Vlastnost InputParameters

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost InputParameters můžete použít k zadání nebo určení vstupních parametrů, které se předají příkazu SQL ve vlastnosti RecordSource formuláře nebo sestavy nebo uložené proceduře při jejím použití jako zdroje záznamů v projektu aplikace Microsoft Access (.adp). Typ String pro čtení/zápis.

výraz.InputParameters

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Při použití s vlastností RecordSource:

Ukázkový řetězec vlastnosti InputParameter použitý s příkazem SQL ve vlastnosti RecordSource by použil následující syntaxi.

state char=[Formuláře]![název_formuláře]![StateList], salesyear smallint=[Formuláře]![název_formuláře]![Zadejte požadovaný rok]

Výsledkem by byl parametr state nastavený na aktuální hodnotu ovládacího prvku StateList a uživatel by byl vyzván k zadání parametru salesyear. Pokud by existovaly nějaké jiné parametry, které na tomto seznamu nebyly, přiřadily by se jim výchozí hodnoty.

Dotaz by se měl provést s jednou značkou ? pro každý jiný než výchozí parametr v seznamu InputParameter.

Příkaz aktualizace nebo opakovaného spuštění dotazu v Accessu by měl vyvolat opětovné spuštění dotazu. Uživatelé k tomu můžou použít kód a zavolat standardní metodu Recordset.Requery. Pokud je hodnota parametru vázaná na ovládací prvek formuláře, v čase opakovaného spuštění dotazu se použije aktuální hodnota ovládacího prvku. Dotaz se při změně hodnoty ovládacího prvku nespustí automaticky znovu.

Při použití s uloženou procedurou:

Příklad použití řetězce vlastnosti InputParameter s uloženou procedurou:

@state char=[Formuláře]![název_formuláře]![StateList], @salesyear smallint=[Formuláře]![název_formuláře]![Zadejte požadovaný rok]

Výsledkem by byl parametr @state nastavený na aktuální hodnotu ovládacího prvku StateList a uživatel by byl vyzván k zadání parametru @salesyear. Pokud by existovaly nějaké jiné parametry uložené procedury, které na tomto seznamu nebyly, přiřadily by se jim výchozí hodnoty.

Uložená procedura by se měla spustit pomocí řetězce příkazu obsahujícího syntaxi {call} s jednou značkou ? pro každý jiný než výchozí parametr v seznamu InputParameter.

Příkaz aktualizace nebo opakovaného spuštění dotazu v Accessu by měl vyvolat opětovné spuštění uložené procedury. Uživatelé k tomu můžou použít kód a zavolat standardní metodu Recordset.Requery. Pokud je hodnota parametru vázaná na ovládací prvek formuláře, v čase opakovaného spuštění dotazu se použije aktuální hodnota ovládacího prvku. Uložená procedura se při změně hodnoty ovládacího prvku nespustí automaticky znovu.

Toto dialogové okno tvůrce se vyvolá, když se uložená procedura poprvé vybere jako zdroj záznamu formuláře, pokud tato uložená procedura nějaké parametry má. Po počátečním vytvoření řetězce InputParameters se stejné dialogové okno použije jako tvůrce pro změněný řetězec. V tomto případě ale seznam parametrů pochází z toho, co už existuje v řetězci.

Hodnoty parametrů je možné také nastavit v kódu pomocí objektů Command a Parameter rozhraní ADO (ActiveX Data Object). Pokud výsledek vrátí sadu výsledků, může na ni být formulář vázaný nastavením vlastnosti Recordset formuláře. Kódování ADO je jediným způsobem, který umožňuje zpracovávat uložené procedury, které nevrací sady výsledků, jako jsou akční dotazy, ty, které vrací výstupní parametry, nebo ty, které vrací více sad výsledků.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×