Vlastnost TopValues

Vlastnost TopValues můžete použít k vrácení určitého počtu záznamů nebo procenta záznamů splňujících zadaná kritéria. Můžete chtít například vrátit nejvyšších 10 hodnot nebo nejvyšších 25 procent všech hodnot v nějakém poli.

Poznámka: Vlastnost TopValues platí jenom pro přidávací, vytvářecí a výběrové dotazy.

Nastavení

Nastavení vlastnosti TopValues je celočíselná hodnota představující přesný počet hodnot, které se mají vrátit, nebo číslo následované znakem procenta (%) představující procento záznamů, které se mají vrátit. Pokud chcete například vrátit nejvyšších 10 hodnot, nastavte vlastnost TopValues na 10. Pokud chcete vrátit nejvyšších 10 procent hodnot, nastavte hodnotu TopValues na 10%.

Tuto vlastnost nemůžete v kódu nastavit přímo. Nastavuje se v zobrazení SQL okna dotazu pomocí klauzule TOP n nebo TOP n PERCENT v příkazu SQL.

Vlastnost TopValues můžete nastavit také pomocí seznamu vlastností dotazu nebo pole Nejvyšší hodnoty v oblasti Nástroje na kartě Návrh.

Poznámka: Vlastnost TopValues v seznamu vlastností dotazu a na kartě Návrh je pole se seznamem, které obsahuje seznam hodnot a procentuálních hodnot. Můžete vybrat jednu z těchto hodnot nebo do tohoto pole zadat jakékoli platné nastavení.

Poznámky

Nastavení vlastnosti TopValues se zpravidla používá společně se seřazenými poli. Pole, jehož nejvyšší hodnoty chcete zobrazit, by mělo být pole úplně vlevo, u kterého je v mřížce návrhu dotazu zaškrtnuté políčko Seřadit. Při vzestupném řazení se vrátí nejnižší záznamy, při sestupném řazení se vrátí nejvyšší záznamy. Pokud určíte, že se má vrátit konkrétní počet záznamů, vrátí se rovněž všechny záznamy s hodnotami, které se shodují s hodnotou v posledním záznamu.

Dejme tomu, že množina zaměstnanců obsahuje následující celkové prodeje.

Prodej

Prodejce

90 000

Hřebíček

80 000

Kupková

70 000

Chvojková

70 000

Sedlář

60 000

Macek

50 000

Stoklasa


Pokud u pole Prodej nastavíte vlastnost TopValues na 3 a sestupné řazení, vrátí Microsoft Office Access 2007 následující čtyři záznamy.

Prodej

Prodejce

90 000

Hřebíček

80 000

Kupková

70 000

Chvojková

70 000

Sedlář


Poznámka: Pokud chcete vrátit nejvyšší nebo nejnižší záznamy bez zobrazení duplicitních hodnot, nastavte vlastnost UniqueValues v seznamu vlastností dotazu na Yes.

Příklad

Následující příklad přiřadí řetězec SQL, který vrátí 10 nejdražších produktů do vlastnosti RecordSource formuláře, ve kterém se zobrazí těchto deset nejdražších produktů.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×