Vlastnosti pole nebo skupiny

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dialogové okno Vlastnosti pole nebo skupiny je místo, kam můžete zobrazit nebo nastavení vlastností pro pole nebo skupinu v šabloně formuláře Zdroj dat. Taky můžete toto dialogové okno zadat libovolný Ověření dat, pravidla nebo chování sloučení a cokoli v podrobnostech schématu XML k poli nebo skupině.

Poznámka: Pokud se zobrazí této uzamčené pole ikonu Obrázek ikony nebo to zamčené skupiny ikonu Obrázek ikony v podokně úloh zdroj dat, nelze změnit pole nebo skupiny. Jenom v případě, že jste přidali na pole nebo skupinu do šablony formuláře primární zdroj dat můžete změnit hodnoty v těchto vlastností. Nemůžete změnit vlastnosti pole nebo skupiny, které jsou založeny na databáze, webové služby, schéma XML, dokumentu XML nebo polí a skupin na Sekundární zdroj dat.

Na kartě data

Pomocí nastavení na této kartě můžete zobrazit a změna vlastností pole a skupiny ve zdroji dat šablony formuláře.

Properties

Název      Zadejte název pole nebo skupinu, do tohoto textového pole. Názvy nesmí obsahovat mezery. Musí začínat písmenem nebo podtržítka (_) a může obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, spojovníky (--) a tečky (.). Použijte název popisující obsah pole nebo skupiny. Například pokud máte skupinu obsahující detaily výdaje, název RozpisNákladů. Pole ve skupině, která obsahuje celkovou částku nákladů zadejte název pole výdajů.

Typ      To určuje, zda vybranou položku ve zdroji dat pole nebo skupiny. I když pole obsahuje jedinečné hodnoty, skupiny může obsahovat další pole nebo skupiny.

Datový typ      Pomocí tohoto rozevíracího seznamu vyberte typ dat, která může obsahovat pole. Toto pole se seznamem není k dispozici pro skupiny. Následující tabulka zobrazuje datové typy, můžete vybrat pole.

Typ dat

Kdy použít

Text

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje neformátovaný text.

Formát RTF

Použijte tento datový typ pro pole prvek, který obsahuje formátovaný text. Nelze použít tento datový typ atributu polí.

Celé číslo

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje čísla bez desetinná čísla.

Decimal

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje hodnoty s měnou nebo čísla s desetinná čísla.

True nebo False

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole obsahující data, která může obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot.

Hyperlink

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje identifikátor URI (Uniform Resource), například hypertextový odkaz nebo obor.

Datum

Použijte tento datový typ pro pole prvek nebo atribut, který obsahuje kalendářní datum.

Čas

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje dobu 24 hodin.

Datum a čas

Použijte tento datový typ pro pole prvek nebo atribut, který obsahuje kalendářní datum a čas 24 hodin.

Obrázek nebo soubor jako příloha

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole, která obsahuje binární data, například obrázek nebo obrázku.

Vlastní

Použijte tento datový typ pro prvků nebo vlastností pole s vlastní typy dat, které jsou definovány obor. Tento typ dat se obvykle používá pro pole nebo skupiny, který je svázán s vlastní ovládací prvek. Pole názvů dat je povoleno, když zvolíte tento datový typ.

Poznámka: Tato tabulka ukazuje jenom nejběžnější XML datové typy používané v šabloně formuláře. V aplikaci InfoPath můžete použít libovolný typ dat XML 1.0 doporučení Konsorcium World Wide Web (W3C). Použít datový typ, který není uveden v tabulce, musí extrahujte soubory formuláře pro šablonu formuláře a úpravy souboru schématu (.xsd). Odkazy na další informace o extrahování soubory formuláře pro šablonu formuláře v části Viz také.

Obor názvů dat      Umožňuje definovat identifikátor URI (Uniform Resource) napište vlastní data nebo vlastní ovládací prvek tohoto textového pole. Tato vlastnost je dostupný jenom u pole prvků k Vlastní (complexType) datový typ vlastnosti. Po přidání vlastní ovládací prvek na šablonu formuláře se tato vlastnost obsahuje hodnoty z tohoto vlastního ovládacího prvku.

S opakováním      Zaškrtněte toto políčko Pokud pole prvek nebo skupinu, může dojít víckrát ve formuláři. Typy ovládacích prvků, oddíly, opakující se tabulky a ovládací prvky, které jsou součástí opakující se oddíl nebo opakující se tabulka je vázaný na pole a s opakováním skupiny s opakováním seznamu.

Nesmí být prázdné      Tato vlastnost je dostupný jenom u polí a není k dispozici pro skupiny. Vyberte toto políčko zaškrtněte, pokud pole musí obsahovat hodnotu. Pokud pole neobsahuje žádná hodnota, je ovládací prvek, který je svázán s toto pole označené červená hvězdička. U některých typů ovládacích prvků červené čárkované ohraničení použít místo červená hvězdička.

Výchozí hodnota

Hodnota      Zadejte požadovanou hodnotu nebo klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka přidat vzorec, který bude generovat počáteční hodnota pole při otevření formuláře, který je založený na této šabloně. Toto políčko není k dispozici pro skupiny. Odkazy na další informace o výchozí hodnoty a vzorce v části Viz také.

Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledek vzorce      Zaškrtněte toto políčko automaticky aktualizovat hodnoty v tomto poli pokaždé, když vzorec počítá.

Karta ověření

Přidání, úprava nebo odstranění pole nebo změnit pořadí, ověření dat pro pole, použijte nastavení na této kartě. Obsah na této kartě jsou zakázány pro skupiny. Odkazy na další informace o funkci ověření dat v části Viz také.

Podmínky s ověřením dat      Tento seznam zobrazuje všechny podmínky ověření dat určených pro toto pole. Každé podmínce začíná Komentář text, který se zobrazí, když dojde k ověření dat zobrazených v závorkách. Každé podmínce v tomto seznamu se použije v pořadí, ve kterém se zobrazují. Vyberte podmínku ověření dat, který chcete upravit, odebrat nebo přesunout.

Přidání      Kliknutím na toto tlačítko Přidat novou podmínku ověření dat do pole.

Úprava      Klikněte na toto tlačítko můžete změnit stav ověření vybraná data.

Odebrání      Kliknutím na toto tlačítko Odebrat podmínku ověření vybraná data.

Přesunout nahoru      Kliknutím na toto tlačítko podmínku ověření vybraná data přesunout v seznamu tak, aby se použije do pole před všechny podmínky, které se zobrazí za ni v seznamu. Toto tlačítko k dispozici, pokud je v seznamu jenom jednu datovou ověření podmínka.

Přesunout dolů      Kliknutím na toto tlačítko podmínku ověření vybraná data přesunout v seznamu tak, aby se použije do pole za podmínek, které dříve, než se zobrazí v seznamu. Toto tlačítko k dispozici, pokud v seznamu existuje jenom jedna podmínka.

Karta pravidla a sloučení

Přidání, úprava nebo odebrání pravidla, která platí pro toto pole nebo změnit pořadí pravidel, použijte nastavení na této kartě. Můžete také na této kartě můžete určit, akce, ke kterým dochází při sloučení formulář, který je založený na této šabloně formuláře s jinými formami. Pomocí pravidel a po zobrazení zprávy, nastavení výchozích hodnot použít jiné akce, které jsou na základě podmínek, ke kterým dochází při otevření formuláře, který je založený na této šabloně. Odkazy na další informace o pravidlech a slučování formulářů v části Viz také.

Pravidla

Pravidlo     Seznam všech pravidel pro pole nebo skupiny. Pravidlo může dojít, buď pokaždé, když upraveného nebo při splnění podmínky nebo podmínky, které jsou uvedeny v závorkách, dojde k formuláře. Vyberte pravidlo, které chcete upravit, odebrat nebo přesunout.

Přidání      Kliknutím na toto tlačítko Přidat nové pravidlo do tohoto pole nebo skupiny.

Úprava      Kliknutím na toto tlačítko Upravit vybraného pravidla.

Odebrání      Kliknutím na toto tlačítko Odebrat vybraného pravidla.

Přesunout nahoru      Kliknutím na toto tlačítko vybraného pravidla nahoru v seznamu tak, aby se použije k poli nebo skupina před ostatní pravidla, která se zobrazí za ni v seznamu. Toto tlačítko k dispozici, pokud v seznamu existuje jenom jedno pravidlo.

Přesunout dolů      Klikněte na toto tlačítko k přesunutí vybraného pravidla v seznamu dolů, aby bylo použito pole nebo skupiny za ostatní pravidla, která dříve, než se zobrazí v seznamu. Toto tlačítko k dispozici, pokud v seznamu existuje jenom jedno pravidlo.

Sloučení formulářů

Nastavení sloučení.     Kliknutím na toto tlačítko Nastavení akce, kterou chcete provést, když uživatel bezpečně zkombinuje data ve formuláři, který je založený na této šabloně formuláře s jinými formami.

Karta Podrobnosti

Tato karta zobrazuje schématu XML k poli nebo skupině.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×