Vlastnost ListIndex

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Vlastnost ListIndex můžete použít k určení položky vybrané v seznamu nebo v poli se seznamem. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.ListIndex

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost ListIndex je celé číslo od 0 do celkového počtu položek v seznamu nebo poli se seznamem zmenšeného o 1. Microsoft Office Access 2007 nastaví hodnotu vlastnosti ListIndex při výběru položky v seznamu nebo poli se seznamem. Hodnota vlastnosti ListIndex první položky v seznamu je 0, hodnota druhé položky je 1 atd.

Tato vlastnost je dostupná pouze prostřednictvím makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Tuto vlastnost si můžete přečíst pouze ve formulářovém zobrazení a zobrazení Datový list. Tato vlastnost je jen pro čtení a v ostatních zobrazeních není dostupná.

Hodnota vlastnosti ListIndex je k dispozici také prostřednictvím nastavení vlastnosti BoundColumn pole se seznamem nebo seznamu na hodnotu 0. Pokud je vlastnost BoundColumn nastavená na 0, pole podkladové tabulky, na které je pole se seznamem nebo seznam vázaný, bude obsahovat stejnou hodnotu jako nastavení vlastnosti ListIndex.

Seznamy mají také vlastnost MultiSelect, která uživateli umožňuje vybrat z ovládacího prvku více položek. Pokud se v seznamu provádí více výběrů, můžete vybírané položky určit pomocí vlastnosti ovládacího prvku Selected. Vlastnost Selected je matice hodnot od 0 do hodnoty vlastnosti ListCount zmenšené o 1. Pro každou položku v seznamu bude mít vlastnost Selected hodnotu True, pokud je položka vybraná, a hodnotu False, pokud vybraná není.

Kolekce ItemsSelected také poskytuje způsob, jak přistupovat k datům ve vybraných řádcích seznamu nebo pole se seznamem.

Příklad

K vrácení hodnoty vlastnosti ListIndex můžete použít toto:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

K nastavení hodnoty vlastnosti ListIndex můžete použít toto:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Kde název_formuláře a název_ovládacího_prvku jsou názvy ovládacího prvku formuláře a seznamu nebo pole se seznamem vyjádřené jako hodnoty String a index je hodnota indexu položky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×