Vložení, úpravy a zobrazení polí ve Wordu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Kódy polí jsou užitečné jako zástupné symboly dat, která se mohou měnit v dokumentu a můžete je zautomatizovat některé vlastnosti dokumentu. Kódy polí se mají vkládat automaticky po používání funkcí Wordu jako čísel stránek nebo obsah, ale můžete vložit kódy polí ručně pro další úlohami, například provádění výpočtů nebo vyplnění obsah dokumentu ze zdroje dat.

Tento postup platí pro vložení kódu libovolné pole v aplikaci Word. Seznam všech kódy polí podrobných informací o každém z nich najdete v tématu seznam kódů polí v aplikaci Word.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pole.

  Tip: Pokud znáte kód pole, které chcete vložit, můžete ho napsat přímo v dokumentu, ale ne zadáním znaků závorku. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + F9 a potom zadejte kód v hranatých závorkách.

 2. Klikněte na Vložení > Rychlé části > Pole.
  Možnost Vložit pole v nabídce Rychlé části.

 3. V seznamu Názvy polí vyberte položku požadovaný název pole.

  Tip: Seznam můžete filtrovat kliknutím na šipku dolů v seznamu Kategorie.


  Dialogové okno Pole

 4. V podokně Vlastnosti pole vyberte požadované vlastnosti nebo možnosti a klikněte na OK.

Poznámky: 

 • Pokud chcete v okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klikněte na Kódy polí. U některých polí je toto tlačítko stisknuté ve výchozím nastavení.

 • Pokud chcete vnořit pole do jiného pole, vložte nejprve vnější pole (kroky 1-4 výše). Pak umístěte kurzor do kódu pole, kam chcete vložit vnitřní pole a opakujte kroky 2-4.

 1. Klikněte na pole pravým tlačítkem a pak klikněte na Upravit pole.

 2. Změna vlastností pole a možnosti. Informace o vlastnostech a možnosti dostupné pro určitého pole najdete v tématu seznam kódů polí v aplikaci Word.

  Poznámky: 

  • U některých polí, je nutné zobrazit kód pole upravit pole: stiskněte Alt + F9.

  • Některá pole se místo v dialogovém okně Pole upravují v samostatných dialogových oknech. Když například kliknete pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a potom kliknete na Upravit hypertextový odkaz, otevře se dialogové okno Upravit hypertextový odkaz.

Stisknutím kombinace kláves Alt + F9 můžete přepínat mezi zobrazením kódů polí a zobrazením výsledky polí v dokumentu. Zobrazení kódu pole syntaxe vypadá takto:

{ NÁZEV POLE Vlastnosti Volitelné přepínače }

 • NÁZEV POLE:    Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Pole.

 • Pokyny k     Toto jsou všechny pokyny nebo proměnné, které se používají v konkrétním poli. Všechna pole nemají pokyny. V dialogovém okně pole jsou uvedeny jako pole vlastnosti.

 • Přepínače specifické pro pole    To je nastavení, které lze a zapněte zapnout pro konkrétní pole. Všechna pole nemají přepínače. V dialogovém okně pole jsou uvedeny jako pole možnosti.

 • Obecné přepínače    To je nastavení, která bude řídit formát výsledky polí, jako je psaní velkých písmen v textu a formát data a času. V dialogovém okně pole jsou uvedeny jako možnosti formátování. Podrobnosti najdete v tématu formátování pole výsledků.

Informace o syntaxi určitého pole najdete v tématu seznam kódů polí v aplikaci Word.

Poznámka zabezpečení: Kódy polí může vidět každý, kdo čte dokument, a proto do nich nevkládejte informace, které nechcete zveřejňovat.

Ve výchozím nastavení zobrazí Word výsledky polí současně s obsahem dokumentu tak, aby uživatel, který čte dokument, nepoznal, že část obsahu dokumentu je v polích. Pole se také můžou zobrazovat se stínovaným pozadím, aby byla v dokumentu lépe vidět.

 1. Klikněte na soubor > Možnosti. (V aplikaci Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.)

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. V části Zobrazit obsah dokumentu vyberte v seznamu Stínování polí jednu z možností:

  • Pokud chcete, aby byla pole v dokumentu zvýrazněná, zvolte Vždy.

  • Pokud chcete, aby se pole spojila s obsahem dokumentu, vyberte Nikdy.

  • Pokud chcete, aby uživatelé Wordu poznali, že kliknuli na pole, vyberte Jsou-li vybrána.

   Pokud je možnost stínování polí nastavená na Jsou-li vybrána, zobrazí se po kliknutí do pole šedé pozadí. Šedé stínování ale neznamená, že došlo k výběru pole. Když pole vyberete (poklikáním nebo tažením myší), přidá se k šedému stínovaní pole také zvýraznění vybraného textu.

Ve výchozím nastavení Microsoft Wordu se pole aktualizují při otevření dokumentu. Tím je zajištěná aktuálnost zobrazených informací. Existují ale situace, kdy nechcete, aby k této aktualizaci docházelo. Můžete například chtít, aby v záhlaví dokumentu bylo zobrazené vždy stejné datum, místo toho, aby se při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovalo na dnešní datum.

Pole můžete také aktualizovat tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a potom kliknete na Aktualizovat pole, případně kliknete na pole a potom stisknete klávesu F9.

Ručně aktualizovat všechna pole v hlavní část dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A a stiskněte klávesu F9. Pole v záhlaví, zápatí nebo textová pole musí být aktualizovány samostatně. Klikněte v záhlaví, zápatí nebo textové pole, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A a stiskněte klávesu F9.

Automatické nebo nechtěné aktualizaci můžete předejít uzamknutím polí.

Uzamknutí nebo odemknutí pole

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete pole uzamknout, aby se výsledky pole neaktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte klávesy CTRL+F11.

 • Pokud chcete pole odemknout, aby se výsledky pole aktualizovaly, klikněte na pole a stiskněte CTRL+SHIFT+F11.

Výsledky polí záložky, INCLUDETEXT a REF uzamknout

Uzamknout výsledek (\!) přepínač zabrání pole, která je součástí výsledek záložky, INCLUDETEXT, nebo se změní pole REF před aktualizací, pokud pole za následek do původního umístění. Tento přepínač Wordu aktualizovat pole, které jsou zahrnuty ve výsledku pole při každé aktualizaci pole záložky, INCLUDETEXT nebo REF.

Příklad pole { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 tržby.doc \! Vloží obsah dokumentu "Čtv4 tržby.doc", která obsahuje pole DATE a pole EMBED } . Pokud aktualizujete pole INCLUDETEXT \! Přepnout zabrání Wordu aktualizovat pole Datum a vložit v textu, pokud se nejdřív neaktualizují ve originální dokument ("Čtv4 tržby.doc"). Přepnout zaručuje text vložený pole INCLUDETEXT odpovídá textu v dokumentu.

Chcete-li aktualizovat data a vložit pole v obou místech, aktualizujte pole originální dokument (Čtv4 tržby.doc) a potom aktualizujte pole INCLUDETEXT.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×