmůžu.

  Pokud chcete vybrat tuto možnost, klikněte v dialogovém okně Možnosti pole na I, II, III,.

Formát znaků a dříve použité formáty:

Následují přepínače formátování znaků a jejich výsledky:

 • \*Charformat    Použije formátování prvního písmene pole na celý výsledek. Výsledek následujícího příkladu bude naformátovaný tučným stylem, protože písmeno V ve slově Věc má tučné formátování.

  { VĚC chapter2_title \* Charformat } zobrazí text Velryby v Pacifiku tučným písmem.

  Pokud chcete přidat tento přepínač, zadejte ho do kódu pole nebo do pole Kódy polí v dialogovém okně Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Použije formátování předchozího výsledku pro nový výsledek. Pokud například vyberete jméno zobrazené pomocí pole { AUTHOR \* MERGEFORMAT } a použijete formátování tučným písmem, zachová Word tučné formátování i když se pole aktualizuje, aby se zobrazilo nové jméno autora.

  Pokud vkládáte pole pomocí dialogového okna Pole, je přepínač \*MERGEFORMAT zahrnutý ve výchozím nastavení. Tuto možnost můžete vypnout tak, že v dialogovém okně Pole zrušíte zaškrtnutí políčka Při aktualizaci zachovat formátování.

Kombinace kláves vymění zpět a formátování

Přepínač formátu čísel (\ #)

Přepínač Formát čísel (\#) určuje způsob zobrazení číselného výsledku.

Přepínač \# # ##0,00 Kč u pole { = SUMA(NAD) \# # ##0,00 Kč } zobrazí například následující výsledek: "4 455,70 Kč". Pokud výsledkem pole není číslo, nemá tento přepínač žádný vliv.

Poznámka: U jednoduchých číselných formátů, které neobsahují mezery – například { Prodej za březen \# $#,##0.00 } – není nutné používat uvozovky. U složitějších číselných formátů a u formátů, které zahrnují text nebo mezery, napište číselný formát do uvozovek, jak je uvedeno v následujících příkladech. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Pole nebo pomocí příkazu Vzorec, který je ve skupině Data na kartě Rozložení (kontextová karta Nástroje tabulky), přidá Word uvozovky k tomuto přepínači automaticky.

Přepínač Formát čísel můžete vytvořit kombinací následujících položek:

 • 0 (nula)    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje jinou číslici, zobrazí Word nulu (0). Například pole { = 4 + 5 \# 00,00 } zobrazí výsledek 09,00.

 • #    Určí požadovaná číselná místa, která se mají ve výsledku zobrazit. Pokud výsledek na některém z těchto míst neobsahuje číslici, zobrazí Word mezeru. Například pole { = 9 + 6 \# Kč### } zobrazí výsledek Kč 15.

 • x    Vynechá číslice vlevo od znaku x. Pokud je tento znak umístěný vpravo od desetinné čárky, zaokrouhlí Word výsledek na toto desetinné místo. Příklady:
  { = 111053 + 111439 \# x## } zobrazí výsledek 492.
  { = 1/8 \# 0,00x} zobrazí výsledek 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } zobrazí výsledek,8.

 • . (desetinná čárka)    Určí pozici desetinné čárky. Například pole { = SUM(ABOVE) \# "###,00 Kč" } zobrazí výsledek 495,47 Kč.

  Používejte symbol desetinné čárky zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • , (mezera jako oddělovač skupin číslic)    Odděluje skupiny po třech číslicích. Například pole { = Čistý zisk \# "# ### ### Kč" } zobrazí výsledek 2 456 800 Kč.

  Používejte symbol oddělovače skupin číslic zadaný jako součást místního nastavení v Ovládacích panelech.

 • - (znaménko mínus)    Přidá znaménko mínus k zápornému výsledku nebo přidá mezeru v případě, že výsledek je kladný nebo 0 (nula). Například pole { = 10 - 90 \# -## } zobrazí výsledek -80.

 • + (znaménko plus)    Přidá znaménko plus ke kladnému výsledku, znaménko minus k zápornému výsledku nebo mezeru v případě, že je výsledek 0 (nula). Například pole { = 100 - 90 \# +## } zobrazí výsledek +10 a pole { = 90 - 100 \# +## } zobrazí výsledek -10.

 • %, $, *, atd.    Zahrne určený znak do výsledku. Např.: { = čistý zisk \# "##%" } zobrazí 33%.

 • "kladné; záporné"    Určí různé formáty čísel pro kladné a záporné výsledky, oddělené středníkem. Pokud je například Záložka Tržby95 kladná hodnota, zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč" } hodnotu v obyčejném formátu – například "1 245,65 Kč". Záporná hodnota se zobrazí tučným písmem a se znaménkem minus, například -345,56 Kč.

 • "kladné; záporné; nula"    Určí různé formáty čísel pro kladný, záporný a 0 (nulový) výsledek oddělené středníkem. Například v závislosti na hodnotě záložky Tržby95 zobrazí pole { Tržby95 \# "# ##0,00 Kč;(# ##0,00 Kč);0 Kč" } kladnou, zápornou a 0 (nulovou) hodnotu jako 1 245,65 Kč, (345,56 Kč), 0 Kč.

 • 'text'    Přidá k výsledku text. Vložte text do jednoduchých uvozovek. Například { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 'Kč je DPH' " } zobrazí 347,44 Kč je DPH.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek (skupiny Titulky na kartě Odkazy) nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky, např. tabulka nebo obrázek, vložte mezi znaménka čárka nad vlevo (`). Pořadové číslo se zobrazí v arabských číslicích. Pole { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je součtem tabulky' `tabulka`" } např. zobrazí 456,34 je součtem Tabulky 2.

Kombinace kláves vymění zpět a formátování

Datum a čas formátovací přepínač (\ @)

Přepínač formátu data a času (\@) určuje způsob zobrazení data a času.

Například přepínač \@ "dddd, MMMM d, rrrr" v poli { DATE \@ "dddd, MMMM d, rrrr" } zobrazí „pátek, 23. listopadu 2007“. Přepínač Formát data a času můžete vytvořit kombinací instrukcí o datu a čase— den (d), měsíc (M) a rok (r); hodiny (h) a minuty (m). Můžete také vložit text, interpunkční znaménka nebo mezery.

Datum pokyny:

Měsíc (M)

Písmeno M musí být velké, aby se odlišily měsíce od minut.

 • M    Zobrazí měsíc jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 7.

 • MM    Zobrazí měsíc jako číslo s 0 (nulou) na začátku u měsíců s jednociferným označením. Například červenec se zobrazuje jako číslo 07.

 • MMM    Zobrazí měsíc jako římskou číslici. Například červenec se zobrazuje jako číslo VII.

 • MMMM    Zobrazí úplný název měsíce.

Den (d)

Písmeno d zobrazí den v měsíci nebo týdnu. Písmeno d může být velké nebo malé.

 • d    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo bez 0 (nuly) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 6.

 • dd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako číslo s 0 (nulou) na začátku u dnů s jednociferným označením. Například šestý den v měsíci se zobrazí číslem 06.

 • ddd    Zobrazí den v týdnu nebo v měsíci jako dvoupísmennou zkratku. Například úterý se zobrazí jako Út.

 • dddd    Zobrazí den v týdnu plným názvem.

Rok (r)

Písmeno r zobrazí rok jako dvě nebo čtyři číslice. Písmeno r může být velké nebo malé.

 • rr    Zobrazí rok jako dvě číslice s 0 (nulou) na začátku u roků 01 až 09. Například rok 1999 se zobrazí jako číslo 99 a rok 2006 číslem 06.

 • rrrr    Zobrazí rok jako čtyři číslice.

Čas pokyny:

Hodiny (h)

Malé písmeno h určuje čas na základě 12. hodinového cyklu. Velké písmeno H určuje čas na základě 24. hodinového cyklu; například 5 hod. odpoledne se zobrazí číslem 17.

 • h nebo H    Zobrazí hodinu bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 9.

 • hh nebo HH    Zobrazí hodinu s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení hodiny. Například 9 hodin dopoledne se zobrazí číslem 09.

Minuty (m)

Písmeno m musí být malé, aby se odlišily minuty od měsíců.

 • m    Zobrazí minuty bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "m" } zobrazí číslo 2.

 • mm    Zobrazí minuty s 0 (nulou) na začátku jednociferného označení minuty. Například { TIME \@ "mm" } zobrazí číslo 02.

Sekundy (s)

 • s    Zobrazí sekundy bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení sekundy. Například { TIME \@ “s” } zobrazí číslo 5.

 • ss    Zobrazí sekundy bez 0 (nuly) na začátku jednociferného označení sekundy. Příklad: { TIME \@ “ss” zobrazí číslo 05.

Dopoledne a odpoledne (dop., odp.)

Zobrazí označení dopoledne a odpoledne. Pokud chcete změnit symboly pro dopoledne a odpoledne v Microsoft Windows, změňte místní nastavení v Ovládacích panelech.

 • am/pm nebo AM/PM    Zobrazí označení dopoledne a odpoledne velkými nebo malými písmeny. Například { TIME \@ "h AM/PM" } a { TIME \@ "h am/pm" } zobrazí 9 DOP. nebo 5 odp..

Další text a interpunkce:

 • 'text'    Jakýkoli zadaný text v zobrazení data a času. Text uzavřete do jednoduchých uvozovek. Například { TIME \@ "HH:mm 'středoevropského času' " } zobrazí 12:45 středoevropského času.

 • znak    Zahrne do zobrazení data nebo času zadaný znak, například : (dvojtečku), - (pomlčku), * (hvězdičku) nebo mezeru. Například { DATE \@ "HH:mm, d.MMMM 'rr" } zobrazí 11:15, 6. listopadu, '99.

 • `očíslovaná položka`    Zahrne do zobrazení data nebo času číslo předcházející položky, kterou jste očíslovali pomocí příkazu Vložit titulek skupiny Titulky (karta Odkazy), nebo vložením pole SEQ. Identifikátor položky označte po obou stranách čárkami nad vlevo (`), například tabulka nebo obrázek. Word zobrazí pořadové číslo arabskou číslicí. Například pole { PRINTDATE \@ "'Tabulka' `tabulka` 'byla vytištěna' d.M.rr" } zobrazí text Tabulka 2 byla vytištěna 25.9.02.

Poznámka: U jednoduchých formátů data a času, které neobsahují mezery nebo text, například { DATE \@ MM/rr }, není nutné použít uvozovky. U složitějších formátů data a času a všude tam, kde se vyskytují mezery nebo text, vložte celý formát do uvozovek, například { DATE \ @ "d.MMMM.rrrr', v' h:mm" }. Pokud vložíte pole pomocí příkazu Datum a čas ze skupiny Text, která je na kartě Vložení, případně pomocí dialogového okna Pole, přidá Word uvozovky k přepínačům Formát data a času automaticky.

Kombinace kláves vymění zpět a formátování

Ve výchozím nastavení Microsoft Wordu se pole aktualizují při otevření dokumentu. Tím je zajištěná aktuálnost zobrazených informací. Existují ale situace, kdy nechcete, aby k této aktualizaci docházelo. Můžete například chtít, aby v záhlaví dokumentu bylo zobrazené vždy stejné datum, místo toho, aby se při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovalo na dnešní datum.

Pole můžete také aktualizovat tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a potom kliknete na Aktualizovat pole, případně kliknete na pole a potom stisknete klávesu F9.

Pokud chcete ručně aktualizovat všechna pole v textu dokumentu, stiskněte nejdřív klávesy CTRL+A a potom stiskněte klávesu F9. Pole v záhlavích, zápatích a v textových polích se musí aktualizovat zvlášť. Klikněte na záhlaví, zápatí nebo textové pole, stiskněte klávesy CTRL+A a potom stiskněte klávesu F9.

Automatické nebo nechtěné aktualizaci můžete předejít uzamknutím polí.

Uzamknutí nebo odemknutí pole

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete pole uzamknout, aby se výsledky pole neaktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte klávesy CTRL+F11.

 • Pokud chcete pole odemknout, aby se výsledky pole aktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte CTRL+SHIFT+F11.

Výsledky polí záložky, INCLUDETEXT a REF uzamknout

Uzamknout výsledek (\!) přepínač zabrání pole, která je součástí výsledek záložky, INCLUDETEXT, nebo se změní pole REF před aktualizací, pokud pole za následek do původního umístění. Tento přepínač Wordu aktualizovat pole, které jsou zahrnuty ve výsledku pole při každé aktualizaci pole záložky, INCLUDETEXT nebo REF.

Příklad pole { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 tržby.doc \! Vloží obsah dokumentu "Čtv4 tržby.doc", která obsahuje pole DATE a pole EMBED } . Pokud aktualizujete pole INCLUDETEXT \! Přepnout zabrání Wordu aktualizovat pole Datum a vložit v textu, pokud se nejdřív neaktualizují ve originální dokument ("Čtv4 tržby.doc"). Přepnout zaručuje text vložený pole INCLUDETEXT odpovídá textu v dokumentu.

Chcete-li aktualizovat data a vložit pole v obou místech, aktualizujte pole originální dokument (Čtv4 tržby.doc) a potom aktualizujte pole INCLUDETEXT.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×