Vlastnost AutoTab

Platí pro

Objekt TextBox

Pomocí vlastnosti AutoTab (Automatický přechod na další) můžete zadat, zda se uplatní automatický přechod na další položku při zadání posledního znaku povoleného vstupní maskou ovládacího prvku textového pole. Při automatickém přechodu na další položku se fokus přesune na další ovládací prvek v pořadí ovládacích prvků formuláře. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.AutoTab

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AutoTab používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

Vygeneruje přechod při zadání posledního povoleného znaku do textového pole.

Ne

False

(Výchozí) Nevygeneruje přechod při zadání posledního povoleného znaku do textového pole.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Výchozí hodnotu této vlastnosti můžete nastavit pomocí výchozího stylu ovládacího prvku nebo v kódu jazyka VBA pomocí vlastnosti DefaultControl.

Vlastnost AutoTab ovlivňuje chování ovládacích prvků v zobrazení formuláře i datového listu.

Poznámky

Vstupní masku ovládacího prvku můžete vytvořit pomocí vlastnosti InputMask (Vstupní maska).

Vstupní masku ovládacího prvku textového pole vázaného na pole můžete také vytvořit nastavením vlastnosti InputMask u pole ve zdrojové tabulce nebo dotazu formuláře. Pokud pole přetáhnete do formuláře ze seznamu polí, ovládací prvek textového pole zdědí vstupní masku.

Vlastnost AutoTab můžete použít v případě, že máte textové pole ve formuláři, do kterého obvykle zadáváte maximální počet znaků pro každý záznam. Po zadání maximálního počtu znaků se fokus automaticky přesune na další ovládací prvek v pořadí ovládacích prvků. Tuto funkci můžete například použít pro pole CategoryType, které vždycky musí obsahovat pět znaků.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×