Vlastnost OptionValue

Platí pro

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Každý ovládací prvek ve skupině voleb má číselnou hodnotu, kterou můžete nastavit pomocí vlastnosti OptionValue. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.OptionValue

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Při výběru ovládacího prvku se skupině voleb přiřadí číslo. Pokud je skupina voleb vázaná na nějaké pole, je hodnota vlastnosti OptionValue vybraného ovládacího prvku uložená v tomto poli.

Například skupina voleb Oblast je vázaná na pole Oblast v tabulce. Tlačítko Evropa má vlastnost OptionValue nastavenou na 1, tlačítko Asie nastavenou na 2 a tlačítko Afrika nastavenou na 3. Při výběru jednoho z těchto tlačítek bude hodnota skupiny voleb Oblast stejná jako nastavení vlastnosti OptionValue vybraného ovládacího prvku. Protože je skupina voleb Oblast v tomto případě vázaná na pole Oblast, je hodnota tohoto pole v tabulce rovněž 2.

Poznámka: Vlastnost OptionValue platí jenom pro ovládací prvky typu Zaškrtávací políčko, Přepínač a Přepínací tlačítko ve skupině voleb.

Vlastnost OptionValue můžete nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Pokud vlastnost OptionValue nezměníte sami, má první ovládací prvek, který umístíte do skupiny voleb, hodnotu 1, druhý ovládací prvek hodnotu 2, a tak dále.

Vlastnost OptionValue je dostupná jenom v případě, že je ovládací prvek umístěný uvnitř ovládacího prvku skupiny voleb. Pokud zaškrtávací políčko, přepínací tlačítko nebo přepínač není ve skupině voleb, nemá ovládací prvek vlastnost OptionValue. Místo toho má každý takový ovládací prvek vlastnost ControlSource, přičemž jeho hodnota bude buď True pokud je vybraný, nebo False pokud není vybraný.

Příklad

Následující příklad nastavuje vlastnost OptionValue tří přepínačů ve skupině voleb Ship Method Group při otevření formuláře. Při výběru některého přepínače v této skupině voleb se zobrazí zpráva, která označuje přiřazené identifikační číslo dopravce.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×