Správa dat pomocí dotazů

Vytváření základních dotazů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Rychlé vyhledávání a dotazy vytvoření základní dotazu pro vyhledání dat potřebujete a získat odpovědi.

Vytvoření dotazu v návrhovém zobrazení

Zobrazení návrhu umožňuje větší kontrolu nad dotaz, který vytvoříte než Průvodce dotazem.

 1. Otevřít návrhové zobrazení dotazu

  • Nejdřív vyberte vytvořit > Návrh dotazu.

   Ikona karet návrhu dotazu

 2. Přidání zdroje dat

  Nejdřív přidejte tabulku nebo dotaz obsahující data, která chcete zobrazit. (Ano, můžete vytvořit nové dotazy z uložené dotazy. Předpokládejme například, že jste vytvořili dotaz, který najde všechny produkty ze svého dodavatele a seřadí od nejvyšší k nejnižší hodnoty prodeje. Pomocí tohoto dotazu jako zdroje dat pro nový dotaz, který například najde o prodeji produktů od dodavatelů v určité oblasti.)

  1. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte kartu obě.

  2. Výběr zdroje dat, které chcete a po jednotlivých zdroje, klikněte na Přidat.

  3. Zavřete dialogová okna.

 3. Přidejte výstupní pole

  Výstupní pole jsou data, která chcete zobrazit nebo součástí sady výsledků dotazu.

  • Přetáhněte pole, která chcete ve zdroji dat v horním okně dolů na prázdnou buňku v řádku pole v dolním podokně.

   Snímek obrazovky s všechny objekty pro přístup k zobrazení

  Použití výrazu jako výstupního pole

  Pokud chcete provádět výpočty nebo použít funkci pro vytvoření výstup dotazu zadat výraz jako výstupní pole. Výraz můžete použít data z libovolných zdrojů dat dotazu, kromě funkcí, jako je formát nebo InStr a můžou obsahovat aritmetické operátory a konstanty.

  1. Do prázdného sloupce návrhové mřížky dotazu vyberte řádek pole.

  2. Na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu vyberte Tvůrce.

  3. Zadejte nebo vložte výraz. Před výraz nahraďte názvem, který chcete použít pro výstup, výraz následované dvojtečkou. Například popisek výraz "Naposledy aktualizováno", začněte výraz s: poslední aktualizace:

   Můžete taky pomocí Tvůrce výrazů sestavení výrazu s Prvky výrazu, Kategorie výrazů a Hodnoty výrazu.

  Poznámka: Výrazy jsou výkonné a flexibilní s mnoha možností. Další informace najdete v článku Tvorba výrazu.

 4. Určit kritéria (volitelné)

  Použijte kritérium omezit (na hodnoty polí) záznamy, které vrátí dotaz. Například pouze můžete zobrazit výrobky s jednotkovou cenu menší než 10.

  1. Pokud chcete určit kritéria, nejdřív přetáhněte polí, které obsahují hodnoty v dolním podokně.

   Tip: Ve výchozím nastavení když přidáte pole, vrátí její data ve výsledcích dotazu. Pokud jste pole přidali použijte už, že nemusíte ho znovu k použití kritérií přidat.

  2. Pokud nechcete, aby obsah pole zobrazit ve výsledcích v řádku zobrazit pro pole, zrušte zaškrtnutí políčka.

  3. V řádku kritéria pro pole zadejte výraz, který hodnoty polí musí splňovat (pokud mají být součástí výsledky je záznam). Například <10. (Další příklady, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.)

  4. Další kritéria můžete případně zadat do řádku Nebo pod řádkem Kritéria.

  Pokud chcete zadat alternativní kritéria, záznamy jsou vybrány Pokud hodnotu pole splňuje uvedená kritéria. Například po zadaný CA jako kritéria zahrnuté pole z tabulky Zákazníci a zahrnuté nebo řádků pro ID a WA, se zobrazí záznamy pro zákazníky žijí v některém ze tří rozepsané stavů.

 5. Shrnutí dat (volitelné)

  Můžete chtít sumarizaci dat, zejména pokud jsou data číselné. Můžete třeba zobrazit průměrná cena nebo celkové prodeje.

  1. V případě potřeby přidáte do návrhové mřížky dotazu v dolním podokně řádek Součet. V návrhovém zobrazení a na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt vyberte Součty.

  2. Pro každé pole, které chcete sloučit v řádku Celkem zaškrtněte funkce, kterou chcete použít. Dostupné funkce, závisí na datovém typu pole.

 6. Spuštění nebo uložení dotazu

  • Spusťte dotaz, ve skupině výsledky na kartě Návrh zaškrtněte políčko Spustit.

  • Uložení dotazu pro pozdější použití, na panelu nástrojů Rychlý přístup, vyberte Uložit Uložit . Zadejte popisný název dotazu a pak vyberte OK.

Chcete získat další informace?

Školení k Excelu

Školení k Outlooku

V tomto videu se dozvíte, jak používat návrháře dotazu k vytvoření výběrového dotazu na základě nahoru.

Z tohoto zdroje dat se vyberte zdroj dat společně s.

V případě potřeby přidáte kritéria pro filtrování výsledků, jak zajistit, že odpovídají datové typy.

Potom se spustí dotaz a upravit zobrazení výsledků dotazu zobrazíte, co chcete zobrazit.

Náš dotaz bude odpovědi na tuto otázku: "kolik objednávek Válcovny umístěte minulý měsíc?"

Pusťme se do práce.

Na pásu karet vyberte vytvořit a pak Návrh dotazu.

Spustí se Návrhář dotazu.

Dialogové okno Zobrazit tabulku slouží k přidání tabulek nebo dotazů jako zdroj dat nebo stačí přetáhnout zdroj myši v navigačním podokně.

Použijeme pro zdroj dat v tabulce Orders. Přijmout naše otázku, potřebujeme konkrétně jména zákazníků a daty objednávek.

Poklepáním na přidání pole do návrhové mřížky dolů tady nebo ho můžete přetáhnout.

Pokud spustíte dotaz nyní, zobrazí se vrátí každé k tomu, aby každý zákazníka a filtrování nástroje můžete použít k upřesnění výsledků.

Ale pokud do dotazu přidáte kritéria, můžete získat stejný výsledek pokaždé, když.

Na věc je přidání trochu složitější kritéria získá tak mějte na paměti několik pravidla.

První pravidlo: vědět vaše data.

Pokud chcete zobrazit, co to znamená, otevření tabulky objednávky...

... na pásu karet vyberte pole...

… a potom vyberte pole, v našem dotazu.

Pole Datum objednávky je pole Typ dat Datum a čas...

..., ale není zobrazeno pole Zákazníci textového pole; je číslo datového typu pole.

To vede ke druhé pravidlo: kritéria musí odpovídat datového typu pole chcete filtrovat.

Můžete například pouze zadejte hodnoty kalendářních dat v poli Datum a čas, čísla v poli typu číslo a podobně.

Ano, jak na to víme číslo, které odpovídá Válcovny?

Vybereme Databázové nástrojerelace. V podokně relace vidíme zákazníky v objednávky souvisejí podle pole ID a ID zákazníka.

Vybereme Databázové nástrojerelace. V podokně relace vidíme Zákazníci a objednávky souvisejí podle pole ID a ID zákazníka.

Když jsme otevřete tabulku Zákazníci, vyhledejte Válcovny vidíme, že má hodnotu ID 23.

Zpět do dotazu teď Pojďme zadejte 23 v řádku kritéria pole ID zákazníka.

Potom jsme rozbalte pole Datum objednávky a přidejte pár logických operátorů: "mezi" a "a". Jsme tady a koncové datum sem zadejte počáteční datum.

Všimněte si jsme zadejte hodnoty kalendářních dat s křížku. Access vyžaduje tyto chceme, k identifikaci hodnotu jako data a ne s textem.

Spusťte dotaz a teď můžeme požadované výsledky jsme hledali: jenom objednávky umístěný TailSpin minulý měsíc.

Teď Pojďme zpět a najděte v Návrháři dotazu na minutu.

Se zobrazí tato zaškrtávací políčka? Pokud zrušte jejich zaškrtnutí skrýt pole z výsledek třeba takto.

Pole je pořád v dotazu; jenom nevidíte ho ve výsledcích.

Pokud chcete vrátit část výsledek, například nejvyšší hodnotu pět nebo možná 25 procent dolní množiny dat vyjádřenou vyberte hodnotu ze seznamu zpáteční.

V tomto poli v návrhové mřížce přejděte na řádku řadit a vyberte Vzestupně nebo Sestupně. Vzestupně vrátí poslední položky a sestupně vrátí první položky.

Další podívejte se na tlačítko Souhrny. Toto je rychlý způsob, jak přidat součty, průměry a další výpočty v dotazu.

Tady je příklad. Zobrazí se, jestli že máme tři tabulky s polem ze všech. Pokud je to teď spuštění dotazu, jsme získat spoustu opakované kategorie.

Ano, zpět do návrhového zobrazení.

Zaškrtnutím políčka Součty, … a Všimněte si, že aplikace Access přidá řádek Součet do mřížky dotazu a všechny tři pole: Nastaví na Seskupit podle.

Předpokládejme, že chcete zobrazit, kolik položek kategoriemi objednali. Pole Datum objednávky jsme odebrat z dotazu.

Nastavte v poli množství mají být sečtena jsme nechejte pole kategorie na Seskupit podle.

A jsme přesunutí pole kategorie tak, aby bylo pole nejvíce vlevo.

Teď při spuštění dotazu vypočítá počet položek prodaných v každé kategorii.

Řazení výsledků a uvidíte kategorií, které prodáváte nejčastěji nebo nejméně.

Teď jste si vytvořili výběrový dotaz v Návrháři dotazu.

Víte, jak vybrat zdroj dat a kritéria a taky jak spustit a doladit dotazu výsledky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×