Vlastnost FileDialog (Dialogové okno souboru)

Platí pro

Objekt Application

Vrátí objekt FileDialog, který představuje jednu instanci dialogového okna souboru.

výraz.FileDialog(dialogType)

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

dialogType    Povinné MsoFileDialogType. Typ dialogového okna souboru.

MsoFileDialogType můžete být jednou z těchto konstant MsoFileDialogType.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen V Microsoft Accessu se nepodporuje.

msoFileDialogSaveAs V Microsoft Accessu se nepodporuje.

Poznámky

Konstanty msoFileDialogOpen a msoFileDialogSaveAsMicrosoft Office Access 2007 nepodporuje.

Příklad

Tento příklad ukazuje, jak pomocí objektu zobrazit dialogové okno FileDialog, které umožní uživateli vybrat jeden nebo několik souborů. Vybrané soubory se pak přidají do seznamu s názvem FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×