Vlastní nastavení oprávnění pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Vlastní nastavení oprávnění pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Jako správce nebo vlastník knihovny, seznamu nebo průzkumu můžete změnou oprávnění umožnit přístup k potřebným datům těm správným lidem a zároveň zakázat přístup ostatním.

Poznámka: Pokud chcete přidat, změnit nebo odebrat oprávnění pro individuální dokument nebo složku, přečtěte si článek Sdílení souborů nebo složek v Office 365.

Všechny weby, seznamy a knihovny v kolekci webů ve výchozím nastavení dědí nastavení oprávnění z webu, který je v hierarchii webů přímo nad nimi. To znamená, že web dědí oprávnění z kořenového webu kolekce webů a podřízený web dědí oprávnění z nadřazeného webu. Složky, seznamy a dokumenty dědí oprávnění z webu, který je obsahuje, atd.

Pokud chcete přiřadit jedinečná oprávnění k seznamu, knihovně nebo průzkumu, musíte napřed přerušit dědičnost oprávnění a teprve pak přiřadit jedinečná oprávnění. Toto všechno můžete provést na stránce Oprávnění. Tento článek vysvětluje, jak se dostanete na stránku Oprávnění a přerušíte dědičnost, a popisuje postup přiřazení nebo změny oprávnění.

Poznámka: Když uživatel sdílí dokument nebo jinou jednotlivou položku, dědičnost se u této položky automaticky přeruší. Zděděná oprávnění se zkopírují do položky a přidají se oprávnění pro uživatele, kterým byla položka nasdílena. Pokud ale provedete změny v oprávněních u nadřazené položky, tyto změny se u dané položky neprojeví.

Zobrazit stránku oprávnění v Sharepointu Online, 2019, 2016 nebo 2013 serveru

Seznam nebo knihovna

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu a otevřete ho.

 2. Zvolte Nastavení Ikona Nastavení a pak Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu.

  Přechod na Nastavení > Nastavení knihovny

  Pokud nevidíte Nastavení Ikona Nastavení , klikněte na kartu Knihovna nebo seznam otevřete pás karet a pak klikněte na Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu na pásu karet.

  Nastavení seznamu na pásu karet
 3. Na stránce Nastavení v části oprávnění a správa, klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento odkaz knihovny dokumentů

  Začátek stránky

Průzkum

 1. Otevřete průzkumu.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení průzkumu.

  Tlačítko Nastavení průzkumu nahoře na celkové zobrazení průzkumu
 3. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte Nastavení průzkumu.

  Nabídka Nastavení průzkumu se zvýrazněným nastavení průzkumu
 4. Na stránce Nastavení klikněte v části Oprávnění a správa na Oprávnění pro: průzkum.

Informace o jedinečných oprávněních individuálních položek

Když přejdete na stránku Oprávnění, můžou se na začátku této stránky zobrazovat zprávy podobné těmto:

Obrázek znázorňující zprávu pro jedinečná oprávnění seznamu nebo knihovny

Význam jednotlivých zpráv zjistíte tady:

 • Některé položky v tomto seznamu pravděpodobně jedinečná oprávnění, která nejsou ovládat z této stránky. Zobrazit tyto položky. To znamená, že někdy v minulosti byl jednotlivé položky v seznamu, knihovny nebo průzkumu sdílet s ostatními uživateli. Když kliknete na tlačítko Zobrazit tyto položky, zobrazí se dialogové okno výjimky s položek, které jsou. Pokud jste vlastníkem položky, klikněte na Spravovat oprávnění pro každou z nich změny.

 • Na tento web je omezený přístup uživatelů. Uživatelé mít omezený přístup Pokud položky nebo dokumentu v rámci webu sdíleno s nimi. Ukažte uživatelům. To znamená, že pokud položky byl sdílený prostřednictvím uživatele, ale celý seznam, knihovnu nebo průzkumu nebyl a pak jejich přístup je omezen na jedné položky, který se sdílí s nimi. Klepnutím na tlačítko Zobrazit uživatele, s kým jsou.

  Při sdílení položky s uživatelem jsou uvedeny omezený přístup k webu k udělte jim přístupová oprávnění k položce. Pokud sdílení položky, uživatel bude dál omezený přístup k webu (a zobrazí se tato zpráva), ale nebudete mít přístup k nějaké položky není sdílené s nimi.

 • Tuto knihovnu dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. (název webu). To znamená, že dědičnosti ještě nebyla nefunkční pro seznam, knihovnu nebo průzkumu. V tématu služby řízení přerušení dědičnosti oprávnění zpráv pod pro školá.

Začátek stránky

Přerušení dědičnosti oprávnění v Sharepointu Online, 2019, 2016 nebo 2013 serveru

Když přerušíte dědičnost oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum a potom definujete nová oprávnění, seznam (nebo knihovna) se stane nadřazeným objektem položek v seznamu (nebo v knihovně). Podřízené položky zdědí nově nastavená oprávnění (pokud nemají vlastní, jedinečně definovaná oprávnění).

K přerušení dědičnosti a přiřazení jedinečných oprávnění použijte tento postup:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění.

 3. Kliknutím na Ukončit dědění oprávnění přerušte dědičnost oprávnění od nadřazeného objektu.

  Ovládací prvek pro oprávnění seznamu nebo knihovny znázorňující tlačítko Ukončit dědění oprávnění

  Začátek stránky

Přiřazovat jedinečná oprávnění v Sharepointu Online, 2019, 2016 nebo 2013 serveru

Před udělíte jedinečná oprávnění, musíte přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného webu. Jakmile jste porušený dědičnosti pomocí postupu v oddílu výše, jedinečná oprávnění takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte na Udělit oprávnění.

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění

  Poznámka: Pokud seznam nebo knihovnu dědí od nadřazeného, neuvidíte Udělit oprávnění.

 4. V dialogu Sdílet vyberte možnost Pozvat ostatní a do pole Zadejte jména nebo e-mailové adresy napište jména lidí nebo skupin, kterým chcete udělit přístup.

  Dialogové okno Sdílet

 5. Pokud chcete, přidejte osobní zprávu.

 6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka sdílení všeho možného v této složce i položky s jedinečnými oprávněními. Přidělit nebo omezit přístup k položkám, které už nastavit jedinečná oprávnění pro. (Tato možnost je dostupný jenom u složky.)

 7. Úroveň oprávnění udělena nastavenou Upravit ve výchozím nastavení, což znamená, že ostatní pozvete můžete udělat pár změn do seznamu, knihovny nebo průzkumu. Pokud chcete udělit oprávnění úroveň jako přečtené, klikněte na Zobrazit možnosti a změňte výběr v seznamu Vyberte úroveň oprávnění.

 8. Všem v poli Pozvat ostatní se odešle e-mailová zpráva. Pokud ji nechcete odeslat, klikněte na Zobrazit možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Poslat pozvánku e-mailem.

 9. Až skončíte, klikněte na Sdílet.

  Začátek stránky

Někdy můžete potřebovat vytvořit ve službě Active Directory skupinu zabezpečení Windows a udělit přístup ke knihovně nebo seznamu všem osobám v této skupině zabezpečení. Celému týmu můžete udělit přístup k nějakému seznamu například tak, že skupinu zabezpečení týmu přidáte do sharepointové skupiny. Když se později k vašemu týmu připojí noví uživatelé, udělíte jim odpovídající oprávnění jednoduše tak, že je přidáte do příslušné skupiny zabezpečení Windows. Další informace o skupinách zabezpečení Windows najdete v článku Skupiny zabezpečení služby Active Directory.

Poznámka: Nemůžete udělit přístup k distribuční skupině, která není skupinou zabezpečení Windows.

Změna úrovně oprávnění v Sharepointu Online, 2019, 2016 nebo 2013 serveru

Chcete-li změnit jedinečná oprávnění, musí přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného webu. Jakmile jste porušený dědičnosti pomocí postupu v oddílu výše, změnit oprávnění takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, jejichž úroveň oprávnění chcete změnit.

  Oprávnění webů se změnila.
 4. Vyberte Upravit uživatelská oprávnění.

  Klikněte na Upravit oprávnění chcete změnit úroveň oprávnění
 5. V části Oprávnění zaškrtněte políčko u úrovně oprávnění, kterou chcete vybraným uživatelům nebo skupinám udělit.

  Změna úrovně permisison v dialogovém okně oprávnění

Další informace o úrovních oprávnění najdete v článku Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Začátek stránky

Příkaz Odebrat uživatelská oprávnění v Sharepointu Online, 2019, 2016 nebo 2013 serveru

Chcete-li odebrat uživatele nebo skupiny, které máte udělený přístup oprávnění, postupujte takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, kterým chcete odebrat oprávnění.

  Oprávnění webů se změnila.
 4. Vyberte Odebrat uživatelská oprávnění.

Stránka oprávnění je aktualizovaná a zobrazí, že skupina nebo uživatel již nemá oprávnění k seznamu.

Obnovení dědičnosti odstranit všechny jedinečná oprávnění v Sharepointu Online, server 2019 2016 a 2013.

Když přerušíte dědičnost oprávnění mezi webem, složkou, seznamem, knihovnou, položkou seznamu nebo dokumentem a příslušným nadřazeným objektem, můžete ji kdykoli obnovit. Zároveň tím odeberete všechna nastavená vlastní oprávnění.

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. Na kartě Oprávnění (pro seznam nebo knihovnu) klikněte na Odstranit jedinečná oprávnění).

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění
 4. Klikněte na OK. Na stavovém řádku u seznamu nyní hlásí, že seznam ???This dědí oprávnění z jeho parent.??? Název nadřazeného se zobrazí vedle aktualizované stavu.

Začátek stránky

Pro správce a IT specialisty

Zobrazit stránku oprávnění v Sharepointu 2010

Seznam nebo knihovna

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu a otevřete ho.

 2. Klikněte na Knihovna nebo kartu seznam otevřete pás karet a potom klikněte na Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu na pásu karet.

  Tlačítko Nastavení seznamu na pásu karet stránek
 3. Na stránce Nastavení v části oprávnění a správa, klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento odkaz knihovny dokumentů

  Začátek stránky

Průzkum

 1. Otevřete průzkumu.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení průzkumu.

  Tlačítko Nastavení průzkumu nahoře na celkové zobrazení průzkumu
 3. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte Nastavení průzkumu.

  Nabídka Nastavení průzkumu se zvýrazněným nastavení průzkumu
 4. Na stránce Nastavení klikněte v části Oprávnění a správa na Oprávnění pro: průzkum.

Informace o jedinečných oprávněních individuálních položek

Když přejdete na stránku Oprávnění, můžou se na začátku této stránky zobrazovat zprávy podobné těmto:

Obrázek znázorňující zprávu pro jedinečná oprávnění seznamu nebo knihovny

Význam jednotlivých zpráv zjistíte tady:

 • Některé položky v tomto seznamu pravděpodobně jedinečná oprávnění, která nejsou ovládat z této stránky. Zobrazit tyto položky. To znamená, že někdy v minulosti byl jednotlivé položky v seznamu, knihovny nebo průzkumu sdílet s ostatními uživateli. Když kliknete na tlačítko Zobrazit tyto položky, zobrazí se dialogové okno výjimky s položek, které jsou. Pokud jste vlastníkem položky, klikněte na Spravovat oprávnění pro každou z nich změny.

 • Na tento web je omezený přístup uživatelů. Uživatelé mít omezený přístup Pokud položky nebo dokumentu v rámci webu sdíleno s nimi. Ukažte uživatelům. To znamená, že pokud položky byl sdílený prostřednictvím uživatele, ale celý seznam, knihovnu nebo průzkumu nebyl a pak jejich přístup je omezen na jedné položky, který se sdílí s nimi. Klepnutím na tlačítko Zobrazit uživatele, s kým jsou.

 • Tuto knihovnu dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. (název webu). To znamená, že dědičnosti ještě nebyla nefunkční pro seznam, knihovnu nebo průzkumu. V tématu služby řízení přerušení dědičnosti oprávnění zpráv pod pro školá.

Začátek stránky

Přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného webu v Sharepointu 2010

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, kterou chcete omezit přístup k datům.

 2. Na kartě Nástroje seznamu nebo Nástroje knihovny klikněte na seznam nebo knihovnu galerii příkazy Otevřít.

 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Oprávnění seznamu nebo Knihovny oprávnění .

  Tlačítko oprávnění knihovny na pásu karet

  Na stránce oprávnění pro seznam nebo knihovnu se otevře, s žlutá stavovém řádku, který vysvětluje, že v seznamu dědí oprávnění z nadřazeného webu.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje seznam nebo knihovnu oprávnění, zkontrolujte windows je přes celou obrazovku, jak je několik tlačítek omezit jenom ikony bez titulky.

 4. Klikněte na Ukončit dědění oprávnění.

  Teď je odpojený seznamu z nadřazeného webu.

  Klikněte na ukončit dědění oprávnění použít jedinečná oprávnění

Všimněte si dvou důležitých věcí:

 • Seznam stále obsahuje se stejným nastavením oprávnění ji dřív. Ale teď místo dědění oprávnění z nadřazeného webu, obsahuje vlastní kopii nadřazeného??? s oprávnění.

 • Změny provedené u nadřazeného webu nastavení oprávnění se dědí tento seznam.

Odebrání skupiny uživatelů, které nechcete, aby se v Sharepointu 2010

 1. V části název stránku oprávnění zaškrtněte políčka u skupinám nebo uživatelům, kteří nemají přístup k tomuto seznamu.

 2. Klikněte na příkaz Odebrat uživatelská oprávnění.

  Tlačítko Odebrat uživatele oprávnění
 3. Stránka oprávnění je aktualizovaná a zobrazí, že skupina nebo uživatel již nemá oprávnění k seznamu.

Začátek stránky

Udělení přístupu skupinám nebo jednotliví uživatelé ve SharePoint 2010

V některých případech můžete chtít vytvořit skupiny a udělit přístup k tomuto seznamu. Můžete například udělit členy týmu pozvat do seznamu. Protože víte, že váš tým rozrůstat v budoucnu ho??? s nejlepší vytvořit skupinu pro váš tým a udělit přístup k seznamu této skupině. Když novými lidmi ke svým týmem, jednoduše přidáte do skupiny.

Další informace o tom, jak vytvořit skupinu, najdete v článku přizpůsobení SharePoint webu oprávnění.

V ostatních případech můžete udělit přístup k jedné nebo dvou osob ve vašem týmu.

 1. Na stránce oprávnění pro seznam, na kartě Úpravy klikněte na Udělit oprávnění.

  Tlačítko udělit oprávnění
 2. Zadejte název skupiny nebo jednotlivých osob, kterým chcete udělit přístup k do pole Uživatelé a skupiny.

  Dialogové okno udělit oprávnění
 3. Vyberte úroveň oprávnění pro skupinu nebo osob mít.

 4. Klikněte na OK.

Úprava přiřazení oprávnění na úrovně oprávnění pro seznam nebo knihovnu na serveru SharePoint 2010

Pomocí následujících kroků můžete upravit přiřazení oprávnění pro úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin SharePoint přidružený k seznamu nebo knihovně. Všimněte si, že pokud zabezpečený objekt, který upravujete úrovně oprávnění se dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků konce tomto dědičnosti.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořená tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, podle kterého chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. Na kartě seznam nebo knihovna na pásu karet klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

  Tlačítko Nastavení seznamu na pásu karet stránek
 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Zobrazí se stránka oprávnění všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených této knihovny a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle názvu sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. Pokud v seznamu nebo knihovně dědí oprávnění, musíte nejdřív ukončit dědění oprávnění k úpravám úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt. K tomuto účelu klikněte na Ukončit dědění oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Klikněte na ukončit dědění oprávnění použít jedinečná oprávnění
 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin služby SharePoint, na které chcete upravit úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

 6. Klikněte na Upravit uživatelská oprávnění.

  Upravit uživatelská oprávnění
 7. V části Zvolit oprávnění vyberte úrovně oprávnění, budete potřebovat, zrušte můžou být můžete není a klikněte na OK.

Začátek stránky

Úprava přiřazení oprávnění na úrovně oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu v Sharepointu 2010

Na následujících kroků můžete upravit úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin SharePoint přiřazených složku, dokument nebo položku seznamu. Všimněte si, že pokud zabezpečený objekt, který upravujete úrovně oprávnění se dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků konce tomto dědičnosti.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořená tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, který chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. Klikněte na rozevírací nabídku napravo od složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete upravit úrovně oprávnění a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění Výběr rozevíracího seznamu

  Oprávnění: Zabezpečený objekt název stránce se zobrazí všem uživatelům a skupinám Sharepointu na tento zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle sloupce názvy Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. Pokud v seznamu nebo knihovně dědí oprávnění, musíte nejdřív ukončit dědění oprávnění k úpravám úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Na panelu nástrojů na tlačítko Ukončit dědění oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Klikněte na ukončit dědění oprávnění použít jedinečná oprávnění
 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin služby SharePoint, na které chcete upravit úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

 5. Klikněte na Upravit uživatelská oprávnění.

  Upravit uživatelská oprávnění
 6. V části Zvolit oprávnění vyberte úrovně oprávnění, budete potřebovat, zrušte můžou být můžete není a klikněte na OK.

Začátek stránky

Změna konfigurace seznamu nebo knihovny tak, aby dědit oprávnění v Sharepointu 2010

Až??? ve zastavenou dědičností oprávnění mezi webem, složku, seznamu, knihovny, položky seznamu nebo dokumentu a svého nadřazeného webu, můžete je obnovit dědičnost kdykoli.

 1. Otevřete seznam, který chcete obnovit dědičnost.

 2. Na kartě Nástroje seznamu nebo Nástroje knihovny v galerii seznam nebo knihovnu klikněte na Oprávnění seznamu nebo Knihovny.

 3. Na stránce oprávnění seznamu, klikněte na dědit oprávnění.

  Klikněte na dědit oprávnění k připojení s nadřazené

Začátek stránky

Zobrazení SharePoint 2007 uživatelů a skupin přidružený k seznamu nebo knihovně

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterém chcete zobrazení uživatelů a skupin služby SharePoint.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

  Příkaz Nastavení seznamu v nabídce Nastavení
 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo oprávnění pro tento seznam.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Oprávnění: Zabezpečený objekt název stránky slouží k zobrazení všech uživatelů a skupin SharePoint (nim přiřazené úrovně oprávnění), která platí pro daný zabezpečený objekt.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

Začátek stránky

Zobrazení SharePoint 2007 uživatelů a skupin přidružené složku, dokument nebo položku seznamu

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složky, dokument nebo položku seznamu, pro kterou chcete zobrazit seznam uživatelů a skupin služby SharePoint.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, u kterého chcete zobrazit oprávnění, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Oprávnění: Zabezpečený objekt název stránky všichni uživatelé a skupiny Sharepointu a nim přiřazené úrovně oprávnění, která platí pro daný zabezpečený objekt. zobrazí

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

Začátek stránky

Přidání uživatelů do seznamu nebo knihovny SharePoint 2007

Přidání uživatelů do existující skupiny služby SharePoint, která je aktuálně spojený s konkrétní seznam nebo knihovnu pomocí následujících kroků. Pokud zabezpečený objekt, který konfigurujete používá jedinečná oprávnění, můžete přímo do této zabezpečený objekt s oprávněními, který chcete přidat uživatele nebo do seznamu s oprávněními, které chcete přidat existující skupiny služby SharePoint.

Poznámka: Pokud oprávnění se dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint přímo do zabezpečeného objektu. V takovém případě můžete jenom přidání uživatelů do existující skupiny služby SharePoint. Pokud vytvoříte jedinečná oprávnění pro zabezpečený objekt, můžete pak uživatelů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterém chcete přidat uživatele nebo skupiny Sharepointu.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

  Příkaz Nastavení seznamu v nabídce Nastavení
 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo oprávnění pro tento seznam.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Na stránce oprávnění zobrazí všichni uživatelé a skupiny Sharepointu související s Tento seznam nebo knihovnu a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Poznámka: Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uživatelé a skupiny Sharepointu, které přidáte se v tomto případě taky přidají do nadřazené (který daný zabezpečený objekt dědí oprávnění). Pokud jsou použita jedinečná oprávnění (ne dědí od nadřazeného), uživatelů a skupin SharePoint přidané do tohoto zabezpečený objekt ovlivní pouze tento zabezpečený objekt a všechny další entity, které dědí oprávnění od něj.

 4. V nabídce Nový klikněte na Přidat uživatele.

  Přidání tlačítka uživatele na rozevírací seznam

  Poznámka: V nabídce Nový nezobrazí, pokud seznam nebo knihovnu dědí oprávnění z nadřazeného webu. V tomto případě v nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte, že chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 5. V části Přidat uživatele zadejte uživatelů a skupin SharePoint, který chcete přidat k danému zabezpečitelné objektu.

  Dialogové okno uživatele přidat
 6. V části Přidělit oprávnění přidat uživatele do existující skupiny služby SharePoint nebo mu udělit oprávnění přímo do zabezpečeného objektu a vyberte jednu nebo více zaškrtávacích políček tyto uživatelům udělit oprávnění, která se má pro daný zabezpečený objekt.

  Poznámky: 

  • Pokud oprávnění se dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint přímo k danému zabezpečitelné objektu. Místo toho můžete jenom přidat uživatele do existující skupiny služby SharePoint.

  • Skupiny služby SharePoint nelze přidat do jiné skupiny Sharepointu. Pokud jste přidali skupiny Sharepointu v kroku 5, je nutné vybrat uživatele přímo přidělit oprávnění.

 7. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání uživatelů do složku, dokument nebo položku seznamu SharePoint 2007

Přidání uživatelů do existující skupiny služby SharePoint, která je aktuálně spojený s konkrétní složku, dokument nebo položku seznamu pomocí následujících kroků. Pokud zabezpečený objekt, který konfigurujete používá jedinečná oprávnění, můžete přímo do této zabezpečený objekt s oprávněními, který chcete přidat uživatele nebo do seznamu s oprávněními, které chcete přidat existující skupiny služby SharePoint.

Poznámka: Pokud oprávnění se dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint přímo do zabezpečeného objektu. V takovém případě můžete jenom přidání uživatelů do existující skupiny Sharepointu, které jsou aktuálně přidružené k této zabezpečený objekt. Pokud vytvoříte jedinečná oprávnění pro zabezpečený objekt, můžete pak uživatelů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, podle kterého chcete přidat uživatele nebo skupiny Sharepointu.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete přidat uživatele nebo skupiny Sharepointu, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Zobrazí se stránka oprávnění všichni uživatelé a skupiny Sharepointu a jejich úrovněmi oprávnění, která platí pro daný zabezpečený objekt.

  Poznámka: Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uživatelé a skupiny Sharepointu, které přidáte se v tomto případě taky přidají do nadřazené (který daný zabezpečený objekt dědí oprávnění). Pokud jsou použita jedinečná oprávnění (ne dědí od nadřazeného), uživatelů a skupin SharePoint přidané do tohoto zabezpečený objekt ovlivní pouze tento zabezpečený objekt a všechny další entity dědí od něj.

 3. V nabídce Nový klikněte na Přidat uživatele.

  Přidání tlačítka uživatele na rozevírací seznam

  Poznámka: V nabídce Nový nezobrazí, pokud seznam nebo knihovnu dědí oprávnění z nadřazeného webu. V tomto případě v nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte, že chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 4. V části Přidat uživatele zadejte uživatelů a skupin SharePoint, který chcete přidat k danému zabezpečitelné objektu.

  Dialogové okno uživatele přidat
 5. V části Přidělit oprávnění přidat uživatele do existující skupiny služby SharePoint nebo udělit oprávnění přímo na zabezpečený objekt a vyberte jednu nebo více zaškrtávacích políček tyto uživatelům udělit oprávnění, která se má pro daný zabezpečený objekt.

  Poznámky: 

  • Pokud oprávnění se dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint přímo k danému zabezpečitelné objektu. Místo toho můžete jenom přidat uživatele do existující skupiny služby SharePoint.

  • Skupiny služby SharePoint nelze přidat do jiné skupiny Sharepointu. Pokud jste přidali skupiny Sharepointu v kroku 5, je nutné vybrat uživatele přímo přidělit oprávnění.

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Vytvořte novou Sharepointovou skupinu ze seznamu nebo knihovny SharePoint 2007

Tento postup lze provést jenom ze seznamu nebo knihovny, které dědí oprávnění z nadřazeného webu.

Poznámka: Bez ohledu na výchozí bod vzniká všechny skupiny služby SharePoint na úrovni kolekce webů. To znamená, že všechny skupiny služby SharePoint jsou k dispozici všem webům v rámci kolekce webů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ze kterého chcete vytvořit novou Sharepointovou skupinu.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

 3. Ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo oprávnění pro tento seznam.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Zobrazí se stránka oprávnění všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazené tento seznam nebo knihovnu a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. Pokud seznam nebo knihovnu dědění oprávnění z nadřazeného webu, v nabídce Akce klikněte na Spravovat oprávnění z nadřazeného objektu. Skupiny Sharepointu v opačném nelze vytvořit z tohoto seznamu nebo knihovny.

  Správa oprávnění nadřazeného možnost
 5. V nabídce Nový klikněte na Nová skupina.

  Vytvoření nové skupiny
 6. Na stránce Nová skupina nastavení nové skupiny Sharepointu, včetně úrovní oprávnění, které chcete přiřadit a potom klikněte na vytvořit.

  Po vytvoření nové skupiny služby SharePoint, přejdete na stránku Uživatelé a skupiny místo, kam můžete přidat uživatele do nové skupiny Sharepointu.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny služby SharePoint 2007 z složku, dokument nebo položku seznamu

Pomocí následujících kroků k vytvoření nové skupiny Sharepointu a přiřadit ji někomu složku, dokument nebo položku seznamu. Tento postup lze provést jenom z složku, dokument nebo položku seznamu, které dědí oprávnění z nadřazeného webu.

Poznámka: Bez ohledu na výchozí bod vzniká všechny skupiny služby SharePoint na úrovni kolekce webů. To znamená, že všechny skupiny služby SharePoint jsou k dispozici všem webům v rámci kolekce webů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterém chcete vytvořit novou Sharepointovou skupinu.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, na kterém chcete vytvořit novou Sharepointovou skupinu, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Zobrazí se stránka oprávnění všichni uživatelé a skupiny Sharepointu (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), která platí pro daný zabezpečený objekt.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. Pokud seznam nebo knihovnu dědění oprávnění z nadřazeného webu, v nabídce Akce klikněte na Spravovat oprávnění z nadřazeného objektu. Skupiny Sharepointu v opačném nelze vytvořit z tohoto seznamu nebo knihovny.

 4. V nabídce Nový klikněte na Nová skupina.

  Vytvoření nové skupiny
 5. Na stránce Nová skupina zadejte nastavení nové skupiny Sharepointu, včetně úrovní oprávnění, které chcete přiřadit k němu a pak klikněte na vytvořit.

  Po vytvoření nové skupiny služby SharePoint, přejdete na stránku Uživatelé a skupiny místo, kam můžete přidat uživatele do nové skupiny Sharepointu.

Začátek stránky

Úprava přiřazení oprávnění na úrovně oprávnění pro seznam nebo knihovnu na serveru SharePoint 2007

Pomocí následujících kroků můžete upravit přiřazení oprávnění pro úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin SharePoint přidružený k seznamu nebo knihovně. Všimněte si, že pokud zabezpečený objekt, který upravujete úrovně oprávnění se dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků konce tomto dědičnosti.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořená tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, podle kterého chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Zobrazí se stránka oprávnění všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených této knihovny a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. Pokud v seznamu nebo knihovně dědí oprávnění, musíte nejdřív ukončit dědění oprávnění k úpravám úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Uděláte to takto: v nabídce Akce, klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin služby SharePoint, na které chcete upravit úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

 6. V nabídce Akce klikněte na Upravit uživatelská oprávnění.

  Upravit uživatele permissioins v nabídce Akce
 7. V části Zvolit oprávnění vyberte úrovně oprávnění, budete potřebovat, zrušte můžou být můžete není a klikněte na OK.

Začátek stránky

Úprava přiřazení oprávnění na úrovně oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu SharePoint 2007

Na následujících kroků můžete upravit úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin SharePoint přiřazených složku, dokument nebo položku seznamu. Všimněte si, že pokud zabezpečený objekt, který upravujete úrovně oprávnění se dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků konce tomto dědičnosti.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořená tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, který chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. Klikněte na rozevírací nabídku napravo od složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete upravit úrovně oprávnění a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Oprávnění: Zabezpečený objekt název stránce se zobrazí všem uživatelům a skupinám Sharepointu na tento zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. Pokud v seznamu nebo knihovně dědí oprávnění, musíte nejdřív ukončit dědění oprávnění k úpravám úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Uděláte to takto: v nabídce Akce, klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Úprava oprávnění možností v nabídce Akce
 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin služby SharePoint, na které chcete upravit úrovně oprávnění pro tento zabezpečený objekt.

 5. V nabídce Akce klikněte na Upravit uživatelská oprávnění.

  Upravit uživatele permissioins v nabídce Akce
 6. V části Zvolit oprávnění vyberte úrovně oprávnění, budete potřebovat, zrušte můžou být můžete není a klikněte na OK.

Začátek stránky

Přerušení dědičnosti oprávnění pro seznam nebo knihovnu na serveru SharePoint 2007

Ve výchozím nastavení seznamů a knihoven dědí oprávnění z nadřazeného webu. Pokud chcete přerušit tento dědičnost oprávnění a vytvoření jedinečných oprávnění pro konkrétní seznam nebo knihovnu, použijte následující kroky.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořená tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění. Všimněte si, že všechny jedinečná oprávnění pole Vyrovnat přiřazení taky ignorovány ze složek v seznamech a knihovnách, položky seznamu a dokumentů, které tvoří seznamu či knihovně, když budete chtít znova dědit oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve kterém chcete přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Oprávnění: Zabezpečený objekt název stránce se zobrazí všem uživatelům a skupinám Sharepointu pro daný zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. V nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Úprava oprávnění možností v nabídce Akce

  Poznámka: Možnost Upravit oprávnění není k dispozici v nabídce Akce, pokud tento objekt zabezpečitelné má jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Přerušení dědičnosti oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu SharePoint 2007

Ve výchozím nastavení složky, dokumenty a položky seznamů dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Ve většině případů znamená to, že dědí oprávnění ze seznamu nebo knihovny, která je obsahuje. V případě, kdy složky, dokumenty a položky seznamů jsou obsaženy v jiných složkách by ve výchozím nastavení zdědí oprávnění ze složky, která je obsahuje. Pomocí následujících kroků, pokud chcete přerušit tento dědičnost oprávnění a vytvoření jedinečných oprávnění pro konkrétní složku, dokument nebo položku seznamu.

Později můžete znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že dědění oprávnění z nadřazeného zrušíte oprávnění pole Vyrovnat přiřazení, které jsou vytvořené tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, podle kterého chcete přerušit dědičnost oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete přerušit dědičnost oprávnění, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Zobrazí se stránka oprávnění uživatelů a skupin SharePoint na tento zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. V nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Úprava oprávnění možností v nabídce Akce

  Poznámka: Možnost Upravit oprávnění není k dispozici v nabídce Akce, pokud tento objekt zabezpečitelné má jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Dědit oprávnění pro seznam nebo knihovnu na serveru SharePoint 2007

Ve výchozím nastavení seznamů a knihoven dědí oprávnění z nadřazeného webu. Tato dědičnost však může být nefunkční k vytvoření jedinečných oprávnění pro konkrétní zabezpečený objekt. Kdykoli můžete znovu dědit oprávnění. Pomocí následujících kroků znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu pro seznam nebo knihovnu, která používá v současnosti jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného objektu.

Dědění oprávnění z nadřazeného zahodí oprávnění pole Vyrovnat přiřazení, které jsou vytvořené tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, podle kterého chcete znovu dědit oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Zobrazí se stránka oprávnění všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených této knihovny a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, už dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Dědit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Dědičnost oprávnění v nabídce Akce

  Poznámka: Dědit oprávnění není k dispozici v nabídce Akce, pokud daný objekt již dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Dědit oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu SharePoint 2007

Ve výchozím nastavení složky, dokumenty a položky seznamů dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu. Ve většině případů znamená to, že dědí oprávnění ze seznamu nebo knihovny, která je obsahuje. V případě, kdy složky, dokumenty a položky seznamů jsou obsaženy v jiných složkách by ve výchozím nastavení zdědí oprávnění ze složky, která je obsahuje. Pomocí následujících kroků znovu dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného pro složku, dokument nebo položku seznamu, která používá v současnosti jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného objektu.

Dědění oprávnění z nadřazeného zahodí oprávnění pole Vyrovnat přiřazení, které jsou vytvořené tento zabezpečený objekt při používání jedinečných ani jedinečná oprávnění, které byly vytvořeny pro tento zabezpečený objekt, například jedinečné skupiny Sharepointu oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, podle kterého chcete znovu dědit oprávnění.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete znovu dědit oprávnění, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Zobrazí se stránka oprávnění uživatelů a skupin SharePoint na tento zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, už dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Dědit oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Dědičnost oprávnění v nabídce Akce

  Poznámka: Dědit oprávnění není k dispozici v nabídce Akce, pokud daný objekt již dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Odebrat oprávnění uživatele ze seznamu nebo knihovny SharePoint 2007

Pomocí následujících kroků odebrat uživatele nebo skupiny Sharepointu ze seznamu nebo knihovny.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, podle kterého chcete odebrat uživatelská oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce přizpůsobit ve sloupci oprávnění a správa klikněte na oprávnění pro tento seznam nebo oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Oprávnění pro tento seznam odkaz

  Zobrazí se stránka oprávnění všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených této knihovny a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Poznámky: 

  • Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

  • Pokud dědí oprávnění z nadřazeného webu, nemůžete odebrat uživatele zabezpečený objekt. Pokud chcete odstranit uživatele nebo skupiny Sharepointu z nadřazeného zabezpečeného objektu (který daný zabezpečený objekt dědí oprávnění), je potřeba spravovat oprávnění z nadřazeného objektu.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Správa oprávnění nadřazeného v nabídce Akce klikněte na Spravovat oprávnění z nadřazeného objektu.

   Správa oprávnění nadřazeného možnost
  • Pokud jsou aktuálně dědění oprávnění z nadřazeného webu a chcete přerušit tento dědičnost oprávnění a vytvoření jedinečných oprávnění pro tento zabezpečitelné objekty v nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a klikněte na OK potvrďte akce.

   Úprava oprávnění možností v nabídce Akce
  • Pokud seznam nebo knihovnu se už používá jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného, přejděte k dalšímu kroku.

 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, kterou chcete odebrat z tohoto seznamu nebo knihovny.

 6. V nabídce Akce klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Příkaz Odebrat uživatelská oprávnění v nabídce Akce

Začátek stránky

Odebrání uživatelských oprávnění z složku, dokument nebo položku seznamu SharePoint 2007

Pomocí následujících kroků odstranit uživatele nebo skupiny Sharepointu ze složku, dokument nebo položku seznamu.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, podle kterého chcete odebrat uživatelská oprávnění.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu podle kterého chcete odebrat uživatelská oprávnění, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Spravovat oprávnění.

  Správa oprávnění na položku rozevírací nabídka

  Zobrazí se stránka oprávnění uživatelů a skupin SharePoint na tento zabezpečený objekt a jejich přiřazené úrovně oprávnění.

  Poznámky: 

  • Popis stránky popisuje dědičnosti stav daného zabezpečeného objektu. Zaškrtněte políčka nezobrazí, vedle Uživatele nebo skupiny sloupce Pokud použily jedinečná oprávnění pro tento zabezpečený objekt. Jestliže se zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů a skupin na stránce oprávnění, dědí oprávnění z nadřazeného zabezpečeného objektu.

  • Pokud dědí oprávnění z nadřazeného webu, nemůžete odebrat uživatele pro tento zabezpečený objekt. Pokud chcete odstranit uživatele nebo skupiny Sharepointu z nadřazeného zabezpečeného objektu (který daný zabezpečený objekt dědí oprávnění), je potřeba spravovat oprávnění z nadřazeného objektu.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Správa oprávnění nadřazeného v nabídce Akce klikněte na Spravovat oprávnění z nadřazeného objektu.

   Správa oprávnění nadřazeného možnost
  • Pokud jsou aktuálně dědění oprávnění z nadřazeného webu a chcete přerušit tento dědičnost oprávnění a vytvoření jedinečných oprávnění pro tento zabezpečitelné objekty v nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a klikněte na OK potvrďte akce.

   Úprava oprávnění možností v nabídce Akce
  • Pokud tento objekt zabezpečitelné používá jedinečná oprávnění, která nejsou dědí od nadřazeného, pokračujte dalším krokem.

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin služby SharePoint, který chcete odebrat z tohoto zabezpečitelné objektu.

 5. V nabídce Akce klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění a potom klikněte na OK potvrďte.

  Příkaz Odebrat uživatelská oprávnění v nabídce Akce

Začátek stránky

Viz také

Principy úrovní oprávnění

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×