Vlastnost Formát - Typy dat Číslo a Měna

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vlastnost Formát můžete nastavit předdefinovaných formátů čísel nebo vlastní číselné formáty pro datové typy číslo a Měna.

Nastavení

Předdefinované formáty

V následující tabulce jsou uvedeny předdefinované nastavení vlastnosti Formát pro čísla.

Nastavení

Popis

Obecné číslo

(Výchozí) Zobrazí číslo zadané.

Měna

Použití oddělovačů Oddělovač; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

Euro

Používejte symbol eura ( Euro ), bez ohledu na symbol měny podle místního nastavení systému Windows.

Pevná

Zobrazí alespoň jednu číslici; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

matematické operace použijte

Pomocí oddělovače tisíců. postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

Procento

Násobení hodnotu číslem 100 a připojit znak procent (%); nastavení určenému v místním nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

pro složitější výpočty

Pomocí standardní exponenciální notaci.


Vlastní formáty

Vlastní formáty čísel můžete mít jeden až tři oddíly středníkem (;) jako oddělovač. Každý oddíl obsahuje specifikace formátu pro jiný typ číslo.

Oddíl

Popis

První

Formát pro kladná čísla.

Druhý

Formátování záporných čísel.

Třetí

Formát pro nulové hodnoty.

Filip

Formát hodnoty Null.


Můžete třeba použít následující vlastní formát měny:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Tento formát čísla obsahuje čtyři oddílů oddělených středníky a používá jiný formát pro všechny oddíly.

Pokud použijete více oddílů, ale nechcete určení vyžadovaného formátu pro každý oddíl položky, u kterých je formát bude buď zobrazit prázdnou buňku nebo výchozí formátování první část.

Vytvoření vlastních formátů čísel pomocí následujících symbolů.

Symbol

Popis

. (tečka)

Oddělovač desetinných míst. Oddělovače jsou nastaveny místního nastavení v systému Windows.

; (středník)

Oddělovač tisíců.

0

Zástupný symbol číslice. Zobrazte číslici nebo 0.

#

Zástupný symbol číslice. Zobrazte číslici nebo nic.

$

Zobrazí se literál "$".

%

Procentuální hodnotu. Hodnota je vynásobené 100 a přidaným znak procent.

E- nebo e-

Exponenciální notaci s znaménko minus (-) u záporných exponentů a nic vedle kladných exponentů. Tento symbol musíte použít s jinými symboly, jako 0.00E – 00 nebo 0.00E00.

E + nebo e.

Exponenciální notaci s znaménko minus (-) u záporných exponentů a znaménko plus (+) vedle kladných exponentů. Tento symbol musíte použít s jinými symboly, jako 0.00E + 00.


Poznámky

Chcete-li změnit výchozí počet desetinných míst pro předdefinovaný formát určený pro vlastnost Formát můžete použít vlastnost počet desetinných míst .

Předdefinované formáty Měna a euro podle nastavení v místním nastavení systému Windows. Toto nastavení můžete přepsat zadáním vlastního formátu měny.

Příklad

Následující příklady předdefinované číselné formáty.

Nastavení

Data

Zobrazení

Obecné číslo

číslo 3456,789
–3456.789
$213.21

číslo 3456,789
–3456.789
$213.21

Měna

číslo 3456,789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Pevná

číslo 3456,789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

matematické operace použijte

číslo 3456,789

3,456.79

Procento

3
0,45

300 %
45 %

pro složitější výpočty

číslo 3456,789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Následující příklady vlastních formátů čísel.

Nastavení

Popis

0;(0); " Null"

Kladné hodnoty zobrazí běžným způsobem; zobrazení záporných hodnot v závorkách; zobrazí slovo "Null", pokud je argument hodnota Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Zobrazení plus (+) nebo znaménko mínus (-) reprezentovaný číslem od kladné nebo záporné; Pokud je hodnota nula, zobrazí 0,0.


Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×