Vlastnosti pole nebo skupiny

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Vlastnosti pole nebo skupiny je místo, kam můžete zobrazit nebo nastavení vlastností pro pole nebo skupinu v šabloně formuláře Zdroj dat. Taky můžete toto dialogové okno zadat libovolný Ověření dat, pravidla nebo chování sloučení a cokoli v podrobnostech schématu XML k poli nebo skupině.

Poznámka: Pokud se toto uzamčeno pole ikonu Obrázek ikony nebo to uzamčeno skupiny ikonu Obrázek ikony v podokně úloh zdroj dat, nelze změnit pole nebo skupiny. Jenom v případě, že jste přidali na pole nebo skupinu do šablony formuláře primární zdroj dat můžete změnit hodnoty v těchto vlastností. Nemůžete změnit vlastnosti pole nebo skupiny, které jsou založeny na databáze, webové služby, schéma XML, dokumentu XML nebo polí a skupin na Sekundární zdroj dat.

Na kartě data

Na této kartě lze zobrazit a měnit vlastnosti pro pole a skupiny ve zdroji dat šablon formulářů.

Vlastnosti

Název.      Do tohoto textového pole zadejte název pole nebo skupiny. Názvy nesmí obsahovat mezery. Názvy musí začínat alfanumerickým znakem nebo podtržítkem (_) a musí obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, pomlčky a tečky. Používejte názvy popisující obsah pole nebo skupiny. Příklad: Máte-li skupinu, která obsahuje rozpis detailů nákladů, lze ji pojmenovat RozpisNákladů. Pole v této skupině obsahující celkový součet nákladů lze pojmenovat NákladyCelk.

Typ.      Tato položka určuje, zda je vybraný objekt ve zdroji dat pole nebo skupina. Ačkoliv pole má jedinečnou hodnotu, skupina může obsahovat jiná pole nebo skupiny.

Typ dat.      Pomocí tohoto seznamu vyberte typ dat, který může pole obsahovat. Tento seznam je pro skupiny neaktivní. Následující tabulka obsahuje typy dat, které lze pro pole zvolit.

Data type

Použití

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla bez desetinných hodnot.

Desetinné číslo

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla s desetinnými hodnotami.

Pravda / Nepravda

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které může obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje kalendářní datum.

Čas

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje časový údaj.

Datum a čas

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje datum a časový údaj.

Obrázek nebo přiložený soubor

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Poznámka: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Obor názvů dat      Umožňuje definovat identifikátor URI (Uniform Resource) napište vlastní data nebo vlastní ovládací prvek tohoto textového pole. Tato vlastnost je dostupný jenom u pole prvků k Vlastní (complexType) datový typ vlastnosti. Po přidání vlastní ovládací prvek na šablonu formuláře se tato vlastnost obsahuje hodnoty z tohoto vlastního ovládacího prvku.

S opakováním      Zaškrtněte toto políčko Pokud pole prvek nebo skupinu můžete jednorázový víc než ve formuláři. Typy ovládacích prvků, oddíly, opakující se tabulky a ovládací prvky, které jsou součástí opakující se oddíl nebo opakující se tabulka je vázaný na pole a s opakováním skupiny s opakováním seznamu.

Nutno zadat.      Tato položka je k dispozici pouze pro pole, pro skupiny k dispozici není. Toto políčko zaškrtněte, musí-li pole obsahovat hodnotu. Pokud do pole hodnota zadána nebude, ovládací prvek svázaný s tímto polem bude označen červenou hvězdičkou. U některých typů ovládacích prvků je místo hvězdičky použito ohraničení červenou přerušovanou čarou.

Výchozí hodnota

Hodnota.      Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka a vložte vzorec generující první hodnotu pole při otevření formuláře založeného na této šabloně. Toto textové pole není pro skupiny k dispozici. Další informace o výchozích hodnotách a vzorcích najdete v části Viz také.

Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledku vzorce.      Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky aktualizovat hodnotu v tomto poli při každém přepočítání vzorce.

Karta ověření

Pomocí této karty lze přidávat, upravovat a odstraňovat pole nebo měnit pořadí ověřování dat v poli. Obsah tohoto pole není k dispozici pro skupiny. Odkazy na další informace o ověřování dat naleznete v části Viz také.

Podmínky ověřování dat.      V tomto seznamu jsou uvedeny veškeré podmínky ověřování dat, které jsou pro dané pole nastaveny. Každá podmínka začíná textem Komentář, který se zobrazí při ověření dat zobrazených v uvozovkách. Každá podmínka tohoto seznamu se používá v pořadí, v jakém je uvedena. Vyberte podmínku ověření dat, kterou chcete upravit, odstranit nebo přesunout.

Přidat.      Chcete-li do pole přidat novou podmínku ověření dat, klepněte na toto tlačítko.

Upravit.      Chcete-li upravit vybranou podmínku ověření dat, klepněte na toto tlačítko.

Odstranit.      Chcete-li odstranit vybranou podmínku ověření dat, klepněte na toto tlačítko.

Přesunout nahoru.      Klepněte na toto tlačítko, chcete-li vybranou podmínku ověření dat v seznamu přesunout nahoru, aby byla na pole použita před podmínkami uvedenými v seznamu za ní. Toto tlačítko není k dispozici, jestliže je v seznamu uvedena pouze jedna podmínka ověření dat.

Přesunout dolů.      Klepněte na toto tlačítko, chcete-li vybranou podmínku ověření dat v seznamu přesunout dolů, aby byla na pole použita po podmínkách uvedených v seznamu před ní. Toto tlačítko není k dispozici, jestliže je v seznamu uvedena pouze jedna podmínka ověření dat.

Karta pravidla a sloučení

Pomocí této karty lze přidávat, upravovat a odstraňovat pravidla použitá na toto pole nebo měnit jejich pořadí. Pomocí této karty lze také určit akce použité při sloučení formuláře založeného na šabloně formulářů a jiného formuláře. Pravidla je možné použít ke zobrazení zpráv, nastavení výchozích hodnot a použití jiných postupů založených na okolnostech při otevření formuláře založeného na vlastní šabloně. Další informace o pravidlech a slučování formulářů naleznete v části Viz také.

Pravidla

Pravidlo.      V tomto seznamu jsou uvedena veškerá pravidla pro pole nebo skupinu. Pravidlo lze použít při každém otevření formuláře nebo při splnění podmínky nebo podmínek uvedených v uvozovkách. Vyberte pravidlo, které chcete upravit, odstranit nebo přesunout.

Přidat.      Chcete-li do pole nebo skupiny přidat nové pravidlo, klepněte na toto tlačítko.

Upravit.      Chcete-li vybrané pravidlo upravit, klepněte na toto tlačítko.

Odstranit.      Chcete-li vybrané pravidlo odstranit, klepněte na toto tlačítko.

Přesunout nahoru.      Klepněte na toto tlačítko, chcete-li vybrané pravidlo v seznamu přesunout nahoru, aby bylo na pole použito před pravidly uvedenými v seznamu za ním. Toto tlačítko není k dispozici, jestliže je v seznamu uvedeno pouze jedno pravidlo.

Přesunout dolů.      Klepněte na toto tlačítko, chcete-li vybrané pravidlo v seznamu přesunout dolů, aby bylo na pole použito po pravidlech uvedených v seznamu před ním. Toto tlačítko není k dispozici, jestliže je v seznamu uvedeno pouze jedno pravidlo.

Slučování formulářů

Nastavení sloučení.      Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete nastavit akci, která se má odehrát při sloučení dat ve formuláři založeném na této šabloně s jiným formulářem.

Karta Podrobnosti

Na této kartě je zobrazeno schéma XML pole nebo skupiny.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×