Vše o pracovních postupech Shromáždit názory

Vše o pracovních postupech Shromáždit názory

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pracovních postupů obsažených v Sharepointových produktech jsou funkce, které můžete použít k automatizaci obchodních procesů nutné ho nastavit jednotnější a efektivnější. Použití pracovního postupu Shromáždit názory SharePoint pro směrování dokumentů a dalších položek uložené v Sharepointových produktech jeden nebo více lidem o svůj názor. A s pracovním postupem Sharepointu zpracování procesu za vás, máte k dispozici více času pro všechny další věci, které potřebujete provést.

Další informace najdete v tématu o pracovních postupech zahrnutých ve službě SharePoint.

Důležité informace:  Standardně není pracovní postup Shromáždit názory aktivní, takže ani není v seznamu Vyberte šablonu pracovního postupu přidružovacího formuláře. Zpřístupnit ho může jedině správce webu tím, že ho aktivuje na úrovni celé kolekce webů.

Poznámka: Tento obsah se týká SharePoint 2010 platformy pracovního postupu. SharePoint 2010 platformy pracovního postupu je k dispozici v SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013 a SharePoint Server 2016.

Je potřeba udělat při dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory    Jenom posuňte se dolů na segmentu DOKONČENO a rozbalit. Prozatím nebudete potřebovat některou z jiných segmentech.

Porovnání ručního procesu s automatizovaným pracovním postupem

Pracovní postupy služby SharePoint:

 • Jsou efektivní a konzistentní    Pracovní postup Shromáždit názory automaticky přesměrovává dokument nebo položku, přiřadí revize úkoly a sleduje daří plnit a odešle připomenutí a oznámení v případě potřeby. Aktivita v pracovním postupu můžete sledovat a upravit ze stránky Centrální stav a udržování historie události při spuštění pracovního postupu pro 60 dní po dokončení.

 • Snižují pracovní zátěž:    Pracovní postup Shromáždit názory šetří vám i vašim kolegům čas i starosti a zároveň zjednodušuje a standardizuje proces zpětné vazby.

Zde je diagram velmi jednoduché verze pracovního postupu Shromáždit názory.

Diagram jednoduchého pracovního postupu Shromáždit názory

Tipy k použití tohoto článku

V tomto článku jsou informace uvedeny v deseti rozbalitelných segmentech.

Kliknutím sem získáte několik tipů k optimálnímu využití tohoto článku.

Je potřeba udělat při dokončení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory    Jenom posuňte se dolů na segmentu DOKONČENO a rozbalit. Prozatím nebudete potřebovat některou z jiných segmentech.

Pokud chcete přidat, spustit, sledovat a udržování pracovních postupů:    Pokud už nejste obeznámení s těmito úkoly, mohou být užitečné práce pohybovat pomocí tohoto článku v segmentu tak, že segmentu prvního času, které navrhnout a přidání pracovního postupu. Jakmile znáte informace a rozložení článku, budete moct přejít přímo do segment, který je třeba na zpáteční návštěvy.

Poznámka týkající se obrázků:    Obrázky obrazovky a koncepční diagramy v této řadě článků popisujících pracovní postupy jsou obecně založeny na typu pracovního postupu Schválení. V případě potřeby vyšší srozumitelnosti koncepce a pokynů byly však některé obrázky a diagramy v tomto článku upraveny pro pracovní postupy Shromáždit názory.

Tisk tohoto článku:    Toto je dlouhý článek. Chcete-li vytisknout pouze vybrané segmenty, ujistěte se, zda jsou při tisku rozbalené pouze tyto segmenty. (Pokud chcete, aby vytištěná kopie obsahovala kompletní grafiku, tiskněte v orientaci na šířku, nikoli na výšku.)

Vyhledávání obsahu:    Před vyhledáváním textu či pojmu v tomto článku se přesvědčte, že jsou rozbalené všechny segmenty, v nichž chcete hledat.

Co chcete udělat?

Koncepční ikona pro část Další informace

DALŠÍ INFORMACE o pracovních postupech Shromáždit názory

Další informace o pracovních postupech Shromáždit názory

Pracovní postup Shromáždit názory je funkce služby SharePoint, která směruje dokument či jinou položku uloženou v seznamu či knihovně služby SharePoint jednomu nebo více uživatelům k hodnocení. Pracovní postup automatizuje, zjednodušuje a standardizuje celý proces.

Pracovní postup směrující položku k účastníkům

Základní pracovní postup Shromáždit názory, který je součástí produktů SharePoint, slouží jako šablona. Pomocí téhle šablony můžete do svých webů přidávat další pracovní postupy pro shromažďování názorů. Každý pracovní postup, který přidáte, představuje jedinečnou verzi základního pracovního postupu Shromáždit názory s vlastními způsoby práce založenými na nastavení, které stanovíte při jeho přidání.

Části tohoto segmentu

 1. Co umí pracovního postupu Shromáždit názory pro mě?

 2. Co nemůžete dělat pracovního postupu Shromáždit názory?

 3. Kdo může používat tento typ pracovního postupu?

 4. Jak plánování, přidání, spuštění a udržovat tento typ pracovního postupu?

2. K čemu slouží pracovní postup Shromáždit názory?

 • Při prvním přidání pracovního postupu Shromáždit názory do seznamu, knihovny či kolekce webů můžete zadat, kolik chcete zahrnout účastníků, a zda jsou jejich úkoly přiřazeny jeden po druhém (sériově) či všechny najednou (paralelně). Můžete také určit, zda budou úkoly účastníků rozděleny do dvou či více samostatných fází a stanovit konečný termín povolený k provedení každého úkolu. Při každém ručním spuštění pracovního postupu položky můžete ještě kterékoli z těchto nastavení upravit.

 • Pracovní postup přiřadí úkol každému zadanému účastníkovi. Každý účastník si vybere z několika možných odpovědí: odešle svůj názor na položku, požádá o změnu položky, znovu přiřadí úkol nebo úkol odstraní.

 • Během pracovního postupu můžete sledovat jeho průběh a v případě potřeby provádět úpravy z jediné centrální stránky Stav pracovního postupu.

 • Po dobu 60 dní od dokončení pracovního postupu je na této stránce Stav pracovního postupu stále k dispozici k neformální referenci seznam všech událostí pracovního postupu, ke kterým došlo během daného spuštění (neboli instance).

Na začátek segmentu

2. K čemu nelze pracovní postup Shromáždit názory použít?

Pracovní postup Shromáždit názory není určen k získávání schválení či odmítnutí položky nebo k řízení publikování webových stránek pomocí webové stránky. Chcete-li přidat pracovní postup, v němž účastníci schvalují nebo odmítají kontrolovanou položku, naleznete další informace v článku Vše o pracovních postupech Schválení v části Viz také.

Pracovní postupy Shromáždit názory nejsou dále určeny ke shromažďování podpisů. Pokud chcete pomocí pracovního postupu shromáždit podpisy v dokumentu Microsoft Wordu, sešitu Microsoft Excelu nebo formuláři Microsoft InfoPathu, naleznete další informace v článku Vše o pracovních postupech Shromáždit podpisy v části Viz také.

Informace o dalších možnostech přizpůsobení všech pracovních postupů obsažených v sharepointových produktech pomocí aplikace Microsoft SharePoint Designer 2013 najdete v systému nápovědy na webu MSDN (Microsoft Software Developer Network).

Na začátek segmentu

3. Kdo může používat tento typ pracovního postupu?

Přidáte    pracovního postupu ve výchozím nastavení, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy k Přidání pracovního postupu. (Skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat.)

Začít    pracovní postup také ve výchozím nastavení, musíte mít upravit položky oprávnění ke spuštění pracovního postupu, který je už přidali. (Do skupiny členů a vlastníků skupiny obě oprávnění Upravit položky ve výchozím nastavení; skupiny návštěvníků webu nepodporuje.)

Vlastníci mohou také nakonfigurovat určité pracovní postupy tak, že mohou být spuštěny pouze členy skupiny Vlastníci. (Lze to provést zaškrtnutím políčka Ke spuštění pracovního postupu vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy na první stránce přidružovacího formuláře.)

Na začátek segmentu

4. Jak plánovat, přidávat, spouštět a udržovat tento typ pracovního postupu?

Základní fáze jsou:

 • Před spuštěním pracovního postupu (plánování, přidání, spuštění)   
  před přidáním pracovního postupu, budete místo, kam chcete přidat (pro jeden seznam nebo knihovnu, případně pro celou kolekci webů) a podrobnosti o tom, jak to funguje. Jste přidali a nakonfigurovali pracovního postupu, kdokoli s potřebným oprávněním pracovní postup spustit na určitou položku. Pracovní postup můžete také nastavit tak, aby automatickyspouštět. Automatické spuštění aktivací podle jednu či obě dvě spouštěcí události: Pokud všechny položky přidané do nebo vytvořené v seznamu nebo knihovně nebo při některé položky v seznamu nebo knihovně dojde ke změně.

 • BĚHEM spuštění pracovního postupu (provedení, sledování, upravte)   
  během spuštění pracovního postupu jednotlivé účastníky provedení přiřazených úkolů. Automatické připomenutí jsou odeslány účastníci, které splňují termíny úkolů. Mezitím průběhu pracovního postupu můžete sledovat z centrální stránky Stav pracovního postupu u této konkrétní instanci pracovního postupu. Úpravy pracovní postup je spuštěn půjde na stejnou stránku; a v případě potřeby pracovního postupu můžete zrušit nebo ukončí odtud.

 • Po spuštění pracovního postupu (Kontrola, sestavy, změny)   
  po dokončení pracovního postupu celou historii spustit (nebo instance) můžete si prohlédnout za posledních 60 dní na stránce Stav pracovního postupu. Na stejné stránce lze vytvořit statistické sestav na výkon tato verze pracovního postupu. Nakonec pokud je někdy něco, co, který chcete změnit způsob, jakým funkcí pracovního postupu, můžete otevřete a upravte Přidružovací formulář, který jste dokončili při prvním přidání pracovního postupu.

Následující vývojový diagram zobrazuje tyto fáze z pohledu uživatele, který přidává nový pracovní postup.

Pracovní postup

Další krok

Před plánováním nového pracovního postupu Shromáždit názory, přečtěte si nejprve v tomto článku v segmentu Povolit a potom přejděte k segmentu plánování .

Na začátek segmentu | Na začátek článku


Ikona Expando oddílu Povolení

POVOLENÍ zpětné vazby pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce

Povolení zpětné vazby pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce

Následující dvě otázky vám mohou pomoci zodpovědět jednu zásadní otázku o pracovním postupu:

 • Mohou účastníci odesílat názor pouze v poli Komentáře na formuláři úkolu, nebo mají povoleno také vkládat sledované změny a komentáře do položky samotné?

 • Pokud účastníci mohou vkládat sledované změny a komentáře do položky samotné, činí tak v prostředí umožňujícím spolupráci, ve kterém může upravovat jeden dokument několik účastníků současně, nebo si každý z účastníků dokument rezervuje a má tak výhradní právo pro úpravy po dobu své kontroly?

V následujícím diagramu jsou tyto alternativy přehledně zobrazeny.

Různé režimy povolení a poskytování zpětné vazby

Při dalším čtení tohoto segmentu mějte na paměti následující body:

 • Pro rezervovanou položku nelze spustit žádný pracovní postup.

 • Typ pracovního postupu Shromáždit názory poskytuje možnost okamžitě zrušit pracovní postup v případě provedení změny kontrolované položky.

 • Sledované změny a komentáře lze do položky vložit pouze v případě, že je otevřená v nainstalované verzi aplikace, v níž byla vytvořená, a nikoli ve webové verzi této aplikace.

Části tohoto segmentu

 1. Povolení odeslání názoru ve formuláři úkolu

 2. Povolení odeslání názoru ve formuláři úkolu i v položce (verze umožňující spolupráci)

 3. Povolení odeslání názoru ve formuláři úkolu i v položce (verze jediný access)

1. Povolení odeslání názoru pouze ve formuláři úkolu

Předností této varianty je to, že je nejjednodušší po technické stránce. Účastníci mohou navrhovat změny pouze dvěma způsoby, přičemž oba zahrnují formulář úkolu:

 • Odeslání komentářů.

 • Požadavek na změnu položky během spuštění pracovního postupu.

Hlavní evidentní nevýhodou je to, že účastníci nemohou označit konkrétní změny přímo v položce. Čím větší je počet navrhovaných změn, tím více budou pravděpodobně účastníci požadovat možnost pracovat přímo v položce.

Poznámka týkající se ochrany položky před změnami    Nejjednodušší způsob, jak ověření, zda účastníci Jan "t uskutečnění jakékoli změny do položky samotné má rezervovat položku po dobu trvání spustit. Ale jak jsme said jenom nevelká způsob zpět, pracovní postupy nemůžou začínat na kteroukoli položku, která je právě rezervována.

Tuto překážku lze obejít dvěma způsoby:

 • Můžete počkat na spuštění pracovního postupu a potom položku rezervovat na dobu spuštění. (Pokud je pracovní postup spouštěn automaticky, přesvědčte se, že jste uvedení v poli Kopie na druhé stránce přidružovacího formuláře. Jakmile potom obdržíte oznámení o spuštění pracovního postupu pro položku, rezervujte ji.) Jedno omezení této metody představuje fakt, že po dobu, kdy budete mít položku rezervovanou, pro ni nebude možné spustit žádný jiný pracovní postup.

 • Druhou možností je položku nerezervovat, ale zajistit, aby účastníci věděli, že je důležité položku ani nerezervovat ani v ní neprovádět změny. Je přirozeně vhodné zařadit tyto pokyny mezi poznámky obsažené v oznámení o úkolu. Pokud se účastníci setkávají s pracovním postupem Shromáždit názory poprvé, může být užitečné vyjádřit tyto zásady ještě zřetelněji – například odesláním zvláštního e-mailu před spuštěním pracovního postupu nebo osobním pohovorem s účastníky.

Na začátek segmentu

2. Povolení odeslání názoru ve formuláři úkolu i v položce (verze umožňující spolupráci)

V tomhle uspořádání je zachovaná nepřetržitá dostupnost položky pro všechny účastníky. Nikdo tak nemusí před zahájením kontroly čekat, než ji někdo jiný dokončí. Tuhle flexibilitu umožňují funkce spolupráce v sharepointových produktech.

Je nutné pouze zajistit, aby účastníci věděli, že musí dodržovat následující zásady:

 • Nerezervovat položku při provádění svých změn.

 • Otevírat položku v nainstalované verzi aplikace, v níž byla vytvořena, a nikoli ve webové verzi dané aplikace.

 • Zapnout sledování změn před prováděním změn nebo vkládáním komentářů.

 • Ukládat změny na server.

Nezapomeňte, že typ pracovního postupu Shromáždit názory poskytuje možnost okamžitě zrušit pracovní postup v případě provedení změny kontrolované položky. Pokud je tato možnost vybrána, bude pracovní postup ukončen v okamžiku, kdy první účastník uloží změny položky – včetně sledovaných změn nebo komentářů.

Pokud také zamýšlíte povolit změny položky samotné, ujistěte se, že v nastavení správy verzí seznamu či knihovny je možnost Vyžadovat rezervaci dokumentů před úpravami nastavena na hodnotu Ne.

Na začátek segmentu

3. Povolení odeslání názoru ve formuláři úkolu i v položce (verze s výhradním přístupem)

V tomto uspořádání může položku rezervovat a provádět v ní změny pouze jeden účastník současně.

 • Pokud jsou úkoly v pracovním postupu přiřazovány jeden po druhém (sériově), nebude to pravděpodobně žádný problém.

 • Jestliže jsou úkoly přiřazovány všechny současně (paralelně), budou muset účastníci někdy čekat na získání přístupu k položce, než na ní dokončí svou práci jiný účastník.

Protože pracovní postup nelze zahájit pro položku, která je právě rezervována, je nutné zajistit, aby byly položky před spuštěním pracovního postupu vráceny se změnami.

Informujte účastníky, že by měli dodržovat následující zásady:

 • Rezervovat položku před jejím otevřením.

 • Otevírat položku v nainstalované verzi aplikace, v níž byla vytvořena, a nikoli ve webové verzi dané aplikace.

 • Zapnout sledování změn před prováděním změn nebo vkládáním komentářů.

 • Ukládat změny na server a vracet položku se změnami hned po skončení práce.

Znovu nezapomeňte, že typ pracovního postupu Shromáždit názory poskytuje možnost okamžitě zrušit pracovní postup v případě provedení změny kontrolované položky. Pokud je tato možnost vybrána, bude pracovní postup ukončen v okamžiku, kdy první účastník uloží změny položky – včetně sledovaných změn nebo komentářů.

Další krok

Chcete-li začít plánovat nový pracovní postup Shromáždit názory, přejděte k segmentu plánování v tomto článku.

Na začátek segmentu | Na začátek článku


Koncepční ikona pro část Plánování

PLÁNOVÁNÍ nového pracovního postupu Shromáždit názory

Plánování nového pracovního postupu Shromáždit názory

V tomto segmentu budou popsána potřebná rozhodnutí a informace, které bude nutné získat před přidáním verze pracovního postupu Shromáždit názory.

Pokud jste už vědět, jak přidat tento typ pracovního postupu a jenom potřebujete si připomenout, o konkrétních krocích, můžete přejít rovnou k odpovídajícímu segmentu přidání (seznamu či knihovny nebo kolekce webů) v tomto článku.

Části tohoto segmentu

 1. Šablony a verze

 2. Úvodní informace o přidružovacím formuláři

 3. Dvanáct otázek, na přijetí

1. Šablony a verze

Pracovní postupy dodávané se sharepointovými produkty slouží jako hlavní šablony. Na nich jsou založené jednotlivé konkrétní pracovní postupy, které přidáváte do seznamů, knihoven a kolekcí webů.

Vždy, když přidáváte pracovní postup Shromáždit názory, přidáváte ve skutečnosti verzi obecné šablony pracovního postupu Shromáždit názory. Každé verzi přidělíte vlastní název a vlastní nastavení, které zadáte v přidružovacím formuláři během přidávání dané verze. Takto můžete přidat více pracovních postupů, kdy všechny verze budou založeny na hlavní šabloně pracovního postupu Shromáždit názory, avšak každá verze bude pojmenována a přizpůsobena konkrétnímu způsobu použití.

Na následujícím obrázku byly přidány tři pracovní postupy založené na šabloně pracovního postupu Schválení – jedna pro všechny typy obsahu v jedné knihovně, druhá pro jediný typ obsahu v jedné knihovně a třetí pro jediný typ obsahu v celé kolekci webů.

Tři pracovní postupy založené na šabloně pracovního postupu Schválení

Na začátek segmentu

2. Úvodní informace o přidružovacím formuláři

Kdykoli přidáte novou verzi pracovního postupu založenou na jedné z obsažených šablon pracovních postupů, vyplníte přidružovací formulář, ve kterém zadáte, jak má nová verze pracovat.

V následující části najdete seznam otázek, které vás připraví na vyplnění přidružovacího formuláře. Nejprve si však formulář a jeho pole prohlédněte.

První stránka přidružovacího formuláře

První stránka přidružovacího formuláře

Druhá stránka přidružovacího formuláře

Druhá stránka přidružovacího formuláře s vyznačenými poli inicializačního formuláře

Poznámka: Pole v červeném rámečku na této druhé stránce jsou také obsažena v inicializačním formuláři, který se zobrazí při každém ručním spuštění pracovního postupu a kde je lze upravit pro toto jedno spuštění.

Na začátek segmentu

3. Dvanáct otázek, na které je třeba odpovědět

Jakmile budete mít odpovědi na všechny otázky v této části, můžete začít přidávat pracovní postup.

 1. Je to správný typ pracovního postupu?

 2. Jeden seznam či knihovna nebo celá kolekce webů? (a) Jeden typ obsahu, nebo všechny typy obsahu?

 3. Co je vhodný název?

 4. Seznamy úkolů a seznamy historie: existující nebo nové?

 5. Jak (a kdo) můžete tento být pracovní postup spuštěn?

 6. Typy obsahu, které dědí z tohoto typu taky dostanu tento pracovní postup?

 7. Účastníci: Kteří uživatelé a v jakém pořadí?

 8. Jaké další informace účastníci potřebují?

 9. Bude názor odesílán ve formuláři úkolu nebo také v položce?

 10. Kdy mají být úkoly dokončeny?

 11. Pokud tento pracovní postup ukončen?

 12. Komu musí být odesláno oznámení?

01. Je toto správný typ pracovního postupu?

Tento článek se týká šabloně pracovního postupu, která se zobrazí v nabídce jako Shromáždit názory – SharePoint 2010. Pokud si nejste jistí, že tento typ pracovního postupu je pro vás tou nejlepší volbou, podívejte se zpět do segmentu informace v tomto článku. Další informace o další, které jsou dostupné šablony pracovního postupu naleznete v článku o pracovních postupech zahrnutých ve službě SharePoint, v části Viz také.

Na začátek segmentu

02. Jeden seznam či knihovna nebo celá kolekce webů? (a) Jeden typ nebo všechny typy obsahu?

Novou verzi pracovního postupu Shromáždit názory můžete zpřístupnit pouze v jednom seznamu či knihovně, nebo může být k dispozici v celé kolekci webů.

 • Přidáte-li pracovní postup k jednomu seznamu či knihovně, můžete jej nastavit tak, aby byl spuštěn pro všechny typy obsahu, nebo pouze pro jeden typ obsahu.

 • Pokud však přidáte pracovní postup k celé kolekci webů, musíte jej nastavit tak, aby byl spuštěn pouze pro jeden typ obsahu.

Mapa kolekce webů se třemi vysvětlovanými způsoby přidání

Co je to typ obsahu?

Každý dokument nebo jiné položky uložené v knihovně nebo seznamu SharePoint patří do jedné nebo jiného typu obsahu. Typ obsahu může být jako základní a obecný jako dokument nebo Tabulku aplikace Excelnebo jako vysoce specializovaný jako Smlouva nebo Specifikace návrh. Některé typy obsahu jsou k dispozici v Sharepointových produktech ve výchozím nastavení, ale můžete můžete přizpůsobit tyto i přidejte další uživatele, které jste sami vytvořili.

Na začátek segmentu

03. Jaký je vhodný název?

Pojmenujte svou verzi pracovního postupu názvem, který:

 • Jednoznačně sděluje, k čemu pracovní postup slouží.

 • Jednoznačně odlišuje pracovní postup od ostatních.

Příklad

Představte si, že jste členem skupiny editorů. Vaše skupina chce použít dva různé pracovní postupy Shromáždit podpisy.

 • První pracovní postup spustíte u každého dokumentu odeslaného členem vaší vlastní skupiny. Tento pracovní postup shromažďuje názory pouze od vedoucího vaší skupiny.

 • Druhý pracovní postup spustíte u každého dokumentu odeslaného lidmi mimo vaši vlastní skupinu. Tenhle pracovní postup shromažďuje názory odkaždého člena vaší skupiny.

První pracovní postup byste mohli nazvat Odeslání názoru uvnitř a druhý Odeslání názoru mimo skupinu.

Tip: Jako i v jiných případech je vhodné vytvořit jednotné konvence pro zadávání názvů a zajistit, aby každý, kdo s pracovními postupy pracuje, byl s těmito konvencemi obeznámen.

Na začátek segmentu

04. Seznamy úkolů a seznamy historie: existující, nebo nové?

Pracovní postup může používat výchozí seznam úkolů a seznam historie webu nebo jiné existující seznamy, případně požadovat nové seznamy určené pro tento pracovní postup.

 • Pokud bude mít váš web mnoho pracovních postupů nebo jestliže budou některé pracovní postupy zahrnovat mnoho úkolů, zvažte možnost vyžadování nových seznamů pro každý pracovní postup. (Správa příliš dlouhých seznamů je jedním z faktorů, které mohou snížit výkon. Udržování několika kratších seznamů je rychlejší a pro systém jednodušší než jednoho dlouhého.)

 • Jestliže budou úkoly a historie tohoto pracovního postupu obsahovat citlivé nebo důvěrné informace, které budete chtít udržovat odděleně od obecných seznamů, měli byste pro tento pracovní postup určitě požadovat nové oddělené seznamy. Po přidání pracovního postupu se ujistěte, že u těchto nových seznamů byla nastavena odpovídající oprávnění.

Na začátek segmentu

05. Jak (a kým) může být pracovní postup spuštěn?

Pracovní postup může být nastaven tak, že jej lze spustit pouze ručně, pouze automaticky nebo oběma způsoby:

 • Při ručním spuštění pracovního postupu Shromáždit názory pro určitý dokument či položku se zobrazí jiný, inicializační formulář. Ten obsahuje většinu nastavení z druhé stránky přidružovacího formuláře. Pokud tak uživatel, který pracovní postup spustí, chce změnit některé z těchto nastavení (pouze pro aktuální instanci), může tak učinit před spuštěním pracovního postupu.

 • Při automatickém spuštění není samozřejmě příležitost k zobrazení inicializačního formuláře, a proto je použito výchozí nastavení zadané ve formuláři přidružení bez jakýchkoli změn.

Následující obrázek znázorňuje rozdíl mezi ručním a automatickým spuštěním.

Porovnání formulářů pro ruční a automatické spuštění

Všechny změny provedené v inicializačním formuláři jsou použité pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete změnit trvalé; výchozí nastavení pracovního postupu, upravte původní přidružovací formulář, způsobem popsaným v tomto článku v segmentu změnit .

Ruční spuštění

Jestliže povolíte ruční spuštění, může pracovní postup pro libovolnou použitelnou položku kdykoli spustit kdokoli s potřebným oprávněním.

Výhodou ručního spuštění je, že pracovní postup můžete vy nebo vaši spolupracovníci spustit pouze v případě potřeby a že máte při každém spuštění možnost změnit pomocí inicializačního formuláře některá nastavení.

Rychlý příklad:    Pokud chcete spustit pracovní postup jen pro položky, které vytvořil autor mimo vaši skupinu, zabráníte tím, když ho budete spouštět jen ručně, aby se automaticky spouštěl u položek, které jste vytvořili vy nebo členové vašeho týmu. (Alternativní řešení: Udržujte jeden seznam nebo knihovnu pro položky od autorů z vašeho týmu a oddělený seznam nebo knihovnu pro položky od všech ostatních autorů. Takto budete moct spustit pracovní postup automaticky, ale jen u autorů, kteří nejsou z vašeho týmu.)

Základní nevýhodou ručních spuštění je, že si vždy někdo musí vzpomenout spustit pracovní postup pokaždé, když je to potřebné.

Automatická spuštění

Pracovní postup můžete nastavit tak, aby byl spuštěn automaticky na základě jedné nebo obou následujících událostí:

 • V seznamu či knihovně je vytvořena nová položka, nebo je do seznamu či knihovny odeslána.

 • Dojde ke změně položky uložené v seznamu či knihovně.

Výhodou automatického spuštění je, že není nutné pamatovat na spouštění pracovního postupu. Spustí při každém výskytu spouštěcí události.

Rychlý příklad:    Představte si, že účetní ve vaší organizaci potřebuje zkontrolovat každý rozpočet, který je odeslán do knihovny Rozpočty nebo je v ní vytvořen. Můžete do této knihovny přidat pracovní postup Shromáždit názory a zadat účetního jako jediného účastníka. Můžete nastavit pracovní postup tak, aby byl spuštěn automaticky při každém přidání (vytvoření) nové položky do seznamu. Timto způsobem dosáhnete toho, že bude mít účetní vždy aktuální informace.

Dvě nevýhody automatických spuštění:

 • Nelze zabránit spuštění pracovního postupu při každém výskytu spouštěcí události.

 • Není možné změnit nastavení na začátku jednotlivé instance.

Na začátek segmentu

06. Mohou typy obsahu zdědit pracovní postup od typu obsahu, k němuž byl pracovní postup přidán?

Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu pro celou kolekci webů, máte možnost zdědit pracovní postup od typu obsahu, ke kterému pracovní postup přidáváte. Potom lze přidat pracovní postup ke všem ostatním typům obsahu v kolekci webů (přidáváte-li pracovní postup pro jeden seznam nebo knihovnu, tato možnost se v přidružovacím formuláři nezobrazí).

Poznámky

 • Operace, která přidává všechny další pracovní postupy, může trvat velmi dlouho.

 • Pokud byla u některých webů a podřízených webů, kde chcete daný pracovní postup přidat k dědícím typům obsahu, operace dědění přerušena, před spuštěním operace se přesvědčte, zda jste členem skupiny Vlastníci v každém z těchto webů či podřízených webů.

Na začátek segmentu

07. Účastníci: Kteří uživatelé a v jakém pořadí?

U všech uživatelů, kterým přiřadíte úkoly kontroly, je nutné zadat jejich jména nebo e-mailové adresy.

Jedna, či více    fází? Můžete mít jenom jedna úloh Revize, nebo více fází. Pokud máte víc než jedna fáze proběhne jeden po druhém.

Paralelní nebo sériové    kontroluje? Pro účastníky v jedné oblasti můžete buď jejich revize úkoly přiřazeny všechny současně (paralelně) nebo úkoly revize přiřazen jeden po druhém (sériově) v pořadí, ve kterém označíte. Sériové možnost může být užitečné, pokud například nastavení pracovního postupu na konec po prvním odmítnutí, nebo pokud chcete, aby účastníci další dál budete moci prohlédnout poznámky z předchozích účastníky jako součást kontextu své recenze.

Příklad

Tento jednoduchý scénář ilustruje několik výhod použití více fází i sériových kontrol:

Představte si, že Frank přidává nový pracovní postup Shromáždit názory. Požaduje, aby jeho spolupracovníci Anna a Karel zkontrolovali každou položku před tím, než se dostane ke kontrole jemu. Tímto způsobem může vidět jejich komentáře před zahájením vlastní kontroly. František může pracovní postup nastavit jedním ze dvou způsobů:

 • Pomocí sériové    kontroly ADAM nastaví seznámit sériové fáze jednoduchým jehož Anna a Svoboda jsou prvních dvou účastníky a je třetí.
  v rámci tohoto ujednání Anna musí odeslat svůj názor před pracovníka úkol přiřazen, a Sean musí odešlete své názory před jeho ADAM úkol.
  To, jak ADAM nastaví jeho revize sériové fáze jednou.
  Formulář se zvýrazněným nastavením sériové fáze

 • Pomocí dvou    fázích ADAM Pokud chce Anna a Svoboda přidělovat své recenze ve stejnou dobu, takže Sean nemá být potřeba počkat Anna dokončete mohla mohli začít si můžete nastavit dvou fází: v pracovním postupu: první paralelní fáze pro Anna a pracovníka revize s a druhý samostatné oblasti pro svou vlastní pouze revize. Pokud není dokončena první fázi, spustí se nikdy druhé fáze.
  To, jak ADAM nastaví jeho dvoufázový paralelní revize.
  Formulář se zvýrazněným nastavením paralelní fáze

Zde jsou uvedeny diagramy obou řešení.

Sériový pracovní postup a dvoufázový pracovní postup vedle sebe

Externí účastníci:    Pro zahrnutí účastníků, kteří nejsou členy vaší organizace služby SharePoint, existuje zvláštní proces. Při tomto procesu vystupuje člen webu jako zmocněnec externího účastníka.

Zde je uveden diagram tohoto procesu:

Vývojový diagram procesu zahrnutí externího účastníka

Přiřadit jeden úkol celé skupině nebo každému členu skupiny?    Pokud zahrnete skupinu adresu nebo distribuční seznam mezi účastníci pracovního postupu, můžete si pracovním postupu přiřadit jeden úkol pro každý člen skupinynebo přiřazení pouze jeden úkol celou skupinu (ale přesto odeslat oznámení o této jeden úkol pro každého člena). Když přiřadí pouze jeden úkol celé skupině může každý člen skupiny převzetí a provedení této jeden úkol. (Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Na začátek segmentu

08. Jaké další informace účastníci potřebují?

Přidružovací formulář obsahuje textové pole, do kterého můžete přidat pokyny, podrobnosti o požadavku, zdroje a podobně.

Otázky, na které můžete v tomto textovém poli odpovědět:

 • Pokud mají účastníci potíže nebo dotazy, na koho se mohou obrátit?

 • Mohou revidující uživatelé odeslat názory pouze ve formuláři úkolunebo mají povoleno také vkládat sledované změny a komentáře do položky itself?

 • Jestliže revidující uživatelé mohou vložit sledované změny a komentáře do samotné položky, měli by si položku před prováděním změn rezervovat nebo ji mohou nechat bez rezervace tak, že s ní může pracovat více revidujících uživatelů současně?

 • Pokud pracovní postup přiřadí pouze jeden úkol pro každou skupinu nebo distribuční seznam, zmínit tady, že jeden člen každé skupiny by měl převzetí úkolu před dokončením ho. Tímto způsobem ostatní členové skupiny není zbytečně tak, že na začátku stejný úkol. (Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Na začátek segmentu

09. Bude názor odesílán pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce?

V úvahu několik souvisejících na tuto otázku důležité. Pokud jste už tak dosud neučinili, otevřete a číst segmentu Povolit v tomto článku najdete další informace.

Na začátek segmentu

10. Kdy mají být úkoly dokončeny?

Termín dokončení úkolů pracovního postupu můžete určit dvěma způsoby:

Pomocí kalendářního data:    Můžete zadat kalendářní datum, do kdy mají být všechny úkoly dokončeny.

 • Pokud jste nastavili pracovní postup spustit automaticky, budete obvykle shouldn "tuto možnost použijte,t . Důvodem je datum, že zadanou hodnotu nebude automaticky přizpůsobí vzhledem k aktuálního data pokaždé, když pracovní postup spuštěn automaticky.

Pomocí doby trvání úkolu:    Můžete zadat počet dní, týdnů či měsíců, které jsou povoleny k provedení každého úkolu, počínaje datem přiřazení úkolu.

 • Datum termínu splnění přepíše zadanou dobu trvání úkolu. To znamená, že pokud je dnes 10. června a je mi dnes přiřazen úkol s třídenní dobou trvání, který však má také termín splnění 11. června, bude termín splnění úkolu 11. června (kalendářní datum) a nikoli 13. června (poslední den třídenní doby trvání).

Na začátek segmentu

11. Kdy je pracovní postup ukončen?

Chcete-li předejít ztrátě času stráveného zbytečnými kontrolami, můžete zvolit okamžité ukončení pracovního postupu v případě provedení změny položky.

Vyberete-li tuto možnost, mohou účastníci odesílat své názory pouze prostřednictvím formulářů úkolu. To znamená, že nemohou vkládat sledované změny a komentáře do položky samotné, protože tím by došlo ke změně položky a to by vedlo k zrušení pracovního postupu. Pokud vyberete tuto možnost, určitě zadejte do pole Žádost poznámku upozorňující účastníky, aby neprováděli žádné změny přímo v kontrolované položce.

Poznámka:  Pracovní postup nelze spustit pro položku, která je právě rezervována. Po spuštění pracovního postupu lze položku, která má být kontrolována, rezervovat a tím ji chránit před změnami. (Dokud však není položka opět vrácena, nelze pro ní spustit žádný pracovní postup.)

Na začátek segmentu

12. Komu musí být odesláno oznámení?

Do pole Kopie na druhé stránce přidružovacího formuláře můžete zadat jména či adresy všech uživatelů, kterým by mělo být odesláno oznámení při každém spuštění nebo ukončení pracovního postupu.

 • Zadání jména do tohoto pole nemá za následek přiřazení úkolu pracovního postupu danému uživateli.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn ručně, obdrží uživatel, který jej spustil, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 • Jestliže je pracovní postup spuštěn automaticky, obdrží uživatel, který jej původně přidal, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

Další krok

Pokud budete chtít přidat nový pracovní postup Shromáždit názory do seznamu, knihovny či kolekce webů, přejděte k odpovídajícímu segmentu přidání (seznamu či knihovny nebo kolekce webů) v tomto článku.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Přidání

PŘIDÁNÍ pracovního postupu Shromáždit názory (pouze pro jeden seznam nebo knihovnu)

Přidání pracovního postupu Shromáždit názory
(pouze pro jeden seznam nebo knihovnu)

Pokud ještě nejste ničím novým a přidání pracovních postupů, může být užitečné zkontrolovat předchozí segmentů informacePovolita plánování v tomto článku před pokračováním pomocí kroků uvedených v tomto segmentu.

Části tohoto segmentu

 1. Než začnete

 2. Přidání pracovního postupu

1. Než začnete

Před přidáním pracovního postupu je nutné mít v pořádku následující:

E-mail:    Aby bylo možné v pracovním postupu odesílat e-mailová oznámení a připomenutí, musí být na webu služby SharePoint povoleno použití e-mailu. Pokud si nejste jisti, zda byl již povolen, obraťte se na správce služby SharePoint.

Oprávnění    Výchozí nastavení vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy přidáte pracovní postupy pro seznamy, knihovny nebo kolekce webů. (Skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat. Další informace o oprávněních najdete v tématu segmentu informace v tomto článku.)

Na začátek segmentu

2. Přidání pracovního postupu

Postupujte takto:

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete přidat pracovní postup.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

  Poznámka: Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. V seznamu kalendáře se například jedná o kartu Kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce nastavení pracovního postupu určit buď jednoho typu obsahu pro pracovní postup spustit, nebo všechny (pro všechny typy obsahu) a potom klikněte na Přidat pracovní postup.
  Stránka přidání pracovního postupu s vyznačenými možnostmi pro Všechny typy obsahu a Přidání pracovního postupu

 5. Vyplňte první stránku přidružovacího formuláře.
  (Pokyny jsou uvedeny za ilustrací.)

První stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Typ obsahu

Zachovejte výchozí výběr Vše, nebo vyberte specifický typ obsahu.

Popisek číslo dvě

Pracovní postup

Vyberte šablonu Shromáždit názory – SharePoint 2010.

Poznámka: Pokud se šablona Shromáždit názory – SharePoint 2010 v seznamu nezobrazí, požádejte správce Sharepointu, aby ji pro vaši kolekci webů nebo pracovní prostor aktivoval.

Popisek číslo tři

Jméno

Zadejte název pro tento pracovní postup. Název bude sloužit uživatelům seznamu či knihovny k identifikaci tohoto pracovního postupu.

Návrhy pojmenování pracovní postup v tématu v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

Seznam úkolů

Vyberte seznam úkolů, který se má použít pro tento pracovní postup. Můžete vybrat stávající seznam úkolů nebo vytvořit nový seznam kliknutím na Úkoly (nové).

Další informace o důvodech pro vytvoření nového seznamu úkolů (namísto výběru již existujícího) najdete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo pět

History List

Vyberte seznam historie, který má být použit pro tento pracovní postup. Můžete vybrat stávající seznam historie nebo vytvořit nový seznam kliknutím na možnost Nový seznam historie

Další informace o důvodech pro vytvoření nového seznamu historie (namísto výběru již existujícího) najdete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo šest

Možnosti spuštění

Určete způsob nebo způsoby, jakými lze spustit tento pracovní postup.

Informace o různých možnostech naleznete v tématu v tomto článku v segmentu plánování .

 1. Jakmile nastavíte všechny možnosti v tomto formuláři podle potřeby, klikněte na možnost Další.

 2. Vyplňte druhou stránku přidružovacího formuláře.
  (Pokyny jsou uvedeny za ilustrací.)

  Poznámka: Produkty SharePoint nabízejí při každém ručním spuštění pracovního postupu několik prvních možností  (čísla jedna až sedm na následujícím obrázku, od oddílu Přiřadit až po oddíl Kopie) na téhle druhé stránce přidružovacího formuláře. Tyhle možnosti tak můžete změnit pro jednu konkrétní instanci.

Druhá stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit

Zadejte jména či adresy uživatelů, kterým chcete v pracovním postupu přiřadit úkoly.

 • Budou-li úkoly přiřazovány postupně po jednom (sériově)   
  zadejte jména či adresy v pořadí, ve kterém chcete tyto úkoly přiřadit.

 • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně (paralelně),   
  na pořadí jmen či adres nezáleží.

 • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši organizaci služby SharePoint   
  Další informace o zahrnutí účastníků, naleznete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Zadejte, zda mají být úkoly přiřazeny postupně po jednom (sériově), nebo všechny současně (paralelně).

Další informace o používání sériové nebo paralelní fáze naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo tři

Přidat novou fázi

Za první fázi, kterou jste právě nakonfigurovali, můžete přidat jakékoli další fáze.

 • Chcete-li odstranit celou fázi, klikněte na ni v poli Přiřadit a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

 • Chcete-li přiřadit jeden úkol každému členu každé skupiny, kterou jste zadali v poli Přiřadit, zaškrtněte toto políčko. (Každému členu skupiny bude odesláno oznámení o úkolu a každý člen bude muset provést vlastní úkol.)

 • Aby pouze jedenúkol přiřazen k jednotlivým celou skupinu , které jste zadali v přiřadit poli, zrušte zaškrtnutí políčka. (Každý člen skupiny dostanou oznámení o úkolu, ale můžete jeden člen převzetí a provedení jeden úkol celé skupině. Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Popisek číslo pět

Žádost o

Jakýkoli text zadaný do tohoto pole bude zahrnut do každého oznámení o úkolu odeslaného v pracovním postupu. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje, které mohou účastníci potřebovat, například:

 • Kontaktní osoba pro dotazy a problémy

 • Zda lze názory odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce samotné. (A pokud v položce, zda recenzentů můžete rezervovat, ponechte to vrácený se změnami.)
  Další informace najdete v článku segment Povolení tohoto článku.

 • V případě potřeby upozornění o převzetí jednoho úkolu přiřazeno celé skupiny nebo distribuční seznamy.
  Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečný termín splnění pro celý pracovní postup a počet dní, týdnů či měsíců od doby přiřazení povolených na provedení každého úkolu.

 • Bude-li daný pracovní postup někdy spuštěn automaticky, je obvykle vhodné ponechat pole Termín splnění všech úkolů prázdné a stanovit termín splnění pouze pomocí dvou polí doby trvání. Pokud spustíte pracovní postup ručně, můžete vždy zadat přesný termín splnění v inicializačním formuláři.

Další informace o tom, kdy používat termíny splnění a kdy doby trvání úkolů, naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo sedm

KOPIE

Zadejte jména či e-mailové adresy všech uživatelů, kterým by mělo být odesláno oznámení o každém spuštění a ukončení pracovního postupu.

 • Zadání jména do tohoto není "t za následek přiřazení úkolu pracovního postupu.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn ručně, obdrží uživatel, který jej spustil, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 • Jestliže je pracovní postup spuštěn automaticky, obdrží uživatel, který jej původně přidal, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

Popisek číslo osm

Ukončení pracovního postupu

Chcete-li, aby byl pracovní postup zastaven a zrušen v případě provedení změny kontrolované položky, vyberte tuto možnost.

Mějte na paměti, že pokud vyberete tuto možnost, nemohou kontrolující uživatelé přidat sledované změny a komentáře do položky, aniž by ukončili pracovní postup.

 1. Jakmile nastavíte všechny možnosti na této stránce podle potřeby, kliknutím na možnost Uložit vytvořte pracovní postup.

SharePoint vytvoří novou verzi pracovního postupu.

Další krok

Pokud budete připraveni, přejděte na tohoto článku v segmentu spuštění a spuštěním první instance otestujte nový pracovní postup.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Přidání

PŘIDÁNÍ pracovního postupu Shromáždit názory (pro celou kolekci webů)

Přidání pracovního postupu Shromáždit názory
(pro celou kolekci webů)

Pokud ještě nejste ničím novým a přidání pracovních postupů, může být užitečné zkontrolovat předchozí segmentů informacePovolita plánování v tomto článku před pokračováním pomocí kroků uvedených v tomto segmentu.

Části tohoto segmentu

 1. Než začnete

 2. Přidání pracovního postupu

1. Než začnete

Před přidáním pracovního postupu je nutné mít v pořádku následující:

E-mailu v pořadí pracovní postup odeslání e-mailová oznámení a připomenutí, e-mailu musí být pro váš web povolené. Pokud si nejste jistí, že to již mělo, obraťte se na správce Sharepointu.

Oprávnění    Nastavení výchozí Sharepointu vyžaduje oprávnění Spravovat seznamy přidáte pracovní postupy pro seznamy, knihovny nebo kolekce webů. (Skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat. Další informace o oprávněních najdete v tématu segmentu informace v tomto článku.)

Na začátek segmentu

2. Přidání pracovního postupu

Postupujte takto:

 1. Přejděte na domovskou stránku kolekce webů (nikoli na domovskou stránku webu či podřízeného webu v rámci kolekce).

 2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie pro návrháře na Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, u kterého chcete přidat pracovní postup.

  Poznámka:  Pracovní postup přidaný k celé kolekci webů musí být přidán u položek pouze jednoho typu obsahu.

  Typy obsahu dokumentu s vyznačeným typem

  1. Na stránce vybraného typu obsahu klikněte v části Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.
   Odkaz Nastavení pracovního postupu v oddílu Nastavení

  2. Na stránce nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Přidat pracovní postup.
   Odkaz Přidat pracovní postup

  3. Vyplňte první stránku přidružovacího formuláře.
   (Pokyny jsou uvedeny za ilustrací.)

První stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Pracovní postup

Vyberte šablonu Schválení – SharePoint 2013.

Poznámka:  Pokud se šablona Schválení – SharePoint 2013 v seznamu nezobrazí, obraťte se na správce SharePointu s požadavkem na její aktivaci pro vaší kolekci webů nebo pracovní prostor.

Popisek číslo dvě

Jméno

Zadejte název pro tento pracovní postup. Název bude sloužit uživatelům této kolekce webů k identifikaci tohoto pracovního postupu.

Návrhy pojmenování pracovní postup v tématu v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo tři

Seznam úkolů

Vyberte seznam úkolů, který se má použít pro tento pracovní postup. Můžete vybrat stávající seznam úkolů nebo vytvořit nový seznam kliknutím na Úkoly (nové).

Další informace o důvodech pro vytvoření nového seznamu úkolů (namísto výběru již existujícího) najdete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

History List

Vyberte seznam historie, který má být použit pro tento pracovní postup. Můžete vybrat stávající seznam historie nebo vytvořit nový seznam kliknutím na možnost Nový seznam historie

Další informace o důvodech pro vytvoření nového seznamu historie (namísto výběru již existujícího) najdete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo pět

Možnosti spuštění

Určete způsob nebo způsoby, jakými lze spustit tento pracovní postup.

Informace o různých možnostech naleznete v tématu v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo šest

Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu?

Zadejte, zda má být tento pracovní postup přidán (přidružen) ke všem ostatním typům obsahu webů a seznamů, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu.

 • Operace, která provádí toto dodatečné přidávání, může trvat velmi dlouho.

 • Pokud byla u některých webů a podřízených webů, u kterých se má daný pracovní postup přidat k dědícím typům obsahu, dědičnost přerušena, přesvědčte se před spuštěním této operace, že jste v každém z těchto webů či podřízených webů členem skupiny Vlastníci.

 1. Jakmile nastavíte všechny možnosti na této stránce podle potřeby, klikněte na možnost Další.

 2. Vyplňte druhou stránku přidružovacího formuláře.
  (Pokyny jsou uvedeny za ilustrací.)

  Poznámka: Produkty SharePointu nabízí při každém ručním spuštění pracovního postupu několik možností  (čísla jedna až sedm na následujícím obrázku, od oddílu Revidující až po oddíl Kopie)  téhle druhé stránky přidružovacího formuláře. Uvedené možnosti tak můžete měnit pouze pro tuto jednu instanci.

Druhá stránka přidružovacího formuláře s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit

Zadejte jména či adresy uživatelů, kterým chcete v pracovním postupu přiřadit úkoly.

 • Budou-li úkoly přiřazovány postupně po jednom (sériově)   
  zadejte jména či adresy v pořadí, ve kterém chcete tyto úkoly přiřadit.

 • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně (paralelně),   
  na pořadí jmen či adres nezáleží.

 • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši organizaci služby SharePoint   
  Další informace o zahrnutí účastníků, naleznete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Určete, zda by měly být úkoly v této fázi přiřazeny jednotlivě (sériově), nebo všechny najednou (paralelně).

Další informace o používání sériové nebo paralelní fáze naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo tři

Přidat novou fázi

Za první fázi, kterou jste právě nakonfigurovali, můžete přidat jakékoli další fáze.

 • Chcete-li odstranit celou fázi, klikněte na ni v poli Přiřadit a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

 • Chcete-li přiřadit jeden úkol každému členu každé skupiny, kterou jste zadali v poli Přiřadit, zaškrtněte toto políčko. (Každému členu skupiny bude odesláno oznámení o úkolu a každý člen bude muset provést vlastní úkol.)

 • Mít pouze jeden úkol přiřazen každýcelé skupiny najednou, které jste zadali v poli přiřadit, zrušte zaškrtnutí políčka. (Každý člen skupiny dostanou oznámení o úkolu, ale můžete jeden člen převzetí a provedení jeden úkol celé skupině. Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Popisek číslo pět

Žádost o

Jakýkoli text zadaný do tohoto pole bude zahrnut do každého oznámení o úkolu odeslaného v pracovním postupu. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje, které mohou účastníci potřebovat, například:

 • Kontaktní osoba pro dotazy a problémy

 • Zda lze názory odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce samotné. (A pokud v položce, zda recenzentů můžete rezervovat, ponechte to vrácený se změnami.)
  Další informace najdete v článku segment Povolení tohoto článku.

 • V případě potřeby upozornění o převzetí jednoho úkolu přiřazeno celé skupiny nebo distribuční seznamy.
  Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečný termín splnění pro celý pracovní postup a počet dní, týdnů či měsíců od doby přiřazení povolených na provedení každého úkolu.

 • Bude-li daný pracovní postup někdy spuštěn automaticky, je obvykle vhodné ponechat pole Termín splnění všech úkolů prázdné a stanovit termín splnění pouze pomocí dvou polí doby trvání. Pokud spustíte pracovní postup ručně, můžete vždy zadat přesný termín splnění v inicializačním formuláři.

Další informace o tom, kdy používat termíny splnění a kdy doby trvání úkolů, naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo sedm

KOPIE

Zadejte jména či e-mailové adresy všech uživatelů, kterým by mělo být odesláno oznámení o každém spuštění a ukončení pracovního postupu.

 • Zadání jména do tohoto není "t za následek přiřazení úkolu pracovního postupu.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn ručně, obdrží uživatel, který jej spustil, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn automaticky, obdrží uživatel, který jej původně přidal, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

Popisek číslo osm

Ukončení pracovního postupu

Chcete-li, aby byl pracovní postup zastaven a zrušen v případě provedení změny kontrolované položky, vyberte tuto možnost.

Mějte na paměti, že pokud vyberete tuto možnost, nemohou kontrolující uživatelé přidat sledované změny a komentáře do položky, aniž by ukončili pracovní postup.

 1. Jakmile nastavíte všechny možnosti na této stránce podle potřeby, kliknutím na možnost Uložit vytvořte pracovní postup.

SharePoint vytvoří novou verzi pracovního postupu.

Další krok

Pokud budete připraveni, přejděte na tohoto článku v segmentu spuštění a spuštěním první instance otestujte nový pracovní postup.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Spuštění

SPUŠTĚNÍ pracovního postupu Shromáždit názory

Spuštění pracovního postupu Shromáždit názory

Pracovní postup může být nastaven tak, že jej lze spustit pouze ručně, pouze automaticky nebo oběma způsoby:

 • Ručně kdykoli a kdokoli s potřebným oprávněním.

 • Automaticky při každém výskytu spouštěcí události zadaný – to znamená, kdykoli přidat položky do seznamu nebo knihovny a/nebo pokaždé, když už v seznamu položka se jakýmkoli způsobem změní.
  (Spouštěcí události nebo události jsou v jazyku první stránka přidružovacího formuláře během původní přidáte a nakonfigurujete pracovního postupu. Další informace naleznete v tomto článku v segmentu plánování .)

Poznámka: Pro rezervovanou položku nelze spustit pracovní postup. (Položku je možné rezervovat poté, co byl pro ni spuštěn pracovní postup, avšak po rezervaci pro ni nelze spustit žádné další pracovní postupy, dokud nebude znovu vrácena se změnami.)

Části tohoto segmentu

 1. Automatické spuštění pracovního postupu

 2. Ruční spuštění pracovního postupu

 3. Ruční spuštění ze seznamu nebo knihovny

 4. Ruční spuštění z aplikace Microsoft Office

1. Automatické spuštění pracovního postupu

Pokud je pracovní postup nakonfigurován tak, aby se spouštěl automaticky, potom je při každém výskytu spouštěcí události pracovní postup spuštěn pro položku, která spuštění vyvolala.

Pracovní postup po spuštění přiřadí první úkol nebo úkoly a odešle oznámení o úkolu všem uživatelům, kterým je úkol přiřazen. Odešle také oznámení o spuštění (odlišné od oznámení o úkolech) uživateli, který pracovní postup původně přidal, a všem uživatelům uvedeným v poli Kopie na druhé stránce přidružovacího formuláře.

Poznámka: Při prvním přidání nového pracovního postupu, který se spustí automaticky poli Termín splnění všech úkolů (na druhé stránce přidružovacího formuláře) má obvykle zůstat prázdná, protože explicitní datum hodnoty zadané viditelné nebude automaticky přizpůsobí vzhledem k datum, kdy pracovní postup je spuštěn pokaždé, když. Další informace najdete v tématu v tomto článku v segmentu plánování .

Na začátek segmentu

2. Ruční spuštění pracovního postupu

Poznámka týkající se oprávnění    Obvykle musíte mít oprávnění Upravit položky spuštění pracovního postupu. (Ve výchozím nastavení, do skupiny členů a vlastníků skupiny jak smíte tento, nikoli však skupiny návštěvníků webu. Ale některé vlastníky můžete taky zvolit, na základě pracovní postup tak, že pracovní postup vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy pro lidi, kteří spuštění pracovního postupu. Výběrem této možnosti vlastníci v podstatě použít, pouze jejich a jiných vlastníků můžete pustit do určitého pracovního postupu. Další informace najdete v tématu segmentu informace v tomto článku.)

Spuštění ze dvou míst

Pracovní postup je možné ručně spustit z některého ze dvou míst:

 • Ze seznamu či knihovně, kde je položka uložena

 • z do položky samotnéotevřené v aplikaci Microsoft Office, ve kterém byl vytvořen. (Vezměte v úvahu, že to musí být plná a nainstalované programu a ne verze webové aplikace.)

Zbývající dva oddíly v tomto segmentu obsahují pokyny pro obě metody.

Na začátek segmentu

3. Ruční spuštění ze seznamu nebo knihovny

 1. Přejděte k seznamu či knihovně, kde je uložena položka, u které chcete pracovní postup spustit.

 2. Kliknutím na ikonu před názvem položky vyberte položku a pak na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

 3. Na stránce pracovní postupy: název položky v části Spustit nový pracovní postup, klikněte na pracovní postup, který chcete spustit.
  Odkaz na spuštění pracovního postupu

 4. V inicializačním formuláři proveďte všechny změny, které chcete použít v této konkrétní instanci pracovního postupu.

  Poznámka: Změny, které tady, v inicializačním formuláři jsou použité pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete proveďte požadované změny se projeví pokaždé, když je pracovní postup spuštěn nebo pokud chcete změnit nastavení pracovního postupu, které nejsou k dispozici v tomto formuláři, najdete v článku segment Změna tohoto článku.

Inicializační formulář s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit

Proveďte libovolné změny v seznamu uživatelů, kterým chcete v pracovním postupu přiřadit úkoly.

 • Pokud budou úkoly přiřazovány postupně po jednom   
  zadejte jména či adresy v pořadí, ve kterém mají být úkoly přiřazeny.

 • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně,   
  na pořadí jmen či adres nezáleží.

 • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši organizaci služby SharePoint   
  Další informace o zahrnutí účastníků, naleznete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Ujistěte se, že zadání týkající se přiřazování úkolů v jednotlivých segmentech postupně po jednom (sériově), nebo všech najednou (paralelně) odpovídá vašim požadavkům.

Další informace o používání sériové nebo paralelní fáze naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo tři

Přidat novou fázi

Za fázi či fáze, které jsou již nakonfigurovány, přidejte jakékoli další fáze.

 • Chcete-li odstranit celou fázi, klikněte na ni v poli Přiřadit a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

 • Chcete-li přiřadit jeden úkol každému členu každé skupiny, kterou jste zadali v poli Přiřadit, zaškrtněte toto políčko. (Každému členu skupiny bude odesláno oznámení o úkolu a každý člen bude muset provést vlastní úkol.)

 • Mít jenom jeden úkol přiřazen k jednotlivým celé skupiny najednou, které jste zadali v poli přiřaditzrušte toto políčko. (Každý člen skupiny dostanou oznámení o úkolu, ale můžete jeden člen převzetí a provedení jeden úkol celé skupině. Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Popisek číslo pět

Žádost o

Jakýkoli text zadaný do tohoto pole bude zahrnut do každého oznámení o úkolu odeslaného v pracovním postupu. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje, které mohou účastníci potřebovat, například:

 • Kontaktní osoba pro dotazy a problémy

 • Zda lze názory odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce samotné. (A pokud v položce, zda recenzentů můžete rezervovat, ponechte to vrácený se změnami.)
  Další informace najdete v článku segment Povolení tohoto článku.

 • V případě potřeby upozornění o převzetí jednoho úkolu přiřazeno celé skupiny nebo distribuční seznamy.
  Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečný termín splnění pro celý pracovní postup a počet dní, týdnů či měsíců od doby přiřazení povolených na provedení každého úkolu.

Další informace o tom, kdy používat termíny splnění a kdy doby trvání úkolů, naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo sedm

KOPIE

Přidejte nebo odeberte jména či adresy podle potřeby. Nezapomeňte, že:

 • Zadání jména do tohoto není "t za následek přiřazení úkolu pracovního postupu.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn ručně, obdrží uživatel, který jej spustil, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn automaticky, obdrží uživatel, který jej původně přidal, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 1. Jakmile nastavíte všechny možnosti v inicializačním formuláři podle potřeby, kliknutím na možnost Spustit spusťte pracovní postup.

Pracovní postup přiřadí první úkol či úkoly a odešle oznámení o spuštění vám a všem adresátům uvedeným v poli Kopie inicializačního formuláře.

Na začátek segmentu

4. Ruční spuštění z aplikace systému Microsoft Office

 1. Ve svém počítači otevřete položku v nainstalované aplikaci Office.

 2. V otevřené položce klikněte na kartu Soubor, klikněte na příkaz Uložit a odeslat a pak klikněte na pracovní postup, který chcete pro položku spustit.

 3. Pokud se zobrazí následující zpráva s informací, že pracovní postup vyžaduje vrácení souboru se změnami, klikněte na tlačítko Vrátit se změnami.

 4. Klikněte na velké tlačítko Zahájit pracovní postup.

 5. V inicializačním formuláři na stránce Změnit pracovní postup proveďte všechny změny, které chcete použít v téhle konkrétní instanci pracovního postupu.

  Poznámka: Změny, které tady, v inicializačním formuláři jsou použité pouze během aktuální instance pracovního postupu. Pokud chcete proveďte požadované změny se projeví pokaždé, když je pracovní postup spuštěn nebo pokud chcete změnit nastavení pracovního postupu, které nejsou k dispozici v tomto formuláři, najdete v článku segment Změna tohoto článku.

  Inicializační formulář s číslovanými popisky

Popisek číslo jedna

Přiřadit

Proveďte libovolné změny v seznamu uživatelů, kterým chcete v pracovním postupu přiřadit úkoly.

 • Pokud budou úkoly přiřazovány postupně po jednom   
  zadejte jména či adresy v pořadí, ve kterém mají být úkoly přiřazeny.

 • Pokud budou všechny úkoly přiřazeny současně,   
  na pořadí jmen či adres nezáleží.

 • Pokud přiřazujete úkol někomu mimo vaši organizaci služby SharePoint   
  Další informace o zahrnutí účastníků, naleznete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo dvě

Pořadí:

Ujistěte se, že zadání týkající se přiřazování úkolů v jednotlivých segmentech postupně po jednom (sériově), nebo všech najednou (paralelně) odpovídá vašim požadavkům.

Další informace o používání sériové nebo paralelní fáze naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo tři

Přidat novou fázi

Za fázi či fáze, které jsou již nakonfigurovány, přidejte jakékoli další fáze.

 • Chcete-li odstranit celou fázi, klikněte na ni v poli Přiřadit a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+DELETE.

Další informace o používání více fází naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo čtyři

Rozbalit skupiny

 • Chcete-li přiřadit jeden úkol každému členu každé skupiny, kterou jste zadali v poli Přiřadit, zaškrtněte toto políčko. (Každému členu skupiny bude odesláno oznámení o úkolu a každý člen bude muset provést vlastní úkol.)

 • Mít jenom jeden úkol přiřazen k jednotlivým celé skupiny najednou, které jste zadali v poli přiřaditzrušte toto políčko. (Každý člen skupiny dostanou oznámení o úkolu, ale můžete jeden člen převzetí a provedení jeden úkol celé skupině. Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

Popisek číslo pět

Žádost o

Jakýkoli text zadaný do tohoto pole bude zahrnut do každého oznámení o úkolu odeslaného v pracovním postupu. Nezapomeňte uvést všechny další pokyny nebo zdroje, které mohou účastníci potřebovat, například:

 • Kontaktní osoba pro dotazy a problémy

 • Zda lze názory odeslat pouze ve formuláři úkolu nebo také v položce samotné. (A pokud v položce, zda recenzentů můžete rezervovat, ponechte to vrácený se změnami.)
  Další informace najdete v článku segment Povolení tohoto článku.

V případě potřeby upozornění o převzetí jednoho úkolu přiřazeno celé skupiny nebo distribuční seznamy.
Najdete pokyny k převzetí úkolu skupiny v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Popisek číslo šest

Termíny splnění a doby trvání úkolů

Zadejte konečný termín splnění pro celý pracovní postup a počet dní, týdnů či měsíců od doby přiřazení povolených na provedení každého úkolu.

Další informace o tom, kdy používat termíny splnění a kdy doby trvání úkolů, naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

Popisek číslo sedm

KOPIE

Přidejte nebo odeberte jména či adresy podle potřeby. Nezapomeňte, že:

 • Zadání jména do tohoto není "t za následek přiřazení úkolu pracovního postupu.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn ručně, obdrží uživatel, který jej spustil, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 • Pokud je pracovní postup spuštěn automaticky, obdrží uživatel, který jej původně přidal, oznámení o spuštění a ukončení, aniž by musel být zadán v tomto poli.

 1. Jakmile nastavíte možnosti v inicializačním formuláři podle potřeby, kliknutím na možnost Spustit spusťte pracovní postup.

Pracovní postup přiřadí první úkol či úkoly a odešle oznámení o spuštění vám a všem adresátům uvedeným v poli Kopie inicializačního formuláře.

Další krok

 • Pokud při prvním spuštění tento pracovní postup, bude ostatním účastníkům potřebujete pomoc a informace k provedení přiřazených úkolů? (Může být užitečné v tomto článku v segmentu DOKONČENO .)

 • Je též vhodné ověřit, zda účastníci přijímají e-mailová oznámení, zvláště zda nejsou tato oznámení nesprávně zpracována filtry nevyžádané pošty.

 • A může mít samozřejmě jeden či více úkolů pracovního postupu dokončete sami. Přejděte k segmentu DOKONČENO v tomto článku najdete podrobné informace.

 • Mezitím Pokud chcete najít, jak je můžete sledovat průběh aktuální instance pracovního postupu, přejděte k segmentu Sledování tohoto článku.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Provedení

PROVEDENÍ úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Provedení úkolu pracovního postupu Shromáždit názory

Pokud je to nyní poprvé, kdy vám byl přiřazen úkol v pracovním postupu Shromáždit názory, může být před provedením úkolu užitečné přečíst si v tomto článku celý tento segment. Seznámíte se tak se všemi možnostmi, které budete mít k dispozici.

Poznámka: Jestliže víte, že vám byl přiřazen úkol pracovního postupu, avšak ve vaší schránce doručené pošty se nezobrazila žádná e-mailová zpráva s oznámením, ujistěte se, že oznámení nebylo chybě přesměrováno filtrem nevyžádané pošty. Pokud ano, upravte odpovídajícím způsobem nastavení filtru.

Nejprve se ujistěte, že máte správný článek.

Různé typy pracovních postupů vyžadují v rámci úkolu různé akce.

Nejprve se proto přesvědčte, že úkol, který vám byl přiřazen, je skutečně úkol pracovního postupu Shromáždit názory a nikoli úkol jiného typu pracovního postupu.

Vyhledejte text prosím zkontrolujte v některém z následujících umístění:

 • Na řádku Předmět oznámení o úkolu
  Text Zrevidujte položku na řádku Předmět v oznámení o úkolu

 • Na panelu zpráv v položce, která má být zkontrolována
  Text Zrevidujte položku na panelu zpráv v položce

 • V názvu úkolu na stránce Stav pracovního postupu
  Text Zrevidujte položku mezi názvy úkolů na stránce Stav pracovního postupu

Pokud nevidíte text prosím zkontrolujte v těchto umístěních, obraťte se osobu začít nebo původně přidal pracovní postup zjištění, které je založeno na šablonu pracovního postupu, nebo zda je vlastní pracovní postup. Odkazy na články o tom, jak používat jiné typy pracovních postupů obsažených v Sharepointových produktech v části Viz také v tomto článku najdete.

Pokud úkol je součástí pracovního postupu Shromáždit názory, pokračujte ve čtení.

Části tohoto segmentu

 1. Přehled procesu

 2. Přechod k položce a formuláři úkolu z oznámení o úkolu

 3. Přístup k položce a formuláři úkolu ze seznamu nebo knihovny

 4. Kontrola položky:

 5. Vyplnit a odeslat formulář úkolu

 6. Oznámení o zpoždění

 7. Převzetí úkolu skupiny, než se pustíte do ho (volitelné)

 8. Požadavek na změnu položky (volitelné)

 9. Přiřazení úkolu jinému uživateli (volitelné)

 10. Provedení úkolu jménem externí účastník (volitelné)

1. Přehled procesu

Pokud je vám v pracovním postupu přiřazen úkol, obvykle se o něm dozvíte jedním ze tří způsobů:

 • Obdržíte e-mailové oznámení o úkolu.

 • Otevřete dokument systému Microsoft Office, ve kterém je na panelu zpráv zobrazena informace, že vám byl přiřazen související úkol.

 • Podíváte se na web služby SharePoint a zjistíte, že máte aktuálně přiřazen jeden či více úkolů.

Po zjištění, že vám byl přiřazen úkol pracovního postupu Shromáždit názory, obvykle provedete dva kroky:

 • Kontrola položky:    Otevřete a zkontrolujte položku.

 • Provedení úkolu:    Pomocí formuláře úkolu odešlete výsledky své kontroly.

Součástí provedení úkolu jsou proto často následující tři položky:

 • Oznámení (které obdržíte jako e-mailovou zprávu)

 • Položka odeslaná k vaší kontrole (kterou otevřete a zkontrolujete)

 • Formulář úkolu (který otevřete, vyplníte a odešlete)

Tyto tři položky jsou zobrazeny na následujících ilustracích.

Oznámení, kontrolovaná položka a formulář úkolu

Poznámka: Tlačítko Otevřít tento úkol se na pásu karet v oznámení o úkolu zobrazí, jen pokud je zpráva otevřená v plné nainstalované verzi Outlooku, a ne když je otevřená ve webové aplikaci Outlook Web Access.

Na začátek segmentu

2. Přechod k položce a formuláři úkolu z oznámení o úkolu

Postupujte následujícím způsobem:

 1. V oznámení úkolu klikněte v pokynech pod nadpisem Dokončení tohoto úkolu vyžaduje na odkaz na položku.

 2. V otevřené položce klikněte na tlačítko Otevřít tento úkol na panelu zpráv.

Otevření položky a formuláře úkolu z e-mailového oznámení

Poznámka: Tlačítko Otevřít tento úkol se na pásu karet v oznámení o úkolu zobrazí, jen pokud je zpráva otevřená v plné nainstalované verzi Outlooku, a ne když je otevřená ve webové aplikaci Outlook Web Access.

Na začátek segmentu

3. Přechod k položce a formuláři úkolu ze seznamu nebo knihovny

Postupujte následujícím způsobem:

 1. V seznamu či knihovně, kde je kontrolovaná položka uložena, klikněte na odkaz Průběh související s položkou a pracovním postupem.

 2. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte na název úkolu.

 3. Ve formuláři úkolu klikněte na panelu zpráv Tento úkol pracovního postupu platí pro na odkaz na položku.

Otevření položky a formuláře úkolu ze seznamu či knihovny

Na začátek segmentu

4. Kontrola položky

V tomto příkladu je položka dokument aplikace Microsoft Word.

Tip: Pokud se jedná úkolu skupiny – to znamená jednoho úkolu přiřazeno celou skupinu nebo distribuční seznam, takže členem jedinou skupinu můžete dokončit úkol pro celou skupinu, je vhodné převzít úkol před kontrola položky. Tak snížit šanci, že jiného člena skupiny také přečtěte si článek. Pokyny naleznete v tomto segmentu deklarace úkolu skupiny než se pustíteoddílu 7.

Kontrolovaná položka se dvěma žlutými panely zpráv

Všimněte si dvou žlutých panelů zpráv v horní části dokumentu:

Serveru    Pouze pro tento dokument je otevřen v režimu jen pro čtení – to znamená, si můžete přečíst dokumentu, ale nemůžete všechny změny v nich.

Uživatel, který pracovní postup spustil, může zvolit, zda povolí odesílání názorů pouze ve formuláři úkolů, nebo zda povolí také zadávání sledovaných změn a komentářů v položce samotné. Pokud si nejste jisti, zda máte pracovat v samotné položce, obraťte se na uživatele, který pracovní postup spustil nebo původně přidal. Pokud máte vkládat sledované změny a komentáře, klikněte na tlačítko Upravit dokument.

Ujistěte se, že je splněno následující:

 • Víte, zda máte před vkládáním sledovaných změn či komentářů dokument rezervovat nebo zda jej máte nechat nerezervovaný tak, aby v něm mohlo pracovat více kontrolujících uživatelů současně.

 • Ujistěte se, zapněte sledování změn před vložením změny nebo komentáře. Další informace najdete v článku segment Povolení v tomto článku.

 • Po dokončení práce na položce jste uložili zpět na server. Pokud jste položku rezervovali, vraťte ji zpět se změnami.

Pracovní postup    Úkol až budete připraveni vyplnit a odeslat formulář úkolu, klikněte na tlačítko Otevřít tento úkol.

Na začátek segmentu

5. Vyplnění a odeslání formuláře úkolu

Formulář úkolu pracovního postupu Shromáždit názory vypadá přibližně takto.

Formulář úkolu pracovního postupu Shromáždit názory s vyznačenými poli

Všimněte si, že prvních dvou ovládacích prvků (Odstranit položku a Tento úkol pracovního postupu platí pro název položky) se nezobrazují ve formuláři úkolu při otevření z uvnitř položky ke kontrole .

Popisek číslo jedna

Odstranit položku

Pokud chcete odstranit tento úkol z aktuální instance pracovního postupu, klikněte na tento odkaz.

 • Odstraněním úkolu neodstraníte kontrolovanou položku.

 • Odstraněný úkol se již nebude zobrazovat na stránce Stav pracovního postupu v oblasti Úkoly. (Odstranění úkolu je však stále na stránce zaznamenáno v oblasti Historie.)

Poznámka:  Pokud jste tuto instanci pracovního postupu nespustili vy, může být vhodné obrátit se před odstraněním úkolu na uživatele, který ji spustil.

Popisek číslo dvě

Tento úkol pracovního postupu platí pro název položky

Kontrolovanou položku otevřete kliknutím na tento odkaz.

Popisek číslo tři

Stav, požadoval, konsolidované komentáře, termín data

Zadání v těchto čtyřech polích nelze upravovat ani měnit, tyto informace však mohou být užitečné.

Všimněte si, že pole Konsolidované komentáře obsahuje nejen další instrukce k provedené úkolu, ale také všechny komentáře odeslané ve formuláři účastníky, kteří již provedli své úkoly ve stejné instanci pracovního postupu.

Stejně tak poté, co odešlete vlastní formulář, zobrazí se veškerý text, který zadáte do pole Komentáře (4), také následujícím účastníkům v poli Konsolidované komentáře.

Popisek číslo čtyři

Komentáře

Do tohoto pole zadejte nebo vložte svůj názor.

Text, který zadáte do tohoto pole, bude zaznamenán do seznamu Historie pracovního postupu a zobrazí se také v poli Konsolidované komentáře (3) následujících účastníků.

Popisek číslo pět

Send Feedback

Po zadání názoru, kterým chcete přispět, do pole Komentáře (4) nebo vložení sledovaných změn a komentářů do položky samotné odešlete kliknutím na toto tlačítko svůj názor a dokončíte tak svůj úkol.

Poznámka: Před proveďte změny v item, ujistěte se, že jste "odstraňují má Komu to. Další informace najdete v tématu část 4v tomto segmentu; Revize položku.

Popisek číslo šest

Zrušit

Chcete-li formulář úkolu zavřít bez uložení změn či odpovědí, klikněte na toto tlačítko. Úkol zůstane neprovedený a budete jej mít stále přiřazený.

Popisek číslo sedm

Požadavek na změnu

Chcete-li zadat požadavek na změnu kontrolované položky, klikněte na toto tlačítko.

Obrázek formuláře, do kterého budete zadávat podrobnosti svého požadavku a další pokyny naleznete v tomto segmentu požadavku změnu položkyčásti 8.

Poznámka: Tato možnost může u některých úkolů pracovního postupu vypnuta.

Popisek číslo osm

Přiřazení úkolu

Chcete-li tento úkol přiřadit jinému uživateli, klikněte na toto tlačítko.

Obrázek stránky, do kterého budete zadávat podrobnosti změny přiřazení a další pokyny naleznete v tomto segmentu, přiřazení úkolu jinému uživateličásti 9.

Poznámka: Tato možnost může u některých úkolů pracovního postupu vypnuta.

Na začátek segmentu

6. Oznámení o zpoždění

Při zpoždění úkolu nebo celé instance pracovního postupu jsou automaticky odeslána oznámení následujícím uživatelům:

 • uživateli, kterému je úkol přiřazen,

 • uživateli, který spustil pracovní postup (nebo uživateli, který původně přidal pracovní postup, v případě, že byl spuštěn automaticky).

Na začátek segmentu

7. Převzetí úkolu skupiny před jeho provedením (volitelné)

Pokud je jeden úkol přiřazen celé vaší skupině, může jej kterýkoli člen skupiny převzít a provést za celou skupinu.

Úkol převezměte před jeho kontrolou. Jakmile úkol převezmete, je vám přiřazen a nemůže jej provést žádný jiný člen skupiny. (Tímto způsobem je zajištěno, že nutnou práci provede jen jeden uživatel.)

 1. Na stránce Stav pracovního postupu umístěte ukazatel myši na název úkolu přiřazeného vaší skupině, dokud se nezobrazí šipka.

 2. Klikněte na šipku, klikněte na Upravit položku a pak ve formuláři úkolu klikněte na tlačítko Převzít úkol.
  Postup převzetí úkolu skupiny

Po aktualizaci stránky Stav pracovního úkolu nebude již úkol přiřazen skupině, ale konkrétně vám.

Budete-li později chtít úkol skupině opět uvolnit, aniž byste jej provedli, vraťte se stejnými kroky zpět k formuláři úkolu a klikněte na tlačítko Uvolnit úkol.

Tlačítko Uvolnit úkol na formuláři úkolu

Zpět na Kontrola položky:

8. Požadavek na změnu položky (volitelné)

Před zahájením tohoto procesu mějte na paměti, že pracovní postup může být nastaven tak, aby byl okamžitě ukončen v případě provedení změny položky. Může být vhodné obrátit se na uživatele, který pracovní postup spustil nebo původně přidal, a ujistit se, zda lze provést změnu položky a ukončit tak pracovní postup.

Možnost požadavku na změnu bude popsána pomocí následujícího scénáře:

Představte si, že vaše jméno je František.

Dále si představte, že vaše spolupracovnice Anna spustila pracovní postup Shromáždit názory pro dokument, který vytvořila.

Při kontrole jejího nového dokumentu máte pocit, že je úvod příliš dlouhý.

Kliknete na tlačítko Vyžádat změnu v dolní části formuláře úkolu pracovního postupu a potom vyplníte následující formulář.

Formulář žádosti o změnu položky

Popisek číslo jedna

Požadavek na změnu od

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, kterému má být požadavek na změnu odeslán.

(Chcete-li odeslat požadavek uživateli, který spustil pracovní postup, nebo – pokud byl pracovní postup spuštěn automaticky – uživateli, který původně pracovní postup Shromáždit názory přidal, můžete nechat toto pole prázdné.)

Popisek číslo dvě

Nová žádost o

Popište změnu, kterou chcete provést, a poskytněte informace nutné pro uživatele provádějícího změnu.

(Text zadaný do tohoto pole bude přidán do oblasti Konsolidované komentáře.)

Popisek číslo tři

Nová doba trvání

Proveďte jeden z následujících tří kroků:

 • Chcete-li zachovat stávající termín splnění    data opustit toto pole prázdné.

 • Termín splnění odebrat    úplně zadejte číslo 0.

 • Chcete-li zadat nový termín splnění    data typu číslo tady a zadejte jednotky doby trvání do následujícího pole. Dohromady, dvě položky zjistěte doby před změnit úkol je termín.

Popisek číslo čtyři

Nové jednotky doby trvání

Pokud zadáváte nová doba trvání úkolu, toto pole využít ve spojení s polem Nová doba trvání k identifikaci doby před úkol je termín. (Například: 3 dnů nebo 1 měsíc nebo 2 týdnů.)

Když máte všechny položky formuláře tak, že budete chtít, klepněte na tlačítko Odeslat a aktuálního úkolu označenDokončeno. (Ale nebyly dosud provedeny. Můžete budete mít přiřazené úloh Revize znova po Anna dokončení úkolu změnit.)

Anna mezitím obdrží následující e-mailové oznámení:

Oznámení odeslané při požadavku na změnu položky

Anna může letmým pohledem na řádek Předmět (popisek číslo 1 na obrázku) zjistit, že se nejedná o běžné oznámení pracovního postupu Shromáždit názory, ale o požadavek na provedení určité změny položky. Informace o konkrétní požadované změně nalezne v textu Změna uživatele (popisek číslo 2).

Anna položku rezervuje, provede (či neprovede) požadované změny, uloží je (pokud nějaké provedla) a potom vrátí položku zpět se změnami. (Nezapomeňte, že pokud je pracovní postup nastaven tak, že je ukončen při změně položky, tato akce pracovní postup ukončí.)

Poté Anna přejde na stránku Stav pracovního postupu a v oblasti Úkoly otevře úkol požadavku na změnu.


Formulář odeslaný po provedení požadované změny

Anna přidá libovolné informace do pole Komentáře a poté klikne na tlačítko Odeslat odpověď. Pracovní postup provede dvě akce:

 • Označí úkol požadavku na změnu Anně jako dokončený.

 • Přiřadí vám nový úkol kontroly (s komentářem od Anny přidaným do oblasti Konsolidované komentáře) a odešle vám oznámení o tomto úkolu.

Nyní můžete provést kontrolu změněné položky.

Všechny tyto akce jsou průběžně sledovány a jsou zobrazeny na stránce Stav pracovního postupu v části Historie pracovního postupu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Stránka Historie pracovního postupu zobrazující akce požadavku na změnu

Diagram celého procesu je následující.

Vývojový diagram požadavku na změnu

Na začátek segmentu

9. Přiřazení úkolu jinému uživateli (volitelné)

Chcete-li, aby úkol pracovního postupu, který vám byl přiřazen, provedl jiný uživatel, klikněte ve formuláři úkolu pracovního postupu na tlačítko Znovu přiřadit úkol.

Zobrazí se následující formulář.

Formulář nového přiřazení úkolu

Popisek číslo jedna

Přiřazení úkolu

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, kterému chcete úkol přiřadit.

Chcete-li přiřadit úkol uživateli, který spustil pracovní postup, nebo – pokud byl pracovní postup spuštěn automaticky – uživateli, který původně pracovní postup přidal, ponechejte toto pole prázdné.

Popisek číslo dvě

Nová žádost o

Zadejte informace, které bude uživatel, jemuž úkol přiřazujete, potřebovat k provedení úkolu. (Text zadaný do tohoto pole bude přidán do oblasti Konsolidované komentáře.)

Popisek číslo tři

Nová doba trvání

Proveďte jeden z následujících tří kroků:

 • Chcete-li zachovat stávající termín splnění    data opustit toto pole prázdné.

 • Termín splnění odebrat    úplně zadejte číslo 0.

 • Chcete-li zadat nový termín splnění    data typu číslo tady a zadejte jednotky doby trvání do následujícího pole. Dohromady, dvě položky zjistěte doby před změnit úkol je termín.

Popisek číslo čtyři

Nové jednotky doby trvání

Pokud zadáváte nová doba trvání úkolu, toto pole využít ve spojení s polem Nová doba trvání k identifikaci doby před úkol je termín. (Například: 3 dnů nebo 1 měsíc nebo 2 týdnů.)

Po dokončení formuláři klikněte na Odeslat. Úkol označen Dokončeno, nový úkol přiřazen osobě teď zodpovědného za daný úkol a odešle oznámení o úkolu.

Všechny nové informace, které jste zadali, jsou obsaženy v textu Delegováno uživatelem v oznámení nového úkolu (popisek číslo 1 na následujícím obrázku).

Oznámení znovu přiřazeného úkolu

Všechny tyto akce jsou průběžně sledovány a jsou zobrazeny na stránce Stav pracovního postupu v částech Úkoly a Historie, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Oblasti Úkoly a Historie na stránce Stav pracovního postupu u znovu přiřazeného úkolu

Na začátek segmentu

10. Provedení úkolu za externího účastníka (volitelné)

Pro zahrnutí účastníků, kteří nejsou členy vaší organizace služby SharePoint, existuje zvláštní proces. Při tomto procesu vystupuje člen webu jako zmocněnec externího účastníka.

 1. Při vyplňování odpovídajícího pole Přiřadit na druhé stránce přidružovacího formuláře zadejte e-mailovou adresu účastníka, který není členem vaší organizace.

 2. V pracovním postupu bude ve skutečnosti úkol externího účastníka přiřazen členovi webu, který pracovní soubor spustil, nebo – pokud byl pracovní postup spuštěn automaticky – uživateli, který původně pracovní postup přidal. Tento uživatel, kterému je úkol ve skutečnosti přiřazen, vystupuje jako zmocněnec externího účastníka.

 3. Člen webu obdrží oznámení o úkolu s pokyny k odeslání kopie položky ke kontrole externímu účastníkovi. (Externí účastník obdrží kopii oznámení o úkolu, která může sloužit jako užitečné upozornění.)

 4. Člen webu, kterému je úkol ve skutečnosti přiřazen, odešle kopii položky externímu účastníkovi.

 5. Externí účastník položku zkontroluje a odešle zpět svou odpověď členovi webu.

 6. Až přijde odpověď externího účastníka, člen webu provede v sharepointových produktech daný úkol za něj.

Diagram procesu je následující.

Vývojový diagram procesu zahrnutí externího účastníka

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Ikona části Sledování

SLEDOVÁNÍ, úpravy nebo ukončení pracovního postupu Shromáždit názory

Sledování, úpravy nebo ukončení pracovního postupu Shromáždit názory

Stránka Stav pracovního postupu dané instance pracovního postupu představuje centrální umístění, ze kterého můžete sledovat, upravovat či ukončit spuštěný pracovní postup.

Nejprve vám ukážeme, jak přejít na tuto stránku, a potom se seznámíte s použitím možností a informací, které zde naleznete. Nakonec vám ukážeme dvě další stránky, kde můžete získat další informace sledování.

Části tohoto segmentu

 1. Přechod na stránku Stav pracovního postupu

 2. Sledování průběhu pracovního postupu pomocí stránky Stav pracovního postupu

 3. Změna aktivních úkolů (již přiřazené úkoly)

 4. Změna budoucích úkolů (dosud nepřiřazené úkoly)

 5. Zrušení nebo ukončení spuštěného pracovního postupu

 6. Zjištění pracovních postupů spuštěných pro položku

 7. Sledování pracovních postupů celé kolekci webů

1. přechod na stránku Stav pracovního postupu

V seznamu či knihovně, kde je položka uložena, klikněte na odkaz Probíhá u požadované položky a pracovního postupu.

V tomto příkladu je položkou dokument s názvem Hlavní koncept a pracovní postup je Schválení 3.

Kliknutí na odkaz stavu pracovního postupu

Zobrazí se stránka Stav pracovního postupu.

Poznámky: 

 • Pokud seznam či knihovna obsahuje mnoho položek, můžete hledanou položku rychleji najít pomocí řazení a filtrování. Zjistíte-li, že opakovaně používáte stejné řazení nebo filtr, může být vhodné vytvořit vlastní zobrazení, které toto konkrétní uspořádání automatizuje.

 • Chcete-li přejít na stránku Stav pracovního postupu, můžete také kliknout na odkaz Zobrazit stav tohoto pracovního postupu obsažený v e-mailovém oznámení „byl spuštěn“ nebo na odkaz Zobrazit historii pracovního postupu v e-mailovém oznámení „byl dokončen“ vztahujícím se k příslušné instanci.

Na začátek segmentu

2. na stránce Stav pracovního postupu ke sledování průběhu pracovního postupu

Pod obrázkem každého oddílu stránky Stav pracovního postupu najdete otázky týkající se sledování, k nimž příslušný oddíl poskytuje odpověď.

Oddíl Informace o pracovním postupu

Oddíl Informace o pracovním postupu stránky Stav pracovního postupu

Zodpovězené otázky:

 • Kdo spustil danou instanci pracovního postupu?

 • Kdy byla tato instance spuštěna?

 • Kdy došlo k poslední akci v této instanci?

 • Ke které položce je tato instance spuštěna?

 • Jaký je aktuální stav této instance?

Oddíl Úkoly

Oddíl Úkoly stránky Stav pracovního postupu

Zodpovězené otázky:

 • Které úkoly již byly vytvořeny a přiřazeny a jaký je jejich aktuální stav?

 • Které úkoly již byly provedeny a jaký byl výstup každého z těchto úkolů?

 • Jaký je termín splnění všech úkolů, které již byly vytvořeny a přiřazeny?

V tomto oddílu se nezobrazí odstraněné a nepřiřazené úkoly.

Oddíl Historie pracovního postupu

Oddíl Historie pracovního postupu na stránce Stav pracovního postupu

Zodpovězené otázky:

 • K jakým událostem již došlo v této instanci pracovního postupu?

 • Poznámka: Zpožděné úkoly a oznámení o zpožděných úkolech se v této oblasti nezobrazují.

Na začátek segmentu

3. Změna aktivních úkolů (již přiřazené úkoly)

Úkoly, které již byly přiřazeny, ale nebyly dosud provedeny, lze změnit dvěma způsoby:

 • Změna jednoho aktivního úkolu

 • Změna všech aktivních úkolů

Změna jednoho aktivního úkolu

Oprávnění k měnit jednoho úkolu přiřazeného jinému než sobě, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy. (Skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat. To je možné, například mít oprávnění, která umožňují spuštění pracovního postupu nikoli provádět změny úkolu jinému účastníkovi.)

Pokud máte nezbytná oprávnění:

 1. Na stránce Stav pracovního postupu klikněte na název úkolu v seznamu úkolů.
  Kliknutí na název úkolu v seznamu

 2. Pomocí formuláře úkolu úkol proveďte, odstraňte, přiřaďte jej jinému uživateli nebo odešlete žádost o změnu položky.

Podrobnější pokyny, jak pomocí formuláře úkolu naleznete v tomto článku v segmentu DOKONČENO .

Změna všech aktivních úkolů

Oprávnění na stránce Stav pracovního postupu každý, kdo má oprávnění Spravovat seznamy se zobrazí všechny čtyři příkaz odkazů na následujícím obrázku. První tři odkazy se zobrazí na stránce uživateli, který spustil instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupnení "t zobrazen, pokud tato osoba také mít oprávnění Spravovat seznamy. (Znovu skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat.)

 1. Na stránce Stav pracovního postupu v oblasti bezprostředně pod oblastí Vizualizace pracovního postupu klikněte na odkaz Aktualizovat aktivní úkoly pracovního postupu Shromáždit názory.

 2. V zobrazeném formuláři proveďte změny a klikněte na tlačítko OK.

  • Uživatelům, kterým jsou v tomto spuštění úkoly přiřazeny, jsou odeslány zprávy o provedených změnách.

  • Již provedených nebo odstraněných úkolů a úkoly, které dosud nebyly přiřazeny, jsoun "t ovlivňují změny provedené v tomto formuláři.

  • Pokud chcete provést změny dosud nepřiřazených úkolech, najdete v následující části v tomto segmentu Změna budoucích úkolů.

   Formulář pro změny aktivních úkolů

Popisek číslo jedna

Doba trvání jednoho úkolu, jednotky doby trvání

Chcete-li zachovat stávající termín splnění    data opustit Doba trvání jednoho úkolu prázdné a neměňte Jednotky doby trvání.

Termín splnění odebrat, takže nebude zadaná    žádná: Zadejte Doba trvání jednoho úkolu číslo 0 .

Chcete-li přesunout termín splnění posunout prodloužením úkol    doba trvání použití obou polí doby trvání určete hodnotu a jednotky, podle kterých chcete prodloužení doby trvání.

Popisek číslo dvě

Žádost o

Chcete-li změnit text žádosti:    text proveďte požadované změny, které chcete do textového pole.

 1. Až budou ve všech polích požadované údaje, klikněte na OK.

Budou aktualizovány všechny aktivní úkoly aktuální instance.

Na začátek segmentu

4. Změna budoucích úkolů (dosud nepřiřazené úkoly)

Oprávnění na stránce Stav pracovního postupu každý, kdo má oprávnění Spravovat seznamy se zobrazí všechny čtyři příkaz odkazů na následujícím obrázku. První tři odkazy se zobrazí na stránce uživateli, který spustil instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupnení zobrazen, pokud tato osoba také mít oprávnění Spravovat seznamy. (Znovu skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat.)

 1. Na stránce Stav pracovního postupu v oblasti přímo pod oddílem Vizualizace pracovního postupu klikněte na odkaz Přidat nebo aktualizovat revidující pracovního postupu Shromáždit názory.

 2. V zobrazeném formuláři proveďte změny a klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Poznámka:  Změny provedené v tomto formuláři neovlivní již vytvořené a přiřazené úkoly.

Formulář pro změny budoucích úkolů

Popisek číslo jedna

Účastníci, pořadí, Rozbalit skupiny

 • Pokud chcete přidat nebo odebrat účastníky, nebo změnit pořadí úkolů:    Přidejte, odeberte nebo upravte pořadí jmen či adres v účastníkůpoleÚčastníci.

 • Chcete-li odebrat celou fázi KliknětePřiřadit pole u dané fáze a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL + DELETE.

Poznámka: Můžete použítzaškrtnutí políčkaRozbalit skupiny můžete určit, zda uvedené distribuční skupiny, které mají být přiřazeny pouze jeden úkol pro celou skupinu nebo jeden úkol pro každého člena skupiny.

Další informace o použití těchto polí najdete v článku v segmentu plánování a příslušném segmentu přidání (seznamu či knihovny nebo kolekce webů) v tomto článku.

Popisek číslo dvě

Žádost o

 • Chcete-li změnit text žádosti:    text proveďte požadované změny, které chcete text v poli.

Popisek číslo tři

Termín splnění všech úkolů, doba trvání jednoho úkolu, jednotky doby trvání

 • Pokud chcete změnit nebo odebrat kalendářní termín splnění:    datu odstranit existující data a potom buď zadejte novou nebo odebrat konkrétní termín splnění úplně datum, ponechejte toto pole prázdné. (Jan "t zadejte v tomto poli nulu. Toto pole musí obsahovat hodnotu kalendářního data nebo prázdné.)

 • Chcete-li zachovat stávající    dobu trvání: opustit Doba trvání jednoho úkolu prázdné a neměňte Jednotky doby trvání.

 • Dobu trvání odebrat, takže nebude zadaná    žádná: Zadejte Doba trvání jednoho úkolu číslo 0 .

 • Když chcete prodloužit dobu    trvání použití obou polí doby trvání určete hodnotu a jednotky, podle kterých chcete prodloužení doby trvání. Další informace o nastavení termíny splnění a doby trvání naleznete v tomto článku v segmentu plánování .

 1. Jakmile všechna pole obsahují požadované údaje, klikněte na tlačítko OK.

Všechny budoucí úkoly v aktuální instanci budou obsahovat provedené změny.

Na začátek segmentu

5. zrušení nebo ukončení spuštěného pracovního postupu

Instanci pracovního postupu lze před jejím běžným dokončením zastavit dvěma způsoby:

 • Zrušit tento pracovní postup:    Všechny úkoly jsou zrušeny, jsou však zachovány na stránce Stav pracovního postupu v oblasti Úkoly.

 • Ukončit tento pracovní postup:    Všechny úkoly jsou zrušeny a jsou také odstraněny z oblasti Úkoly na stránce Stav pracovního postupu. (Stále jsou však zachovány v oblasti Historie pracovního postupu.)

Dále jsou uvedeny pokyny pro obě metody.

Zrušení (všechny úkoly jsou zrušeny, ale jsou zachovány v seznamech Úkoly a Historie)

Oprávnění na stránce Stav pracovního postupu každý, kdo má oprávnění Spravovat seznamy se zobrazí všechny čtyři příkaz odkazů na následujícím obrázku. První tři odkazy se zobrazí na stránce uživateli, který spustil instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupnení "t zobrazen, pokud tato osoba také mít oprávnění Spravovat seznamy. (Znovu skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat.)

Pokud už aktuální instanci pracovního postupu nepotřebujete, můžete ji ukončit.

 • Na stránce Stav pracovního postupu v oblasti bezprostředně pod oblastí Vizualizace pracovního postupu klikněte na odkaz Zrušit všechny úkoly pracovního postupu Shromáždit názory.

Zrušení všech aktuálních úkolů pracovního postupu řetězcem a stav zrušeno. Zrušené úkoly se stále zobrazují v oblasti úkoly a v části Historie pracovního postupu.

Ukončení (všechny úkoly jsou odstraněny, ale jsou zachovány v historii)

Oprávnění na stránce Stav pracovního postupu každý, kdo má oprávnění Spravovat seznamy se zobrazí všechny čtyři příkaz odkazů na následujícím obrázku. První tři odkazy se zobrazí na stránce uživateli, který spustil instanci pracovního postupu, aleodkazUkončit tento pracovní postupnení "t zobrazen, pokud tato osoba také mít oprávnění Spravovat seznamy. (Znovu skupiny Vlastníci ve výchozím nastavení obsahuje oprávnění Spravovat seznamy, do skupiny členů a skupiny návštěvníků webu co nedělat.)

Pokud dojde k chybě nebo pokud se pracovní postup zastaví a přestane odpovídat, můžete ho ukončit.

 • Na stránce Stav pracovního postupu v oblasti přímo pod oddílem Vizualizace pracovního postupu klikněte na odkaz Ukončit tento pracovní postup.

Všechny úkoly vytvořil pracovního postupu se zruší a se odstraní z oblasti úkoly na stránce Stav pracovního postupu, když máte stále projeví v části Historie pracovního postupu. Pracovní postup končí stav zrušeno.

Na začátek segmentu

6. Zjištění pracovních postupů spuštěných pro položku

Na stránce Pracovní postupy všech položek naleznete seznam pracovních postupů aktuálně spuštěných pro danou položku.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je položka uložena.

 2. Kliknutím na ikonu před názvem položky vyberte položku a pak na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

 3. Na stránce Pracovní postupy: Název položky v části Spuštěné pracovní postupy najdete seznam instancí pracovních postupů aktuálně spuštěných pro danou položku.

Poznámka:  Mějte na paměti, že pro jednu položku nemůže být spuštěno současně více instancí jedné verze pracovního postupu. Příklad: Byly přidány dva pracovní postupy, oba založené na šabloně Shromáždit názory. Jeden s názvem Názory k plánu, druhý Názory k rozpočtu. Pro každou položku může být kdykoli spuštěna jedna instance obou pracovních postupů Názory k plánu a Názory k rozpočtu, avšak nikoli dvě instance kteréhokoli pracovního postupu.

Na začátek segmentu

7. Sledování pracovních postupů v celé kolekci webů

Správci kolekce webů mohou přehledně zobrazit:

 • Kolik pracovních postupů založených na jednotlivých šablonách pracovního postupu v kolekci webů aktuálně existuje.

 • Zda jsou jednotlivé šablony pracovního postupu v kolekci webů aktuálně samy aktivní nebo neaktivní.

 • Kolik instancí verzí pracovního postupu založených na jednotlivých šablonách pracovního postupu je v kolekci webů aktuálně spuštěných.

Postupujte takto:

 1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (nikoli domovskou stránku webu či podřízeného webu v rámci kolekce).

 2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa webu na odkaz Pracovní postupy.

Otevře se stránka Pracovní postupy zobrazující informace.

Další krok

Pokud při prvním spuštění této verzi pracovního postupu, můžete se pomocí pokynů v tomto článku v segmentu Revize zobrazení událostí v řadě a zjistíte, zda funkce pracovního postupu při má.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Kontrola

KONTROLA pracovního postupu Shromáždit názory a vytváření sestav

Kontrola pracovního postupu Shromáždit názory a vytváření sestav

Po dokončení instance pracovního postupu můžete zkontrolovat události zaznamenané v její historii. (Můžete otevřít záznamy všech instancí až do 60 dní od dokončení instance.)

Důležité informace:  Historie pracovního postupu slouží jen jako neoficiální referenční informace, které se nedají použít pro oficiální audity nebo pro jakékoli jiné právní nebo důkazní účely.

Můžete také vytvářet sestavy vykazující celkový výkon všech instancí pracovního postupu.

Části tohoto segmentu

 1. Kontrola událostí v poslední instanci

 2. Zobrazení historie instancí za posledních 60 dní

 3. Vytváření sestav výkonu pracovního postupu

1. Kontrola událostí v poslední instanci

Dokud položka zůstane uložena ve stejném seznamu či knihovně a dokud je stejný pracovní postup spouštěn znovu pro tutéž položku, lze historii poslední instance zobrazit ze seznamu či knihovny.

Zobrazení stránky Stav pracovního postupu pro poslední instanci pracovního postupu spuštěnou pro jakoukoli položku:

 • V seznamu či knihovně, kde je položka uložena, klikněte na odkaz stavu požadované položky a pracovního postupu.

V tomto příkladu je položkou dokument s názvem hlavní koncept a pracovní postup je Schválení nového dokumentu.

Kliknutí na odkaz stavu pracovního postupu

Historie pracovního postupu se nachází ve spodní části stránky Stav pracovního postupu.

Oddíl Historie pracovního postupu na stránce Stav pracovního postupu

Na začátek segmentu

2. Zobrazení historie instancí za posledních 60 dní

Jak budete postupovat v případě, že chcete zobrazit historii instance po opakovaném spuštění stejného pracovního postupu pro stejnou položku?

Historii máte možnost zobrazit po dobu až 60 dní ze dvou míst: ze seznamu nebo knihovny a z oznámení o dokončení pracovního postupu (60 dní je doba, po kterou produkty SharePoint uchovávají historii úkolů pro pracovní postupy).

Ze seznamu nebo knihovny

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde je položka uložena.

 2. Kliknutím na ikonu před názvem položky vyberte položku a pak na kartě Soubory na pásu karet ve skupině Pracovní postupy klikněte na Pracovní postupy.

 3. Na stránce pracovní postupy: název položky v části Dokončení pracovní postupy, klikněte na jméno nebo stav instance pracovního postupu, který chcete zkontrolovat.
  Seznam Dokončené pracovní postupy na stránce Pracovní postupy položky
  otevře se stránka stav pracovního postupu dané instance.

Z oznámení o dokončení pracovního postupu

 • Otevřete oznámení o dokončení pracovního postupu u instance, kterou chcete kontrolovat, a poté klikněte na odkaz Zobrazit historii pracovního postupu.

Oznámení o dokončení pracovního postupu se zvýrazněným odkazem na historii
otevře se stránka stav pracovního postupu dané instance.

Pokud chcete zachovat všechny oznámení o dokončení, můžete vytvořit pravidlo aplikace Outlook. Nastavte pravidlo kopii všechny příchozí zprávy byl dokončen pro text v řádku předmětu do vlastní, samostatné složky. (Zkontrolujte, že k Outlooku pravidlo kopií příchozí zprávy a nemá jednoduše Přesunout je, případně také se nezobrazí ve složce Doručená pošta.) Další informace o postupu při vytváření pravidel aplikace Outlook, najdete v článku Správa e-mailových zpráv pomocí pravidel.

Na začátek segmentu

3. Vytváření sestav výkonu pracovního postupu

Chcete-li zjistit, jak jedna z verzí pracovního postupu obecně funguje – v několika instancích spuštěných za určité období – můžete vytvořit jednu či obě následující předdefinované sestavy:

 • Sestava dob trvání činností:    Pomocí této sestavy zobrazíte průměrné doby trvání všech činností v rámci pracovního postupu i doby trvání všech kompletních spuštění či instancí daného pracovního postupu.

 • Sestava zrušení a chyb:    Pomocí této sestavy zjistíte, zda je pracovní postup často před dokončením zrušen nebo v něm dochází k chybám.

Vytvoření dostupných sestav pro pracovní postup

 1. V seznamu nebo knihovně, ve sloupci Stav daného pracovního postupu klikněte na jakýkoli odkaz na informace o stavu.
  Kliknutí na stav pracovního postupu

 2. Na stránce Stav pracovního postupu v části Historie pracovního postupu klikněte na Zobrazit sestavy pracovních postupů.
  Kliknutí na odkaz Zobrazit sestavy pracovních postupů v části Historie pracovního postupu

 3. Vyhledejte pracovní postup, pro kterou chcete zobrazit sestavy a potom klikněte na název sestavy, kterou chcete zobrazit.
  Kliknutí na odkaz Sestava dob trvání činnosti

 4. Na stránce Přizpůsobit ponechat nebo změnit umístění, kde se vytvoří soubor sestavy a klikněte na OK.
  Kliknutí na tlačítko OK k umístění uložení souboru
  sestavu vytvořili a uložili do zadaného umístění.

 5. Po dokončení sestavy můžete klikněte na odkaz vidět na následujícím obrázku k jeho zobrazení. Jinak klikněte na OK proces dokončíte a zavřete dialogové okno. (Později, až budete chtít zobrazit sestavu, najdete ji v umístění, které jste zadali v předchozím kroku.)
  Zobrazení sestavy kliknutím na odkaz

Další krok

Pokud pracovní postup funguje požadovaným způsobem, můžete jej začít používat.

Pokud je něco, co, který chcete změnit jeho fungování jakkoli, najdete v článku segment Změna tohoto článku.

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Koncepční ikona pro část Změna

ZMĚNA, zakázání nebo odstranění pracovního postupu Shromáždit názory

Změna, zakázání nebo odebrání pracovního postupu Shromáždit názory

Po spuštění první instance nového pracovního postupu Shromáždit názory a kontrole výsledků budete možná chtít provést jednu či několik změn jeho konfigurace.

Stejně tak můžete chtít tuto konfiguraci několikrát měnit i později.

Pracovní postup můžete také nakonec chtít zakázat na kratší či delší dobu, ale neodebírat jej – nebo jej nakonec odebrat úplně.

Části tohoto segmentu

 1. Změna trvalých nastavení pracovního postupu

 2. Zakázání nebo odebrání pracovního postupu

1. Změna trvalých nastavení pracovního postupu

Chcete-li provést trvalé změny nastavení existujícího pracovního postupu, otevřete a upravte přidružovací formulář, pomocí něhož byl pracovní postup původně přidán.

Pokud je pracovní postup spuštěn pouze v jednom seznamu či knihovně:

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, kde je pracovní postup spuštěn.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

  Poznámka: Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. V seznamu kalendáře se například jedná o kartu Kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte v části Název pracovního postupu (kliknutím změníte nastavení) na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

  Poznámka:  Pokud se požadovaný pracovní postup Shromáždit názory v seznamu nezobrazí, může být přiřazený pouze k jednomu typu obsahu. Zobrazení pracovních postupů v tomto seznamu určuje ovládací prvek Zobrazit přidružení pracovních postupů tohoto typu umístěný přímo nad seznamem (viz obrázek). Kliknutím na jednotlivé možnosti typu obsahu v této rozevírací nabídce najděte tu, která zobrazí požadovaný pracovní postup. Po zobrazení požadovaného pracovního postupu v seznamu klikněte na jeho název.

 5. Na stejném dvoustránkovém přidružovacím formuláři, který jste původně použili k přidání pracovního postupu, proveďte a uložte požadované změny.

  Další informace o polích a ovládacích prvcích na přidružovacím formuláři najdete v článku v segmentu plánování a příslušném segmentu přidání (seznamu či knihovny nebo kolekce webů) v tomto článku.

Pokud je pracovní postup spuštěn ve všech seznamech a knihovnách v kolekci webů:

 1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (nikoli domovskou stránku webu či podřízeného webu v rámci kolekce).

 2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, pro který je pracovní postup spuštěný.

 5. Na stránce vybraného typu obsahu klikněte v částiklikněte naNastavení; Nastavení pracovního postupu.

 6. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte v části Název pracovního postupu (kliknutím změníte nastavení) na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 7. Na stejném dvoustránkovém přidružovacím formuláři, který jste původně použili k přidání pracovního postupu, proveďte a uložte požadované změny.

  Další informace o polích a ovládacích prvcích na přidružovacím formuláři najdete v článku v segmentu plánování a příslušném segmentu přidání (seznamu či knihovny nebo kolekce webů) v tomto článku.

Na začátek segmentu

2. Zákaz nebo odebrání pracovního postupu

Pokud je pracovní postup spuštěn pouze v jednom seznamu či knihovně:

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, kde je pracovní postup spuštěn.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

  Poznámka: Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. V seznamu kalendáře se například jedná o kartu Kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Odebrání pracovního postupu.
  Stránka Nastavení pracovního postupu s vyznačeným odkazem Odebrat pacovní postup

 5. Pomocí formuláře na stránce Odebrat pracovní postupy zakázat, znovu povolit nebo odebrat pracovní postupy.
  Formulář na stránce Odebrat pracovní postupy

Formulář obsahuje pět sloupců:

 • Pracovní postup:    Název pracovního postupu.

 • Instance:    Počet aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu.

 • Povolit:    Touto možností povolíte pokračování normální funkce pracovního postupu.

 • Žádné nové instance:    Touto možností povolíte dokončení všech aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu, avšak pracovní postup zakážete tím, že v něm nebude možné spustit žádné nové instance. (Tuto akci lze vrátit. Budete-li chtít pracovní postup později znovu povolit, vraťte se k této stránce a vyberte možnost Povolit.)

 • Odebrání    Možnost, která odebere pracovní postup seznamu nebo knihovně úplně odebrat. Ihned ukončí všechny spuštěné instance a sloupec pro tento pracovní postup už se zobrazí na stránce pro seznam nebo knihovnu. (Tato akce není "t vrátit zpátky.)

Na začátek segmentu

Pokud je pracovní postup spuštěn ve všech seznamech a knihovnách v kolekci webů:

 1. Otevřete domovskou stránku kolekce webů (nikoli domovskou stránku webu či podřízeného webu v rámci kolekce).

 2. Klikněte na ikonu Nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Typy obsahu webu klikněte na název typu obsahu webu, pro který je pracovní postup spuštěný.

 5. Na stránce vybraného typu obsahu klikněte v částiNastavení, klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 6. Na stránce Nastavení pracovního postupu klikněte na odkaz Odebrat pracovní postup.

 7. Pomocí formuláře na stránce Odebrat pracovní postupy zakázat, znovu povolit nebo odebrat pracovní postupy.
  Formulář na stránce Odebrat pracovní postupy

Formulář obsahuje pět sloupců:

 • Pracovní postup:    Název pracovního postupu.

 • Instance:    Počet aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu.

 • Povolit:    Touto možností povolíte pokračování normální funkce pracovního postupu.

 • Žádné nové instance:    Touto možností povolíte dokončení všech aktuálně spuštěných instancí pracovního postupu, avšak pracovní postup zakážete tím, že v něm nebude možné spustit žádné nové instance. (Tuto akci lze vrátit. Budete-li chtít pracovní postup později znovu povolit, vraťte se k této stránce a vyberte možnost Povolit.)

 • Odebrání    Možnost, která odebere pracovního postupu v kolekci webů úplně odebrat. Ihned ukončí všechny spuštěné instance a sloupec pro tento pracovní postup už se zobrazí na stránce pro seznam nebo knihovnu. Tato akce jen'(t vrátit zpátky.)

Další krok

Pokud jste provedli jakékoli změny, ověřte spuštěním testovací instance pracovního postupu jejich účinek.

Na začátek segmentu

Další přizpůsobení

Je hodně způsobů, jak dál upravovat pracovní postupy, které se dodávají s produkty SharePoint.

Lze vytvořit i vlastní, zcela nový pracovní postup.

Můžete použít kteroukoli z následujících aplikací:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013:    Přizpůsobení formulářů, akcí a chování pracovních postupů.

 • Microsoft Visual Studio:    Vytvoření vlastních akcí pracovních postupů

Další informace naleznete v systému nápovědy webu Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Na začátek segmentu | Na začátek článku

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×