V Office 365 ke sdílení kalendáře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pozadí

Jsme vytváříte vylepšení tak, aby sdíleny kalendářů v Office 365 synchronizační aplikace. Po dokončení všech zlepšení můžete očekávat:

 • Možnosti konzistentní oprávnění při sdílení kalendáře.

 • Snadný způsob, jak přijmout pozvání na sdílený kalendář.

 • Že bude na všech zařízeních a změny synchronizovat sdíleným kalendářům se zobrazí hned.

Vylepšení probíhají a budou dál převrácení následujícím roce. Tento článek se zaměřuje na změny uvidíte dnes a obsahuje podrobnosti o naše budoucími. Budeme se dál aktualizovat v tomto článku tak, aby vždy odráží poslední změny.

Tento článek chystá přijetí můj dotaz?

Tento článek je určený pro správce IT a obsahuje, snadněji pochopit změny, které jsou zavádění. Pokud jste někoho, kdo chce pouze vědět, jak sdílet nebo delegování kalendáře, najdete v následujících článcích:

Které sdíleným kalendářům se dá použít tyto vylepšení?

Vylepšení jsou zavádění jenom pro kalendáře sdílené mezi uživateli, kteří používají Exchange Online. Pokud jedna osoba kalendář je hostovaný ve Exchange místní jsou žádné změny ke sdíleným kalendářům.

Sdílení kalendáře

První zlepšení je, že můžete sdílet svůj kalendář z libovolné aplikace Outlook a mít stejné možnosti oprávnění na všechny aplikace Outlook. Následující tabulka ukazuje aktuální stav naše činností, které usnadňují svůj kalendář sdílet.

Aplikaci Outlook

Můžete sdílet kalendáře

Oprávnění konzistentní a jednoduché při sdílení

Poznámky

Outlook pro Windows

Očekává se, že zjednodušené oprávnění zavedením v Q4 2017 měsíční aktualizaci kanálu.

Outlook pro Mac

Neexistuje žádný časová osa ještě zjednodušené oprávnění.

Outlook na webu

Outlook v iOS

Outlook na Androidu

Kalendář pro Windows 10

1

1 sdílení kalendáře je povolena pouze pro Windows 10 ve počítače. Sdílení kalendáře neuvolní pro Windows 10 Mobile.

Přijetí sdílený kalendář

Druhá zlepšení je, že můžete snadno přijmout pozvání sdílený kalendář z libovolné aplikace Outlook a najdete v článku tyto sdíleného kalendáře na všech zařízeních. Následující tabulka ukazuje aktuální stav naše činností, které usnadňují přijmout pozvání na sdílený kalendář.

Aplikaci Outlook

Snadno jsou přijatelné sdílený kalendář

Přijetí sdílený kalendář synchronizuje na všech zařízeních

Poznámky

Outlook pro Windows

1

2

1 sdílení kalendáře je podporována pouze pro Office 365 uživatele. Uživatelé Outlook.com nelze ještě přijmout pozvání z Outlooku pro Windows. Sdílení pro Outlook.com uživatele v aplikaci Outlook pro Windows kalendáře očekává se plánuje podpora v Q4 2017 měsíční aktualizaci kanálu.

2 očekává se zavedením v Q4 2017 měsíční aktualizaci kanálu.

Outlook pro Mac

Není k dispozici možnost přijmout pozvání na sdílený kalendář v Outlook pro Mac, ale uživatele můžete přidat kalendář z jejich adresář. Není zatím časové osy pro přidání tlačítka snadno přijmout při prohlížení pozvánku sdílený kalendář.

Outlook na webu

Outlook v iOS

Outlook na Androidu

Kalendář pro Windows 10

3

3 to není ještě nepovolili pro všechny uživatele Windows 10 Mobile.

S yncing a úpravy sdílených kalendářů

Třetí zlepšení je, že můžete zobrazit všechny sdílených kalendářů na zařízení nebo kalendářové aplikace. Pokud někdo změní sdíleného kalendáře, všechny ostatní sdílení kalendáře se změny okamžitě. Budete taky Všimněte si zvýšení výkonu při prohlížení a úpravy sdílených kalendářů. Použití sdíleného kalendáře budou stejně rychlé a spolehlivé jako Správa vlastního kalendáře.

Sdílené synchronizace kalendářů na všech zařízeních

Při sdílení kalendáře s lidmi dnes, budou se moct užít dobrý pocit prostředí vylepšené sdílený kalendář po přijetí pozvání. Ale pokud sdílíte kalendář s lidmi, než jsou povoleny tyto změny, nebudou mít tato vylepšení automaticky. Upgradovat svůj stávající sdíleného kalendáře na nové uživatelské prostředí sdílený kalendář, postupujte podle pokynů v této části. V budoucnu existující sdíleným kalendářům upgradují automaticky, ale neexistuje žádný plán ještě pro tento proces upgradu.

Upgrade sdíleným kalendářům tak, aby začínaly synchronizuje mobilní

T jeho oddíl obsahuje pokyny pro upgrade sdíleným kalendářům tak, aby začínaly synchronizaci na váš mobilní telefon.

Rychlé synchronizace

S rychlé synchronizace povolený sdílený kalendář projeví změny provedené jinými uživateli okamžitě. V současné době není podporováno všemi typy sdílených kalendářů rychlé synchronizaci. V následujících částech vysvětlovat typy sdílených kalendářů a kalendářové aplikace, které podporují rychlé synchronizaci.

Jaké typy sdíleným kalendářům se dá použít rychlé synchronizace?

Rychlé synchronizaci aktivované jenom v případě oba uživatelé jsou ve stejném klientovi Office 365 nebo pokud je uživatel Outlook.com sdílený kalendář.

Následující tabulce najdete další informace o typech konfigurace, které podporují rychlé synchronizaci. Rychlé synchronizaci se v budoucnu povolena u všech kalendářů sdíleny Office 365 a Outlook.com uživateli.

Vlastník kalendáře

Sdílený kalendář příjemce

Rychlé synchronizaci povolena

Poznámky

Office 365

Office 365
(stejném klientovi)

Office 365

Office 365
(jiný klient)

Synchronizace se zhruba každých 3 hodin.

Pokud externí sdílení není povolené pro klienta vlastník kalendáře, považuje se jako kalendář se sdílí třetích stran uživateli.

Office 365

Outlook.com nebo
jiných výrobců například – Gmail.com

Konfigurace aktuálně vygeneruje adresy URL kalendáře předplatné k Internetu. Příjemce sdílený kalendář se přidá sdílený kalendář pomocí adresy URL Sdílení a synchronizace časování je určený podle příjemce kalendáře služby.

Například pokud příjemce je v Outlook.com, kalendáře se aktualizuje zhruba každých 3 hodin. Pokud příjemce je v – Gmail.com, může být kalendář aktualizován každých 24 48 hodin.

Outlook.com

Outlook.com 

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Jiných výrobců například – Gmail.com

Konfigurace aktuálně vygeneruje adresy URL kalendáře předplatné k Internetu. Příjemce přidá sdílený kalendář pomocí adresy URL Sdílení a synchronizace časování je určený podle příjemce kalendáře služby.

Například pokud příjemce je v Outlook.com, kalendáře se aktualizuje zhruba každých 3 hodin. Pokud příjemce je v – Gmail.com, mohou být aktualizovány kalendář každých 24 48 hodin

Aplikace, které se dá použít rychlé synchronizace?

Aplikačních

Podporuje rychlého synchronizace

Poznámky

Outlook pro Windows

Rychlé synchronizaci se podle očekávání měly být zavedením v letních 2018 měsíční aktualizaci kanálu.

Outlook pro Mac

Existuje časovou osu ještě k podpoře rychlých synchronizaci.

Outlook na webu

Outlook v iOS

Outlook na Androidu

Kalendář Windows 10

OSTATNÍ aplikace

Exchange Aplikace ActiveSync

Poznámka: Exchange Web Services (EWS) rozhraní API nebude podporovat rychlé synchronizaci.

Použití rychlých synchronizaci, musí být svému sdílenému kalendáři povoleno pro rychlé synchronizaci a kalendářové aplikace musí být aktualizovány využít tuto funkci.

Sdílený kalendář aktivované řešení rychlé synchronizaci a si prohlížíte na Outlook na webu, Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, máte nové prostředí synchronizace. Když se díváte se stejným kalendář v Outlooku pro Windows nebo Outlook pro Mac, máte stále na původní prostředí synchronizace. V současné době stejné sdíleného kalendáře, změny se může zobrazit rychleji v Outlook na webu, iOS nebo Android než v Outlooku pro Windows nebo Outlook pro Mac.

Podrobné technické informace vylepšení sdílený kalendář

Tato část popisuje, jak byly provedeny vylepšení a co se změnilo architektury sdíleného kalendáře v Office 365.

Terminologie

Tady jsou některé termíny, které budeme používat v pod vysvětlení:

 • Sdílený kalendář: Kalendáře sdílené s zobrazení, úpravy nebo oprávnění delegáta

 • Vlastník: osobu, od kterého se budou sdílet kalendář

 • Příjemce: Osoba, komu se budou sdílet kalendář

 • Starý model: Staré chování sdíleným kalendářům

 • Nový model: Nové chování sdíleným kalendářům

Přehled rozdíly

Vylepšení jsou pouze zavádění pro kalendáře sdílené mezi uživateli v Exchange Online tu žádné změny ke sdíleným kalendářům Pokud jeden z uživatelů, je hostovaný ve Exchange místní.

Atribut

Starý model

Nový model

Uložení sdílený kalendář

Položka (podobná hypertextového odkazu) uložený ve schránce příjemce. Položka body k poštovní schránce vlastníka ale neukládá všech kalendářních dat v poštovní schránce příjemce.

Vytvoří se nový kalendář ve schránce příjemce a tento kalendář obsahuje kopii vlastníka kalendáře (od jeden rok před přijetí).

Jak příjemce přistupuje sdílený kalendář

Čtení a zapíše přímo z poštovní schránky vlastníka.

Čtení a zápisy z místní kopii uložené v poštovní schránce příjemce vlastní sdílený kalendář.

Jak sdílený kalendář synchronizuje změny

Aplikace pravidelně zjišťuje poštovní schránce vlastníka změny a synchronizuje dolů.

Služba okamžitě synchronizuje změny místní kopii příjemce. To spustí nabízených oznámení pro aplikace, která synchronizuje dolů změny okamžitě.

Aplikace, které příjemce můžete použít pro přístup k sdílený kalendář

 • Outlook pro Windows

 • Outlook pro Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook pro Windows

 • Outlook pro Mac

 • Outlook na webu

 • Outlook pro iOS

 • Outlook pro Android

 • Kalendář pro Windows 10

 • Všechny ZBÝVAJÍCÍ & EAS aplikace

Je Můj sdílený kalendář na starý model nebo nový model?

Uživatelé, kteří přijměte nový sdílený kalendář pozvání Outlook na webu, iOS, nebo Android automaticky začít používat nový model sdílení kalendáře.

Nejjednodušším způsobem zkontrolujte, jestli nedošlo vylepšení (význam, které jste na nový model sdílení kalendáře) je ke kontrole, pokud sdílený kalendář se zobrazí na vašem mobilním telefonu. Pokud ano, sdílený kalendář už upgradovali na nový model.

Pokud chcete použít MFCMapi, musíte potvrďte, že platí následující:

 • Do místní složky pro sdílený kalendář se zobrazí v kalendáři dílčí stromová struktura.

 • Existuje položka v seznamu běžné zobrazení > tabulky přidružené obsahu. Název pojmenované úprava tuto položku je SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId a bude ukazovat na ID místní sdílená složka Kalendář.

Jak upgrade stávajícího sdíleného kalendáře na nový model

Pokud budete potřebovat sdíleným kalendářům využívat vylepšení, jenom potřebujete obnovil sdílený kalendář následujícím způsobem:

 1. Požádejte vlastníka, aby kalendář chcete znovu sdílet. Budou umí mezi libovolnými Outlook aplikace, i Outlook pro iOS nebo Android.

 2. Sdílený kalendář přijmout pomocí Outlook na webu, iOS nebo Android. Je důležité přijmout pozvání Outlook na webu, iOS nebo Android. Pokud chcete pozvání pomocí Outlooku pro Windows nebo Outlook pro Mac přijmout, nepovolí sdílený kalendář s nimi. Nemusíte odeberte všechny existující sdíleného kalendáře předtím, než se znovu připojit.

Můžete přijmout sdíleným kalendářům jedním ze dvou způsobů:

 1. Přijmout pozvání ke sdílení prostřednictvím e-mailu a klikněte na tlačítko přijmout.

  Přidání sdíleného kalendáře prostřednictvím nový model, musíte přijmout pozvánku e-mailu z Outlook na webu, iOS nebo Android. Připojit z aplikace Outlook pro Windows nebo Outlook pro Mac nejde upgradovat kalendář do nového modelu.

 2. Otevřete kalendář hledáním v adresáři vlastník kalendáře. Otevření sdíleného kalendáře z adresář přidá kalendáře prostřednictvím starý model sdílení.

V budoucnosti sdíleným kalendářům upgradují do nového modelu bez ohledu na to, kterou metodu zvolíte.

Metody pro synchronizaci sdílených kalendářů

Tato část popisuje, kde a kdy rychlé synchronizaci dochází v aktuálním stavu naše průběh. Nejdřív budete jsme jsou uvedeny typy synchronizace, které jsou pro sdíleného kalendáře v novém modelu:

Způsob aktualizace

Jak se synchronizují změny

Podporované kalendáře (aktuálně)

Rychlé aktualizace

Změny synchronizovat okamžitě. Týká se kalendáře sdílené uživateli ve stejném klientovi Office 365 nebo sdílet z Outlook.com uživatele.

 • Sdílené od uživatele Outlook.com uživateli Outlook.com nebo Office 365

 • Sdíleny uživatele Office 365 ve stejném klientovi

Pravidelná aktualizace

Synchronizace změn pravidelně (v rámci 3 hodiny ve většině případů). Příjemci uvidí změny na sdílený kalendář okamžitě, ale výtisku se aktualizují každých několik hodin.

 • Sdílené nepřímo uživateli Office 365 ve stejném klientovi (přes výchozí uživatelská oprávnění nebo prostřednictvím skupiny zabezpečení s víc než 100 členy)

 • Sdílené Office 365 uživateli v různých klientů s povoleno externí sdílení

Sdílení předplatného

Adresa URL kalendáře předplatné k Internetu dojde se budou sdílet kalendář. Příjemce slouží k přidání sdílený kalendář ve službě všechny kalendáře, které používají tuto adresu URL. S adresou URL ICS zvolí služby kalendáře příjemce kdy se má synchronizovat kalendář, který chcete dostávat nové aktualizace. Pokud je uživatel aplikace Outlook.com příjemce synchronizace proběhne zhruba každých 3 hodin.

 • Sdílené Office 365 uživateli v různých klientů s zakázat externí sdílení

 • Sdílené od uživatele Office 365Outlook.com uživateli

 • S někým, kdo používá třetích stran kalendáře služby, jako je Gmail sdílí Office 365 nebo Outlook.com uživatele

Sdílení ve stejném klientovi

Existují tři způsoby, že uživatel může k ní mít udělený přístup do sdíleného kalendáře:

 1. Přímé oprávnění: Vlastník kalendáře sdílené přímo do příjemce a příjemce je jednotlivě uvedený v seznamu oprávnění Vlastník kalendáře.

 2. Oprávnění skupiny: Vlastník kalendáře sdílet kalendář, který chcete skupinu zabezpečení, které příjemce patří do skupiny.

 3. Výchozí oprávnění: Vlastník kalendáře nastavit výchozí oprávnění pro uživatele ve stejné organizaci využívající a příjemce má přístup prostřednictvím výchozí oprávnění.

V současné době rychlé synchronizaci je povolena pouze pro přímého oprávnění a skupiny oprávnění je-li skupina velikost v části 100. Rychlé synchronizaci bude v budoucnu povoleno pro všechny tři výše uvedené typy oprávnění.

Sdílení mimo klienta

Ještě nepodporujeme rychlé synchronizaci pro sdílení mimo vašeho klienta. Můžete sdílet v těchto konfigurací, synchronizaci dojde pravidelně. Existují dva typy sdílení křížově klienta:

 1. Office 365 jinému uživateli Office 365 (Pokud externí sdílení je povolené)

 2. Office 365Outlook.com uživateli. Pokud externí sdílení zakázané, sdílení jinému uživateli Office 365 taky spadá do této skupiny.

Možnost 1 úplné sdílený kalendář se vytvoří, ale synchronizace proběhne zhruba každých 3 hodin. Rychlé synchronizaci postupně povolíte pro toto nastavení.

Možnost 2 adresy URL ICS je přihlášení vygenerované při sdílení, které příjemce slouží k přidání do jiné kalendáře služby. S předplatným ICS zvolí služby kalendáře příjemce při synchronizaci sdílení předplatného pro příjem nových aktualizacích. Pokud je příjemce Outlook.com nebo uživatel Office 365 synchronizace proběhne zhruba každých 3 hodin.

Sdílení mimo Office 365 a Outlook.com

Sdílení pro uživatele v externí služby jako je Gmail je různé druhy sdílení kalendáře. V těchto případech adresy URL kalendáře předplatné k Internetu zpráva, která obsahuje odkazy na vlastníka kalendáře. Příjemci můžete pomocí této adresy URL zobrazení kalendáře ve webovém prohlížeči nebo můžete přidat své vlastní kalendář služby přidáním internetového kalendáře pomocí adresy URL ICS. U předplatných ICS zvolí služby kalendáře příjemce při synchronizaci sdílení předplatného pro příjem nových aktualizacích. Pokud je uživatel aplikace Outlook.com příjemce synchronizace proběhne zhruba každých 3 hodin. Pokud příjemce používá jiný kalendář služby, jako je – Gmail.com, nemusí každý dojít synchronizace.

Jaké funkce se liší v nové modelu sdíleného kalendáře?

Připomenutí

V první fázi vylepšení ke sdílení kalendáře se vždy příjemcům "připomenutí = žádný" sdílené položky kalendáře, bez ohledu na hodnotu true připomenutí pro položku. Pokud příjemce se upravit aplikace access se pokusí změnit připomenutí pro položku sdílený kalendář, bude nová hodnota připomenutí místně uložily pouze pro příjemce a ne pro vlastníkem.

Připomenutí fungování v starý model: Staré modelu sdílení příjemce získat přístup k poštovní schránce vlastníka kalendář přímo. Proto při jejich položky kalendáře, budou viděli stejnou hodnotu připomenutí, které vlastník viděli. Klienti aplikace Outlook vědom jak zjistit, jaký kalendářů byly sdíleným kalendářům tak, aby zobrazovaly not připomenutí pro všechny položky sdílený kalendář.

Chování změnily se v novém modelu: V části nový model sdílení sdílený kalendář uložena v poštovní schránce příjemce. Proto pokud mobilní aplikace synchronizovat dolů tyto sdíleného kalendáře, se nemusí vždy zkontrolovat, zda je sdílený kalendář. V těchto případech nalezeny při jsme synchronizovaného dolů hodnotu true připomenutí pro příjemce, který byl pomocí jiných výrobců EAS nebo ZBÝVAJÍCÍ klienta, příjemce byl zaplaven připomenutí schůzek ostatních lidí. Hledáme způsoby způsoby, jak zlepšit prostředí připomenutí bez přerušení klienti třetích stran.

Tady je příklad jak připomenutí u webové aplikace liší:

Scénář

Hodnota připomenutí prezentací, které vlastník

Hodnota připomenutí R prezentací, které příjemce STARÝ model sdílení

Hodnota připomenutí prezentací, které příjemce nový model sdílení

Vlastník kalendáře vytvoří schůzky na sdílený kalendář s připomenutím 30 minut

30 minut

30 minut

Žádný

Kalendář příjemce vytvoří schůzku na sdílený kalendář s připomenutím 30 minut

30 minut (a účastníci přijímání schůzky s připomenutím 30 minut)

30 minut

Žádný

Kalendář příjemce upravovat stávající schůzky na sdílený kalendář 60 minut připomenutí

60 minut (je-li upravit prostřednictvím STARÝ model)

30 minut (je-li upravit prostřednictvím nový model)

60 minut

60 minut (příjemce obdrží okně místní nabídky 60 minut před schůzky zahájení)

Změna oprávnění

Pokud vlastník používá Outlook na webu, iOS nebo Android změnit oprávnění, to spustí okamžitě znovu synchronizujte příjemce kopie kalendáře pro novou úroveň oprávnění.

Pokud vlastník používá jiná aplikace změnit oprávnění, kalendáři budou znovu synchronizovat někdy v dalším několik hodin, ale nebude okamžitě dojít.

Odebrání oprávnění

Pokud vlastník odebere oprávnění uživatele v kalendáři, bude zjišťování do několika hodin a bude nastane jedna z následujících způsobů:

 1. Pokud příjemce je ve stejné organizaci využívající a vlastník kalendáře má uživatel Moje organizace (výchozí) nastavena na všechna oprávnění než žádný, příjemce kalendáře se aktualizují tak, aby odrážely uživatele výchozí úrovně oprávnění. Sdílený kalendář zůstane na nový model, ale může obsahovat úrovně oprávnění.

 2. Pokud příjemce je ve stejné organizaci využívající a vlastník kalendáře není sdílení jeho kalendáře uživateli Moje organizace (výchozí), potom sdílený kalendář se odeberou z poštovní schránky příjemce. Příjemci uvidí už sdílený kalendář v jejich seznamu kalendář.

 3. Pokud příjemce je v různých organizacích, sdílený kalendář ukončí synchronizaci ale nezmizí.

Delegovaná schůzky zprávy

Delegáti byly vždy povolit zobrazování delegované schůzky zprávy od jejich mobilní telefon, protože pozvánek jsou doručeny do složky doručené pošty. Však v minulosti delegáti neobsahoval žádné označení zda pozvání na schůzku, je nebo pro jejich správce. Lepší podporu tento scénář Outlook pro iOS a Outlook pro Android přidali uživatelského rozhraní snažíme usnadnit jeho zrušte zaškrtnutí políčka pro kterého je určená pozvání na schůzku.

Klienti třetích stran

 • V klientech EAS příjemcům s oprávněními jen pro čtení se zobrazí možnost vytvořit schůzku nebo odpověď na schůzku v tomto kalendáři jen pro čtení. Tím se uložit místně do mezipaměti klienta, ale změny odmítnuty serverem. Příjemce změny se projeví v kalendáři vlastníka, protože nemají oprávnění upravit. Příčinou těchto nerozlišují EAS klientů mezi kalendáře jako upravitelné určené jen pro čtení a oprávnění pro čtení i zápis sdílených kalendářů a považovat všechny.

 • V některých klientech třetích stran mít klientských logiky vždy přidáte aktuálního uživatele jako účastník schůzky. Proto pokud používáte aplikace nativní kalendáře na telefonu a zobrazení schůzky v kalendáři někoho jiného, může se zobrazit sami v seznamu účastníků. Pouze v takovém při zobrazení kalendáře na jiných výrobců kalendářové aplikace – kódu stejné schůzky na Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, neuvidíte sami v seznamu účastníků.

 • Nepodporujeme vylepšení sdílený kalendář klientů EWS, takže neuvidíte sdíleného kalendáře v libovolné aplikaci kalendář, který používá EWS, například systému Mac OS X.

  Poznámky: 

  • Outlook pro Mac používá EWS a zobrazí starší sdíleným kalendářům.

  • Jsme Probíhá blokování sdíleného kalendáře v EWS, takže vidíte některé sdíleného kalendáře v systému Mac OS X už se zobrazí v dalším několik týdnů.

Časté otázky

 1. Nechci, aby kalendářů mých uživatelů k synchronizaci mobilních telefonech. Nastavení, které můžete používat na vypnout?

  Nemáme žádné plány umožňuje vylepšení sdílený kalendář pro klienty zakázány.

 2. Moje uživatelé mají strach o využití dat při synchronizaci sdílených kalendářů na jejich mobilní telefony. Co by se kterém jim řekne?

  Pokud zrušíte sdíleného kalendáře v seznamu kalendář, Outlook pro iOS, Android a Windows 10 Mobile nebudou se synchronizovat nevybrané kalendáře. Většina mobilních aplikací kalendáře postupujte taky toto chování.

 3. To také platí pro kalendáře zdrojů?

  Kalendář, který můžete sdílet je oprávněn pro vylepšení. Sdílení vlastního kalendáře, kalendářem sdílené poštovní schránky nebo kalendáře zdroje poštovní schránky a příjemce přijme pomocí Outlook na webu, Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, se bude vytvořena vám zobrazuje tato vylepšení.

  Pro poštovní schránky prostředku zejména, jsou tu ale i některé nekonzistence s tak, že oprávnění zobrazit v seznamu oprávnění aplikace Outlook ve srovnání s Centrum pro správu oprávnění seznamu. Pracujeme, abyste měli oprávnění zobrazit konzistentní. Však funkci sdílený kalendář funguje uvedených výše pro poštovní schránku kalendáře zdrojů a příjemce bude vidět kalendáře zdroje na jejich mobilní telefon.

 4. Je teď podporují sdílení kalendáře Office 365 skupinám?

  Dosud ale je nastavená dostatečně vysoká v našem seznamu! Nyní můžete sdílet pouze kalendářů jednotlivým uživatelům nebo skupinám zabezpečení.

Přehled prostředí mezi klienty

Následuje přehled aktuální stav vylepšení kalendáře. Časové osy uvedených pod ním se mohou změnit.

Promise

Web

Windows *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Sdílení kalendáře s zjednodušené oprávnění

Měsíční kanálu:
Q4 2017

Částečně roční kanálu:
Letních 2018

Zatím žádný časové osy

Přijetí kalendáře tak, aby bylo na nový model

Měsíční kanálu:
Q4 2017

Částečně roční kanálu:
Letních 2018

Zatím žádný časové osy

Q4 2017

Synchronizace okamžitě prostřednictvím nový model

Měsíční kanálu:
Letních 2018

Částečně roční kanálu:
Nejdříve možné 2019

Zatím žádný časové osy

* Platí jenom pro zákazníky předplatného.

Související témata

Sdílení kalendáře v Outlooku na webu pro firmy
delegování kalendáře v Outlooku na webu pro firmy
spravovat kalendář někoho jiného uživatele v Outlooku na webu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×