Vlastnost Visible

Platí pro

Objekt Application

Objekt DataAccessPage

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Form

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Label

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt Line

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Při použití s objektem Application vrátí nebo nastaví, jestli je aplikace Microsoft Office Access 2007 minimalizovaná. Pomocí vlastnosti Visible můžete také zobrazit nebo skrýt formulář, sestavu, sekci formuláře nebo sestavy, datovou stránku nebo ovládací prvek. Může to být užitečné v případě, že chcete zachovat přístup k informacím ve formuláři, aniž by se tyto informace zobrazovaly. Hodnotu ovládacího prvku ve skrytém formuláři můžete použít například jako kritérium pro dotaz. Typ Boolean (Logický typ) pro čtení/zápis; hodnota True, pokud zobrazeno/minimalizováno, hodnota False, pokud nezobrazeno/neminimalizováno.

výraz.Visible

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

U objektu Application:

  • Vlastnost Visible objektu Application můžete nastavit jenom pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

  • Pokud aplikaci spustí uživatel, nastaví se vlastnosti Visible a UserControl objektu Application na hodnotu True. Pokud je vlastnost UserControl nastavená na hodnotu True, není možné nastavit vlastnost Visible daného objektu na hodnotu False.

  • Pokud se objekt Application vytvoří funkcí Automatizace (dříve nazývanou Automatizace OLE), nastaví se vlastnosti Visible a UserControl tohoto objektu na hodnotu False.

U všech ostatních objektů:

  • Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností objektu (u sekcí a všech ovládacích prvků kromě konců stránek), pomocí makra nebo pomocí jazyka Visual Basic.

  • U formulářů, sestav a datových stránek je nutné tuto vlastnost nastavit pomocí makra nebo pomocí jazyka VBA.

  • U ovládacích prvků můžete nastavit výchozí hodnotu této vlastnosti pomocí výchozího stylu ovládacího prvku nebo v kódu VBA pomocí vlastnosti DefaultControl.

  • Vlastnost Visible nemá žádný účinek na sloupec v zobrazení Datový list. Když chcete určit, jestli je sloupec v zobrazení Datový list viditelný, použijte vlastnost ColumnHidden.

  • Pokud chcete při tisku objekt skrýt, použijte vlastnost DisplayWhen.

  • Vlastnost Visible můžete použít ke skrytí ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě tak, že tuto vlastnost zahrnete do makra nebo obslužné procedury události, která se spustí při výskytu aktuální události. V sestavě prodejů můžete například u celkových měsíčních prodejů obchodníka v závislosti na výši těchto celkových prodejů zobrazit nebo skrýt zprávu s blahopřáním.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×