Vlastnost Picture

Platí pro

Objekt CommandButton

Objekt Form

Objekt Image

Objekt Page

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Pomocí vlastnosti Picture můžete zadat rastrový obrázek nebo jiný typ obrázku, který se má zobrazovat jako příkazové tlačítko, ovládací prvek obrázek, přepínací tlačítko, stránka na ovládacím prvku karta nebo jako obrázek na pozadí formuláře nebo sestavy. Typ String (Řetězec) pro čtení/zápis.

výraz.Picture

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Picture obsahuje hodnotu (rastr) nebo cestu a název souboru rastrového obrázku nebo jiného typu obrázku, který se má zobrazovat.

K nastavení této vlastnosti můžete použít:

  • Seznam vlastností. Klikněte napravo od pole vlastností (pro příkazová tlačítka a přepínací tlačítka) na tlačítko Vytvořit. Když vyberete některý rastrový obrázek v seznamu Dostupné obrázky, nastavení vlastnosti bude (rastr).

  • Makro

  • Kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Můžete použít řetězcový výraz obsahující cestu a název obrázku jako v následujícím příkladu:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Příkaz Obrázek v části Ovládací prvky a pole na kartě Návrh v návrhovém zobrazení (pro ovládací prvky obrázek nebo obrázky na pozadí ve formulářích a v sestavách), který slouží k výběru rastrového obrázku nebo jiného typu obrázku

Výchozí nastavení je (žádný). Když se obrázek načte do objektu, nastavení vlastnosti bude (rastr) nebo cesta a název souboru obrázku. Pokud z nastavení vlastnosti odstraníte hodnotu (rastr) nebo cestu a název souboru obrázku, obrázek se z objektu odstraní a nastavení vlastnosti bude zase (žádný).

Pokud je vlastnost PictureType nastavená na hodnotu Vložený, je obrázek uložený s objektem.

Vlastní rastrové obrázky můžete vytvářet pomocí aplikace Microsoft Paintbrush nebo jiné aplikace, která to umožňuje. Soubor rastrového obrázku musí mít příponu .bmp, .ico nebo .dib. Můžete použít také grafické soubory ve formátech .wmf a .emf nebo jakýkoli jiný typ grafického souboru, pro který máte grafický filtr. Formuláře, sestavy a ovládací prvky obrázek podporují všechny typy obrázků. Příkazová tlačítka a přepínací tlačítka podporují jenom rastrové obrázky.

Tlačítka můžou zobrazovat popisek nebo obrázek. Pokud tlačítku přiřadíte obě možnosti, obrázek se zobrazí, ale popisek nebude viditelný. Když obrázek odstraníte, popisek se znovu zobrazí. Pokud je obrázek větší než tlačítko, v aplikaci Microsoft Office Access 2007 se obrázek zobrazí na tlačítku uprostřed a oříznutý.

Tip

Pokud chcete vytvořit příkazové tlačítko nebo přepínací tlačítko s popiskem a obrázkem, můžete požadovaný popisek zahrnout jako součást rastrového obrázku a daný rastrový obrázek přiřadit k vlastnosti Picture ovládacího prvku.

Příklad

V následujícím příkladu se jako pozadí pro sestavu Purchase Order nastaví obrázek Logo.gif.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×