Office
Přihlásit se

Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vlastní vlastnosti umožňuje přizpůsobit zobrazení, rozložení, panel nástrojů a interaktivity webové části Microsoft Office Excel Web Access. V následujících částech jsou uvedeny referenční informace pro každou vlastnost.

V tomto článku

Oddíl zobrazení sešitu

Panel nástrojů a název oddílu

Navigace a interaktivity

Oddíl zobrazení sešitu

Sešit (WorkbookUri)

Do textového pole zadejte adresu URL nebo UNC sešit, který se má zobrazit ve webové části Excel Web Access.

Snadno vyhledejte sešit, klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a vyhledejte sešit pomocí okna Vyberte odkaz – Dialog webové stránky.

Další informace najdete v tématu zobrazení Excelového sešitu v aplikaci Office Excel Web Access.

Pojmenované položky (VisibleItem)

Zadejte pojmenované oblasti nebo název listu, tabulka, graf, sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který se má zobrazit ve webové části Excel Web Access.

Můžete usnadnit její úpravy dlouhé řetězce, klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a použít okno Tvůrce textu – Dialog webové stránky k úpravě řetězce.

Poznámka: Jestli jste vybrali některé listy nebo pojmenované položky při ukládání sešitu do služby Excel Services můžete pomocí této vlastnosti.

Další informace najdete v tématu Zobrazení pojmenované položky ve službě Excel Services.

Řádky (RowsToDisplay)

Zadejte počet řádků, které chcete zobrazit, když se stránky listu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Platné hodnoty jsou 1 až 500. Výchozí hodnota je 75. Větší hodnotu můžete vytvořit velikost písma je zmenšena.

Další informace najdete v tématu Navigovat sešitu ve službě Excel Services.

Tato hodnota můžete přizpůsobit. Další informace o přizpůsobení webové části najdete v tématu nápovědy ke službě Microsoft Windows SharePoint Services.

Sloupce (ColumnsToDisplay)

Zadejte počet řádků, které chcete zobrazit, když se stránky listu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Platné hodnoty jsou 1 až 500. Výchozí hodnota je 75. Větší hodnotu můžete vytvořit velikost písma je zmenšena.

Tato hodnota můžete přizpůsobit. Další informace o přizpůsobení webové části najdete v tématu nápovědy Windows SharePoint Services.

Další informace najdete v tématu Navigovat sešitu ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Panel nástrojů a název oddílu

Záhlaví:   

Automatické generování název webové části (AutoGenerateTitle)

Zaškrtněte toto políčko automaticky vytvořit nadpis podle názvu souboru sešitu zadaná ve vlastnosti název v části Vzhled a potom přidejte záhlaví záhlaví webové části. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete buď použít aktuální hodnota zadaná ve vlastnosti název nebo skrýt nadpis, pokud tato vlastnost neobsahuje žádnou hodnotu.

Automatické generování webové části Adresa URL názvu (názvu AutoGenerateDetailLink)

Vyberte toto zaškrtávací políčko automaticky vytvořit hypertextový odkaz v záhlaví webové části, po kliknutí na uživatel a slouží k zobrazení sešitu v okně prohlížeče. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí políčka použít jinou hodnotu zadaná ve vlastnosti Adresa URL názvu v části Upřesnit, což může být platná adresa URL nebo žádná hodnota, když je zrušeno zaškrtnutí políčka. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka taky odebere aktuální hodnotu vlastnost Adresa URL názvu.

Typ panelu nástrojů (ToolBarStyle)

Vyberte jednu z následujících možností pro zobrazení nebo skrytí příkazů a tlačítek na panelu nástrojů:

Úplné     Zobrazí úplný panel nástrojů. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Úplný panel nástrojů obsahuje následující řetězec: Otevřít nabídku (příkazuOtevřít v aplikaci Excel a příkaz Otevřít snímek v aplikaci Excel ), nabídka Update (Aktualizovat vybrané připojení příkaz příkaz Aktualizovat všechna připojení, Přepočet sešitu příkazem a Sešit načíst znovu ), Najít tlačítko Obrázek tlačítka , rozevíracím seznamu Zobrazit v pojmenované položky zobrazení a nápovědy.

Úplný panel nástrojů zobrazení můžete použít například při zobrazení webové části Excel Web Access sám na stránku webových částí a chcete, aby uživatel měl přístup ke všem dostupných příkazů a tlačítek.

Souhrn     Zobrazí pouze následující: Otevřít nabídku (Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel ), nabídka Update (Aktualizovat vybrané připojení a Znovu načíst sešit ), rozevíracím seznamu Zobrazit v zobrazení pojmenované položky, navigační tlačítka v případě potřeby a Nápověda.

Panel nástrojů Souhrn, můžete použít, pokud se připojujete webové části Excel Web Access s ostatními webovými částmi na tabuli nebo jiné stránce webových částí a potřebujete jenom omezenou podmnožinu příkazů a tlačítek.

Pouze navigace     V závislosti na následujících okolností zobrazí následujících příkazů a tlačítek:

  • Pokud webové části Excel Web Access je v zobrazení listu, navigační tlačítka, v případě potřeby a Nápověda.

  • Pokud webové části Excel Web Access je v zobrazení pojmenované položky, Zobrazit rozevírací seznam, navigační tlačítka, v případě potřeby a Nápověda.

Žádná     Slouží ke skrytí panelu nástrojů.

Můžete vybrat možnost žádná při výběru konkrétní pojmenované položky, například pojmenované oblasti nebo grafu, že se má zobrazovat jenom a uživatel nevyžaduje žádnou interakci nebo potřebujete pomoc, například při vytváření řídicího panelu nebo stránky webových částí.

Příkazy panelu nástrojů:   

Otevřít v aplikaci Excel, otevřít snímek v aplikaci Excel (AllowInExcelOperations)

Zaškrtněte toto políčko nabídce se zobrazí příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excelotevřete na panelu nástrojů tak, aby uživatel sešit otevřít v aplikaci Microsoft Office Excel, je-li nainstalovaná na počítači uživatele. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příkazu Otevřít v aplikaci Excel a příkazy Otevřít snímek v aplikaci Excel a zabránit uživatelům v otevření sešitu v Excelu.

Další informace najdete v tématu otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ve službě Excel Services.

Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení (AllowManualDataRefresh)

Zaškrtávací políčko k zobrazení příkazů Aktualizovat vybrané připojení a Aktualizovat všechna připojení v nabídce Aktualizovat na panelu nástrojů a povolit uživatelům ručně aktualizovat všechny nebo vybrané připojení k externím zdrojům dat. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí políčka skrýt Aktualizovat vybrané připojení a Aktualizovat všechna připojení příkazy v nabídce Aktualizovat na panelu nástrojů.

Poznámka: Ruční aktualizaci může dojít při provádění interakci, která spustí dotaz analýzy zpracování OLAP (Online) v sestavě kontingenční tabulky.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Přepočet sešitu (AllowRecalculation)

Zaškrtněte toto políčko Zobrazit příkaz Přepočet sešitu v nabídce Aktualizovat na panelu nástrojů. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příkaz Přepočet sešitu v nabídce Aktualizovat na panelu nástrojů.

Poznámka: Tato vlastnost pouze ovlivňuje zobrazení na příkaz a nemá žádný vliv na aktuální nastavení výpočtů v sešitu.

Další informace najdete v článku Výpočet a přepočet dat v aplikaci Office Excel Web Access.

Pojmenované položky rozevíracího seznamu (ShowVisibleItemButton)

Vyberte toto zaškrtávací políčko Zobrazit rozevíracím seznamu Zobrazit na panelu nástrojů. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté. Webové části Excel Web Access musí být také v zobrazení pojmenované položky.

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt rozevíracím seznamu Zobrazit na panelu nástrojů. Můžete chtít zakázat tento rozevírací seznam, pokud jste v zobrazení pojmenované položky, ale nechcete, aby uživateli změnu položky a chcete určité položky zobrazené v tabuli nebo stránky webových částí.

Další informace najdete v tématu Zobrazení pojmenované položky ve webové části Excel Web Access.

Začátek stránky

Navigace a interaktivity

Navigace:   

Navigace v sešitu (AllowNavigation)

Vyberte toto zaškrtávací políčko Povolit uživatelům pohyb sešit pomocí tlačítka stránek a oušek listů nebo přechod na jiné listy a pomocí panelů najděte Obrázek tlačítka . Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabránit uživatelům v manipulace sešit pomocí tlačítka stránek oušek listů a tlačítko Najít. Pokud používáte webové části Excel Web Access zobrazit jenom konkrétní pojmenované položky, například pojmenované oblasti nebo grafu, nebo webové části Excel Web Access je připojený k jiné webové části na tabuli a stránky webových částí mohou zrušením zaškrtnutí tohoto políčka.

Hypertextové odkazy (AllowHyperlinks)

Vyberte toto zaškrtávací políčko Povolit aktivní hypertextových odkazů k umístění v sešitu nebo soubory a dokumenty mimo sešit. Povolit hypertextových odkazů k umístění v sešitu, musí být také povolena vlastnost Navigace v sešitu.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka Zakázat hypertextových odkazů k umístění v sešitu nebo soubory a dokumenty mimo sešit. Hypertextový odkaz se převede na neaktivní textový řetězec.

Další informace najdete v tématu práce s hypertextovými odkazy v Excelu pro Windows.

Interakce:   

Interakce sešitu (AllowInteractivity)

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nebo zakázat interakce spolu se sešitem. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Interakce se sešit obsahuje tyto operace: ruční pravidelných a automatické aktualizace externích dat, nastavení hodnoty parametrů, řazení, filtrování, osnovu a rozbalování a sbalování úrovní dat v sestavě kontingenční tabulky.

Změna parametrů (AllowParameterModification)

Zaškrtněte toto políčko Zobrazit podokno úloh Parametry a povolení možnost změnit hodnoty parametrů, pokud byla definována sešitu. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt podokno úloh parametrů a nechcete, aby zobrazení a změna hodnoty parametrů, pokud byla definována sešitu.

Poznámka: Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka Interakce sešitu, vlastnost Změna parametrů není k dispozici a nelze zaškrtněte nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Zobrazení podokna úloh parametrů (ShowWorkBookParameters)

Vyberte toto zaškrtávací políčko Povolit zobrazení podokna úloh parametrů, pokud definovali parametrů sešitu. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte zobrazení podokna úloh parametrů, i když definovali parametrů sešitu. Může taky zrušením zaškrtnutí tohoto políčka, aby uživatel nemohl změny parametrů, protože se mají zobrazit hodnoty změnit pomocí webové části Filtr.

Poznámka: Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka vlastnost Změna parametrů, vlastnost Zobrazit podokno úloh parametrů není k dispozici a nelze zaškrtněte nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Řazení (AllowSorting)

Zaškrtněte toto políčko, aby bylo možné seřadit oblast buněk, Excelové tabulky a sestavy kontingenční tabulky. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabránit řazení oblast buněk, Excelové tabulky a sestavy kontingenční tabulky. Však řazení, který už platí pro sešit je stále zachován.

Další informace najdete v tématu řazení dat ve službě Excel Services.

Filtrování (AllowFiltering)

Zaškrtněte toto políčko Povolit filtrování oblast buněk, Excelové tabulky a sestavy kontingenční tabulky a povolte osnovy. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabránit filtrování oblast buněk, Excelové tabulky a sestavy kontingenční tabulky a nechcete, aby osnovy. Však filtrování, které už platí pro sešit je stále zachován.

Další informace najdete v tématu filtrování dat ve službě Excel Services.

Všechny interakce kontingenční tabulky (AllowPivotSpecificOperations)

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nebo zakázat tyto interaktivní operace kontingenční tabulky: rozbalování (přechod dolů) a sbalování (Přechod k obecnějším informacím) úrovní dat, řazení a filtrování. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Pravidelně aktualizujte, pokud povoleno v sešitu (AllowPeriodicDataRefresh)

Zaškrtněte toto políčko ovládat zobrazení zpráv operace pravidelná aktualizace v dolní části webové části Excel Web Access. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabránit pravidelně aktualizace externích dat v sešitu a skrýt všechny zprávy operace pravidelná aktualizace v dolní části webové části Excel Web Access.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Zobrazení pravidelných dat aktualizace řádku (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Vyberte jednu z následujících možností pro ovládací prvek automatického pravidelná aktualizace:

Vždy    Zobrazí se výzva k pravidelná aktualizace bez možnosti vždy. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána. Tuto možnost použijte uživateli se rozhodnout, jestli chcete aktualizovat data v naplánovaných intervalech, ale bez možnosti vyberte vždy povolit.

Pokud chcete    Zobrazí se výzva k pravidelná aktualizace s parametrem vždy. Tato možnost slouží k povolení uživatele se rozhodnout, jestli chcete aktualizovat data v naplánovaných intervalech a rozhodnout, jestli se má automatická aktualizace v každé plánování interval bez následující upozornění.

Nikdy     Výzva k pravidelné aktualizaci a možnost vždy skryjte. Tuto možnost použijte, chcete-li povolit aktualizace dat v naplánovaných intervalech bez zobrazení výzvy.

Poznámka: Nastavovaná vlastnost musí být zaškrtnuté políčko Pravidelně aktualizovat-li v sešitu.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Ukončit relaci před otevřením nové (CloseWorkbookSessions)

Vyberte toto zaškrtávací políčko zavřete aktuálním sešitu po otevření nový sešit. Může zaškrtněte toto políčko, aby se zvýšil výkon mnoho uživatelů při zobrazení ve stejném sešitu.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka aktuální sešit ponechat otevřené po otevření nový sešit. Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté. Mohou zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zachovat všechny interakce s aktuálním sešitem, například filtry, řazení nebo nastavení hodnoty parametrů po otevření jiného sešitu.

Další informace najdete v tématu relace a časové limity relací ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×