Vlastnost Formát - typy číslo a Měna dat

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vlastnost Formát můžete nastavit předdefinovaných formátů čísel nebo vlastních formátů čísel (včetně velké množství) číslo a Měna datové typy.

Nastavení

Můžete použít předdefinovaný formát nebo vytvořit vlastní formát.

Předdefinované formáty

V následující tabulce jsou uvedeny předdefinované nastavení vlastnosti Formát pro čísla.

Nastavení

Popis

Obecné číslo

(Výchozí) Zobrazí číslo zadané.

Měna

Použití oddělovačů Oddělovač; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

Euro

Používejte symbol eura ( euro ), bez ohledu na symbol měny podle místního nastavení systému Windows.

Opraveno

Zobrazí alespoň jednu číslici; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

Standardní

Pomocí oddělovače tisíců. postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

Procento

Násobení hodnotu číslem 100 a připojit znak procent (%); nastavení určenému v místním nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

Matematický

Pomocí standardní exponenciální notaci.


Vlastní formáty

Vytvoření vlastních formátů čísel pomocí následujících symbolů.

Znak

Popis

#

Slouží k zobrazení číslici. Každý výskyt znak představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, aplikace Access zobrazí prázdné místo. Navíc mohou sloužit jako zástupný symbol.

Například pokud použít formát ### a zadejte hodnotu 45 v poli se zobrazí 45. Pokud zadáte 12 145 v poli, aplikace Access zobrazí 12 145 – i když jste definovali pouze jeden zástupný symbol nalevo od tisíců oddělovač.

0

Slouží k zobrazení číslici. Každý výskyt znak představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, aplikace Access zobrazí nula (0).

Oddělovač desetinných míst

. (tečka)

Označuje, kde má aplikace Access vložit oddělovač mezi celé a desetinnou část pole typu číslo nebo Měna.

Oddělovače desetinných míst se liší a se nastavují v místním nastavení systému Windows.

Tisíců oddělovače

; (středník)

Označuje, kde má aplikace Access vložit oddělovač mezi tisíců v části pole typu číslo nebo Měna.

Tisíců oddělovače se liší a se nastavují v místním nastavení systému Windows.

mezery, +,-, $,)

Slouží k vložení mezery, matematické symboly (+,-) a finanční symboly (y l $) v případě potřeby kdekoli v formátovací řetězce. Pokud chcete použít jiné běžné matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) a hvězdička (*), uzavřete je dvojitých uvozovek. Všimněte si, že je můžete použít kdekoli je.

 \

Použít k vynucení přístup k zobrazení znak, který následuje. Toto je stejná jako kolem znaku uvozovek.

 !

Použít k vynucení zarovnání doleva všech hodnot. Pokud vynutíte zarovnání doleva, nelze použít znak # a 0 zástupných symbolů číslic, ale můžete použít zástupné symboly pro text znaky.

 *

Slouží k vynucení znak bezprostředně za hvězdičku osvobozením od znak výplň – znak používaná k výplni mezery. Aplikace Access obvykle zobrazuje číselná data zarovnaná doprava a oblast vlevo od hodnoty vloží mezery. Můžete přidat výplň znaky kdekoli v řetězci formát a po výběru aplikace Access vyplní všechny mezery pomocí zadaný znak.

Například formátu £## * ~.00 zobrazí oddělující jako £45 ~ ~ ~. 15. Počet znaků tilda (~) zobrazí v poli závisí na požadovanou velikost mezery v poli tabulky.

 %

Použité jako poslední znak v řetězci formát. Vynásobí hodnotu číslem 100 a výsledek zobrazí se koncových procent.

E + E

– nebo –

e + e

Slouží k zobrazení hodnot v matematickém (exponenciálním) zápisu.

Tuto možnost použijte, když předdefinované zaokrouhleny nenabízí možnost dostatek místa pro vaše hodnoty. Použijte E + e + zobrazit hodnoty jako kladných exponentů a E - nebo e - k zobrazení záporných exponentů. Pomocí dalších znaků, které je nutné použít tyto zástupné symboly.

Předpokládejme například, použití formátu 0, 000E + 00 pro číselné pole a potom zadáte hodnotu 612345. Aplikace Access zobrazí 6, 123E + 05. Aplikace Access nejdřív Zaokrouhlí číslo dolů na tři desetinná místa (počet nulami napravo nebo nalevo od oddělovače desetinných míst). Potom vypočítá hodnotu exponentů ze počet číslic vpravo (nebo doleva – v závislosti na nastavení jazyka) oddělovač desetinných míst v původní hodnoty. V tomto případě původní hodnoty mít přepnutím "612345" (pět číslic) vpravo od desetinné čárky. Z tohoto důvodu Access zobrazí 6, 123E + 05 a výsledná hodnota odpovídá 6,123 x 105.

"Doslovný text"

Pomocí uvozovek zadejte libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Slouží k použití barvy pro všechny hodnoty v dané části formátu. Musíte uzavřete název barvy v závorkách a použijte jeden z tyto názvy: černé, modré, azurová, zelené, purpurovou, červené, žlutý nebo bílé.

Poznámky

Vlastní formáty čísel můžete mít jeden až tři oddíly středníkem (;) jako oddělovač. Každý oddíl obsahuje specifikace formátu pro jiný typ číslo.

Oddíl

Popis

První

Formát pro kladná čísla.

Funkce Second

Formátování záporných čísel.

Třetí

Formát pro nulové hodnoty.

Filip

Formát hodnoty Null.

Můžete třeba použít následující vlastní formát měny:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00) [červená];" [[[Nula";" Null"

Tento formát čísla obsahuje čtyři oddílů oddělených středníky a používá jiný formát pro všechny oddíly.

Pokud použijete více oddílů, ale nechcete určení vyžadovaného formátu pro každý oddíl položky, u kterých je formát bude buď zobrazit prázdnou buňku nebo výchozí formátování první část.

Chcete-li změnit výchozí počet desetinných míst pro předdefinovaný formát určený pro vlastnost Formát můžete použít vlastnost počet desetinných míst .

Předdefinované formáty Měna a euro podle nastavení v místním nastavení systému Windows. Toto nastavení můžete přepsat zadáním vlastního formátu měny.

Příklady

Následující příklady předdefinované číselné formáty.

Nastavení

Data

Zobrazení

Obecné číslo

číslo 3456,789
–3456.789
$213.21

číslo 3456,789
–3456.789
$213.21

Měna

číslo 3456,789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Opraveno

číslo 3456,789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Standardní

číslo 3456,789

3,456.79

Procento

3
0,45

300 %
45 %

Matematický

číslo 3456,789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Následující příklady vlastních formátů čísel.

Nastavení

Popis

0;(0); " Null"

Kladné hodnoty zobrazí běžným způsobem; zobrazení záporných hodnot v závorkách; zobrazí slovo "Null", pokud je argument hodnota Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Zobrazení plus (+) nebo znaménko mínus (-) reprezentovaný číslem od kladné nebo záporné; Pokud je hodnota nula, zobrazí 0,0.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×