Vlastnost FontBold

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt Report

Objekt CommandButton

Kolekce TabControl

Objekt FormatCondition

Objekt TextBox

Objekt Label

Objekt ToggleButton

Objekt ListBox

Pomocí vlastnosti FontBold můžete určit, jestli se má písmo v následujících situacích zobrazovat tučně:

  • Při zobrazení nebo tisku ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

  • Při použití metody Print v sestavě

Poznámky

Vlastnost FontBold používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

Text je tučný.

False

(Výchozí) Text není tučný.


Poznámka: Vlastnost FontBold můžete nastavit jenom pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Před použitím vlastnosti FontBold u sestavy napřed vytvořte obslužnou proceduru Print, která vytiskne požadovaný text.

V závislosti na vašem počítači a tiskárně se vzhled písma na obrazovce a při tisku může lišit.

K nastavení tloušťky čáry textu ovládacího prvku se dá použít také vlastnost FontWeight, která je dostupná v seznamu vlastností ovládacích prvků. Vlastnost FontBold umožňuje rychle nastavit tučný text, zatímco vlastnost FontWeight umožňuje jemnější kontrolu nad nastavením šířky čáry textu. Následující tabulka ukazuje vztah mezi nastavením těchto vlastností.

Pokud

Potom

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Příklad

Následující procedura události Print vytiskne v sestavě tučným stylem název sestavy a aktuální datum, a to na souřadnicích určených nastavením vlastnosti CurrentX a CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×