Vlastnost Formát – datový typ Datum a čas

Vlastnost Formát můžete nastavit na předdefinované formáty data a času nebo můžete pro datový typ Datum a čas použít vlastní formáty.

Nastavení

Předdefinované formáty

Následující tabulka ukazuje předdefinovaná nastavení vlastnosti Formát pro datový typ Datum a čas.

Nastavení

Popis

Datum (obecné)

(Výchozí) Pokud hodnotu tvoří pouze datum, nezobrazí se ve výchozím nastavení čas. Pokud hodnotu tvoří pouze čas, nezobrazí se žádné datum. Toto nastavení je kombinací nastavení Datum (krátké) a Čas (dlouhý).

Příklady: 3.4.1993, 17:34:00 nebo 3.4.1993 17:34:00

Datum (dlouhé)

Stejné jako nastavení Datum (dlouhé) v místním nastavení systému Windows

Příklad: sobota 3. dubna 1993

Datum (střední)

Příklad: 3-dub-93

Datum (krátké)

Stejné jako nastavení Datum (krátké) v místním nastavení systému Windows

Příklad: 3.4.1993

Upozornění: Nastavení Datum (krátké) předpokládá, že data v rozmezí od 1/1/00 a 31/12/29 jsou data spadající do 21. století (tj. předpokládá, že roky jsou 2000 až 2029). Data v rozmezí od 1/1/30 a 31/12/99 se považují za data 20. století (tj. roky se považují za roky 1930 až 1999).

Čas (dlouhý)

Stejné jako nastavení na kartě Čas v místním nastavení systému Windows

Příklad: 17:34:23

Čas (střední)

Příklad: 5:34 odp.

Čas (krátký)

Příklad: 17:34


Vlastní formáty

Vlastní formáty pro datový typ Datum a čas můžete vytvořit pomocí následujících symbolů.

Symbol

Popis

: (dvojtečka)

Oddělovač času. Oddělovače se nastavují v místním nastavení systému Windows.

/

Oddělovač data

c

Stejné jako předdefinovaný formát Datum (obecné)

d

Den v měsíci vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, podle potřeby (1 až 31)

dd

Den v měsíci vyjádřený dvěma číslicemi, podle potřeby (01 až 31)

ddd

První dvě písmena názvu dne (po až ne)

dddd

Úplný název dne (pondělí až neděle)

ddddd

Stejné jako předdefinovaný formát Datum (krátké)

dddddd

Stejné jako předdefinovaný formát Datum (dlouhé)

w

Den v týdnu (1 až 7)

ww

Týden v roce (1 až 53)

m

Měsíc v roce vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, podle potřeby (1 až 12)

mm

Měsíc v roce vyjádřený dvěma číslicemi (01 až 12)

mmm

První tři písmena názvu měsíce (led až pro)

mmmm

Úplný název měsíce (leden až prosinec)

q

Datum zobrazené jako čtvrtletí roku (1 až 4)

y

Číslo dne v roce (1 až 366)

yy

Poslední dvě číslice roku (01 až 99)

yyyy

Úplný rok (0100 až 9999)

h

Hodiny vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 23)

hh

Hodiny vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 23)

n

Minuty vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

nn

Minuty vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

s

Sekundy vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

ss

Sekundy vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

ttttt

Stejné jako předdefinovaný formát Čas (dlouhý)

AM/PM

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami „AM“ nebo „PM“ (v anglickém formátu)

am/pm

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami „am“ nebo „pm“ (v anglickém formátu)

A/P

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny „A“ nebo „P“ (v anglickém formátu)

a/p

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny „a“ nebo „p“ (v anglickém formátu)

AMPM

Dvanáctihodinové zobrazení času s příslušným označením dopoledne/odpoledne podle místního nastavení systému Windows.


Vlastní formáty se zobrazují podle nastavení zadaných v místním nastavení systému Windows. Vlastní formáty, které nejsou v souladu s nastavením zadaným v místním nastavení systému Windows, jsou ignorovány.

Poznámka: Pokud chcete do vlastního formátu přidat čárku nebo jiný oddělovač, uzavřete tento oddělovač do uvozovek, například takto: mmm d", "yyyy.

Příklad

Tady jsou příklady vlastních formátů pro datový typ Datum a čas.

Nastavení

Zobrazení

ddd", "mmm d", "yyyy

po, čvn 2, 1997

mmmm dd", "yyyy

červen 02, 1997

"To je číslo týdne "ww

To je číslo týdne 22

"Dnes je "dddd

Dnes je úterý


Vlastní formát byste také mohli použít k zobrazení „A.D.“ před rokem nebo „B.C.“ po roce podle toho, jestli je zadané kladné nebo záporné číslo. Abyste zjistili, jak tento vlastní formát funguje, vytvořte v tabulce nové pole, nastavte jeho datový typ na Číslo a zadejte tento formát:

"A.D. " #;# " B.C."

Kladná čísla se zobrazí jako roky s „A.D.“ před rokem. Záporná čísla se zobrazí jako roky s „B.C.“ za rokem.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×