Výpočet více výsledků pomocí tabulky dat

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tabulka dat je oblast buněk, ve kterých můžete změnit hodnoty v některých některá buněk a přichází s různých odpovědí na problém. Příkladem tabulku dat používá funkci Platba s půjčky jiné částky a úrokové sazby k výpočtu dostupnou domácí hypotéční půjčky. Experimentování s různými hodnotami sledovat odpovídající variant ve výsledcích je běžné v Analýza dat.

V aplikaci Microsoft Excel tabulky dat jsou součástí sady příkazů jmenoval nástroje pro citlivostní analýzu. Při vytváření a analyzovat data tabulky, dělají citlivostní analýzy.

Citlivostní analýzy je proces změny hodnoty v buňkách zobrazíte, jak tyto změny se projeví výsledek vzorce v listu. Například použít tabulku dat měnit úrokové sazby a délka období půjčky – vyhodnotit potenciální měsíčních plateb.

Poznámka: Při výpočtech můžete rychlejší s tabulkami a datového Visual Basic for Applications (VBA). Další informace najdete v tématu tabulek dat aplikace Excel citlivostní: rychlejší výpočet jazyk VBA.

Typy citlivostní analýzy   

Existují tři typy nástroje pro citlivostní analýzu v aplikaci Excel: scénáře tabulek data hledání řešení. Scénáře a tabulek dat umožňuje sady vstupní hodnoty vypočítá možné výsledky. Funkce hledání řešení je odlišné, používá výsledkem je jedna hodnota a vypočítá možné vstupní hodnoty, které vytvoří tento výsledek.

Podobně jako scénáře pomáhají tabulky dat posoudit řadu možných výsledků. Na rozdíl od scénářů nabízejí tabulky dat všechny výstupy v jediné tabulce na jediném listu. Při použití tabulek dat lze snadno jediným pohledem posoudit řadu možností. Protože se zaměřujete jen na jednu nebo dvě proměnné, výsledky lze snadno číst a sdílet v tabulkové podobě.

Do tabulky dat nelze vložit více než 2 proměnné. Chcete-li analyzovat více než 2 proměnné, měli byste místo tabulek dat použít scénáře. Ačkoli je tabulka dat omezena pouze na 2 proměnné (1 pro vstupní buňku na řádku a 1 pro vstupní buňku ve sloupci), může zahrnovat libovolný požadovaný počet různých hodnot proměnných. Scénář může obsahovat maximálně 32 různých hodnot, lze však vytvořit libovolný počet scénářů.

Další informace najdete v článku Úvod do citlivostní analýzy.

Vytvořte buď jednou nebo dvěma proměnnými data, podle počtu proměnných a vzorců, které potřebujete k testování.

Tabulka dat s jednou proměnnou:   

Tabulka dat s jednou proměnnou použijte, pokud chcete zobrazit různými hodnoty s jednou proměnnou v jednom nebo více vzorců se změní na výsledky těchto vzorců. Například, najdete v článku jak různé úrokové sazby pomocí tabulky dat s jednou proměnnou ovlivní měsíční splátky hypoték pomocí Platba. Zadejte hodnotách proměnných do jednoho sloupce nebo řádku a výsledky se zobrazí v sousedící sloupce nebo řádku.

Na následujícím obrázku obsahuje buňka D2 platební vzorec =PLATBA(B3/12;B4;-B5), který odkazuje na vstupní buňku B3.

Tabulka dat s jednou proměnnou

Tabulka dat se dvěma proměnnými:   

Tabulku dat se dvěma proměnnými použijte, pokud chcete zjistit, jak budou různé hodnoty dvou proměnných v jednom vzorci měnit výsledky tohoto vzorce. Tabulku dat se dvěma proměnnými například můžete použít k zjištění, jakým způsobem různé kombinace úrokových sazeb a doby splatnosti půjčky ovlivní měsíční splátky hypotéky.

Na následujícím obrázku obsahuje buňka C2 platební vzorec =PLATBA(B3/12;B4;-B5), ve kterém jsou použity dvě vstupní buňky, B3 a B4.

Tabulka dat se dvěma proměnnými

Výpočty v tabulkách dat:   

Při každém listu přepočítán, budou všechny tabulky dat taky přepočet – i v případě, že byl bez změny data. Zrychlení výpočtu listu obsahujícím tabulky dat, můžete změnit možnosti výpočtů na automatický přepočet listu kromě tabulek s daty. Další informace najdete v části Zrychlení výpočtu v listu, který obsahuje data tabulky.

Tabulka dat s jednou proměnnou obsahovat jeho vstupních hodnot v jednom sloupci (sloupec orientace) nebo v řádku (řádkovou orientaci). Všechny vzorce v tabulce dat s jednou proměnnou se musejí vztahovat ke jedinou Vstupní buňka.

Postupujte takto:

 1. Zadejte seznam hodnot, které chcete nahradit ve vstupní buňce – dolů o jeden sloupec nebo do jednoho řádku. Nechte několik prázdných řádků a sloupců na obou stranách hodnoty.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud má tabulka dat je určený sloupce (proměnnými hodnotami jsou ve sloupci), zadejte vzorec v buňce jeden řádek nad a o jednu buňku vpravo od sloupce s hodnotami. Tato tabulka dat s jednou proměnnou je určený sloupce a vzorec jsou obsaženy v buňce D2.

   Tabulka dat s jednou proměnnou

   Pokud chcete prozkoumat účinky různé hodnoty v jiných vzorců, zadejte další vzorce do buňky vpravo od prvního vzorce.

  • Pokud je označení tabulka dat řádkovou orientaci (proměnnými hodnotami jsou za sebou), zadejte vzorec v buňce jeden sloupec nalevo od první hodnotu a jednu buňku pod řádkem hodnot.

   Pokud chcete prozkoumat účinky různé hodnoty v jiných vzorců, zadejte další vzorce do buněk pod první vzorec.

 3. Vyberte oblast buněk obsahující vzorce a hodnoty, které chcete nahradit. Na obrázku nahoře je tato oblast C2:D5.

 4. Na kartě Data klikněte na citlivostní analýza >  Tabulku dat (ve skupině Datové nástroje nebo prognózy skupiny Excel 2016 ).

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud má tabulka dat se orientovaného sloupce zadejte Odkaz na buňku na vstupní buňku do pole Vstupní buňka sloupce. Na obrázku nahoře je na vstupní buňku B3.

  • Pokud je označení tabulka dat řádkovou orientaci, zadejte odkaz na buňku na vstupní buňku do pole Vstupní buňka řádku.

   Poznámka: Po vytvoření tabulky dat, můžete změnit formát oblasti výsledných buněk. Na obrázku oblasti výsledných buněk jsou formátované jako měna.

Vzorce použité v tabulce dat s jednou proměnnou se musejí vztahovat ke stejné vstupní buňce.

Postupujte takto

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má tabulka dat sloupce orientaci, zadejte nový vzorec do prázdné buňky napravo od existujícího vzorce v horním řádku tabulky dat.

  • Pokud je označení tabulka dat řádkovou orientaci, zadejte do prázdné buňky pod stávající vzorec v prvním sloupci tabulky dat, nový vzorec.

 2. Vyberte oblast buněk obsahující tabulku dat a nový vzorec.

 3. Na kartě Data klikněte na tlačítko Citlivostní analýza > Tabulku dat (ve skupině Datové nástroje nebo prognózy skupiny Excel 2016 ).

 4. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má tabulka dat sloupce orientaci, zadejte odkaz na buňku na vstupní buňku do pole Vstupní buňka sloupce.

  • Pokud je označení tabulka dat řádkovou orientaci, zadejte odkaz na buňku na vstupní buňku do pole Vstupní buňka řádku.

Tabulka dat se dvěma proměnnými používá vzorec obsahující dva seznamy vstupních hodnot. Vzorec se musí vztahovat ke dvěma různým vstupním buňkám.

Postupujte takto:

 1. Do buňky v listu zadejte vzorec, který se vztahuje ke dvěma vstupním buňkám.

  V následujícím příkladu, do které vzorce počáteční hodnoty jsou zadány v buňkách B3, B4 a B5, zadejte vzorec =PMT(B3/12,B4,-B5) v buňce C2.

 2. Jeden seznam vstupních hodnot zadejte do stejného sloupce pod vzorec.

  V tomto případě zadejte různé úrokové sazby do buněk C3, C4 a C5.

 3. Druhý seznam vstupních hodnot zadejte do stejného řádku jako vzorec, napravo.

  Zadejte termíny půjčky (v měsících) do buněk D2 a E2.

 4. Vyberte oblast buněk, která obsahuje vzorec (C2), řádek i sloupec hodnot (C3:C5 a D2:E2) a buňky, ve kterých se mají objevit vypočtené hodnoty (D3:E5).

  V tomto případě vyberte oblast C2:E5.

 5. Na kartě Data ve skupině Datové nástroje nebo prognózy skupiny ( Excel 2016 ), klikněte na citlivostní analýza >  Tabulku dat (ve skupině Datové nástroje nebo prognózy skupiny Excel 2016 ).

 6. Do pole Vstupní buňka řádku zadejte odkaz na vstupní buňku pro vstupní hodnoty na řádku.
  Buňky B4 zadejte do pole Vstupní buňka řádku.

 7. Do pole Vstupní buňka sloupce zadejte odkaz na vstupní buňku pro vstupní hodnoty ve sloupci.
  Do pole Vstupní buňka sloupce zadejte B3 .

 8. Klikněte na OK.

Tabulka dat se dvěma proměnnými

Tabulka dat se dvěma proměnnými můžete zobrazit jak různé kombinace úrokové sazby a termíny půjčky se projeví měsíční hypotéky. Na obrázku tady obsahuje buňka C2 vzorec platby =PMT(B3/12,B4,-B5), který využívá dvě vstupní buňky B3 a B4.

Tabulka dat se dvěma proměnnými

Při nastavování tuto možnost výpočtu žádné výpočty v tabulkách dat ke kterým dochází při přepočtu probíhá na celý sešit. Pokud chcete ručně přepočítat tabulky dat, vyberte jeho vzorců a stiskněte klávesu F9.

Tímto postupem výpočtu výkon:

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V Excel 2007 klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na kategorii vzorce.

  • Ve všech ostatních verzí, klikněte na soubor > Možnosti > vzorce.

 2. V oddílu Možnosti výpočtů v oblasti Přepočet klepněte na možnost Automaticky kromě tabulek dat.

  Tip: V případě potřeby na kartě vzorce klikněte na šipku u Možnosti výpočtů a potom klikněte na Automaticky s výjimkou tabulek dat (ve skupině Výpočet ).

Pokud máte konkrétní řešení nebo větší množství proměnných dat, můžete pomocí dalších nástrojů aplikace Excel provést citlivostní analýzu.

Hledání řešení

Pokud znáte výsledek očekávat při vzorce, ale Nevím přesně jaké vstupní hodnotu vzorec vyžaduje k získání daného výsledku, použijte funkci hledání řešení. Naleznete v článku Použití funkce hledání řešení k získání požadovaného výsledku úpravou vstupní hodnoty.

Řešitel v Excelu

Doplněk Řešitel aplikace Excel můžete najít optimální hodnotu množiny vstupní proměnné. Řešitel pracuje s skupiny buněk (označovaná rozhodovacích proměnných nebo jednoduše proměnných buněk), které se používají při výpočtu vzorců v buňkách cíle a omezení. Upravuje hodnoty v buňkám rozhodovacích proměnných splňovat omezení omezení buněk a vytvoří výsledek, který se má buňka cíle. Další informace najdete v tomto článku: definice a vyřešení problému pomocí Řešitele.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×