Vlastnost Report

Platí pro

Objekt Control

Objekt Report

Objekt SubForm

Objekt SubReport

Vlastnost Report můžete použít, když chcete odkázat na objekt Sestava nebo na sestavu související s ovládacím prvkem v objektu Podsestava.

výraz.Report

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost odkazuje na objekt sestavy. Ve všech zobrazeních je jen pro čtení.

K nastavení této vlastnosti můžete použít Makro nebo Visual Basic.

Tato vlastnost se obvykle používá k odkazu na sestavu obsaženou v ovládacím prvku podsestavy.

Poznámka: Když použijete kolekci Reports, musíte specifikovat název dané sestavy.

Příklad

V následujícím příkladu se vlastnost Report používá k odkazu na ovládací prvek v podsestavě.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Reports!Sales!Employees.Report!TotalSales
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders