Správa dat pomocí dotazů

Začínáme s dotazy

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Přijetí business nebo další otázky, na základě dat a aby rychle a snadno hromadné aktualizace nebo odstranění informací z databáze pomocí dotazů.

Jaké jsou dotazy?

V aplikaci Access dotazy jsou jako otázky, které můžete požádat o hledání informací souvisejících a dokonce i specifických, v databázi.

V dotazech někdy pomocí dat z jenom jednu tabulku a další časy z více. Můžete třeba jednoduše vyhledat telefonní číslo kontaktu, který vyžaduje jednoduchého dotazu pole telefonního čísla pro konkrétní osobu v tabulce Kontakty. Nebo může kombinování dat z více tabulek, například informace o zákaznících a informace o objednávce, zobrazíte, co má objednali zákazníka.

V aplikaci Access dotaz je databázového objektu. Data nejsou uložena. Místo toho zobrazí data uložená v tabulkách a tato data chce k dispozici pro práci s. Dotaz může zobrazení dat z jedné nebo více tabulek, z jiné dotazy nebo z kombinací obou přístupů. Příklad:

 • Zobrazení dat s výběrového dotazu. Hledání a zobrazení informací z jedné nebo více tabulek určením kritéria, která musí splňovat data a itemizing hodnot, které chcete zobrazit. Například se může zobrazit dotaz zobrazíte všechny výrobky vytvořil Válcovny.

 • Enter kritéria a hledání rychlé úpravy. Vytvoření opakovaně použitelného dotazy, které vždy výzvu k zadání kritérií vyhledávání. Například může vytvořit dotaz, který uživatel požádá o název dodavatele vyhledat a zobrazí všechny výrobky získané od tohoto poskytovatele.

 • Aktualizace nebo přidání dat na základě dotazu. Dotaz na data a pak pomocí výsledky automaticky zadejte nebo aktualizujte informace. Například, pokud Válcovny přidala "TT" na začátku jména všech svých produktů, Hledat ve všech produktech společnosti a aktualizujte názvy produktů tak, že každá položka má na začátku "TT" – vlastní aktualizačním dotazem.

 • Odstranění dat na základě dotazu. Najděte informace nebo se záznamy a odstraňte je. Pokud už nejsou dostupné pro prodej produktů společnosti Válcovny ukončí podnikání, najít všechny své produkty a automaticky odstranit z příslušné tabulky.

Použití Průvodce dotazem k vytvoření výběrového dotazu, která se zobrazí informace v zobrazení Datový list.

Poznámka: Některé prvky, které nejsou k dispozici při použití průvodce. Pokud potřebujete, upravte dotaz v návrhovém zobrazení po jeho vytvoření.

Poznámka: Než vytvoříte dotaz, ujistěte se, že vytvořené relace mezi tabulkami v databázi, protože se používají při dotaz na data. Další informace najdete v tématu Začínáme s tabulkami a související moduly v tomto.

Vytvoření dotazu

 1. Vyberte možnost vytvořit > Průvodce dotazem.

 2. Vyberte Průvodce jednoduchým dotazem a pak vyberte OK.

 3. Vyberte tabulku nebo dotaz obsahující pole a potom přidejte pole do seznamu Vybraná pole. Až skončíte, vyberte Další.

  Přidání libovolný počet polí z libovolný počet tabulek.

  Pokud jste přidali číselného pole

  Pokud jste přidali všechny číselné pole, průvodce zeptá, jestli chcete dotaz vrátit podrobnosti nebo souhrnná data. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazit jednotlivých záznamech, vyberte informace a potom Další. Pokračujte krokem 4.

  • Pokud chcete zobrazit souhrnnou číselná data, například průměry, vyberte Souhrn a potom vyberte Možnosti souhrnu. Zadejte pole, která chcete sumarizovat a jak chcete sumarizovat data. Pouze jsou uvedeny číselných polí. Pro každé pole číslo vyberte funkci:

   • Součet dotaz vrací součet všech hodnot v poli.

   • Avg dotaz vrátí průměr hodnot v poli.

   • Min dotaz vrátí nejmenší hodnotu pole.

   • Max dotaz vrátí největší hodnotu z pole.

  • Pokud chcete výsledky dotazu zahrnout počet záznamů ve zdroji dat, vyberte spočítání záznamů v části název tabulky pro tuto tabulku.

   Pokud jste přidali pole typu datum a čas

   Způsob seskupení hodnoty kalendářních dat zeptá Průvodce dotazem. Předpokládejme například, číselné pole, například cena a pole Datum a čas, jako je čas transakce přidali do dotazu a pak určené v dialogovém okně Možnosti souhrnu chcete vidět průměrná hodnota hodnoty pole cena. Vzhledem k tomu, že jste zahrnuli pole typu datum a čas, můžete vypočítat souhrnných hodnot pro každou jedinečnou hodnotu data a času, pro každý den měsíce, čtvrtletí a rok.

   Vyberte časové období, které chcete použít k seskupení hodnoty data a času a pak vyberte Další.

   Poznámka: V Návrhovém zobrazení máte další možnosti pro seskupení hodnoty data a času.

 4. Zadejte název dotazu.

 5. Určete, zda chcete otevřít dotaz (v Zobrazení Datový list ) nebo upravte dotaz (v Návrhovém zobrazení ). Potom klikněte na Dokončit.

Chcete získat další informace?

Vytvoření a spuštění aktualizačního dotazu

Školení k Excelu

Školení k Outlooku

Jakmile-databáze aplikace Access, tabulky a relace, je čas na návrh a sestavení určité dotazy, které jsou základní součásti webové části jakékoli databáze.

V tomto videu se dozvíte základní proces pro vytváření a spouštění dotazů, přináší úvod do některé typy dotazů, vytvoříte dotaz Průvodce dotazem a karta dotaz v Návrháři dotazu.

Dotazy jsou doslova otázky, které budete žádat data. Ve skutečnosti s dotazem, otázku, na kterou chcete odpovědět lze vhodným místem pro zahájení.

Například "kolik objednávek Válcovny umístit minulý měsíc?"

Jazyk v tomto dotazu odkazuje na tabulku objednávky a odtud vyberte pole, která chcete zobrazit, dotaz a pak ho spusťte.

To je základní tok u většiny dotazů. Můžete klást otázky a potom vyberte zdroj dat – tabulek nebo i další výsledky dotazu, které obsahují data –, který bude odpovědět na tuto otázku.

Vyberte pole, která chcete zobrazit ve výsledku, též nazývanou "sadu" tím a přidejte libovolná kritéria.

V tomto příkladu kritéria filtrovat výsledky Válcovny května.

Můžete pro větší kontrolu nad zodpovídání dotazů. Dotazy jsou jako více nástroj nebo kombinaci kleští – se může být jeden z handiest nástroje v libovolné databázi, protože přehrávají mnoho.

Například dotazů můžete zdrojem dat pro formuláře a sestavy a také k němu můžete provádět hromadné změny k datům.

Nyní je možné vytvářet některé typy dotazů v jakékoli databáze. Podívejme se tak, že vyberete vytvořit, pak Návrh dotazu.

Prozatím jsme budete zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

Toto jsou uvedených typech dotazů, které můžete vytvořit.

Výběrový dotaz se vyskytuje nejčastěji. Je typ, který umožňuje odpovědi mimo vaše data.

Vytvářecí dotaz umožňuje vybrat záznamy z existující tabulky a uložit jako novou tabulku. To je užitečné, například pokud importujete velký Excelový soubor a chcete některé z těchto dat do samostatných tabulek.

Spuštěním těchto následující tři dotazy týkající se stávající data.

Přidávacích dotazech přidání dat do existující tabulky...

Aktualizační dotaz změně existujících dat...

a Odstranění dotazy: Odeberte data.

Pokud je třeba jej zobrazit souhrnných dat, jako jsou součty nebo průměry použití křížového dotazu.

V případě potřeby tržeb podle regionů použití křížového dotazu.

Takto vypadá křížového dotazu v Návrháři dotazu.

A výsledek bude vypadat takto. Uvidíte, že tuto položku údaje o prodeji za čtvrtletí.

Sloučení více výběrových dotazů do jednoho výsledku pomocí sjednocovacího dotazu. Pokud potřebujete zobrazit data z nesouvisející zdrojů, udělejte toto.

Předávací dotaz umožňuje připojení k databázi velké jako je například Microsoft SQL server a zpracování dotazů na tuto databázi.

Až to uděláte, bude Access front-end – v podstatě sadu nástrojů, které vám pomůžou spustit větší databáze.

Nakonec pomocí Definiční dotaz vytvořit nebo upravit tabulky a indexy. Na věc se aplikace Access nabízí mnoho další způsoby vytváření tabulek a změňte indexy, že použijete pravděpodobně nikdy skutečně tento typ dotazu.

Teď Pojďme vytvoření výběrového dotazu, typ dotazu, které budete používat nejčastěji.

K vytvoření ho vybereme vytvořit tab a pak vyberte Průvodce dotazem.

Pokud pro vás novinka k dotazům, je to hodní místo, kde začít.

Vyberte Průvodce jednoduchým dotazem a klikněte na OK.

Vyberte tabulku Telefonní čísla a potom vyberte pole, zákazníka a Telefonní číslo.

Vyberte Další.

Změňte název dotazu, pokud chcete něco více popisným názvem.

Vyberte, chcete-li zobrazit výsledky...

… a pak vyberte Dokončit.

Tady je výsledek.

Můžete mít několik otázky v tomto okamžiku, například "jaký druh dotazu jenom vytvoříme?"...

A "Jak můžeme zjistit, zda jsme voláte něčí Telefon do kanceláře nebo jejich faxového zařízení?"

Tyto otázky můžete odpovědět přidáním některá data do dotazu.

Chcete-li upravit dotaz, otevření Návrhář dotazů. Vyberte Domů, potom zobrazenínávrhové zobrazení.

Návrhář dotazů zobrazuje zdroj dat – v tomto případě je tabulku, ale lze ji dotazu. Taky uvidíte pole zahrnuté do dotazu.

Na pásu karet označuje typ dotazu a v tomto případě uvidíte, že jde o výběrový dotaz.

Přidejte pole Typ a usnadňují jejich použití telefonní seznam, který přetáhněte ji.

Pokud chcete zobrazit výsledky, na kartě Návrh, vyberte spustit.

Teď pomocí Průvodce dotazem je rychlý a snadný, sice nemůžete dělat všechno, co s ním. Například nemůžete přidat vzorce pomocí Průvodce dotazem.

Takže vyšší Flexibilita a proveďte požadované změny můžete potřebovat, použijte návrh dotazu.

Takže teď jste se naučili základní informace o vytvoření a spuštění dotazu pomocí Průvodce dotazem a Návrhář dotazů. Použití dotazů usnadňuje analýza dat a získat odpovědi, které potřebujete.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders