Výpočty v sestavách

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Znát počet záznamů obsažených v sestavě může být užitečné. V seskupených nebo souhrnných sestavách můžete zobrazit počet záznamů v každé skupině. Ke každému záznamu také můžete přidat číslo řádku pro jednodušší odkazování na jednotlivé záznamy. Tento článek obsahuje podrobný postup přidání počtů záznamů a čísel řádků do sestavy.

Co chcete udělat?

Určení počtu záznamů v sestavě nebo skupině

Přidání čísel řádků pro každý záznam v sestavě nebo skupiny

Zjištění počtu záznamů v sestavě nebo skupině

Zobrazení rozložení stránky umožňuje nejrychlejší způsob přidání počtu záznamů do sestavy.

Zjištění počtu záznamů pomocí zobrazení rozložení stránky

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a potom klikněte na Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Klikněte na pole, podle něhož chcete spočítat. Abyste měli jistotu, že jsou započteny všechny záznamy, klikněte na pole, které znáte neobsahuje žádné hodnoty null, například pole ID.

 3. Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny klikněte na Souhrny. Obrázek tlačítka

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li sečíst všechny záznamy v sestavě bez ohledu na to, zda vybrané pole obsahuje hodnotu, klepněte na možnost Spočítat záznamy.

  • Chcete-li sečíst pouze záznamy, u kterých ve vybraném poli existuje hodnota, klepněte na možnost Spočítat hodnoty.

   Poznámka: Možnost Spočítat hodnoty není k dispozici u polí obsahujících následující datové typy:

   • Memo,

   • objekt OLE,

   • hypertextový odkaz.

Aplikace Access přidá do sekce zápatí sestavy textové pole a nastaví jeho vlastnost Zdroj ovládacího prvku na výraz, který provede funkci Počet. Pokud jsou v sestavě úrovně seskupení, přidá aplikace Access také textové pole, které provádí stejný výpočet, do každého zápatí skupiny.

Poznámka: Pokud ke zjištění počtu ve specifickém poli používáte zobrazení rozložení stránky, aplikace Access sestaví výraz, který počítá pouze ty záznamy, ve kterých toto pole neobsahuje hodnotu Null. Pokud například sestava obsahuje 10 záznamů a přidáte počet do pole obsahujícího tři hodnoty Null, textové pole počet zobrazí hodnotu 7 – počet záznamů neobsahujících hodnoty Null. Tomu můžete předejít přidáním počtů pouze do polí, která nepovolují hodnoty Null (například pole ID), nebo úpravou zdroje ovládacího prvku textového pole tak, aby vždy počítalo všechny záznamy bez ohledu na to, zda obsahují nebo neobsahují hodnoty Null. Provedete to následujícím způsobem:

 1. Vyberte textové pole zobrazující počet. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku odstranit výrazu a zadejte výraz =Count(*).

 4. Sestavu uložte a zobrazte výsledky přepnutím do zobrazení sestavy.

Zjištění počtu záznamů pomocí návrhového zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky klikněte na Textové pole. Obrázek tlačítka

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Přidat počet všech záznamů v sestavě, klikněte na záhlaví nebo zápatí sestavy oddíl místo, kam chcete umístit textové pole.

  • Přidat počtu všechny záznamy v každé skupiny do seskupené sestavy, klikněte na záhlaví nebo zápatí skupiny oddílů místo, kam chcete umístit textové pole.

 4. Vyberte textové pole a zobrazte seznam vlastností stisknutím klávesy F4.

 5. Klepněte na kartu Data.

 6. Do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zadejte výraz =Count(*).

  Tento Výraz pomocí funkce Count všechny záznamy v sestavě nebo skupiny i v případě, že některé pole některé záznamy obsahují hodnotu null. Ke spočítání záznamů, pouze pokud konkrétním poli není null (například dodavatel), použijte následující výraz: =CDbl(Nz(počet ([Dodavatel]); 0)).

Začátek stránky

Přidání čísel řádků pro jednotlivé záznamy v sestavě nebo skupině

Položky v sestavě můžete číslovat. Například v sestavě Prodeje podle výrobků můžete požadovat, aby před první položkou ve skupině výrobků bylo číslo 1, před druhou položkou číslo 2 a tak dále. V další skupině výrobků začne číslování opět od začátku, takže před první položkou bude číslo 1.

Číslování položek v sestavě

Položky v sestavě můžete číslovat pomocí vypočítaného ovládacího prvku a nastavení jeho vlastnosti Průběžný součet.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky klikněte na Textové pole. Obrázek tlačítka

 3. V sekci Tělo sestavy vytvořte textové pole přetažením ukazatele a ujistěte se, že je dostatečně široké, aby se do něj vešlo největší číslo položky.

  Pokud například předpokládáte sto objednávek, potřebujete místo alespoň pro tři číslice (100). Zobrazí-li se vedle textového pole popisek, odstraňte ho tak, že na něj klepnete a potom stisknete klávesu DELETE. Jestliže jste textové pole umístili k levému okraji, může být popisek skryt pod textovým polem. Pomocí úchytu pro přesunutí v levém horním rohu textového pole přetáhněte textové pole vpravo, aby se popisek zobrazil. Potom na popisek klepněte a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Vyberte textové pole. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 5. Klikněte na kartu vše. Do pole název zadejte název, například txtItemNumber.

 6. Klepněte na kartu Data.

 7. V poli vlastnosti Průběžný součet vyberte možnost přes skupinu.

 8. Do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zadejte = 1.

 9. Klepněte na kartu Formát.

 10. V poli vlastnosti Formát zadejte #. (znaménko následuje za období).

  Číslo řádku tak bude mít formát čísla následovaného tečkou.

 11. Sestavu uložte a zobrazte výsledky přepnutím do zobrazení sestavy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×