Výpočtové operátory a jejich nadřazenost

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Operátory určují typ výpočtu, který chcete s prvky vzorce provést. Existuje výchozí pořadí, podle kterého probíhá výpočet, ale pomocí závorek lze toto pořadí změnit.

V tomto článku

Typy operátorů

Pořadí provádění operací ve vzorcích

Typy operátorů

Existují čtyři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací, operátor zřetězení textu (spojení textu) a odkaz.

Aritmetické operátory

K provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání nebo násobení. kombinování čísel a vytváření číselných výsledků, použijte následující aritmetické operátory ve vzorci:

Aritmetický operátor

Význam

Příklad

Výsledek

+ (znaménko plus)

Sčítání

=3+3

18

- (znaménko minus)

Odečítání
Zápor

= 3-1
=-1

5,08

-1

* (hvězdička)

Násobení

=3*3

3

/ (lomítko)

Dělení

= 15/3

17

% (značka procent)

Procento

= 20 % * 20

1

^ (stříška)

Umocnění

= 3 ^ 2

3

Porovnávací (relační) operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota TRUE nebo FALSE.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Operátor zřetězení textu

Pomocí ampersandu (&) zřetězí (sloučí) jeden nebo více textových řetězců vytvořit jediný textový.

Textový operátor

Význam

Příklad

Výsledek

&

Spojuje nebo řetězí dvě hodnoty a vytváří jednu souvislou textovou hodnotu.

= "Severní" & "vítr"

Northwind:

= "Ahoj" & "" & "světě"

Následující příklad vloží znak mezery mezi slova. Znak mezery nastavil orámování mezerou v levých a pravých uvozovek ("").

Ahoj světe

Odkazovací operátory

Chcete-li kombinovat oblasti buněk pro výpočty, použijte následující operátory.

Odkazovací operátor

Význam

Příklad

: (dvojtečka)

Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů

B5:B15

; (středník)

Operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(mezera)

Operátor průniku, který vrátí odkaz na buňky společné oblastí ve vzorci. V tomto příkladu C7 nalezena buňka v obou oblastí tak, aby byl průniku.

B7:D7 C6:C8

Začátek stránky

Pořadí provádění operací ve vzorcích

V některých případech může pořadí provádění výpočtu ovlivnit výslednou hodnotu vzorce. Je proto důležité rozumět způsobu, kterým se pořadí provádění výpočtu určuje, a tomu, jak lze změnou tohoto pořadí dosáhnout požadovaných výsledků.

Pořadí výpočtu

Vzorce výpočet hodnoty v určitém pořadí. Vzorec v aplikaci Excel vždy začíná rovnítko (=). Znaménko rovná se taky říká, Excel, že následující znaky budou převedeny tvoří vzorec. Po znaménku rovná se prvky být výpočtu (operandy, třeba čísla nebo odkazy na buňky), oddělené výpočtových operátorů (například +, -, *, nebo /). Excel počítá vzorce zleva doprava podle určitých pořadí pro každou operátorů ve vzorci.

Nadřazenost operátorů

Pokud zkombinujete několik operátorů do jednoho vzorce, budou operace prováděny v pořadí uvedeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory stejně nadřazené, například operátor násobení a dělení, jsou operátory vyhodnoceny zleva doprava.

Operátor

Popis

: (dvojtečka)

 (jedna mezera)

; (středník)

Odkazovací operátory

Zápor (jako například -1)

%

Procento

^

Umocňování (zvýšení na zadanou mocninu)

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Spojuje dva řetězce textu (zřetězení)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnání

Použití závorek

Chcete-li změnit pořadí vyhodnocování, uzavřete do závorek tu část vzorce, která má být počítána jako první. Například výsledkem následujícího vzorce je číslo 11, protože v aplikaci Excel má násobení přednost před sčítáním. Vzorec násobí 2 krát 3 a potom k výsledku přičte 5.

=5+2*3

Jestliže naopak změníte syntaxi pomocí závorek, sečte se nejprve 5 a 2 a potom tento výsledek vynásobí 3 s konečným výsledkem 21.

=(5+2)*3

V následujícím příkladu vynutit závorky první část vzorce Excel výpočet B4 + 25 a potom výsledek vydělíme součet hodnot v buňkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×