Vlastnost Locked

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt OptionButton

Objekt CheckBox

Objekt OptionGroup

Objekt ComboBox

Objekt SubForm

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Objekt ToggleButton

Objekt ObjectFrame

Vlastnost Locked určuje, jestli je možné upravovat data v ovládacím prvku ve formulářovém zobrazení. Typ Boolean pro čtení/zápis.výraz.Locked

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Locked používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí nastavení pro rámečky nevázaných objektů) Ovládací prvek funguje normálně, ale neumožňuje úpravy, přidání ani odstranění dat.

Ne

False

(Výchozí nastavení pro všechny ovládací prvky kromě rámečků nevázaných objektů) Ovládací prvek funguje normálně a umožňuje úpravy, přidání a odstranění dat.

Tyto vlastnosti můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Pomocí vlastnosti Locked můžete chránit data v poli tak, že dané pole nastavíte jen pro čtení. Můžete například nastavit určitý ovládací prvek tak, aby jenom zobrazoval informace a neumožňoval jejich úpravy, nebo můžete určitý ovládací prvek zamknout do doby, než se splní určitá podmínka.

Příklad

V následujícím příkladu se v závislosti na typu zaměstnance zobrazeného v aktuálním záznamu přepínají vlastnost Enabled příkazového tlačítka a vlastnosti Enabled a Locked ovládacího prvku. Pokud je příslušný zaměstnanec vedoucí, tlačítko SalaryDetails je povolené a ovládací prvek PersonalInfo je odemknutý a povolený.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×