V SharePointu Online se nezobrazuje místní obsah SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Problém

Podívejte se na tento scénář:

  • Nakonfigurujete příchozí hybridní vyhledávání tak, aby vracelo výsledky v SharePointu Online z místního prostředí Microsoft SharePoint 2013.

  • Když uživatel provede dotaz z webu SharePointu Online, zobrazí se jenom výsledky z webů SharePointu Online. SharePoint 2013 nevrátí žádné výsledky místně.

  • Nasadili jste kumulativní aktualizaci z dubna 2014 nebo novější kumulativní aktualizaci SharePointu 2013 v místní farmě.

  • Správce upraví pravidlo dotazu, které je přidružené ke zdrojům výsledků v SharePointu Online. Správce potom otevře Tvůrce dotazů z bloku výsledků. Spustí se to ale tato chyba:

    1 3/4 System .NET. WebException: vzdálený server vrátil chybu: (401) neautorizovaný. v systému .NET. HttpWebRequest. GetResponse () na adrese Microsoft. SharePoint. Client. SPWebRequestExecutor. Execute () v Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. GetFormDigestInfoPrivate () at Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. EnsureFormDigest () at Microsoft. SharePoint. Client. ClientContext. ExecuteQuery () v Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. RetrieveDataFromRemoteServer (nepoužitý objekt) na System. Threading. ExecutionContext. RunInternal (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné volání, stav objektu, Boolean preserveSyncCtx) v System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, Zpětné volání ContextCallback, stav objektu, Boolean preserveSyncCtx) v System. Threading. ExecutionContext. Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné volání, stav objektu) na adrese Microsoft. Office. Server. Search. RemoteSharepoint. RemoteSharepointEvaluator. RemoteSharepointProducer. ProcessRecordCore (IRecord záznam)

Řešení

Tomuto problému se můžete vyhnout tak, že změníte místního poskytovatele identity v SharePointu tak, aby fungoval v SharePointu Online. To provedete tak, že v místní farmě SharePointu 2013 spustíte následující rutinu:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Další informace

Ve scénáři popsaném v části Příznaky se do protokolu jednotného protokolovacího služby (v následujícím příkladu) zaznamená následující výjimka.

Jedná se o známý problém při nasazení kumulativní aktualizace nebo novější kumulativní aktualizace z dubna 2014 do místní farmy SharePointu 2013.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat hybridní vyhledávání pro SharePoint Server 2013, najdete v článku cestovní mapy hybridní konfigurace SharePoint serveru 2013.

Potřebujete další pomoc? Přejděte do komunity Microsoftu.

Příklad protokolu

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
v UPA. Zpráva o výjimce je "System. ArgumentException: Exception typu
 Došlo k výjimce System. ArgumentException. Název parametru:
 hodnota pro Microsoft. SharePoint. Administration. Claims. SPIdentityProviders. GetIdentityProviderType (hodnota řetězce
) v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager, String nameId, String nameIdIssuer)
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager pro správce, IEnumerable ' 1 identityClaims)
(0x48E4) 0x08A4 profily uživatelů SharePoint Portal serveru ae0su
Sadu deklarací nelze mapovat na identitu jednoho uživatele. Došlo k výjimce typu ' System. ArgumentException '. 
Název parametru: hodnota a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 ověřování deklarací identity služby SharePoint Foundation
ae0tc High Registrace registrovaného mapovače se nezdařila na deklaraci identity. 
Exception: System. InvalidOperationException: došlo k výjimce typu System. ArgumentException. 
Název parametru: hodnota---> System. ArgumentException: došlo k výjimce typu System. ArgumentException. 
Název parametru: hodnota v Microsoft. SharePoint. Administration. Claims. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Hodnota řetězce) v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager
String nameId, String nameIdIssuer) at
Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager pro správce, IEnumerable ' 1 identityClaims) 
---Konec---
trasování zásobníku pro vnitřní výjimku v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager pro správce, IEnumerable ' 1 identityClaims) 
v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () v Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
v Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode; para objekt)
v Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (identifikátor URI,
IEnumerable ' 1 identityClaims) na Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetClaimFromExternalMapper
(Deklarace URI contextUri, list 1)
(0x48E4) 0x08A4 ověřování deklarací identity služby SharePoint
Foundation af3zp NeOčekávané deklarace volání STS 
Exception: ' System. InvalidOperationException: byla vyvolána výjimka typu System. ArgumentException '. 
Název parametru: hodnota---> System. ArgumentException:
Došlo k výjimce typu System. ArgumentException. 
Název parametru: hodnota v Microsoft. SharePoint. Administration. Claims. SPIdentityProviders.
GetIdentityProviderType (Hodnota řetězce) v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager, String nameId, String nameIdIssuer) 
v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager pro správce, IEnumerable ' 1 identityClaims) 
---Konec---
trasování zásobníku pro vnitřní výjimku v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager pro správce, IEnumerable ' 1 identityClaims) 
v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper.
<>c__DisplayClass2. <GetMappedIdentityClaim>b__0 () v Microsoft. SharePoint. SPSecurity.
<>c__DisplayClass5. <RunWithElevatedPrivileges>b__3 ()
v Microsoft. SharePoint. Utilities. SecurityContext. RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode; para objekt)
v Microsoft. SharePoint. SPSecurity. RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
v Microsoft. Office. Server. Security. UserProfileIdentityClaimMapper. GetMappedIdentityClaim (identifikátor URI,
IEnumerable ' 1 identityClaims) na Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (identifikátor URI contextUri, list 1) v Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations. ResolveUserIdentityClaim (identifikátor URI contextUri, deklarace Identitycollection
inputClaims) v Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPIdentityClaimMapperOperations. GetIdentityClaim (URI contextUri,
Deklarace Identitycollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) v Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) na Microsoft. SharePoint. IdentityModel.
SPSecurityTokenService. EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) na Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService. AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) na Microsoft. SharePoint. IdentityModel. SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal Principal, Request RequestSecurityToken, obor oboru)  

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×