Vedení schůzky jako prezentující

Pomocí možností pro účastníky a správu obsahu Lyncu Online můžete dosáhnout produktivních schůzek bez vyrušování.

Důležité informace:  Pokud si nejste organizátor schůzky nebo hlavní prezentující, uvědomte si, že mnohé z těchto možností mají vliv na to, co budou moct ostatní na schůzce vidět, slyšet nebo dělat. Je vhodné postupovat s vědomím prezentujícího.

V tomto článku

Správa účastníků

Zobrazení nebo skrytí seznamu účastníků

Ztlumení nebo zrušení ztlumení účastníků

Změna prezentujícího nebo oprávnění účastníka během schůzky

Povolení nebo odepření přístupu uživatelům v předsálí

Zahájení samostatné konverzace s jedním nebo víc účastníky

Pozvání ostatních na schůzku

Práce s obsahem schůzky

Odeslání nebo příprava obsahu před schůzkou

Zobrazení už odeslaného obsahu schůzky

Sdílení programu nebo plochy

Odeslání powerpointového souboru pro prezentaci

Odeslání příloh účastníkům, aby si je mohli zobrazit a uložit

Přidání poznámky k powerpointové prezentaci nebo na tabuli

Přidání tabule nebo hlasování ke schůzce

Zobrazení nebo skrytí oblasti

Oprávnění k úpravám obsahu

Změna nastavení uživatelů, kteří můžou přidávat poznámky k powerpointovým prezentacím

Určení uživatelů, kteří si můžou zobrazit obsah schůzky soukromě

Změna přístupu k obsahu schůzky

Změna uživatelů, kteří můžou zobrazit a uložit přílohy

Přidání videa ke schůzce

Ukončení nebo opuštění schůzky

Opuštění schůzky a její ukončení

Opuštění schůzky bez jejího ukončení

Správa účastníků

Většinu úkolů souvisejících se správou schůzky uděláte kliknutím pravým tlačítkem na jednoho člověka nebo víc lidí v seznamu účastníků nebo pomocí nabídky Možnosti účastníků Tlačítko Možnosti účastníků aplikace Lync .

Zobrazení nebo skrytí seznamu účastníků

 • V okně konverzace klikněte v nabídce Možnosti účastníků na Zobrazit seznam účastníků.

Je dobré mít seznam účastníků při schůzce zobrazený, abyste mohli sledovat, kdo na ní je, kdo hovoří a kdo může mít potíže se zvukem nebo sdílením. Seznam účastníků ale může být taky nutné skrýt, třeba proto, abyste si mohli prohlédnout dlouhou konverzaci pomocí rychlých zpráv.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení účastníků

 • Pokud chcete spravovat zvuk u jedné nebo víc osob, klikněte pravým tlačítkem na jméno nebo jména v seznamu účastníků a pak klikněte na Ztlumit nebo Zrušit ztlumení.

  Důležité informace:  Ztlumit a zrušit ztlumení můžete u účastníků, kteří pro zvuk používají Lync. Nemůžete ztlumit nebo zrušit ztlumení účastníků, kteří jsou ke zvuku schůzky připojeni telefonem, tedy těch, kteří do schůzky Lyncu zavolali nebo používají funkci Lyncu Zavolejte mi na. (Lidé připojení přes telefon můžou stisknutím *1 na klávesnici telefonu získat přístup k tónovým příkazům pro zvukové funkce, včetně ztlumení a zrušení ztlumení.)

Změna prezentujícího nebo oprávnění účastníka během schůzky

 • Udělejte něco z tohoto:

  • V seznamu účastníků klikněte pravým tlačítkem na jednoho nebo víc účastníků a potom podle potřeby klikněte na Nastavit jako prezentujícího nebo Nastavit jako účastníka.

  • Klikněte na nabídku Možnosti účastníků a potom na Nastavit všechny jako účastníky.

   Tip:  Tuto možnost vyberte v případě, že máte tolik prezentujících, že to narušuje průběh schůzky.

Povolení nebo odepření přístupu uživatelům v předsálí

Předsálí schůzky je funkční jenom pro účastníky, kteří se ke schůzce připojují pomocí VoIP. Účastníci, kteří se ke schůzce připojují telefonem, předsálí obejdou.

 • Pokud chcete účastníkům povolit nebo odepřít přístup do předsálí, udělejte něco z tohoto:

  • V seznamu účastníků v části Předsálí klikněte na Povolit všem nebo Odepřít všem.

  • V seznamu účastníků vedle jména každé osoby klikněte na podle potřeby Povolit nebo Odepřít přístup.

Zahájení samostatné konverzace s jedním nebo víc účastníky

 • V seznamu účastníků vyberte jednoho člověka nebo víc lidí, klikněte pravým tlačítkem myši na vybraná jména a potom klikněte na možnost kontaktu, kterou chcete.

Pozvání ostatních na schůzku

Pokud chcete pozvat ostatní pomocí Lyncu Online, udělejte to takto.

 1. (Volitelné) Pokud chcete u lidí, které chcete pozvat, změnit možnosti přístupu nebo prezentujícího, udělejte toto:

  • V okně schůzky Lyncu Online nebo skupinové konverzace klikněte na Informace o připojení a možnosti schůzky.

  • V dialogu Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  • Možnosti schůzky změňte podle potřeby. Další informace najdete v tématu Změna možností schůzky během schůzky.

 2. Klikněte na nabídku Možnosti účastníků a potom na Pozvat podle jména nebo telefonního čísla.

Pokud chcete pozvat ostatní zasláním e-mailu, udělejte toto:

 1. Klikněte na nabídku Možnosti účastníků a potom na Pozvat e-mailem.

 2. (Volitelné) Pokud chcete u lidí, které chcete pozvat, změnit možnosti přístupu nebo prezentujícího, klikněte v pozvánce na schůzku na Možnosti schůzky. Další informace najdete v tématu Nastavení možností online schůzky.

Začátek stránky

Práce s obsahem schůzky

V Lyncu Online se obsah schůzky zobrazuje napravo od seznamu účastníků v místě zvaném oblast obsahu. V případě, že jste aktivní prezentující, pracujete s prezentacemi Microsoft PowerPointu, tabulemi a hlasováními v rámci schůzek v této oblasti. Když sdílíte program nebo plochu, všichni účastníci schůzky taky v této oblasti vidí, co sdílíte.

Odeslání nebo příprava obsahu před schůzkou

Před začátkem schůzky udělejte toto:

 1. V Kalendáři klienta pro zasílání zpráv a spolupráci Microsoft Office Outlooku otevřete pozvánku ke schůzce, kterou jste naplánovali, a potom klikněte na Připojit k online schůzce.

 2. V okně konverzace udělejte jednu nebo obě následující akce:

  • Pokud chcete sdílet plochu nebo program, odeslat powerpointovou prezentaci, přidat tabuli nebo vytvořit nové hlasování, klikněte na Sdílet.

  • Kliknutím na tlačítko Přidat nebo zobrazit přílohy odešlete soubor.

Podrobnosti najdete v příslušných postupech dál v tomto tématu.

Zobrazení už odeslaného obsahu schůzky

 • V okně schůzky klikněte na Sdílet, najeďte myší na Naposledy používaný obsah a potom klikněte na obsah, který chcete zobrazit.

Sdílení programu nebo plochy

Odeslání powerpointového souboru pro prezentaci

 1. V okně schůzky klikněte na Sdílet a potom na Prezentace PowerPointu.

 2. Vyberte soubor, který chcete přidat, a potom klikněte na Odeslat. Další informace najdete v tématu Předvádění powerpointové prezentace.

Odeslání příloh účastníkům, aby si je mohli zobrazit a uložit

Pokud chcete odeslat dokument tak, aby si jeho kopii mohli účastníci uložit na vlastní počítač, uděláte to takto:

 1. V okně konverzace klikněte na tlačítko Přidat nebo zobrazit přílohy.

 2. V dialogu Přílohy klikněte na Přidat přílohu.

 3. Vyberte soubor, který chcete přidat, a potom klikněte na Odeslat.

Přidání poznámky k powerpointové prezentaci nebo na tabuli

 • V oblasti schůzky klikněte na panelu nástrojů poznámek v levém dolním rohu na požadovaný nástroj poznámky.

Vy nebo kterýkoli jiný účastník schůzky můžete přidat poznámku na tabuli nebo k powerpointovému snímku následujícími způsoby:

 • Použití možnosti Laserové ukazovátko, barevné tečky označené vaším jménem

 • Vložení čar nebo obrazců

 • Přidání textu

 • Nakreslení nebo zvýraznění pomocí možnosti Pero

 • Přidání značky Šipka, značky Zaškrtnutí nebo značky X

 • Vložení grafického souboru

Podrobnosti o nástrojích poznámek získáte v tématu Spolupráce na tabuli.

Poznámka:  Nástroje poznámek nejsou dostupné pro sdílený obsah. Jestliže sdílíte plochu nebo program, musí ostatní uživatelé před změnami obsahu, který sdílíte, požádat o povolení.

Přidání tabule nebo hlasování ke schůzce

 • V okně schůzky klikněte na Sdílet a potom na Nová tabule nebo Nové hlasování.

Podrobnosti získáte v tématech Spolupráce na tabuli a Uskutečnění hlasování.

Zobrazení nebo skrytí oblasti

 • V okně konverzace klikněte na Sdílet a potom na Zobrazit oblast.

Začátek stránky

Oprávnění k úpravám obsahu

Můžete změnit, co může kdo udělat se sdíleným obsahem.

Změna nastavení uživatelů, kteří můžou přidávat poznámky k powerpointovým prezentacím

 1. V okně konverzace klikněte na Informace o připojení a možnosti schůzky.

 2. V dialogu Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

 3. V dialogu Možnosti online schůzky změňte v části Oprávnění položku Poznámky k prezentacím na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Určení uživatelů, kteří si můžou zobrazit obsah schůzky soukromě

Ve výchozím nastavení můžou další prezentující zobrazit obsah schůzky soukromě, aniž by to mělo vliv na to, co se zobrazí ostatním účastníkům schůzky. Ostatní prezentující můžou procházet powerpointové snímky vlastním tempem nebo přepnout na jinou položku v části Seznam obsahu.

Jestliže chcete změnit možnosti soukromého zobrazení pro obsah schůzky, udělejte toto:

 1. V okně konverzace klikněte na Informace o připojení a možnosti schůzky.

 2. V dialogu Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

 3. V dialogu Možnosti online schůzky změňte v části Oprávnění položku Prohlížet soukromě na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Poznámka:  Sdílené plochy nebo programy nejde zobrazit soukromě.

Změna přístupu k obsahu schůzky

Ve výchozím nastavení mají rozšířený přístup k obsahu schůzky jenom prezentující. Pokud chcete toto nastavení změnit, udělejte to takto:

 • V části Seznam obsahu klikněte na šipku u položky, kterou chcete změnit, najeďte myší na Zpřístupnit pro a potom klikněte na Organizátor, Prezentující nebo Všichni.

Když zvolíte Prezentující nebo Všichni, budou moct uživatelé v této kategorii ovládat powerpointové prezentace, tabule a hlasování následujícími způsoby:

 • Uložení místní kopie s poznámkami nebo bez poznámek

 • Změna položek zobrazených v oblasti schůzky

 • Přejmenování nebo odebrání obsahu

 • Udělení rozšířeného přístupu k obsahu schůzky všem uživatelům

Změna uživatelů, kteří můžou zobrazit a uložit přílohy

Ve výchozím nastavení můžou všichni účastníci schůzky uložit a zobrazit přílohy schůzky. Pokud chcete toto nastavení změnit, udělejte to takto:

 1. V okně konverzace klikněte na tlačítko Přidat nebo zobrazit přílohy.

 2. Klikněte na šipku vpravo od obsahu, který chcete změnit, najeďte myší na Zpřístupnit pro a potom klikněte na Organizátor, Prezentující nebo Všichni.

Začátek stránky

Přidání videa ke schůzce

Pokud chcete ke schůzce přidat video, udělejte to takto:

 • V okně konverzace klikněte na Video.

Začátek stránky

Ukončení nebo opuštění schůzky

Můžete buď ukončit schůzku a všechny odpojit, nebo jen zavřít okno a nechat ostatní pokračovat ve schůzce.

Opuštění schůzky a její ukončení

 • V okně schůzky klikněte na Možnosti účastníků a potom na Všechny odebrat a ukončit schůzku. Tím se okno zavře a odpojí se všichni účastníci schůzky včetně těch, kteří volali.

Snímek obrazovky s tlačítkem Ukončit schůzku

Opuštění schůzky bez jejího ukončení

 • Jednoduše zavřete okno konverzace nebo schůzky. Další účastníci můžou zůstat připojeni a pokračovat ve schůzce.

  Důležité informace:  Doporučujeme používat možnost Všechny odebrat a ukončit schůzku , protože tím zabráníte v načítání dalších poplatků od poskytovatele audiokonferencí, když lidé zapomenou odpojit svůj zvuk. Jedinou výjimkou je, když chcete povolit účastníkům pokračovat ve schůzce Lyncu bez vaší přítomnosti.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×