Vlastnost BackColor (Barva pozadí)

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt FormatCondition

Objekt Rectangle

Objekt Image

Objekt Section

Objekt Label

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Pomocí vlastnosti BackColor (Barva pozadí) můžete určit barvu vnitřku ovládacího prvku nebo oddílu. Typ Long pro čtení/zápis.

Výraz.BackColor

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost BackColor (Barva pozadí) obsahuje číselný výraz, který odpovídá barvě použité k vyplnění vnitřku ovládacího prvku nebo oddílu.

K nastavení této vlastnosti můžete použít Tvůrce barev – když v seznamu vlastností kliknete vpravo od pole vlastnosti na tlačítko Vytvořit. Pomocí Tvůrce barev můžete pro ovládací prvky a oddíly definovat vlastní barvy pozadí.

Tuto vlastnost můžete nastavit také pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku nebo oddílu, pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications), nebo pomocí příkazu Barva výplně ve skupině Písmo (na kartě Návrh nebo Formát – podle toho, jestli jste v Návrhovém zobrazení nebo v Zobrazení rozložení).

V kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) použijte k nastavení této vlastnosti číselný výraz. Nastavení této vlastnosti má datový typ Long.

Výchozí hodnotu této vlastnosti můžete nastavit pomocí výchozího stylu ovládacího prvku nebo v kódu jazyka VBA pomocí vlastnosti DefaultControl.

Pro objekty typu Table (Tabulka) můžete tuto vlastnost nastavit pomocí příkazu Barva výplně ve skupině Písmo na kartě Data nebo v kódu jazyka VBA pomocí vlastnosti DatasheetBackColor.

Poznámky

Když chcete použít vlastnost Barva pozadí, musí být vlastnost Styl pozadí (pokud je dostupná) nastavená na Normální.

Příklad

Následující příklad používá funkci RGB k nastavení vlastností BorderColor, BackColor a ForeColor v závislosti na hodnotě textového pole txtPastDue. K nastavení těchto vlastností můžete použít také funkci QBColor. Když umístíte následující kód do události Form_Current( ), nastaví se charakteristiky zobrazení ovládacího prvku, jakmile uživatel otevře formulář nebo se přesune na nový záznam.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×