Vlastnost Properties

Platí pro

Objekt AccessObject

Objekt Control

Objekt Label

Objekt Page

Objekt SubForm

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt PageBreak

Kolekce TabControl

Objekt CheckBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Objekt ComboBox

Objekt GroupLevel

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CommandButton

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SmartTag

Vlastnost Properties používaná pro objekty AccessObject, CodeProject a CurrentProject

Vrátí odkaz na kolekci AccessObjectProperties objektu AccessObject, CurrentProject nebo CodeProject.

výraz.Properties

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů výše.

Poznámky

Objekt kolekce AccessObjectProperties je kolekce všech vlastností souvisejících s objektem AccessObject, CurrentProject nebo CodeProject. Na jednotlivé členy kolekce můžete odkazovat pomocí indexu objektu člena nebo řetězcového výrazu, kterým je název objektu člena. První objekt člena v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet objektů členů v kolekci je hodnotou vlastnosti Count kolekce AccessObjectProperties zmenšenou o 1.

Vlastnost Properties nemůžete použít k vrácení vlastností z objektu AccessObject, který je členem kolekce, ke které se přistupuje z objektu CurrentData.

Vlastnost Properties používaná pro objekt SmartTag

Vrátí kolekci SmartTagProperties, která představuje kolekci vlastností konkrétní inteligentní značky.

výraz.Properties()

Výraz je povinný. Výraz, který vrací objekt SmartTag

Vlastnost Properties používaná pro všechny ostatní objekty v seznamu Platí pro

Vrátí odkaz na objekt kolekce Properties ovládacího prvku.

výraz.Properties

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Objekt kolekce Properties je kolekcí všech vlastností souvisejících s ovládacím prvkem. Na jednotlivé členy kolekce můžete odkazovat pomocí indexu objektu člena nebo řetězcového výrazu, kterým je název objektu člena. První objekt člena v kolekci má hodnotu indexu 0 a celkový počet objektů členů v kolekci je hodnotou vlastnosti Count kolekce Properties zmenšenou o 1.

Příklad

Následující postup používá vlastnost Properties k vytištění všech vlastností souvisejících s ovládacími prvky na formuláři v ladicím okně. Pokud chcete tento kód spustit, umístěte do formuláře příkazové tlačítko s názvem cmdListProperties a do oddílu deklarací formuláře vložte následující kód. Kliknutím na příkazové tlačítko vytiskněte seznam vlastností v ladicím okně.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×