V aplikaci Publisher vytvořit jednoduchý organizační diagram

Publisher pro Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Organization chart example image

Jednoduchý organizační diagram v publikaci můžete vytvořit pomocí obrazců představující pozice správce a vytváření sestav pozice a pak připojením pomocí spojnice.

Vytvoření organizačního diagramu

Přidání obrazců

 1. V nabídce Vložit klikněte na obrazce a potom klikněte na obrazec, který chcete vložit.

 2. Klikněte na místo, kam Pokud chcete vložit obrazec publikace.

 3. Změňte velikost, barvu, výplň nebo čára obrazce.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a potom klikněte na Formát automatického obrazce.

  2. V dialogovém okně Formát automatického obrazce vyberte požadované možnosti. Například změnit výplň, klikněte na kartu barvy a čáry. V části Výplň klikněte na novou barvu v seznamu Barva nebo klikněte na Efekty výplně k vytvoření texturu, vzorek nebo Postupný.

 4. Když na obrazec, který chcete pro graf vzhledu, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a potom klikněte na Kopírovat.

 5. Klikněte pravým tlačítkem na místo, kam chcete umístit kopii objektu a potom klikněte na Vložit.

 6. Opakujte krok 5, a dokud nepřidáte všechny obrazce požadovaného grafu.

Spojte obrazce

Spojení obrazců pomocí spojnice

1 výběr spojovací čáry

2 první spojovací bod

3 druhý spojovací bod; spojovací body zobrazí modré po nastavení ukazatele myši na obrazec.

 1. V nabídce Vložit klikněte na obrazce a potom klikněte na požadovaný, například Pravoúhlá spojnice.

 2. Přejděte na místo, kam chcete připojit spojnici, jako je třeba v dolní části pozice obrazce začátek správce v organizačním diagramu.

  Spojovací body zobrazí modré po nastavení ukazatele myši na obrazec.

 3. Klikněte na první spojovací bod, přejděte na druhý objekt (například na první podřízenosti pozice obrazec v organizačním diagramu) a potom klikněte na druhý spojovací bod.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 přidání všech spojovací čáry, které chcete.

 5. Nepovinné: Změna barvy nebo tloušťky spojovací čáry.

  1. Vyberte spojovací čáry, které chcete změnit. Chcete-li vybrat více spojnic, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na každou spojnici.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát automatického obrazce a potom klikněte na kartu barvy a čáry.

  3. V části Čára vyberte požadované možnosti.

Přidání textu

 1. Přidání textu do obrazců v organizačním diagramu, klikněte na obrazec a potom zadejte text, který chcete.

 2. Formátování textu, vyberte text uvnitř obrazce a potom použijte možnosti na kartě Nástroje textového pole − Formát.

Přesunutí spojovacích čar a obrazců v organizačním diagramu

Teď, když přidáte tvary a spojovací čáry pro organizační diagram, můžete optimalizovat umístění každý úsek.

Přesunutí obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete přesunout.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Přetáhněte obrazec na nové místo

  • Umístěte ukazatel myši nad obrazec. Jakmile se ukazatel změní move cursor , přetáhněte obrazec na nové místo. Přetáhněte obrazec v rovnou čáru, podržte SHIFT a přetáhněte obrazec.

   Poznámka: Pokud jeden z příkazů Přichytit zapnuté obrazec při uvolněte tlačítko myši přichytit k nejbližšímu značce průvodce, obrazec nebo pravítko.

  Posunutí obrazce

  • Stisknutím klávesy jednu klávesy se šipkami přesunutí obrazce požadovaným směrem.

   Objekt slouží k přesunutí určenou vzdálenost pokaždé, když stisknete klávesu se šipkou. Výchozí vzdálenost posunutí je 0,13 palců (neboli ekvivalentní, pokud používáte jinou měrnou jednotku). Však můžete změnit velikost posunu.

   1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

   2. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko posunou objekt a potom zadejte požadovanou vzdálenost požadovaný objektů k přechodům posunutí objektu.

  Umístění objektu přesně na stránce

  1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

  2. V místní nabídce klikněte na Formát automatického obrazce a potom klikněte na kartu rozložení.

  3. V části pozice na stránce zadejte kladné hodnoty pro vodorovné a svislé umístění objektu nebo skupiny objektů.

  4. Klikněte na OK.

   Tip: Když kliknete na objekt, uvidíte přesné místo na stavovém řádku v dolní části okna.

Přesunutí spojovací čáry

 1. Klepněte na spojnici, kterou chcete přesunout.

 2. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Přesunout jeden konec spojovací čáry, ukazatele myši konce, kterou chcete přesuňte ukazatel myši změní vlasové čáry přetáhněte konce a připojte ji k jiného bodu.

   Přepsat automatickou připojení, podržte stisknutou klávesu ALT během přetahování konec spojnice. Kdykoli budete chtít na objekt, ale nebude připojen konce můžete umístit do konce.

  • Odpojení celý spojovací čáry, přetáhněte ho pomocí uprostřed (ne podle žlutý kosočtverec).

Práce s organizačním diagramem jako jeden objekt

Když organizační diagram vypadá tak, jak chcete, můžete seskupit obrazce a spojovací čáry jako jeden objekt. Seskupení objektů usnadňuje přesunout a velikost celého organizačního diagramu a umožňuje zabránit omylem přesunutí obrazce nebo spojnice.

Seskupování objektů

 1. Přetažením ukazatele myši nakreslete obdélník výběru okolo obrazce a spojnice organizačního diagramu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení – Formát klikněte na Seskupit.

Pokud potřebujete ke změnám grafu, můžete po kliknutí na Oddělit oddělování obrazců a spojnic.

Nastavení publikace pro vytvoření organizačního diagramu

Před vytvořením grafu, zobrazují jako plovoucí panely nástrojů, takže nemusíte se zobrazují podnabídky pokaždé, když chcete přidat řádek obrazce nebo spojnice podnabídky Základní tvary a spojovací čáry.

 1. Otevřete nebo vytvořte publikaci, do které chcete přidat organizačního diagramu a.

 2. Na panelu nástrojů objekty na tlačítko Automatické tvary Obrázek tlačítka a přejděte ke spojnicím.

 3. Přetáhněte tento přesun zpracovat Move handle image v horní části podnabídky spojnice do umístění, která se zobrazí při práci v publikaci.

  Podnabídka spojnic se změní na plovoucí panel nástrojů.

 4. Na panelu nástrojů objekty klikněte na tlačítko Automatické tvary Obrázek tlačítka a potom přejděte na položku Základní obrazce.

 5. Přetáhněte tento přesun zpracovat Move handle image v horní části Základní obrazce do umístění, která se zobrazí při práci v publikaci.

  Podnabídka Základní obrazce se změní na plovoucí panel nástrojů.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Vytvoření organizačního diagramu

Panely nástrojů spojnic a Základní obrazce jsou zobrazeny, jste připraveni k vytvoření organizačního diagramu.

Vytvoření obrazce

 1. Na panelu nástrojů Základní obrazce klikněte na obrazec, který chcete do organizačního diagramu, například Obdélník Obrázek tlačítka a potom klikněte na publikace vložte obrazec.

 2. Změňte velikost, barvu, výplň nebo čára obrazce.

  jak

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a potom klikněte na Formát automatického obrazce.

   Zobrazí se dialogové okno Formát automatického obrazce.

  2. Vyberte požadované možnosti. Například změnit výplň, klikněte na kartu barvy a čáry. V části Výplň klikněte na novou barvu v seznamu Barva nebo klikněte na Efekty výplně k vytvoření texturu, vzorek nebo Postupný.

 3. Když na obrazec, který chcete pro graf vzhledu, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a potom klikněte na Kopírovat.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na místo, kam chcete objekt a potom klikněte na Vložit.

 5. Opakujte krok 4, dokud nepřidáte všechny obrazce, které chcete pro graf.

Spojte obrazce

Using the Connectors toolbar to create an organization chart

1 spojovací čáry

2 první spojovací bod

3 druhý spojovací bod; spojovací body zobrazují jako modré kroužky po nastavení ukazatele myši na obrazec.

 1. Na panelu nástrojů spojovací čáry poklepejte na spojnici, kterou chcete použít, třeba Pravoúhlá spojnice.

  Poznámka: Po poklepání spojovací čáry, na tlačítko zůstane vybraný při přidat spojovací čáry, které chcete.

 2. Přejděte na místo, kam chcete připojit spojnici, jako je třeba v dolní části pozice obrazce začátek správce v organizačním diagramu.

  Spojovací body zobrazují jako modré kroužky po nastavení ukazatele myši na obrazec.

 3. Klikněte na první spojovací bod, přejděte na objekt (například na první podřízenosti pozice obrazec v organizačním diagramu) a potom klikněte na druhý spojovací bod.

 4. Opakujte kroky 2 – 3 a přidejte všechny požadované spojovací čáry, které chcete.

 5. Po přidání spojovací čáry, které budete potřebovat, buď klikněte na spojovací čáry, že jste vybrali na panelu nástrojů spojovací čáry v kroku 1 nebo stisknutím klávesy ESC zrušte výběr tlačítka spojovací čáry.

 6. Změna barvy nebo tloušťky spojovací čáry.

  1. Vyberte spojovací čáry, které chcete změnit. Chcete-li vybrat více spojnic, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na každou spojnici.

  2. V nabídce Formát klikněte na tlačítko Automatický obrazec a pak klikněte na kartu barvy a čáry.

  3. V části Čára vyberte požadované možnosti.

Přidání textu

 1. Přidání textu do obrazců v organizačním diagramu, klikněte na obrazec a potom zadejte text, který chcete.

 2. Formátování textu, vyberte text uvnitř obrazce a potom použijte možnosti na panelu nástrojů formátování.

Přesunutí spojovacích čar a obrazců v organizačním diagramu

Teď, když přidáte tvary a spojovací čáry pro organizační diagram, můžete optimalizovat umístění každý úsek.

Přesunutí obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete přesunout.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Přetáhněte obrazec na nové místo

  • Umístěte ukazatel myši nad obrazec. Jakmile se ukazatel změní move cursor , přetáhněte obrazec na nové místo. Přetáhněte obrazec v rovnou čáru, podržte SHIFT a přetáhněte obrazec.

   Poznámka: Pokud jeden z příkazů Přichytit zapnuté obrazec při uvolněte tlačítko myši přichytit k nejbližšímu značce průvodce, obrazec nebo pravítko.

  Posunutí obrazce

  • Stisknutím klávesy jednu klávesy se šipkami přesunutí obrazce požadovaným směrem.

   Objekt slouží k přesunutí určenou vzdálenost pokaždé, když stisknete klávesu se šipkou. Výchozí vzdálenost posunutí je 0,13 palců (neboli ekvivalentní, pokud používáte jinou měrnou jednotku). Však můžete změnit velikost posunu.

   1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartě Úpravy.

   2. Zaškrtněte políčko kláves se šipkami posunou objekt a potom zadejte požadovanou vzdálenost požadovaný objektů k přechodům posunutí objektu.

  Umístění objektu přesně na stránce

  1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

  2. V místní nabídce klikněte na Formát automatického obrazce a potom klikněte na kartu rozložení.

  3. V části pozice na stránce zadejte kladné hodnoty pro vodorovné a svislé umístění objektu nebo skupiny objektů.

  4. Klikněte na OK.

   Tip: Když kliknete na objekt, uvidíte přesné místo na stavovém řádku v dolní části okna.

Přesunutí spojovací čáry

 1. Klepněte na spojnici, kterou chcete přesunout.

 2. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Přesunout jeden konec spojovací čáry, ukazatele myši konce, kterou chcete přesuňte ukazatel myši změní vlasové čáry přetáhněte konce a připojte ji k jiného bodu.

   Přepsat automatickou připojení, podržte stisknutou klávesu ALT během přetahování konec spojnice. Kdykoli budete chtít na objekt, ale nebude připojen konce můžete umístit do konce.

  • Odpojení celý spojovací čáry, přetáhněte ho pomocí uprostřed (ne podle žlutý kosočtverec).

Práce s organizačním diagramem jako jeden objekt

Když organizační diagram vypadá tak, jak chcete, můžete seskupit obrazce a spojovací čáry jako jeden objekt. Seskupení objektů usnadňuje přesunout a velikost celého organizačního diagramu a umožňuje zabránit omylem přesunutí obrazce nebo spojnice.

Seskupování objektů

 1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na nástroj Vybrat objekty Obrázek tlačítka a přetáhněte pole pro výběr kolem obrazce a spojnice organizačního diagramu.

 2. Pod polem výběr klikněte na tlačítko Seskupit objekty Obrázek tlačítka .

Pokud potřebujete ke změnám grafu, můžete oddělit obrazce a spojnic.

Oddělování objektů

 1. Vyberte seskupené objekty (organizační diagram).

 2. Pod polem výběr klikněte na tlačítko Oddělit objekty Obrázek tlačítka .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×